hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Mads Holt' erindringer - Et lille uddrag fra starten af Mads Holts erindringer.
Mads Holt (også kaldet drengen Mads fra Holt) blev født 1840 i små kår i Holt i Rind sogn og døde i Påbøl i Hoven sogn 1913, efter gennem et langt liv, ved hårdt slid og store evner, at have gjort en bemærkelsesværdig og for en lægmand helt usædvanlig karriere indenfor plantningssagen.

På trods af at han ingen forstmæssig uddannelse havde blev den første fastansatte plantør under Hedeselskabet få år efter dets oprettelse. Senere blev han forstkandidat og i 1889 blev han udnævnt til skovrider i Hedeselskabet, hvilket for en jævn bonde uden nogen skovmæssig baggrund var noget helt usædvanlig.

Fra Arne Dahl har vi modtaget de første sider af Mads Holts egne nedskrevne erindringer om barndommen.
http://hammerum-herred.dk/medlemmer/Mads_Holt.pdf - pdf-fil 800 KiloByte.

På billedet nederst i pdf-filen ses Mads Holt med Dannebrogskorset, Fortjenstmedaljen og Erindringsmedaljen som 1864-veteran .

På det aller nederste billede ses han yderst til venstre. Herren i den lyse frakke i midten menes at være Dalgas.


Skrevet af feldborg d. 12/01/2008 00:338 Kommentar(er) · 14042 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 12/01/2008 00:48
På trods af deres vidt forskellige baggrund i både opvækst, uddannelse og forudsætninger iøvrigt, udviklede Mads Holt og Kaptajn Dalgas lige fra deres første møde en gensidig respekt og et livsvarigt venskab.

Om dette første møde fortælles bla.:

I foråret 1869 blev Skarrild Krat købt af Hedeselskabet, og der skulle straks anlægges en planteskole. I denne anledning kom en plantør ved navn Feldborg hen til Mads Holt og bad ham om at hjælpe sig. Det tog 6 uger at etablere planteskolen, og i denne tid boede plantøren hos Kirstine og Mads Holt. Da arbejdet var færdigt, blev Mads opsynsmand på stedet, og i hans instrukter blev det stærkt fremhævet, at tobaksrygning var strengt forbudt.

En dag mødte Mads en mand, der kom dampende på en stor cigar. Med al sin myndighed bad Mads manden så hurtigt som muligt at få cigaren begravet i sandet, hvilket han da også straks gjorde.

Men da dette var besørget vendte manden sig om og spurgte: "Og hvem er så De?". "Ja, jeg er opsynsmand Mads Holt" svarede Mads. "Nå, er De det," sagde manden, "ja, jeg er kaptajn Dalgas".!


[Fra Erik Overgaard "Rind sogn syd, Høgild", side 193-94]
 

Preben I Troelsen d. 14/01/2008 06:45
Som en sidebemærkning synes jeg det skal med, at Mads Holt,s søn, Ferdinand Holt, senere skovridder, i 1898 blev ansat af Plantningsselskabet Steen Blicher til at forestå beplantningen af Gedhus Plantage.

(Fra Viborg-avisen : Viborg Bladet den 05 marts 1980)
 

ard d. 14/01/2008 22:25
Øh med lidt rystende pen har jeg ferdinand som død sammen med hans søster karen.
Det var Mads anden bror "plantør" Jacob Christian Jensen gift med sidsel Nielsen søster til Mads christian jensens kone Dorthe Catrine Jensen - 2 af døtrene af niels Jensen / Jens dynesen søn
 

ard d. 14/01/2008 22:36
Ups rettelse- det var ikke dorthe catrine Jense - Men Kirsten Nielsen
 

feldborg d. 15/01/2008 23:58
Indtil engang i 1970'erne var der her i området en meget kendt og respekteret plantør Holt. Han har vel været ansat af Hedeselskabet eller et af statsskovene, men han varetog også opgaver som rådgiver for de lokale plantningsforeninger.

Jeg formoder der var en sønnesøn af Mads Holt.
 

ard d. 24/11/2008 22:30
kommentarer til ovennævnte :
Preben I Troelsen - helt korrekt og hans efterkommere lever i bedste velgående.
ard ( mig selv) de nævnte Karen og ferdinand var søskende til Mads og Jacob.
Feldborg - helt korrekt Helge Holt Var hans navn.
CarolineAmalieHolt - næ i er ikke de sidste 2 piger i Holt kæden.
ang. Jacob og Mads Holt´s aner og efterkommere er i velkomne - har fået samlet en hel del .
MVH
Arne Dahl
 

ard d. 30/08/2009 11:59
historien om Dalgas og Mads Holt´s første møde
gengives her
Fra Mylius Erichsen´s møde med Mads Holt.

Om Dalgas taler skovrider Holt gerne og med den største hengivenhed.
Hans første sammentræf med Dalgas skete i Skarrild Krat, hovr Holt, førnævnt. lige var bleven ansat som plantør.
En dag mens han med sin økse paa nakken var paa vej fra planteskolen til sit hus, møder han en gammel stiv gedevogn, hvor der sad en fremmed, uniformeret herre hos kusken.

Hugger de i krattet ? spurgte den fremmede.

Ja, jeg gør svarede Holt

Jamen det må de sandelig ikke. Ved de ikke, at krattet er solgt og sogneboernes ret til hugning falde bort.

Den fremmede så ganske vred ud.

Jo, jeg ved. svarede Holt, men det er rigtignok mig, der er plantør i krattet.

Naa saadan lo den fremmede. Ja det froandre sagen. Saa er de altså Mads Holt. Da har vi to meget at tale om. for jeg er Dalgas.

Jeg tænkte det nok. tilføjdede Holt paa sin beherskede maade.
Og nu slog han følge med Dalgas. De fulgtes siden troligt.

uddrag fra :
Den jyske hede før og nu
Studier og Skildringer 1903.


N.b - jeg har en del billeder af breve skrevet af Dalgas til Mads Holt.
og mange andre ting til dem som er intr. i Hedeselskabet / plantnings sagen
 

ard d. 31/05/2010 10:42
I forbindelse med min slægtsforskning i det Hammerum herred og med stor hjælp fra denne portal har jeg fået udarbejdet en oversigt over aner og efterkommere af familierne Holt (ca. 1810-1880) / Elmholt (ca. 1780-1860) i Rind sogn.

http://www.arnedahl.dk/jylland/PhpGedView

I store træk dækker det områderne: Rind, Gjellerup, Ikast, Herning, Sunds, Tjørring, Snejbjerg, Assing, Skarrild, Arnborg
og i "nyere" tid bl.a. Ølgod, Hoven, Grindsted, Strellev, Grove
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk