hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Store Langlund i Gjellerup sogn - Slægts- og ejendomshistorie af Erik F. Rønnebech

Gården Store Langelund i Gjellerup sogn.

Gården er en gammel selvejergård frikøbt fra Lundenæs hovedgård i Skjern sogn 1688.

Lundenæs var i sin tid et kgl. slot. Det var en tid før reformationen pantsat til biskop Erlandsen i Ribe. Godset var det største i Vestjylland og havde indtil 1775 2.500 tdr. hardkorn. En del af godset gårde lå i Hammerum herred, herunder Gjellerup sogn.

Matrikel 1640 Gjellerup Herred, St. Langelund:

Selfeier, herligheden til Lundenes gl. matricul hartk.

Jeger sahl. Peder Jensens bondeskyld 4 tdr.

herligheden 2 skp. 2 Fier 1 1/5 alb

ny matricul 4 tdr 4 skp 3 fjd 2 alb

De godt 4 tdr. hartkorn imod Lundenæs’s 2.500 tdr. Giver et indtryk af, hvor stor Lundenæs var.

På Langelund boede i 1600 tallet en herredsfoged ved navn Jacob Barfod også kaldet "Store Barfod". Hans datter Abelone døde 1693, 55 år gl. Hun var gift med 2 præster i Sunds sogn. Sagnet fortæller om ham, at han lå begravet i Gjellerup kirke under en ligsten i kirken foran korbuen. De fire evangelister var afbildede hver i sit hjørne af stenen. Hver gang han vendte sig i graven, gik der en rude itu i kirken, ifølge sagnet. Herredsfoged Barfords ligsten eller mindesten ligger nu under mindestenen for kirkens bygmester foran kirkedøren.

Niels Christian Christensen Nørgaard er den første i slægten der ejede gården. Hans første ægteskab med Anne Christiansdatter (1803-1845) resulterede i 9 børn. Anne døde i forbindelse med det sidste barns fødsel, og blev begravet samme dag som barnet, en pige, blev døbt og opkaldt efter sin mor. 14 april 1846 giftede Niels sig igen med den 14 år yngre Christine Marie Christensdatter, men ved folketællingen 1850 er de skilt. I stedet har han fået en 25 årig tjenestepige.

Omkr. 1850 deltes jorden mellem fire søskende. Fra de to største gårde er der senere udstykket fem ejendomme og en parcel på ca. 50 tdr. land.

Den næstældste søn af N. C. C. Nørgaard, Peder Christian Nielsen (1825-1891) fik den gård der i dag kaldes Store Langelund, og det er formentlig ham der byggede nyt stuehus 1847-51.

Store Langelund omkr. 1900

Sidsel Okkels Pedersdatter (1830-1923) født på Lundgaard i Søby og døbt i Rind kirke, sidder tættest ved fotografen. Hun fødte 12 børn, hvoraf den sidste fik navnet Dusine. Den næstældste, sønnen Peder Pedersen står bagerst

Ved Peder Kristian Nielsens død blev gården overtaget af sønnen Kristen Pedersen og hustruen Kirsten Marie. De solgte i 1913 gården Mads Skov-Olesen. Den havde da matr. 1A m. fl. og var på 162 tdl.

Gården brændte ved lynnedslag 1923, men blev genopbygget samme år.

Mads Skov-Olesens søn Sigurd Skov-Olesen ejede gården i 1982.

Kristian Pedersen og Kirsten Maries nyopførte ejendom matr. 1B

Kristian Pedersen og Kirsten Marie byggede en mindre ejendom på 50 tdr. land på en parcel, matr. nr. 1B, udstykket fra St. Langelund. Ejendommen solgtes senere til Jens Ørregård og de flyttede ind i et hus i Elmegade i Hammerum. Senere ejere af denne ejendom har været:

1945- 1948 Mads Tolstrup. 1948 - ? Jens Eller Fonnesbech Hansen. Besætningen var da på 5 køer, 4 kvier, 1 hest og 25 svin.

St. Langelund 1982

Denne artikkel er venligst stillet til rådighed af Erik F. Rønnebech.
http://www.roennebech.dk   http://www.fredericiashistorie.dk

Skrevet af feldborg d. 01/08/2005 07:111 Kommentar(er) · 19440 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 25/10/2005 01:07
En anden forsker har gjort opmærksom på et par mindre, men lidt meningsforstyrrende, fejl i artiklen.

Linien: Matrikel 1640 Gjellerup Herred, St. Langelund.
Skulle være: Matrikel 1688 Hammerum Herred, Gjellerup Sogn, St. Langelund.

Linien: Sidsel Okkels Pedersdatter (1830-1923) født på Lundgaard i Søby og døbt i Rind kirke
Skulle være: Sidsel Okkels Pedersdatter (1830-1923) født i Nr. Søby i Rind sogn, døbt i Rind kirke og vokset op i Lundgaard i Gjellerup sogn.

mvh, a.f.
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk