hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Ane Kirstine Sveigaards tragiske død - Død 1888 under en væltet tørvestak.
En tragisk ulykke
Afskrift fra Hammerum Herredsfoged protokol ved Inger og Svend Jensen november 2006:


Aar 1888 den 21 Febr. Efter (eftermiddag?) Kl. 3 blev Politiretten sat paa
Jens Peder Christensens Bolig paa Søby Mark, Arnborg Sogn at
der ved Dommer Herredsfoged Krarup med medtagne vidner
hvor de foretager:
Nr. 43/1888 Forhør til Holdning om Husmand Jens Peder Chri-
stensens Hustru, Ane Kirstine Sveigaards Dødsfald.

Dommeren havde i dag ved Smed Jens Nielsen modtaget
melding om at Husmand Jens Peder Christensens Hustru Ane Kirstine
Sveigaard i forgaars er fundet død. Paa grund at Snefog og uvejr
der har gjort Vejene ufarbare paa Stedet der ligger langt ude i Heden i Arnborg Sogn
(ulæselig men antagelig en undskyldning for forsinkelsen)
Dommeren i forening med Distriktslæge Benzon synede liget ,
der fandtes afklædt, liggende paa en Seng. Distriktslægen
afgav Ligsynsattest, hvoraf genpart blev fremlagt.

Fremstod Husmand Chr Nielsen Tusholt, der paa anledning
forklarer , at han i forgaars Kl. mellem 4 og 5 i anledning af at han
venter at skulde efter Jordemoder til
sin Hustrue gik til sin Nabo Jens Peder Christensen for at hente et par
støvler, som han havde gjort i stand til ham. Chrt. træffer
i stuen kun børnene, Jens Peder Christensen var gaaet til Skarrild
i anledning af ordning af en ejendomshandel og hans Hustru var
ej heller hjemme. Dette undrede Chrt. at Børnene var alene
hjemme i det Uvejr med Snefog, som det var. Der saa spurgte
Børnene hvor deres Moder var, sagde de, at hun var hos
Chrt. der havde hun imidlertid ikke været. Chrt. gik saa vide-
re til en anden Nabo Jørgen Sjællænder, men der var hun
ikke og hun var heller ikke hos Chrts. Broder Jens Tus-
holt, hvor de ogsaa søgte hende. De gik videre alle 3
udkørte til stedet og ved at se at Tørvestakken var skreden
sammen, faldt det Chrt. ind at se efter om hun mulig
skulle være der. Sneen var føgen op om stakken, saa at
der intet mistænkeligt der var at se.

De prøvede saa at rydde Sneen tilside, men saa ei heller
da noget af hende. De begyndte dog at rydde Tørvene til-
side hvilket var et vanskeligt arbejde, da det
hele var frossen sammen, ved at lette en Tørv tilside
saa Chrt. Afdødes Hoved og efter de havde faaet flere
Tørv ryddede bort, saa de hende ligge foroverbøjet
eller næsten hel paa maven med Hovedet liggende paa siden.
Stillingen var som hun havde ligget paa
knæ og taget Tørv, og da stakkens øverste Del
er ramlet ned over hende og har kastet hende om.
Læberne var stærkt opsvulmede og Hovedet i det Hele
Opsvulmet med flere hudafskrabninger, men ellers var der
ikke Tegn paa at noget var knust eller brudt. Stakken
var hulet ud derved at der jævnlig var taget af Stakken
nedefra, saa at den sidste del hang ud som et Tag,
hvilket holdt sammen, da Tørvene var frossen sammen
Chrt. antager, at vægten af væde er bleven saa stor, at
hele den øversete del af Tækket i en samlet masse er
ramlet ned, mulig har ogsaa Stormen virket med
hertil, da Chrt. første gang kom ned til Bør-
nene var Kakkelovnen helt kold og Børnene var
sultne, saa at han antager, at det ikke var saa kort
en tid, at afdøde havde været borte.

Fremstod Maren Christensen 10 Aar gammel, den ældste af
Afdødes Børn der paa anledning forklarede, at hendes moder i for-
gaar Eftermiddag Kl. 2 1/2 sagde, at hun ville gaa ud efter nogle
Tørv. Hun gik ud, men kom ikke tilbage Chrt. antog at hun
Var gaaet til en af Naboerne enten Jørgen Sjællænder, eller
Chr. Tusholt, der hengik vel et par timer, inden Chr. Tusholt kom
ned til dem og spurgte efter deres Moder.

Fremstod derefter Husmand jens Peder Christensen, der
paa anledning forkl. at han i forgaars var gaaet hjemmefra til Skarrild omkring
Kl. 1 for at faa ordnet nogle papirer om en Ejendomshandel.
Han kom paa grund af Uvejret ikke
hjem, men fik igaar Bud om Ulykken, men naaede først
hjem i gaar aftes Kl. 8. han kunne ingen anden oplysning give om
Dødsaarsagen end hvad han har hørt af Chr. og
Jens Tusholt, samt Jørgen Sjællænder.

Dommeren bemærkede at Jørgen Sjællænder idag
ikke er hjemme, Jens Tusholt har Dommeren truffet
idag paa Vejen. Hans forklaring stemmer ganske med den af Chr. Tusholt afgiver.

Den Paagældende Stak er beliggende Øst for Huset, kun
omkring en Alen fra dette. Den øverste Del af Stakken
ligger nedvæltet i en samlet masse. For øvrigt var det
paa grund af Frosten og den sammenføgne sne vanskeligt
nøjagtigt at undersøge stedet.

Forhøret sluttet, Politiretten hævet.
Vidner:
Krarup - Jens Benzon - Dynis Jensen.
Skrevet af feldborg d. 12/11/2006 16:422 Kommentar(er) · 12670 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 12/11/2006 16:50

Tak til Inger og Svend Jensen for denne beretning der kaster nyt lys over omstændighederne ved Ane Kirstine Sveigaards død.

Inger og Svend Nielsen har efterfølgende oplyst, at Herredsfogedprotokollen en noget sjusket skrevet og visse steder meget utydelig og i det hele taget ret vanskelig at læse. Der kan derfor forekomme enkelte fejl.
 

Kræmmer d. 14/11/2006 22:38
? Hvor findes Herredsfogedprotokollen ?

Hilsen Kremmer
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk