hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Anders (Thornberg) Jönsson - Født 07 apr 1822 i Vestra Virestad, Skåne. Død 19 nov 1899 i Sinding.
Fra Anni Damkjær har vi modtaget:

Jeg har forsøgt at skrive en lille historie om min oldefar Anders (Thornberg) Jönssons liv ud fra de oplysninger om ham, som jeg er blevet bekendt med igennem, kirkebøger, folketællinger, slægtsforskerforum og efterlevende familiemedlemmer med fra ”generation til generation” historier.

Det kan selvfølgelig ikke undgås, at noget af historien bliver fra min frie fantasi, da jeg jo ikke har belæg for de faktuelle episoder i hans liv, men jeg har prøvet at sætte mig ind i, hvad der skete og dermed kommet med mine gisninger ud fra det, jeg ved.

Da jeg startede med at slægtsforske omkring 1. juni 2008, vidste jeg - så at sige – intet om min oldefar. Jeg havde kun en gammel maskinskreven anetavle, som var et større puslespil, jeg først skulle have samlet. Derefter gik jeg i gang, og takket være den teknologiske udvikling – her menes Internettet – fandt jeg frem til utrolig mange oplysninger, som jeg slet ikke havde regnet med.

Anders Jönsson_min oldefar.pdf (pdf-fil 2.0 MB)

Skrevet af feldborg d. 17/02/2014 00:081 Kommentar(er) · 6287 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

Carl Kofoed d. 25/03/2014 01:03
I Herning Folkeblad er der 14. oktober 1884 denne notits:
”Da jeg er kommet i Besiddelse af Tjørring Mølle og nu har den opført efter Branden, anbefaler jeg mig til Omegnens ærede Beboere samt enhver, som vil forunde mig sin Søgning, med alt til Mølleriet henhørende. Reel og hurtig Betjening skal stedse være mit Formaal.
Tjørring Mølle, den 13. Oktober 1884.
Ærbødigst O.Lindholdt.
Sammesteds staar en Orne til Bedækning.
Endvidere er til Salg alt Jerntøj fra den nedbrændte Mølle, som kan købes meget billigt. O. Lindholdt.”

Fra Tjørring Sogn side 189 citeres: ”Den omtalte brand var torsdag d. 10. juli 1884, da der under stærk blæst gik ild i mølleværket. Møllen var tækket med asfalt, men da vinden bar på mølle og beboelseshus, fløj et stykke tændt sejl fra møllevingerne hen på husets tag, hvor det fængede øjeblikkeligt. Da der havde været en forudgående langvarig tørke, blev både mølle og stuehus nedbrændt.”
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk