hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Borris Seminarium

Borris seminarium


Afskrifter v. Herdis Kjølhede

Arkiv nr. C 642 A - 1.
Borris Seminariums oprettelse 1806. Regler for seminariets indretning, undervisning og diverse regler
Borris_C-642a-1_1806-1808_Kopibog.pdf - 75 KiloByte

Arkiv nr. C 642 A - 2.
Borris Seminariums protokol 1809 - 1814
Borris_C-642a-2_1809-1814_Kopibog.pdf - 638 KiloByte

Arkiv nr. C 642 A - 3.
Borris Seminariums protokol 1814 - 1826
Borris_C-642a-3_1814-1826_Kopibog.pdf - 35 KiloByte

Arkiv nr. C 642 A - 5.
Borris Seminarium Dimitterede 1808 - 1825
Borris_C-642a-5_1808-1825_Dimitterede.pdf - 49 KiloByte   (ny)'

Arkiv nr. C 642 A - 8.
Provst og seminarieforstander Lodberg Krarup 1820: Kort Udsigt over Seminariets Historie
Borris_C-642a-8_Historie.pdf - 35 KiloByte


Affotograferede arkivalier


Oversigt over bevarede arkivalier

 C-642a-00

  25 jan 2008

    1 sider

 

Borris seminarium protokol 1806 - 1809

 C-642a-01

  25 jan 2008

    49 sider

 

Borris seminarium protokol 1809 - 1814

 C-642a-02

  25 jan 2008

    92 sider

 

Borris seminarium protokol 1814 - 1825

 C-642a-03

  25 jan 2008

    83 sider

 

Borris seminarium protokol over eleverne 1806- 1815

 C-642a-04

  25 jan 2008

    64 sider

 

Borris seminarium dimitterede elever 1808- 1826

 C-642a-05

  25 jan 2008

    116 sider

 

Borris seminarium Læseplaner 1806- 1821

 C-642a-06

  25 jan 2008

    87 sider

 

Borris seminarium Regnskab 1806- 1826

 C-642a-07

  25 jan 2008

    48 sider

 

Borris seminarium div. dokumenter 1806 - 1821

 C-642a-08

  25 jan 2008

    57 sider

 


Vedr. Provst Lodberg Krarups "Forslag til Natmandstandens Forsørgelse"
Se:  http://hammerum-herred.dk/readarticle.php?article_id=46

Vedr. andre afskrifter fra Herdis Kjølhede
Se:  http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=45