hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Anna Andersdatter, Klode / Højris

Klode Mølle og Højriis

Mordet i Klode Mølle er jo velbeskrevet og skal derfor ikke omtales nærmere her.

Mindre kendt er det måske, at Niels Jørgensen udover at være selvejer og møller også ejede flere andre bøndergårde i bla. Ikast sogn og kort tid før han blev myrdet 20 maj 1706 også havde erhvervet godset Højris i Ikast.

Her på Højris bosatte enken Anna Andersdatter og hendes anden mand Christen Madsen sig da én af hendes sønner fra første ægteskab havde overtaget møllen. Men pga. tiderens ugunst måtte man efterhånden belåne både Højris og de øvrige gårde til langt op over skorstenene. Efter Anna Andersdatters død i 1736 gav dette anledning til et meget besværligt skifte der strakte sig over flere år, som betød at godset måtte sælges på auktion, og som også trak flere retsager med sig.

Fra Bjarne Nørgaard Pedersen har vi modtaget en række afskrifter af tingbøger og skifteprotokoler der belyser såvel retsagen efter mordet som skiftet efter Anna Andersdatter.

Læs først sammendraget af hele forløbet og de besynderlige omstændigheder omkring skiftet og auktionen på Højriis.
Hoejris_Rosborg.rtf - rtf-fil 25 KiloByte

Afskrift af retsagen ved Lysgård Herredsret mod Niels Jørgensens morder.
Mordet i Klode.rtf - 37 KiloByte

Afskrift af én af de mange pantebreve som Anna Andersdatters anden mand måtte udstede de følgende år.
Pantebrev_Chr_Madsen.rtf - 9 KiloByte

Afskrift af Hammerum herreds skifteprotokol vedr. skiftet efter Anna Andesdatter.
Skifte_Anna_Andersdatter.rtf - 322 KiloByte

Afskrift af retsagen ved Lysgård Herredsting mellem Anna Andersdatters mand og søn på den ene side og Hans Rosborg på den ande side.
Christen Madsen vs Hans Rosborg.rtf - 43 KiloByte

Heroverfor anlagde Hans Rosborg en modsatrettet sag ved Frisholt Birketing (hvor han selv havde udpeget både dommer, skriver og retsvidner!).
Hans Rosberg vs Chr Madsen.rtf - 136 KiloByte

Landsretten underkender Hans Rosborg
Landsting.rtf - 15 KiloByte.

X----------------------------------

Det kan så yderligere tilføjes, at Anna Andersdatter allerede kort tid efter at hends mand var blevet myrdet fik den første retsag på halsen. De Engesvang bymænd hævdede nemlig (og det vist i øvrigt med rette), at hun havde ladet morderen lægge på stejle og stage på et sted der lå 20 favne inde på Engesvang bymark, i stedet for på hendes egen jord i Klode.!
Morderens lig blev dog, som det sig hør og bør, efterfølgende gravet ned i et trebundet skel, nemlig Sorthøj som udgør skellet mellem Klode, Engesvang og Elbæk.

Den Henrik Busch, der flere gange nævnes som Hans Rosborgs forvalter, blev senere en kendt og velanset herredsfoged over Hammerum herred.

Vedr. Klode Mølle iøvrigt, læs evt. Erik Brocks artikel i "Fra Viborg Amt" årgang 1964 eller se Engesvang Lokalarkivs hjemmeside:
http://www.engesvangarkiv.dk/read_tekst.php?page=69

 

Tilbage

 

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen lære...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Frydenlund
Anders Kjærs erindri...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på St...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bjerre
Korntyveriet på Tand...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølgsmål
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldfo...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død 1888
Jagten på ulovlig br...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præste...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde i...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efter ...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring Br...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Age...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Madse...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hede...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas som...
Jørgen Christen Chri...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel m...
En løbskkørsel med d...
Søren Kierkegaards s...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fra ...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Sin...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset -...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rødd...
Gården Feldbjerg i T...
Falskmønterbanden i ...
Gårdene i Rødding, V...
Skolelærer Johs. Hvi...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk