hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Ansøgning om pas som omvandrende blikkenslager -
Magne Lund har i Rigsarkivet fundet denne ansøgning fra Peder Christian Christoffersen Skierk om maatte erholde Bevilling til Afsættelse af mit Blikarbeide i Ringkjøbing Amt, og saaledes at ombære samme til Forhandling

Se: Christoffersen.doc Word-fil, 30 KiloByte.

Skrevet af feldborg d. 27/09/2006 08:451 Kommentar(er) · 12763 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 27/09/2006 08:47

Flere kilder bla. også H. P. Hansen ”Natmændsfolk og Kjæltringer” oplyser at Peder Chr. Christoffersen Skjærk ved højesteretsdom af 3 nov 1836 sammen med et par andre kjæltringer skulle være idømt livsvarigt tugthus, og at de blev sendt til Rendsborg for afsoning.

Det er da også en kendsgerning, at han ikke er sammen med konen ved fkt. 1840 og 1845. Men alligevel lidt påfaldendende, at disse ting og især den benådning han jo må have fået slet ikke er omtalt i ansøgningen her.

Hans kone Ane Regine Regenholdt Axelsdatter var en søster til ”Taterkongen” Johannes Axelsen, til hvem det første kjæltringehus (senere kendt som Axelhuus / Sammelsted By) blev bygget ude på Ørre hede. Det var som bekendt dette hus der inspirerede Blicher til beretningen om kjæltringeballet i novellen ”Kjæltringeliv”. Og det sted hvor der på Konrad Understrups foranledning blev rejst en mindesten.

Det skal dog retfærdighedsvis siges, at kjæltringeballet (eller bare noget der ligner) aldrig har fundet sted, men har kun eksisteret i Blichers fantasi. Og selvom en del af personerne faktisk har eksisteret, så er de ikke samtidige og kan aldrig have været samlet på eet sted på én gang.
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk