hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Jørgen Christen Christensen (Kat) -
Magne Lund har været så venlig at sendt dette notat, som han har fundet i Rigsarkivet. Notatet omhandler een af vore venner fra Rind sogn, nemlig natmand Chr. Mæsters ældste søn Jørgen, i daglig tale Jørgen Kat.

Det er et særdeles interessant tidsbillede, og gode oplysninger om hvordan det gik een af de såkaldte frie folk fra den jydske hede. Men på samme tid også en rystende beretning om hvordan man dengang behandlede folk, som vi idag ville kalde for sociale tilfælde og tildele kontanthjælp.

Men læs selv først notatet, som Magne har sendt, og derefter nedenstående mere generelle omtale at Jørgen Kat:

Joergen Kat.doc Word-fil, 38 kiloBytes.Skrevet af feldborg d. 13/09/2006 01:312 Kommentar(er) · 12490 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer

feldborg d. 13/09/2006 01:33
Som det fremgår af Magne Lunds artikkel er Jørgen Christen Christensen (bedre kendt som Jørgen Kat) en søn af Christen Jørgensen (bedre kendt som Kræ Mæster eller Kræ Tænd) og Ingeborg Christensdatter.

Kræ Mæster var natmand i Rind sogn, ligesom hans far, hans farfar og oldefar, samt flere andre i familien, havde været det, og altså udaf den kendte Kasper slægt. Kræ Mæster og Ingeborg var i øvrigt også bedsteforældre til den nok mest kendte af Rindkjæltringerne nemlig Kasper Madsen, bedre kendt som ”Kjælle Kasper” Danmarks sidste frie omvandrende Skøjer.

Den her omtalte Jørgen Kat og hans to brødre Mads Kat og Casper Christensen var nok dem der blev mest kendt for deres kriminalitet. Ikke at det var noget særsyn at Kjæltringerne ”lånte” lidt til dagen og vejen, det var jo reelt deres eneste mulighed for at overleve. Slagsmål var bestemt heller ikke noget særsyn, men brødrene her blev vel især kendt for nogle voldelige overfald på mere eller mindre uskyldige ofre.

Nu er det jo ingen hemmelighed, at datidens små arresthuse ikke ligefrem var umulige at flygte fra, artiklen om den uheldige arrestforvarer fortæller også om dette emne. I en anden sag brød en arrestant ud af sin celle og ind i selve tingstuen, hvor han stjal forhørs protokollen, gik ud af byen og smed protokollen i en mergelgrav, hvorefter han gik tilbage til arresthuset og ind i sin celle og lagde sig til at sove.!

Vor ven her, Jørgen Kat, var nærmest kendt som en slags udbryderkonge. Både Herning og Ringkøbing arresthuse gik han nærmest ud af og ind i som det var hans andet hjem (hvilket det jo i ungdomsårene øvrigt også var).

Et af hans mere udspekulerede aktioner forgik engang hvor han, netop for forhindre flugt, var blevet anbragt i Viborg Tugthus. Herfra kunne han dog ikke flygte, men han meddelte så myndighederne, at han gerne ville aflægge tilståelse i et par tyverier på Ringkøbing kanten. For at fremme sagen blev han så overført til Ringkøbing arresthus, hvor der blev sat ekstra låse i og ført ekstra tilsyn med ham osv. Men alligevel, en aften da inspektionen kom var der brudt nogle fjæl op i gulvet og gravet er hul så dybt / langt at man i den svage belysning ikke kunne se hvor det førte hen.

Men det stod dog klart, at Jørgen måtte være flygtet den vej og at enden af tunnelen jo måtte kunne findes udenfor huset. Da alle var styrtet derud gik Jørgen (der havde gemt sig under en seng) stille og roligt ud af den åbentstående dør og ud i friheden – sådan!

Han blev naturligvis snart taget igen, flygtede igen, blev taget igen osv. og efter et par måneder, hvor han var stukket af 3 gange, sendte man ham retur til Viborg med tak for lån.

Jørgen blev første gang arresteret som 17 årig i juni 1827. Og trods de mange udbrud og udbrudsforsøg (eller måske netop derfor?) , tilbragte han ud af de næste 32 år ialt de 28 i forskellige fængsler og arresthuse.

Heraf 23 år i henholdsvis Citadellet og Rasphuset i København. Men også her prøvede han flere gange at flygte og én gang lykkedes det ham faktisk, men efter godt og vel et par uger var han tilbage igen – og til en ny omgang tørre tærsk.

 

Ruth Neumeister d. 20/09/2006 21:50
Trods alt. Jeg kan godt lide Jørgen.

Fræk som en slagterhund, og alligevel er det lattervækkende, som han er kørt om hjørner med myndighederne.

Ruth
 
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk