hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Mordet på soldemageren - Natmand Anders Jacobsens drab på soldemager Niels Mouritzen.
Selvom vore venner Skøjerne, Rakkerne, Kjæltringerne, etc. for størstepartens vedkommende i bund og grund var ordentlige og hæderlige folk der blot af den en eller den anden grund var havnet på samfundets bund, så er der jo heller ingen grund til at skjule, at der også iblandt var nogle få hærdede forbrydere og voldsmænd som begik særdels grove overfald mod sagesløse personer.

Beretningen om hvordan Natmand Anders Jacobsen den 9 december 1713 på en meget skrækkelig måde myrdede en Soldemager i Hammerum Herred, Lundenæs Amt, navnlig Niels Mouritzen kendes fra flere kilder. Men selvom sagen blev pådømt ved Bølling herredsting, og forbryderen lagt på hjul og stejle i Lyhne, så er det i nogle breve til Stiftamtmand von Plessen i Aarhus forløbet er bedst beskrevet.

Niels Munksgaard har udvalgt tre uddrag af brevvekslingen, her i Kurt Kermits afskrift.

X------------------

371
Fra Frederik den Fjerde, Københavns Slot.
Såsom Amtmanden for Lundenæs og Bøvling Jørgen Lund, har andraget at et mord på en Soldemager, den 9 december i afvigte år, skal være begået af en Skorstensfejer og en Natmand, som straks forsvandt, og nu opholder sig forskellige steder i Nørrejylland, med et anhæng af samme slags folk, bestående af 20 - 24 personer, hvilke den menige mand skal undse sig for at pågribe, i henseende til det embede de er af og en del, formedelst de skal være bevæbnet med Geværer, så henvises til forordningen af 21 marts 1685, som melder at de i ingen måde som uærlige folk skal anses, hvorefter Stiftamtmanden pålægges, at der med behørige folk, samt den militaire vagt, i fald vedkommede skulle opholde sig i Stiftet, sørges for at de bliver arresterede etc. 22 oktober 1714.


411
Fra Frederik den Fjerde, Københavns Slot.
Hvad Jørgen Lund, Amtmand over Lundenæs - Bøvling Amter, har andraget angående de grove mord og andre udædiske gerninger, som af Natmænd og Rakkere skal begås og, hvad han ellers foreslår mod dette, ses af vedlagte kopi af hans memorial af 17 december sidst. Ønsker Plessens betænkning om samme, hvorvidt forslaget kan praktiseres i hans Stift. [Se næste]. 14 februar 1718.


412
Fra J Lund, Viborg.
[Se forrige - 11 sider]. Af den kraft, den Kongelige befaling af 22 oktober 1714 til civile og militair Betjente indeholder, er den Natmand Anders Jacobsen som den 9 december 1713 på en meget skrækkelig måde myrdede en Soldemager i Hammerum Herred, Lundenæs Amt, navnlig Niels Mouritzen, den 23 juni sidst bleven pågrebet i Bølling Herred, efter han kort tid tilforn, om natten havde begået indbrud i en bondes hus, og der stjålet penge, klæder og andet som han kunne bringe med sig, om hvilket noget forklares i beretningen af 2 juli sidst.

Fremgår at hans forklaring var at han med Pistol skud ville dræbe Soldemageren, men kun ramte ham i Armen, hvorfor han havde de kræfter, at han tog flugten og svømmede over en Å og derefter skjulte sig i en lade i en bondeby. Natmanden og en Kammerat som han havde med sig, der ikke kunne svømme, fandt omsider en Båd ved Åen, som de satte over med, og derefter søgte bondebyen, hvor de mente Soldemageren var, da folkene fornam disse Rakkere, tog hver menneske flugten af forskrækkelse, da de mente at samme ulykke var dem lige så nær som Soldemagerens, da disse to mordere omsider fandt denne i en lade, trak de ham ud på marken, og der delte hans Lig mellem sig at hver kunne knuse en Arm og et Ben, stak en Fork gennem hans hals og lod ham ligge, da han nu var knust på alle 4 Lemmer og således medhandlet, foruden Skuddet som han først havde fået, omsider måtte dø. Morgenen derefter tog de en Hest på marken og til denne bandt den dødes Fødder og dermed slæbte ham baglæns til Åen, hvor de kastede ham udi, og lod ham flyde med til Havet.

Den ene af disse 2 Natmænd døde kort tid efter, og blev af sine Kammerater kastet i jorden, hvor vil ingen give oplysning om, den efterlevende Anders Jacobsen, blev efter Landstingsdom henrettet den 7 september sidst, på den måde at hans Arme og Ben medens han var i live, af Skarpretteren blev knust, højre hånd afhugget og hovedet med en økse skilt fra kroppen, som derefter blev parteret i 4 parter og lagt på 4 Stejler, hånden og hovedet naglet fast på en stage og sat under en Galge til et tegn på, at han er dødet både for mord og tyverier. Da man måtte tænke at sådan hård execution skulle føre sådanne uchristelige mennesker og morderiske gemytter til forskrækkelse og forlade deres fortsæt til sådan gerninger.

Uanset dette begikkes der dog 4 dage fire dage derefter et nyt mord af 2 andre Natmænd som stod og så på nævnte execution, den ældste Christen Pedersen og den anden sønnen Christen Christensen, som begge 12 juli sidst faldt ind i et hus i Bølling Herred, hvor 2 mænd som var i huset tog flugten, blev konen i huset tilbage, hvorefter den gamle Rakker befalede sønnen at dræbe hende med Skud, som han og gjorde både med Hagl og Kule [Kugle] af Flint. Konen der gik med et 27 uger levende Foster, hvilket Nabokonerne har aflagt deres vidende om, faldt straks død om, hvorefter de bortrøvede penge og andet.

Disse to blev efter Landstings dom henrettet den 3 december sidst. Derefter følger over de mange sider, hans forslag om, hvad der bør gøres mod disse forbrydere etc. 17 december 1717.


Skrevet af feldborg d. 05/10/2007 00:131 Kommentar(er) · 13346 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 05/10/2007 00:19
I forbindelse med en anden sag kom det frem, at Anders Jacobsen var en bror til Natmand Jens Nielsens kone, og at han sansynligvis var født i Holbæk amt.

Fra H. P., Hansen "Natmandsfolk og Kjæltringer":
Under forhøret over Jens Nielsen i Hammerum herreds politiret den 6. marts 1745 bliver Jens Nielsen bl. a. udspurgt om hans ægteviede hustru Anne Marie Joensdatters herkomst og oplyser da at "Hendes Fader var natmand og heede Ioen Jensen, boede i Ulvig (Ondløse sogn, Holbæk Amt), hendes broder hed Andreas Jacobsen, som blev steylet ved Lye (Lyne??) Kirke for Misgerning, og hun havde løbet Kieltring i mange Aar og hendes Søster Ane Margrethe Larsdatter blev skudt i Hjel i Deyberg Huus, som Arrestanten (Jens Nielsen selv) er fra og boede.
Og Arrestantens Systers Mand nafnlig Niels Andersen blev derfor hen Rættet."

Se også Natmænd og Kjæltringer i side 119 -142.
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk