hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Stine Axels - En fortælling om Mette Kirstine Pedersdatter Møller. A. k. a: Stine Axels.
De fleste har vel hørt om "Kjæltringehuset" på Ørre Hede og hørt om "Kjeltringekongen" Johannes Axelsen og hans bedrifter. Og som i mange andre beretninger er det jo som regel manden der bliver fortalt om - konen og børnene næves ofte kun i bisætninger.

Det har Margit Jørgensen nu rådet bod på. I sin sædvanlige lidt frie stil, der dog bygger på faktiske kendsgerninger, fortæller hun nu historien om Mette Kirstine "Stinne Axels" og parrets to døtre Mette Marie og Maren Marie.

Se:
Hun var ikke en af deres egne.doc (Word-fil 55 Kilobyte).

Margit har også opsummeret de tre kvinders liv i hovedpunkter med kildehenvisninger.
Se:
Dataark Mette Kirstine.doc (Word-fil 55 Kilobyte).

Tak til Margit for bidraget.

Skrevet af feldborg d. 20/07/2011 00:181 Kommentar(er) · 10643 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 20/07/2011 01:02
Tæt på det sted på Ørre Hede hvor Kjæltringehuset har ligget (men hvor "Kongen" iøvrigt sjældent selv opholdte sig) blev der i 1917, på foranledning af bla. lokalhistorikeren Konrad Understrup, rejst en sten der markeret stedet. Det er dog en fejl, når der på stenen bla. står "Hvor Blicher for 100 Aar siden så Kjeltringeballet". Dette Kjæltringebal eksistrer kun i Blichers fantasi, men stedet har inspireret Blicher til at skrive novellen, og de i novellen nævnte personer har faktisk også eksisteret. Se evt. "Aakjærs Randgloser til Blichers Noveller".

Om Johannes Axelsen kan det tilføjes, at han resten af livet fortsatte med at gå ud af det ene fængsel og ind i det andet. De sidste mange år af sit liv havde han Linaa sogn som base og forsørgelses sted. Her døde han på fattiggården den 19 maj 1872, knap 90 år gammel.
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk