hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Folketælling Ring. amt-ny
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
LarsFeldborg
VELKOMMEN
som nyt medlem

46 nye medlemmer
afventer godkendelse

Antal Medlemmer: 3485
SuperAdmins: 1 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
Arne Christensen00:23
pallehm05:54
Elna Birgit Hagen 1 Dag
chondro81 1 Dag
henningjensen 1 Dag
moras 1 Dag
NJJ 1 Dag
lindkær 2 Dage
Jens-Ole Willemann 2 Dage
Jessing 2 Dage
Anders Strøm 2 Dage
Holger Ejby Villad 2 Dage
Erna 2 Dage
jørn jensen 2 Dage
LHBagger 3 Dage

Gæster online: 4

Din IP-adresse: 54.196.47.128

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen lære...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Frydenlund
Anders Kjærs erindri...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på St...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bjerre
Korntyveriet på Tand...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølgsmål
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldfo...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død 1888
Jagten på ulovlig br...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præste...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde i...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efter ...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring Br...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Age...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Madse...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hede...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas som...
Jørgen Christen Chri...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel m...
En løbskkørsel med d...
Søren Kierkegaards s...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fra ...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Sin...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset -...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rødd...
Gården Feldbjerg i T...
Falskmønterbanden i ...
Gårdene i Rødding, V...
Skolelærer Johs. Hvi...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Opslagsregister til B79-01
Tilbage

Opslagsregister til Hammerum Herreds tingbog (Justitsprotokol)
B79-01, 1688 - 1693

Tilbage
Skrevet af Jørn Jensen.
Lørdag er tingdag. Stokkemænd, også kaldet otte mænd, kun nedskrevet årligt, ikke hver tingdag, ligesom skatterestancelister ikke er afskrevet. Folienumre ikke benyttet, men de opslagsnumre der ses på siden Hammerum-herred. Ikke korreturlæst. Hos statens arkiver er opslagsnumre omtrent det halve.

1688

hammerum-herred.dk opslag 5
AO (anslået) opsl. 5
 
Hr. Jens Gødstrup sognepræst til Snejbjerg og Tjørring begærede 4 synsmænd vedr. Sivebæk mænds skade på hans eng og korn.
 
hammerum-herred.dk opslag 7
AO (anslået) opsl. 6
 
15. sept Knud Jakobsen skøder fra sig og sin hustru Maren (. . . . . ) part af Bjødstrup til velagtede karl Peder Jørgensen Fastrup
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
Løverdagen den 22. september otte mænd: Laurs Christensen i Gl. Arnborg, Jep Jensen i Lind, Søren Pedersen i Isen, Christen Laursen i Hestllund???Knud Christesen i Silstrup, Niels Ibsen i Mostgård, Thomas Nielsen i Herning by på Christen Madsens vegne i Roin.
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
22. sept For retten fremstod ærlige og velagtede mand Peder Jensen Gjellerup og klagede over Christen Clausen
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
Niels Lassen i Mørup klager over nabo Anders Christensen i Baggiskær, han har slået hans barn på marken.
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
Anders Christensen i Felding på Bertel Lindvigs vegne, syne øde byggesteder i Felding sogn. Knud Olesen i Drongstrup og Niels Høgsvig
 
hammerum-herred.dk opslag 9
AO (anslået) opsl. 7
 
22. sept Peder Jensen Vester Høgild 1. ting vedr. lovbud på selvejergård i Hammerum.
 
hammerum-herred.dk opslag 9
AO (anslået) opsl. 7
 
Peder Jensen Gjellerup fremstod i retten, 2 varslingsmænd, Visti Jensen og Laurs Pedersen i Gjellerup, varsel givet Maren Jensdatter værende hos Morten Pedersen i Gjellerup med hendes mand og lavværge Christen Clausen om ord og overlast, vidner: Knud Christensen, Maren Espersdatter, Troels Mikkelsen
 
hammerum-herred.dk opslag 10
AO (anslået) opsl. 8
 
6. okt Peder Jensen Vester Høgild—2. ting lovbud selvejergård i Hammerum.
 
hammerum-herred.dk opslag 10
AO (anslået) opsl. 8
 
13. okt Christen Jensen Amtrup på Bertel Laursen på Jullingsholm hans vegne angående Poul Jensen Vester (Bjerre) og Svend Christensen ved Felding kirke, sag opsat 14 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 10
AO (anslået) opsl. 8
 
Peder Jensen i Gjellerup mod Christen Clausen og hustru. I sagen nævnes Morten pedersens hustru Catarine Volchert, Maren Andersdatter, Anders Christensens. Maren Jensdatter har kastet lud på Peder Jensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 11
AO (anslået) opsl. 8
 
Christen Andersen i Kibæk, varselsmænd Bertel Madsen i …. . og Anders Pedersen i Kibæk. Karen Andersdatter som var Jens Mikkelsens kone i Kibæk sagde at Christen Andersen og hendes mand havde været i klammeri. Deres husbond var Peder Poulsen Tanderup.
 
hammerum-herred.dk opslag 12
AO (anslået) opsl. 9
 
Peder Jensen Vester høgild 3. ting lovbud selvejerbondegård i Hammerum, varslet Anne Pedersdatter i Vester Høgild, …. . . . . . Jensen, Jens Jensen, Elle Jensdatter. Yderligere varslet Niels Graversen for skatterestance
 
hammerum-herred.dk opslag 12
AO (anslået) opsl. 9
 
13. okt Jens Christensen Bundgård i Ikast på sin husbonds vegne, Sofia Gyldenstjerne til Holmgård, vedr. resterende landgilde
 
hammerum-herred.dk opslag 13
AO (anslået) opsl. 9
 
27. okt Bertel Laustsen Lindvig contra den gamle Jens Poulsen, der ville flytte fra stedet, Bertel Laustsen nægtede ham det, han skulle blive og holde opsyn med kornet. Jens Mouritsen Fruergård høster. Jens Poulsen syg og sengeliggende, præsten Jens Brok fik medlidenhed med ham og lod ham hente til præstegården med hest og vogn af Jens Mouridsen Fruergård.
 
hammerum-herred.dk opslag 14
AO (anslået) opsl. 10
 
Peder Jensen Gjellerup contra Christen Clausen og hustru Maren Jensdatter, dom.
 
hammerum-herred.dk opslag 14
AO (anslået) opsl. 10
 
For retten Ole Poulsen Hesselvig, varselsmænd Mikkel Bertelsen i Skarrild by og Jens Pedersen sst. varslet Laurs Jørgensen i Øvig vedr. gæld til hans hustrus fader Peder Jensen i Hesselvig, Samme varslingsmænd varslet Christen Christensen ved Arnborg kirke og Jens Pederse Hjøllund for gæld til Peder Jensen og erstatning for skade på rugsæd som først skal synes Yderligere varslet med de samme varslingsmænd Birgitte Christensdatter med hendes mand og lavværge Jakob Pedersen, angående krav fra Peder Jensen Hesselvig og (??) svoger Ole Poulsen. Peder Jensen og sal. bror Thomas Jensen havde lånt Birgitte Christensdatter for 17 år siden 1 tønde rug. Jakob Pedersen sagde at hans kone Birgitte Christensdatter fordrede 2 skæpper gryn byg og 2 vædderskind. Af Jens Pedersen Hjøllund Ole Laursen møller i Skarrild mølle fordrede 1½ skp og 1 (brødskæppe?) af Jens Pedersen Hjøllund. sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 15
AO (anslået) opsl. 10
 
Sag mellem Jens Mikkelsen og Christen Andersen Kibæk. Dom: Christen Andersen skal betale Jens Mikkelsen 9 mark, foruden betale 5 mark og 10 skilling for misbrugt eder.
 
hammerum-herred.dk opslag 16
AO (anslået) opsl. 11
 
10. nov Ole Poulsen i Hesselvig på konens fader Peder Jensen i Hesselvig hans vegne. Kreditorer Lars Jørgensen i Øvig og Christen Christensen ved Arnborg kirke 2 varslingsmænd Lars Pedersen i Hessevig og Niels Pedersen tj. Hr Peder udi Skarrild. Endvidere sagen mod Birgitte Christensdatter og mand Jakob Pedersen For retten Ole Laursen Skarrild mølle vidner Peder Jensen i Skarrild by og Jens Andersen i Mostgård i Assing sogn contra Jens Pedersen Hjøllund.
 
hammerum-herred.dk opslag 17
AO (anslået) opsl. 11
 
24. nov Sagen Ole Møller i Skarrild mølle og Jens Pedersen Hjøllund opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 17
AO (anslået) opsl. 11
 
For retten ærlige og velforstandige mand Christen Nielsen i Holstebro, varslingsmænd Peder Christensen i Tovstrup og Niels Hansen i Snejbjerg. Varslet Margrethe Cristensdatter i Krogstrup og Christen Poulsen sst. vedr skyld og landgilde til Christen Nielsen. Endvidere for tørveskær Peder Poulsen Tanderup
 
hammerum-herred.dk opslag 17
AO (anslået) opsl. 11
 
8. dec. Forlig i sagen Ole Laursen i Skarrild mølle og Jens Pedersen Hjøllund.
 
hammerum-herred.dk opslag 18
AO (anslået) opsl. 12
 
15. dec Fremstod Jørgen Christensen Fastrup, delefoged til Lundenæs 2 varslingsmænd Peder Andersen i Snejbjerg og Niels Poulsen sst. Varslet Hr Thomas Jensen sognepræst til Vildbjerg og Timring vedr. restance præstegæsteri.
 
hammerum-herred.dk opslag 18
AO (anslået) opsl. 12
 
Dette år haver nu ende Gud sin nåde tilvende
 

1689

hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
23. feb Otte mænd, Laurs Jensen i Burgård, Morten Jakobsen i Baggiskær på Simon Pedersens vegne i Sneftrup Jens Ibsen i …. . . strup, Laurs Jensen i Balsgård, Peder Pedersen i Tjørring, Ole Jepsen i Helstrup, Tyge Christensen i Tulstrup, og Christen Nielsen i Fastrup. I dommers sted Jesper Jensen Amtrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
Fremstod Jørgen Christensen Fastrup delefoged til Lundenæs på Sal. Peder Pedersen Sommer hans enke …. . . . . Larsdatters vegne. Kaldsmænd Mikkel Bertelsen i Skarrild by og Søren Jakobsen i Lustrup. lVarslet Jens Pedersen i Ll. Hjøllund for resterende tiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
For retten Peder Ibsen Okkels i Rind sogn på egne og arvingers vegne, kaldsmænd Niels Larsen Mørup og Anders Sørensen i Amtrup, varslet Jens Svenningsen i Tovstrup vedr. en ko som han har haft lejet. sag opsat 8 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 20
AO (anslået) opsl. 13
 
For retten Christen Jensen Tjørring Brogård på egne og Christen …. . . vegne i Bassumgård, varselsmænd Jens Madsen Tjørring by og Niels Nielsen i Bassumgård, varslet samtlige Skarrild og Arnborg bønder undtagen birkebønder vedr. bropenge for Tjørring bros vedligeholdelse for 1687 og 1688, 6 skilling af hver helgård. Peder Jensen Holtum mødte i retten på samtlige Skarrild og Arnborgmænd. Sagen opsat 4 uger
 
hammerum-herred.dk opslag 20
AO (anslået) opsl. 13
 
2. marts For retten ærlige og velagtede mand Jens Mouridsen af Tarm, varselsmænd Jens Nielsen af Felding Nederby og Christen Jensen af Omme sogn i Skovsende, tjener til Jullingsholm, varslet Niels Larsen forpagter på Brandtbjerg, talte med hans hustru Maren Pedersdatter ang. Fruergårds bygninger, sæd og avl. Synsmænd Christen Christensen i Østerbjerre, Anders Hansen i Vestergård, Peder Jakobsen i Minds og Gravers Sørensen i Felding Nederby, alle af Felding sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 20
AO (anslået) opsl. 13
 
Jørgen Christensen Fastrup delefoged til Lundenæs, 2 varslingsmænd Mads Jensen i Tjørring by og Christen Olesen sst., varslet Hr sognepræst til Gjellerup Svenning Poulsen for resterende præstegæsteri. for 1682, 1686, 1687 og 1688. Ligeledes varslet Peder Jensen i Gjellerup for resterende kirkeskat.
 
hammerum-herred.dk opslag 22
AO (anslået) opsl. 14
 
Peder Ibsen i Okkels og Christen Eriksen sst. varselsmænd Niels Lassen i Mørup og Peder Andersen i Lind. Varslet var de som de mente havde nogen handel med afdøde Clemen Eriksen nemlig: Niels Nielsen i Vester Lind, vedr. en ko, Gregers Poulsen i Lind for en ko og et øg som var ved Karen Søby, Anders Pedersen og hans moder Karen Sørensdatter for leje af en ko. Erik …. . . . . . i Lind og Christen Jensen og hans moder Maren Christensdatter i Lind, Jens Jepsen og hans far Jep Jensen for en ko, Jep Kræmmer i Skærbæk og hans søn Niels Jepsen, Adser Poulsen i Nørre Fastrup, Anders Østergård i Fjederholt, Anders Jensen i Øster Høgild og hans moder Karen Jensdatter, Jens Nielsen i Sandgård, Niels Christensens enke Karen Pedersdatter som nu var i Nr. Søby, Jens Jensen i Birkebæk, Niels Nielsen Holt, Peder Jensen i Vester Høgild og hans moder Anne Pedersdatter for en kobberkedel, Peder Jakobsen i Donsig for en ko, Jens Christensen i Lind for en kohud og en rugager som han havde i pant på Donsig mark, Rasmus Poulsen i Velhusted og Villads Simonsen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 23
AO (anslået) opsl. 14
 
Peder Poulsen Tanderup fremstillede 2 varslingsmænd, Jens Christensen i Lind og Egert Frederiksen sst, sidstnævnte blev ikke accepteret på grund af udygtighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 23
AO (anslået) opsl. 14
 
9. marts Jørgen Christensen Fastrup, delefoged til Lundenæs begærer dom over Hr Svenning Poulsen (Præstegæsteri?), så og Peder Jensens hustru i Gjellerup. Anne Andersdatter er mødt, foregivende at hendes mand i hans ærinde er bortrejst. Hun fremviste kvittering på løst papir fra Jørgen Christensens hustru lydende på 7 rdl, 2mark, 12 skilling. Jørgen Christensen fremhævede at samme penge skulle være arbejdspenge af Visti Jensen og Mads Henriksen påboende en gård som Peder Jensen er tilhørig. Anne Andersdatter påstod at Jørgen Christensen skulle have et stykke eng i leje for 5-6 år siden og været forlover for Clemen Christensen i Fastrup som samme eng skal have nydt, hvilket Jørgen Christensen aldeles benægtede. Anne Andersdatter ønskede derfor opsættelse, Jørgen Christensen begærede dom.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
Mikkel Nielsen i Ringkøbing fremstod på Peder Poulsen i Tanderup hans vegne, varselsmænd Peder Andersen og Jens Pedersen i Lind. Varslet Peder Ibsen og Christen Eriksen i Okkels vedr. et skørt med 4 laug sorte border, og et udskåren skab og 4 små messingkedler som sal Clemen Okkels havde fået af Jens Jensen og hans hustru i Birkebæk. Sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
16. marts Sagen Clemen Okkels arvinger, fremstod Peder Ibsen og Christen Eriksen og fremeskede deres sal. svoger og broders debitorer – nogle vedgik gæld andre benægtede.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
Fremstod for retten Niels Nielsen i Lind 2 varlingsmænd Anders Pedersen i Lind og Jens Pedersen sst. Varslet Peder Ibsen og Christen Eriksen ang. et sengeklæde og et hørgarnslagen som Niels Nielsen havde leveret Clemen Okkels for pant for 1 sletdaler. Så fremkom Niels Mortensen i Lind og bevidnede at Clemen Okkels havde solgt en hjulrok til Jakob Skytte i Lind. Niels Lassen i Mørup bevidnede.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
Ting blev holdt mandag d. 25. marts, da lørdag var Maria bebudelsesdag.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
25. marts Tjørring Bros vedligeholdelse, Skarrild og Arnborgs andel Skarrild og Arnborg mænd klager over at Christen Jensen i Tjørring Brogård og Christen Andersen i Bassumgård opkræver 6 skilling af hver gård i Arnborg og Skarrild.
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
6. april Christen Christensen Vinter i Agerskov vedkender sig at være skyldig til sin svoger Jep Pedersen, borger og indvåner i Viborg. 6½ rdl
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
13. april Afkald på arv, For retten fremstod Therkel Sørensen på husbond Karen Kieldsdatters vegne, værende i Bølling præstegård, at de 3 boel i Silstrup Sl. Niels Kieldsen i Ølstrup tilhørte- afkald sammen med søsteren Anne Kieldsdatter
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
Efter ordre af amtmand Jørgen Grubbe Kaas, syn over en gård i Lind synsmænd Jep Jensen, Erik Mikkelsen, Mads Andersen og Niels Mortensen, gården var ejet af Christen Nielsen. Siefert Friis boede der sidst men er nu fraflyttet
 
hammerum-herred.dk opslag 28
AO (anslået) opsl. 17
 
27. april Christian Schultz forvalter på Lundenæs, varsel givet samtlige Lundenæsbønderog tjenere i Gjellerup sogn, Vium sogn, Arnborg sogn, Rind og Herning sogne, samt Ørre og Vildbjerg sogne for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 28
AO (anslået) opsl. 17
 
Sognepræst Hans Hansen Wrinkel for Arnborg og Skarrild, synsmænd Christen Andersen i Kibæk, Anders Andersen i Vejlgård, Jakob Jensen i Harrildskov vedr. Arnborg kirkegårds brøstfældighed
 
hammerum-herred.dk opslag 29
AO (anslået) opsl. 17
 
Restanceliste vedr. Lundenæs bønder
 
hammerum-herred.dk opslag 33
AO (anslået) opsl. 19
 
11. maj Der skyldes 6rdl af Nørre Søby, som Peder Poulsen til Tanderup årlig skal have af Anders og Peder Jakobsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 34
AO (anslået) opsl. 20
 
For retten fremstod Peder Jensen Vester Høgild, Varselsmænd Jens Hansen i Fastrup og Mads Jensen i Skovby. Varsel givet Anders Pedersen St. Langelund som havde den halve kongetiende i forpagtning, derfor skulle betales19 rdl til herskabet inden 15 dage, ellers kan fæstet af kongetienden være forbrudt
 
hammerum-herred.dk opslag 34
AO (anslået) opsl. 20
 
For retten fremstod Mads Christensen i Tjørringby, varslingsmænd Christen Christensen i Tjørringby og Niels (…. ) i Birk. Varsel givet Bertel Pedersen boende i Skanderup i Koldinghus amt på Anne Nielsdatters, afgangne Sl. Mads Jensens i Tjørring hendes vegne for lovbud. Yderligere varsel Jens Knudsen i Snejbjerg, Christen Christensen i Gullestrup, Peder Svendsen i Tjørring. På grund af Anne Nielsdatters høje alderdom
 
hammerum-herred.dk opslag 34
AO (anslået) opsl. 20
 
18. maj Peder Poulsen Tanderup, udsættelse sagen Anders og Peder Jakobsen Nørre Søby
 
hammerum-herred.dk opslag 35
AO (anslået) opsl. 20
 
25. maj Anders Jakobsen ikke mødt, skal betale inden 15 dage, ellers er fæstet forbrudt
 
hammerum-herred.dk opslag 35
AO (anslået) opsl. 20
 
lLovbud 3. ting Mads Christensen og moster Anne Nielsdatter
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
25. maj Mødt Anne Nielsdatters anden søstersøn Christen Christensen i Gullestrup
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
Christen Pedersen i Vovlund, Peder Jakobsen Søby, Jens Lassen fanget 8 levende ulveunger på Søby mark udi en lyngbusk. Yderliggere fremviste Christen Mikkelsen Abildtrup 3 ulveunger, taget i en ulvegrav på Abiltrup hede
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
Her findes kontrakt mellem Anne Nielsdatter Tjørring og Mads Christensen sst. indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 38
AO (anslået) opsl. 22
 
1. juni Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs Sagen Christen Jensen i Lind, gårdens milsligeholdelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 38
AO (anslået) opsl. 22
 
For retten Peder Jensen Vester Høgild, varselsmænd Anders Nielsen Herning by og Knud Jensen Baggiskær, varsel givet velfornemme Just Andersen forvalter over Herningsholm vedr restancer kongelig majest. påbudne kornskat for 1678-1679, 80 og 81 for Herning sogn
 
hammerum-herred.dk opslag 39
AO (anslået) opsl. 22
 
Anders Olesen i Brændgård lod lyse en stjålen hest
 
hammerum-herred.dk opslag 39
AO (anslået) opsl. 22
 
Laurs Christensen degn til Ørre og Hodsager fanget 2 ulveunger, han belønnes med en dansk skilling af hver 4tdr hartkorn i herredet, sognefogeden inddriver
 
hammerum-herred.dk opslag 40
AO (anslået) opsl. 23
 
Ole Jakobsen og Jens Jakobsen på Assing Kirkegård klager over skade og volddrift i deres eng, begået af Skarrild og Arnborgfolk.
 
hammerum-herred.dk opslag 41
AO (anslået) opsl. 23
 
Mads Christensen Tjørring Østergård/moster Anne Nielsdatter Obligation, skøde
 
hammerum-herred.dk opslag 43
AO (anslået) opsl. 24
 
15. juni Sagen Clemen Okkels
 
hammerum-herred.dk opslag 44
AO (anslået) opsl. 25
 
22. juni Christen Christensen Vinters enke i Agerskov Bodil Christensdatter frasiger sig al arv og gæld efter hendes mand
 
hammerum-herred.dk opslag 44
AO (anslået) opsl. 25
 
Efterskrevne grander og naboer af Lind, Mads Andersen, Niels Mortensen, Jakob Pedersen, Jep Jensen og Jens Jepsen klager over Langelund mænd Ole Christensen og Poul Christensen, ulovlig fædrift
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
29. juni Christen Vinters enke skal fremvise landstingsvarsel
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
Syn over ødegård i Lind som Siefert Friis påboede, er nu til kongelig Majestæt tilfalden
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
Peder Ibsen i Døvling fanget 3 ulveunger i en ulvegrav på Døvling Mark i Skarrild sogn
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
6. juli Syn af engene i Nørre Karstoft
 
hammerum-herred.dk opslag 46
AO (anslået) opsl. 26
 
Clemen Okkelssagen en ko og en kiste
 
hammerum-herred.dk opslag 47
AO (anslået) opsl. 26
 
Syn Gjellerup præstegård og enge, synsmæn: Jens Espersen i Lund Christen Nielsen i Bjødstrup, Christen Jensen i Gjellerup, Morten Pedersen i Gjellerup by, Christen Madsen sst, Thomas Thomsen i Lund, Niels Graversen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 47
AO (anslået) opsl. 26
 
For retten fremstod Jørgen Christensen Fastrup, 2 varselsmænd Peder Christensen tjener i V. Fastrup og Christen Nielsen i Nørre Fastrup, varsel gav Svend Laursen i Bjødstrup og hustru Anne Jensdatter vedr. gældsfordring 26½ sletdaler af afgangen Claus Jakobsen Barfod i Bjødstrup. Jørgen Christensen fremviser dokument af 22. nov. 1680 kræver enken Anne Jensdatter og hendes nye mand for beløbet
 
hammerum-herred.dk opslag 48
AO (anslået) opsl. 27
 
20. juli Synsmænd Laurids Christensen Heesgård, Ole Poulsen Hesselvig, Jens Sørensen i Green, og Jens Pedersen i Bechsgård besigtiger de øde engskifter til Søndergård i Skarrild
 
hammerum-herred.dk opslag 49
AO (anslået) opsl. 27
 
3 ulveunger fremvist af Peder Ibsen i Døvling, men Peder Ibsen blev mistænkt for at have tilforhandlet sig ungerne i et andet herred i Koldinghus amt. Peder Ibsen påstod at ulveungerne blev fanget på Guds og hans egen mark af ham og hans søn
 
hammerum-herred.dk opslag 49
AO (anslået) opsl. 27
 
For retten fremkom Peder Jensen Gjellerup, velagtede mand med landstingsvarselsseddel. Enken Bodil Christensdatter Sl. Christen Christensen Vinters børn enten de findes inden eller udenlands, umyndige med lavværge og tage imod arv og gæld 21. august.
 
hammerum-herred.dk opslag 50
AO (anslået) opsl. 28
 
For retten fremstod afgangen Anne Nielsdatter Sl. Mads Jensens i Tjørring sine efterladte arvinger, nemlig Niels Pedersen i Hauersnap [=Sofiedal i Sinding] og søskende Bertel Pedersen og Maren Pedersdatter, Christen Christensen i Gullestrup, Jens Knudsen i Snejbjerg på sin hustru Anne Christensdatters vegne, Christen Jensen i Tjørring Østergård på Christen Nielsen barnefødt i Nørgård hans vegne, Peder Svendsen i Tjørring på sin hustru Maren Christensdatters vegne, Mikkel Pedersen Næstholt på sin hustru Mette Svenningsdatter og hendes søskende Anders Svenningsen og Inger og Kirsten Svenningsdøtre. Samtlige en efter anden ihåndtog Mads Christensen i Tjørring Østergård
 
hammerum-herred.dk opslag 50
AO (anslået) opsl. 28
 
27. juli Forlig mellem Jørgen Christensen Fastrup og Svend Laursen i Bjødstrup i striden om det halve boel i Bjødstrup
 
hammerum-herred.dk opslag 51
AO (anslået) opsl. 28
 
3. aug For retten Peder Jensen tj. Karstoft og Knud Jensen Baggiskær. På Herredsfoged Knud Pedersens vegne stævnet Jens Espersen i Lund, Morten Pedersen i Gjellerup. Christen Madsen sst., Thomas Thomsen i Lund, Niels Graversen sst, Christen Nielsen i Bjødstrup og Christen Jensen i Gjellerup vedr skelsag mellem Præsten Svenning Poulsen og Jens -Espersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 52
AO (anslået) opsl. 29
 
Regimentsofficer efterlyser 3 personer som er udeblevet: Christen Nielsen Gjellerup, Ole Jensen Hammerum og Peder Christensen Gjellerup.
 
hammerum-herred.dk opslag 52
AO (anslået) opsl. 29
 
Sagen Gjellerup præsteeng, strid billagt.
 
hammerum-herred.dk opslag 53
AO (anslået) opsl. 29
 
10. aug For retten fremstod ærlige og velagtede Peder Jørgensen i Fastrup, 2 varselsmænd Clemen Andersen i Sønder Fastrup og Christen Nielsen i Nørre Fastrup, varslet Jørgen Christensenn i Fastrup, Clemen Jørgensen i Salholt, Jens Jørgensen i Fastrup, Appelone Jørgensdatter med hendes lavværge og mand Peder Graversen i Fastrup. Lovbud over selvejergården Bjødstrup som Peder Jørgensen ejer. 1. ting
 
hammerum-herred.dk opslag 53
AO (anslået) opsl. 29
 
17. aug Sognefoged Therkel Sørensen Heesgård i Skarrild sogn, syn over Nørre Karstoft mark, synsmænd Ole Jakobsen og Jens Jakobsen Assing kirkegård, Per Pedersen i Døvling, Ole Poulsen i Hesselvig
 
hammerum-herred.dk opslag 54
AO (anslået) opsl. 30
 
Sagen Svend Laursen contra Jørgen Fastrup om pantsat boel i Bjødstrup, varslet Knud Jakobsen Hesselbjerg, Christen Nielsen Bjødstrup og Karen Sørensdatter (Jakob) Jepsens efterleverske i Ur.
 
hammerum-herred.dk opslag 54
AO (anslået) opsl. 30
 
Peder Jørgensen Lovbud Bjødstrup 2. ting, undtagen et stykke eng som Hans Thomsen skal indfri med 14 sletdaler
 
hammerum-herred.dk opslag 55
AO (anslået) opsl. 30
 
Peder Poulsen Tanderup, varselsmænd Christen Jakobsen i Toudal, Erik Lassen i Søby, varsel givet Niels Pedersen i Holtum, kornskatten for 1682, skattekorn som Niels Pedersens Sl. Fader Peder Jensen Holtum skal have fået af Jens Olesen i Hjøllund, Chr. Christensen sst, Lars Eriksen i Søby, Jens Jensen i Birkebæk. Det påstås at velfornemme Rasmus Andersen fik betalingen i 1682
 
hammerum-herred.dk opslag 55
AO (anslået) opsl. 30
 
24. aug Hans Thomsen forrige forvalter på Herningsholm, Niels Nielsen Gjellerup og hustru Anne Christensdatter er skyldig til Hans Thomsen og kjæreste Catrine Mortensdatter fyrretyve rigsdaler, hver daler 96 skilling danske beregnet, pantsat i den halve gård i Gjellerup som jeg selv påbor og af mig af min Sl. Fader Niels Christensen Fastrup efter pantebrevs indhold, dateret Viborg den 2. marts 1670. Underskrevet af min kære broder Christen Nielsen i Fastrup og Peder Christensen i Agerskov samt Peder Eriksen i (Lind)
 
hammerum-herred.dk opslag 56
AO (anslået) opsl. 31
 
31. aug Peder Jørgensen bortskøder Bjødstrup den hele selvejerbundegård til Hans Thomsen, underskrevet 29. aug 1689, præsten Svenning Poulsen, Jørgen Christensen i Fastrup, Peder Christensen i Agerskov
 
hammerum-herred.dk opslag 58
AO (anslået) opsl. 32
 
14. sep For retten Søren Christensen Nygård i Ørre by, 2 kaldsmænd Jens Olesen i Langfrom og Anders Sørensen i Oustrup, varslet Peder Mikkelsen i Thalund, lægdsmand i Ørre sogn vedr. resterende kornskat fra Rasmus Andersens tid da han var Amtskriver for Bølling og Lundenæs. Endvidere varslet Jørgen Pedersen Outrup, Christen Larsen, Mads Larsen, Lars Nielsen, Jakob Jørgensen og Christen Pedersen sst. Mads Olesen i …. . . ., Mads Christensen i Ørre by, Niels Lassen i Bredvig, Peder Lassen i Langfrom som boede i Nygård. Lægdsmand Peder Mikkelsen kunne bevise at han havde afregnet med amtstuen.
 
hammerum-herred.dk opslag 58
AO (anslået) opsl. 32
 
21. sep For retten velfornemme Just Andersen forvalter på Herningsholm vedr. Hans Thomsen skulle vise rigtighed for den tid Philipi Jakobi 1685 til Philipi Jakobi 1689, hvor han har været forvalter på Herningsholm. Hans Thomsen har ikke inddrevet skatterne. Lexmanden Peder Christensen i Agerskov har oppbåret og siden leveret skatterne i amtstuen. Just Andersen og Peder Jensen i Gjellerup havde gjort forbud at han ikke måtte lade skatterne inddrive fra Philipi Jakobi 1688 til årsdagen 1689
 
hammerum-herred.dk opslag 59
AO (anslået) opsl. 32
 
5. okt Just Andersen mødt for retten, Hans Thomsen ikke mødt
 
hammerum-herred.dk opslag 60
AO (anslået) opsl. 33
 
Torden og lynild. Just Andersen og synsmænd til Kølkær, Mikkel Andersen i Fjederholt på Jørgen Hansen i Horsens hans vegne, synsmænd: Knud Jakobsen i Hesselbjerg, Ole Laursen i Lægdsgård, Christen Nielsen Ravnsvad, unge Niels Pedersen Uhr, Niels Isaksen Grødde og Vilads Jensen i Overhold skal møde torsdag den 10. oktober
 
hammerum-herred.dk opslag 60
AO (anslået) opsl. 33
 
12. okt. Torden og lynild, stor skade på eng og græsgang, synsmænd de samme, dog var Thomas Pedersen mødt på sin broders, Niels Pedersens vegne i Uhr. Syn på skade på 1½ gård i Fjederholt by beboet af Gjøde Jensen, Niels Christensen, Søren Sørensen og Christen Rasmussen, tjenere på Herningsholm, og syn på en ½ gård i Lind by som bebos af Erik Olesen, også tjener til Herningsholm. Syn på den ½ gård i Kollund beboet af Christen Jepsen ejet af Jørgen Hansen i Horsens, også den ½ gård Niels Nielsen og Niels Christensen Kollund bebor og den halve gård i Fjederholt som Mikkel Andersen bebor
 
hammerum-herred.dk opslag 61
AO (anslået) opsl. 33
 
19. okt For retten fremstod Knud Jakobsen Hesselbjerg, 2 varselsmænd, Mads Christensen i Krogslund og Clemen Andersen i Fastrup, var i Sejl i Funder sogn og varslet Frederik Baltsersen og hans h. Maren Christensdatter og deres børn og arvinger, Christen, Jens, Baltser, Niels og Jakob. For 8 dage siden varslet Niels Pedersen og h. Kirsten Nielsdatter i Uhr i Ikast og deres børn, Godske, Niels, Anne, Inger og Mette. Også varsel givet Christen Christensen og Maren Jakobsen og hendes lavværge. I Hammerum varslet Niels Christensens hustru Maren Nielsdatter. I Salholt varslet Clemen Jørgensen, dito udi Nr. Fastrup varslet Peder Jørgensen, i lige måde Peder Graversen hans hustru Appelone Jørgensdatter, dito udi Lille Fastrup varslet Jens Jørgensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
26. okt 2. gang lovbud Hagelskær
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
2. nov 3. gang lovbud
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
9. nov Christen Jørgensen læst skøde, ½ parten som Thomas Nielsen påboede og ½ parten som Christen Christensen påboede, undtaget 5½ skæpper hartkorn som vores moder Maren Jakobsdatter er berettiget. Her nævnes Christen Jørgensen og kære hustru Mette Sørensdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 64
AO (anslået) opsl. 35
 
16. nov Mikkel Pedersen Næstholt lod læse skøde på Næstholt, lyder således: Kiendes jeg Mads Christensen i Tjørring Østergård på egne og Sl. Søster Anne Christensdatter af Ejsingkær hendes børn Anders, Inger og Kirsten som jeg er værge for. Niels Pedersen i Haursnap på egen og bror Bertel Pedersen i Skanderup, og søster Maren Pedersdatters vegne. Christen Christensen i Gullestrup på egne, og Jens Knudsen i Snejbjerg på sin hustru Anne Christensdatters vegne, Christen Nielsen født i Tjørring Nørgård på egne vegne. Har solgt den halve gård til Mikkel Pedersen Næstholt og h. gudsfrygtige matrone Mette Svenningsdatter, arvelig tilfalden efter Anne Nielsdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 66
AO (anslået) opsl. 36
 
14. dec Peder Jensen Høgild fremstod med varselsmænd, Christen Rasmussen i Fjederholt og Jens Pedersen Donsig, varslet Poul Frandsen som havde boet en tid i Øster Høgild, han skyldte Peder Jensen penge, han udeblev fra retten.
 
hammerum-herred.dk opslag 1690
AO (anslået) opsl. 848
 
Snapslørdag den 11. januar Herredsfoged Knud Pedersen på Karstoft, skriver Peder Eriksen i Lind. Otte Mænd Morten Jakobsen Baggiskær, Niels Svenningsen Ejsingkjær, Christen Laursen i (Oustrup), Jakob Nielsen Korshøj, Jens Andersen i Tjørring, Laurs Mikkelsen i Haunstrup, Villads Jensen i Over Hold, Søren Nielsen Hammerum
 

1690

hammerum-herred.dk opslag 67
AO (anslået) opsl. 36
 
11. jan For retten velfornemme Bertel Laursen Lindvig forvalter på Jullingsholm. Varselsmænd Anders Hansen i Klink og Laurs Nielsen i Felding Nederby. Varslet velbyrdige Casper v. Burchardt vedr. gæld. Brødrene Bertel og Niels Laursen barnefødt i Lindvig under Fruergårds hovedgård fordrer 300 rbdl. Fruergårds bygning beboet af Svend Christensen og Peder Pedersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 70
AO (anslået) opsl. 38
 
11. jan For retten fremstod velfornemme Niels Poulsen i Grødde på hæderlige og vellærde Jørgen Poulsen, sognepræst i Ikast hans vegne, varselsmænd Ole Nielsen i Faurholt, Jonas Poulsen i Ikast. Varsel givet Niels Lyngholms enke for resterende tag til præstegården, 3 traver, Christen Iversens enke i Tulstrup 8skp rug til præsten, Jens Christensen i Bundgård, rug 1 td. 3 skp. Christen Ibsgård Tulstrup 5 skp rug, Hans Madsen sst, Christen Pedersen sst, Thyge Christensen, Clemen Ravnsvad, Jens Rom, Christen Hesselbjerg, Iver Graversen, Niels Pedersen i Uhr, Anders Jensen sst., Gravers Nielsen, Peder Andersen i Lægdsgård, Mads Degn, alle skulle betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 70
AO (anslået) opsl. 38
 
25. jan Restancer til hr. Jørgen Poulsen, Jens Christensen Bundgård, Anders Jensen samt Gravers Nielsen har betalt så nær som 2 skp rug. De øvrige indførte Niels. Lyngholms enke, Christen Iversens enke Maren Mortensdatter mfl. har endnu ikke betalt, frist 15 dage, ellers udlæg i deres bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 71
AO (anslået) opsl. 38
 
1. feb Sagen Bertel Laursen Lindvig contra Casper v. Burchardt.
 
hammerum-herred.dk opslag 72
AO (anslået) opsl. 39
 
1. feb Peder Jensen i V. Høgild på Laurs Jensens vegne i Burgård, varselsmænd Hans Laursen og Mads Laursen Puggård. Lovlig varsel gav Ole Olesen i Bjerre i Vildbjerg sogn vedr. kirkevej mellem Puggård og Ejsingkjær kaldet Trind Eng.
 
hammerum-herred.dk opslag 73
AO (anslået) opsl. 39
 
1. feb Peder Jensen Høgild på Peder Poulsen Tanderup hans vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 73
AO (anslået) opsl. 39
 
8. feb Peder Poulsen Tanderup i retten, varselsmænd Jens Lassen tjener i Tanderup og Jens Pedersen i Tovstrup. Varsel givet Hartvig Poulsen og hustru Maren Olesdatter i Birkebæk, vidne om fæmon og andet som er ført fra Birkebæk. Varsel givet Niels Nielsen Gl. Arnborg for fæmon han havde ført ført fra Birkebæk med Peder Poulsens mærke på. Varsel givet Erik Christensen Toxvig for en egekiste han havde bortført fra Birkebæk. Varsel givet Gjøde Jensen i Fjederholt vedr. en rødblisset hest som han havde fået af Jens Jensen i Birkebæk med Peder Poulsens mærke på.
 
hammerum-herred.dk opslag 74
AO (anslået) opsl. 40
 
8. feb For retten fremstod varselsmændene Anders Pedersen tj sognepræsten Mads Olesen Buch i Aulum sogn og Mikkel Madsen boende i præstens hus, varslet Skaris Jensen i Ljørring, Jens Pedersen i Gabs, Jakob Eriksen Spegebjerg, Christen Kilde, Peder Olesen i Dalgård, og Christen Villadsen i Varhede for restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 75
AO (anslået) opsl. 40
 
8. feb Peder Jensen i Vester Høgild på højtagtbare Christian Ulrich Schultz, forvalter over Lundenæs, varselsmænd Niels Poulsen og Peder Jepsen i Snejbjerg. Varsel givet samtlige Lundenæs tjenere i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg, Nøvling og Ørre sogne for resterende skyld og landgilde. Også varsel givet hæderlige og vellærde mand Thomas Jensen sognepræst til Vildbjerg menighed for præstegæsteri. 2 andre varslingsmænd, Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind, varsel givet samtlige Lundenæs tjenere i Rind, Herning, Vium, Felding, Skarrild og Arnborg sogne. Varsel givet Therkel Sørensen for resterende kirkeskat for Assing kirke. Andre 2 varselsmænd, Mads Jensen i Skovby og Niels Knudsen i Gjellerup, varsel givet samtlige Lundenæs bønder i Ikast og Sunds sogne. Samme dag varsel givet Staffen Olesen sognepræst i Sunds sogn for resterende præstegæsteri af Sunds præstegård.
 
hammerum-herred.dk opslag 76
AO (anslået) opsl. 41
 
15. feb Sagen Peder Poulsen Tanderup contra Jens Jensen Birkebæk
 
hammerum-herred.dk opslag 76
AO (anslået) opsl. 41
 
15. feb Skatterestanceliste Lundenæs
 
hammerum-herred.dk opslag 79
AO (anslået) opsl. 42
 
22. feb Peder Jensen Vester Høgild på Christian Ulrich Schults vegne begærer dom over 2 præster som endnu ikke har betalt præstegæsteri.
 
hammerum-herred.dk opslag 80
AO (anslået) opsl. 43
 
Jens Nielsen Gødstrup i Ørnhoved på Palle Dyre til Trinderup vegne, varslet Peder Jensen, Rasmus Jensen og Poul Jensen der var i Palle Dyres tjeneste, de var blevet bortvist fra Sindinggård af Erik Grubbe og Frederik Christian Høg (dattersøn). Palle Dyre opholdt sig i Viborg. (muligvis i forbindelse med sin skilsmissesag)
 
hammerum-herred.dk opslag 81
AO (anslået) opsl. 43
 
1. marts Peder Ploulsen Tanderup contra Jens Jensen Birkebæk, som benægter gæld. Peder Poulsen Tanderup med et skøde som han ville have læst og påskrevet, men uden held, da frit gods skal til landstinget og ikke andre steder læses og påskrives
 
hammerum-herred.dk opslag 82
AO (anslået) opsl. 44
 
For retten( Christen Nielsen) Agerskov, kald og varsel til hans steddatter Maren Andersdatter tj. Gjellerup præstegård. Ingen mødt.
 
hammerum-herred.dk opslag 82
AO (anslået) opsl. 44
 
8. marts For retten Jesper Jensen Amtrup, varselsmænd Iver Pedersen og Anders Sørensen i Amtrup, varslet Lars Andersen i Munkgård, Christen Nielsen Østergård i Snejbjerg by, Anders Christensen Thy i Helstrup, Jens Pedersen i Tovstrup, Christen Andersen sst, Jens Lassen i Gl. Boesig, Bertel Madsen i Bjerre, angående resterende kirketiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 83
AO (anslået) opsl. 44
 
For retten Christen Pedersen Over Amtrup, varselsmænd Iver Pedersen og Anders Sørensen Amtrup, varslet Jens Nielsen Snejbjerg vedr skyld til Christen Pedersen. Jens Nielsen have fåer 4 skæpper rug som kun var delvist betalt. Peder Jensen Vester Høgild betaler på hans husbonds tjeners vegne restgæld 1 sletdaler.
 
hammerum-herred.dk opslag 83
AO (anslået) opsl. 44
 
15. marts Peder Poulsen Tanderup vedr. tingsvidne udstedt af Herningsholms birketing fredagen den 13. dec 1689, forlig mellem Fjederholtmænd Øster Høgild mænd og Sandgårdsmand vedr fællesdrift i Malmkær.
 
hammerum-herred.dk opslag 84
AO (anslået) opsl. 45
 
Peder Jensen Vester Høgild, delefoged til Lundenæs, 2 varslingsmænd, Christen Christensen tj. Vester Høgild og Niels Pedersen tj. Øster Høgild. Var ved Herninghoms port og varslede Just Andersen Holst, var ved Tanderup port og varslede Peder Poulsen, Var i Skarrild Krog, varslet Erik og Jep Christenseni Toxvig, Peder Eriksen og hustru Maren Christensdatter i Holt, Niels Larsen i Mørup, Cristen Bertelsen i Herning by, Peder Christensen i Skærbæk, Peder Christensen i Mellem Søby, angående fællesdrift i Malmkær. Mikkel Andersen Fjederholt hævder at hans husbond Jørgen Hansen Horsens skal have lovlig kald og varsel, og Jørgen Christensen i Fjederholt har ikke fået varsel. Peder Jensen Vester Høgild svarede at sagen ikke var til doms eller nogen proces. Clemen Jørgensen Salholt, birkefoged til Herningholms birketing mente at alle berørte Herningholmsbønder burde have varsel. Christen Pedersen i Skarrild Krog tjente Christen Bloch i Øster Høgild for31 år siden, Christen Bertelsen tjente Christen Bloch for 50 år siden. Peder Eriksen Holt har kendt egnen i 30 år, hans hustru Maren Christensdatter mindes 40 år. Svend Christensen Felding Nederby sagde at han 10 år før det svenske indfald var i Sandgård i 10 år. Niels Lassen i Mørup var i Øster Høgild for 17 år siden. Erik Christensen kunne vidne at hans fars fæmon gik der for 25 år siden. Samtlige Øster Høgildmænd Peder Nielsen, Peder Pedersen, og Anders Jensen og Jens Nielsen i Sandgård lover at hegne og lave diger, og hegne både høst og vår. Underskrevet Clemen Jørgensen og Peder Christensen Agerskov.
 
hammerum-herred.dk opslag 87
AO (anslået) opsl. 46
 
22. marts For retten Mads Eskesen i Feldingbjerg på sin broder Christen Eskesens vegne at møde Laurs Madsen Tarp vedr. hestekøb. Laurs Madsen ikke mødt, ingen sag.
 
hammerum-herred.dk opslag 87
AO (anslået) opsl. 46
 
12. april Peder Jensen Vester Høgild, varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Mads Christensen i Krogslund, varslet Christen Nielsen i Bjødstrup for milsligeholdelse af fæstested, han skylder 46 rdl og 46 mark. Christen Nielsen er rømt fra stedet.
 
hammerum-herred.dk opslag 88
AO (anslået) opsl. 47
 
26. april Peder Jensen Høgild efterlyste Christen Nielsen Bjødstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 88
AO (anslået) opsl. 47
 
Endnu fremstod Peder Jensen Høgild med varlingsmændene Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind. Var i Lille Hjøllund for at varsle Jens Pedersen, men han var bortrømt. 4 synsmænd varslet som var Niels Nielsen i Gl. Arnborg, Peder Lassen sst., Jens Olesen i Store Hjøllund og Peder Jensen i Toudal Her er syn af Jens Pedersens sted i Lille Hjøllund indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 90
AO (anslået) opsl. 48
 
Yderligere forestillede bem. delefoged varslingsmændene som før vedrørende Jens Pedersens ulovlige rømning natten mellem den 12. og 13. april.
 
hammerum-herred.dk opslag 90
AO (anslået) opsl. 48
 
For retten Jens Jørgensen i Fastrup på sin broder Peder Jørgensens vegne, 2 varslingsmænd Mads Nielsen og Christen Nielsen i Nørre Fastrup, i dag 14 dage varslet Laurs Jensen i Hammerum, Bodil Christensdatter i Lille Agerskov, Anders Nielsen i Nørum, Jep Jepsen i Nørum, Christen Jensens enke i Skovby, Peder Madsen i Frølund. Vedrørende resterende kongetiende i Gjellerup sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 90
AO (anslået) opsl. 48
 
Endnu førnævnte Jens Jørgensen på sin broder Christen Jørgensens vegne, 2 varlingsmænd, Jens Hansen i sønder Fastrup og Christen Ostersen i Skovby, i dat 8 dage varslet Peder Andersen i Lægdsgård, Thyge Christensen i Tulstrup, Clemen Nielsen i Ravnsvad, Christen Christensen i Hagelskær, Mads Hansen og Christen Madsen ved Ikast kirke, (Niels …. . ) og Anders Jensen i Ur, Iver Graversen i Hesselbjerg, Jens Christensen i Rom, Hans Madsen og Christen Christensen i Tulstrup. Vedrørende resterende kongetiende i Ikast sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 91
AO (anslået) opsl. 48
 
3. maj For retten Niels Olesen Silstrup på sin far Ole Nielsens vegne, varslingsmænd Jens Jakobsen i Pinvig og Niels Christensen sst. varslet Niels Christensen i (Gammelgård) i Skarrild sogn for skyld til Ole Nielsen Silstrup ifgl obligation 24 sletdaler dat. Silstrup 20. sept, 1685. Niels Christensen Skarrild ikke mødt, skal betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 92
AO (anslået) opsl. 49
 
For retten Jens Jørgensen på sine brødres vegne vedrørende resterende kongelig korntiende i Gjellerup og Ikast sogne, ingen af de indkaldte er mødt, der skal betales inden 15 dage,
 
hammerum-herred.dk opslag 92
AO (anslået) opsl. 49
 
For retten hæderlige og vellærde mand Jens Nielsen Dybech, sognepræst til Snejbjerg og Tjørring, varselsmænd Jens Knudsen i Snejbjerg og Christen Nielsen sst., varslet Mikkel Pederen Nesthot, om havede pløjet og opbrudt en del af Gødstrup Mark og ejendom, Peder Jensen Høgild delefoged til Lundenæs optrådte på Mikkel Pedersens vegne, fremhævede at hans gunstige principal havde fået lovlig varsel. Peder Jensen påstod at stedet af gamle tider tilhørte Næstholt i alle måder, og krævede af præsten at han skulle bevise sin påstand ved lovhævd, sandemandstov, hjemting eller landstingsdom. Præsten henviste til en proces af 1598
 
hammerum-herred.dk opslag 94
AO (anslået) opsl. 50
 
24. maj Laurs Christensen Ommosegård, degn til Ørre og Hodsager mødte med 2 levende ulveunger, som var fanget udi Simmelkær kær, som straks blev skindet og ophængt. Betaling 1 skilling af hver 6 tdr. hartkorn i herredet
 
hammerum-herred.dk opslag 94
AO (anslået) opsl. 50
 
31. maj Niels Jørgensen i Kastbjerg i Bølling herred, varslingsmænd Thomas Jensen af Ronnum og Jens Lassen tj. Sst. vedr. Karen Kielsdsdatter på Slumstrup hendes bønder og tjenere for skyld og landgilde, varslet Therkild Sørensen Heesgård Skarrild, Anders Sørensen og Søren Sørensen Klinkgård sst., Niels Christensen Gammelgård sst. Peder Ibsen, Peder Pedersen og Anders Jakobsen i Døvling og Peder Nielsen i Felding Nederby. Her følger restanceliste.
 
hammerum-herred.dk opslag 95
AO (anslået) opsl. 50
 
7. juni For retten Thomas Thomsen Lund og Jens Espersen i Gjelleruplund. 2 varlingsmænd, Jens Madsen tj. Thomas Tomsen og Christen Andersen tj. Præstegården, varslet samtlige Gjellerup bosiddende bymænd vedrørende fællesdrift i (Hølløtskær) Peder Graversen i Nørre Fastrup kan mindes 26 år, Kirsten Madsdatter sal. Peder Nielsens i Lund by kan mindes 60 år, Mette Christensdatter mindes 60 år, Kirsten Andersdatter kan mindes 40 år, Niels Pousen degn til Nøvling og Sinding kan mindes 20 år, Anders Christensen i Lund mindes 26 år, Peder Madsen sst mindes 28 år, Claus Pedersen mindes 16 år. Anders Chrisensen i Skovby havde vogtet får og boet der i 30 år, Christen Nielsen Lund mindes 60 år. Samtlige erklærede at der aldrig har været klaget over fællesdriften. Jens Espersen var tingsvidne begærende, Just Andersen, forvalter på Herningsholm begærede genpart.
 
hammerum-herred.dk opslag 96
AO (anslået) opsl. 51
 
Claus Poulsen borger og prokurator i Viborg, varselsmænd Erik Christensen og Peder Sørensen begge Viborg, Varslet Palle Dyre Tinderup til Sindinggård. Sagen omhandler bl. a en obligation udstedt 1669, Marie Grubbe, før Palle Dyre kom i ægteskab med hende. Skilsmissesag. ?
 
hammerum-herred.dk opslag 97
AO (anslået) opsl. 51
 
For retten Hr. Jens Nielsen Dybech sognepræst til Snejbjerg og Tjørring, varselsmænd Anders Jensen tj. Gødstrup og Christen Christensen sst., varslet 8 dage i dag Mikkel Pedersen Næstholt. Ang. synsmænds opkrævelse, og til i dag 14 dage syn af et stykke ejendom som i mange år har været brugt til fælles fædrift til Gødstrup præstegård. Synsmænd Niels Andersen Over Amtrup, Jens Nielsen i Studsgård, Niels Lassen i Mørup, og Laurs Andersen i Munkgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 98
AO (anslået) opsl. 52
 
For retten præsenterede Jep Andersen Fjelstervang 3 ulveunger som var fanget i en ulvegrav på Fjelstervang hede
 
hammerum-herred.dk opslag 98
AO (anslået) opsl. 52
 
14. juni Sagen Palle Dyre contra Pierre Danti ved hans fuldmægtig Claus Poulsen landstingsprokurator i Viborg, vedr obligation på 240 rdl specier, som var udstedt mens Marie Grubbe var i anden mands vold. Dom, Palle Dyre bør betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 99
AO (anslået) opsl. 52
 
For retten Niels Jensen degn i Snejjbjerg på sin faders Hr. Jens Nielsen Dybech sognepræst til Snejberg og Tjørring og provst til Hammerum herred hans vegne med 4 synsmænd vedr det styke hedejord mellem Gødstrup præstegård og Hundkær mark, som Mikkel Pedersen nylig havde pløjet og tilsået. Arealet omkring 40 skaft i længden og 20 skaft i bredden. Synsmændene foregav at Hr. Jens Nielsen havde oplæst et tingsvidne af 6. maj 1598. For retten Peder Jensen Høgild delefoged til Lundenæs, 2 varslingsmænd, Christen Nielsen i Agerskov og Søren Nielsen tj. Baggiskær i dag 8 dage varslet Hr. Jens Nielsen i Gødstrup, 4 synsmænd, Poul Jensen i Nybo, Jens Christensen i (Bredkær?), Jens Pedersen sst, og Niels Jørgensen i Elmholt, Jens Nielsen i Fjederholt, Niels Christensen i Kollund og Erik Mikkelsen i Lind at møde ved middagstid i Næstholt den 20. Juni.
 
hammerum-herred.dk opslag 100
AO (anslået) opsl. 53
 
21. juni For retten Hr. Ole Nielsen sognepræst til Omme og Hoven sogne, Bertel Laursen Lindvig på Jullingsholm og Jens Lassen i Lille Brand, 2 stævningsmænd Niels Mikkelsen i Bøvl og Jens Christensen i Skovsende, som stævnede Døvlingmænd Peder Ibsen, Peder Pedersen og Anders Jakobsen vedr. hedebrand. Stævning oplæst for Anders Jakobsens hustru, for Peder Ibsens datter Karen Pedersdatter og for Peder Pedersen. Bertel Laursen fremlagde et synsvidne af Nørvang Tørrild herredsting-----erstatningskrav. På Døvlingmænds vegne begærede Therkel Sørensen i Hesgård i Skarrild, at sagen måtte udsættes i 8 dage, da Døvllingmændene havde skriftlig befaling fra deres husbond at de skulle komme til hende med deres restanceclarering.
 
hammerum-herred.dk opslag 101
AO (anslået) opsl. 53
 
Peder Jensen i Høgild delefoged til Lundenæs vedrørende syn over Næstholt mark Der fandtes sten og stage i engen. Flere sten blev vendt, men der fandtes hverken kul eller flint under.
 
hammerum-herred.dk opslag 102
AO (anslået) opsl. 54
 
28. juni Adser Poulsen af Remme blandt 8 stokkemænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 102
AO (anslået) opsl. 54
 
For retten Peder Andersen i Trøstrup, varlingsmænd Niels Thomsen tj. Lergrav og Godske Christensen i Varhede, varslet Morten Simonsen i Påkær i Hygum sogn i Vandfuld herred ang. hans trodsighed og opstinashed Niels Ovesen af Påkær og Mourids Sørensen skytte på Lergrav fremstod og erklærede at de var i Påkær 5. juni og varslede at Morten Simonsen med sine heste og vogn skulle møde i Kolpensig og føre et læs savskåren tømmer derfra og til Trøstrup. Han påstod at han havde stedt gården uden ægt og arbejde. Igen stævnet med de samme varslingsmænd 13. juni at han skulle møde hos hans medtjener Sti Simonsen i Agerskov i Bording sogn med heste og vogn, og derfra med andre medtjenere i sognet køre tømmeret til Trøstrup. Han nægtede.
 
hammerum-herred.dk opslag 103
AO (anslået) opsl. 54
 
Peder Poulsen Tanderup fremstillede 2 varslingsmænd Christen Andersen og Jens Pedersen, begge af Tovstrup, i dag 8 dage varslet major James Gosman i Fredericia for hans penges tilbud at modtage på Hammerum herredsting her i dag at modtage imod hans obligations levering ang. Tanderupgård og godses køb, hvilket han også før har gjort i Neder Amtrup 19. juni bevidnet af 2 dannemænd Christen Pedersen og Niels Andersen i Over Amtrup. I den forbindelse varslede Peder Poulsen Major Gosmans frue for at have sagt at hun ikke vidste om det var bly eller skarn han havde i sine poser. Peder Poulsen fremviste for retten 400 rdl, han skyldte 1200 rdl til Gosman for pantebrev udgivet for Tanderupgård og godsets køb.
 
hammerum-herred.dk opslag 104
AO (anslået) opsl. 55
 
For retten Jesper Jensen i Amtrup og på Hr. Ole Læskov, sognepræst til Omme og Hoven sogne, på Bertel Laursen Lindvig forpagter på Jullingsholm hans vegne og på Jens Lassen Lillebrand hans vegne, som i dag 8 dage havde begæret dom. For retten kom Christen Pedersen Skave med et skriftligt indlæg som forsvar for de Døvlingmænd. Heri benægtes enhver påstand om at de havde noget som helst at gøre med hedebranden. Dom frikendelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 105
AO (anslået) opsl. 55
 
5. juli Jens Mouridsen af Tarm, varlingsmænd Gravers Sørensen og Anders 106 Hansen, begge af Felding varslet Peder Jakobsen i Minds for ulovlig (høslet) til tinget i dag og til tinget om 14 dage for dom, dernæst varslet Christen Sunds i Tarp, Søren Tuesen barnefødt i Felding Tarp, Laurs Tuesen i Drongstrup vedr ulovlig høslet. Vidner Eske Nielsen tj. Minds, Jens Gødesen tj. Fruergård, og Lars Olesen Felding Overby.
 
hammerum-herred.dk opslag 106
AO (anslået) opsl. 56
 
Just Andersen Holst forvalter på Herningholm, varlingsmænd Peder Pedersen i Kollund, Søren Sørensen Fjederholt, varslet personer i Felding og Skarrild vedr. synsforretning. Udmeldte synsmænd: Christen Poulsen i Olling, Niels Pedersen i Høgsvig, Jens Poulsen i Vium Kirkegård. Jep Andersen i Fjelstervang, Anders Christensen i Bredkær, Morten Christensen i Felding Overby, Jakob Nielsen i Gårsvig og Peder Jensen i Ludstrup, at møde i Tarp næste tirsdag ved middagstid.
 
hammerum-herred.dk opslag 106
AO (anslået) opsl. 56
 
Peder Jensen Vester Høgild på Amtsfovalterens vegne, varselsmænd Peder Andersen og Niels Poulsen i Snejbjerg, Varslet Peder Christensen i Burgård for 5 sletdaler, som skal betales inden 15 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 106
AO (anslået) opsl. 56
 
Her er indført ovennævnte varselsseddel som Just Andersen Holst har 107 udgivet ved varselsmændene Peder Pedersen i Kollund og Søren Sørensen i Fjederholt, som varslede Knud Olesen i Drongstrup, Lars Tuesen, Ib Laursen og Markvor Ostersen for synsmænds opkrævelse den 5. juli ved åstedsbesigtigelse immellem Tarp, Drongstrup, …. . . ., …. . ., . . . . . . . . . . . . . . . . den 8. juli førstkommende. Ligeledes varslet Sig. Christian Ulrich Schultz, forvalter af Lundenæs, Jens Mouritsen i Tarm, Bertel Laursen Lindvig på Jullingsholm. Endvidere inddkaldes vidnespersoner: Hans Hansen i Pinvig, Knud Christensen i Silstrup, Christen Pedersen i Skarrild krog, Christen Svendsen i Mosgård, Thomas Christensen i Felding Overby, Las Olesen sst, , Jens Pedersen i Felding Nederby, Jens Jensen sst., Svend Christensen sst., Søren Christesen i Tarp, Søren Pedersen, Erik Jensen, Christen Jensen og Lars Madsen sst., Peder Jakobsen i Minds, Peder Nielsen i Skovbjerre. At møde 12. juli til Hammerum herredsting. Sagen til doms 19. juli. Underskrevet Just Andersen Holst 17. juni 1690.
 
hammerum-herred.dk opslag 107
AO (anslået) opsl. 56
 
12. juli For retten fremstod Major James Gosman med fuldmægtig Jens Poulsen af Bering, 2 varlingsmænd, Søren Knudsen og Niels Jensen i Snejbjerg, de havde varslet Peder Poulsen Tanderup med 8 dage, 3. 4. 5. og 6 ugers varsel, vedr. obligation på 1200 rdl, som skulle være betalt med 600 rdl 11. juni 1689, og 600rdl til 11. juni 1690 med 6% rente at betale i Fredericia i gode danske kroner. Der var kun betalt 302 rdl. 1 mark og 4 skilling. Derforuden var der en anden obligation på 98 rdl og 4 mark som er indløst, så Peder Poulsen bliver skyldig for første termin 1689 i alt 463 rdl. Opsigelse fremlagt d. 8. marts 1690 af major Gosmans frue Helena Walas. I sagen nævnes videre i forbidelse med en revers Salig Canseliråd Thomas Friises enke Karen de Hammer.
 
hammerum-herred.dk opslag 109
AO (anslået) opsl. 57
 
19. juli Fremkom Rasmus Andersen til Søgård hans fuldmægtig Christen Christensen borger i Ringkøbing med 2 kaldsmænd Peder Knudsen Tranholm i Vildbjerg og Christen Christensen i Elkær i Timring sogn, var i dag 8 dage ved Lergravs port og varslede Højædle Anna Ramel, sal kansler Reedtzs enke vedr skyld efter obligation. Talt med velfornemme forpagter Peder Andersens tjener Niels Thomsen. Anna Ramel skulle have betalt Rasmus Andersen til Søgård 500 rdl til snapsting 11. marts 1688. Obligation opsiges. (Rasmus Andersen og Peder Andersen var brødre)
 
hammerum-herred.dk opslag 110
AO (anslået) opsl. 58
 
For retten fremkom Clemen Jørgensen Salholt, birkefoged til Herningholms birketing med 2 Varselsmænd Peder Nielsen Skovbjerre og Jens Eriksen i Tarp. som var i Fruergård og varslede forpagter Jens Mouridsen, samtlige Drongstrupmænd, samtlige Tarpmænd ang forening og forlig ved fædrift og grisegang.
 
hammerum-herred.dk opslag 112
AO (anslået) opsl. 59
 
For retten Jens Poulsen Bering på Major Gosmans vegne i sagen Peder Poulsens restancer, som underskrivere i 1687 ved landstinget var Claus Dyre til Sindinggård og Krogsdal og Jakob Ulfeld til Trøstrup etc. på Peder Poulsens vegne var mødt Claus Poulsen, landstings prokurator i Viborg.
 
hammerum-herred.dk opslag 117
AO (anslået) opsl. 61
 
9. aug For retten Terkel Sørensen Hesgård, sognefoged i Skarrild sogn som med sig havde og fremførte 4 synsmænd, Peder Nielsen i Ludstrup, Anders Sørensen i Skarrild, Jens Jakobsen i Pinvig og Jens Pedersen i …. . . . ., som den 19. juni synede og takserede engene i Nr. Karstoft.
 
hammerum-herred.dk opslag 118
AO (anslået) opsl. 62
 
For retten fremstod synsmand Laurs Christensen i Hesgård, Peder Jensen i Ludstrup, Laurs Pedersen i Hesselvig, Jakob Pedersen i Begsgård, Jakob Pedersen var forhindret på grund af sygdom. Vedr. syn og besigtigelse af øde engskifter til Søndergård i Skarrild i Ronnum.
 
hammerum-herred.dk opslag 118
AO (anslået) opsl. 62
 
16. aug Velfornemme Peder Tved, fuldmægtig på Lergrav på Anna Ramels vegne, kaldsmænd, Søren Jensen i Varhede og Mads Olesen i Lundby. Vedr. Peder Laursen i Lundby, som var rømt.
 
hammerum-herred.dk opslag 119
AO (anslået) opsl. 62
 
30. aug For retten Knud Jakobsen Hesselbjerg på hæderlig og vellærde mand hr. Stefan Olesen sognepræst til Sunds sogn hans vegne, 2 kaldsmænd, Jens Pederse i Sunds og Jens. . . . sst. i dag 8 dage varslet Niels Frandsen som tjente Stefan Olesen, og derfra rømte 12. august, vedr. Niels Frandsens skammelige, voldelige og mordiske overlast, såvel hans ulovlige undvigelse og bortrømmelse den 12. aug. Varslet hr. Stefan Olesen og hans tjenestepiger. For retten Peder Graversen Sønderos, Peder Nielsen og Christensen sst., der om aftenen den 12. august var at syne præstens sår, han havde en fingerbred hug på hans venstre ben hvoraf blodet flød, og hul på hans kjortel. Mads Andersen Holling mødte på Niels Frandsens vegne og begærede sagen opsat i 14 dage til dom.
 
hammerum-herred.dk opslag 121
AO (anslået) opsl. 63
 
6. sep. Peder Tved på Rasmus Andersen Søgårds vegne, kaldsmænd Søren Jensen Varhede og Jakob Eriksen Spegbjerg, varslet Jens Olesen i Snejbjerg og Christen Nielsen i Fonvad, og varslet i Ørre sogn Peder Mikkelsen i Thalund, Christen Pedersen i Sneftrup og Simon og Christen Pedersen sst, veder restancer til Rasmus Andersen Søgård, der skal betales inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 122
AO (anslået) opsl. 64
 
13. sep Mads Andersen Holling på Niels Frandsens vegne, som tjente Sunds prætegård. Varselsmænd Jakob Ibsen i Trælund og Peder Thomsen sst, Varslet Hr. Staffen Olesen og tjenestepiger Anne Pedersdatter og Maren Jensdatter. Samme dag varslet Christen Nielsen Sønderos, Jens Thomsen, Jens Pedersen, og Knud Nielsen i Thorup hans tjendestekarl.
 
hammerum-herred.dk opslag 124
AO (anslået) opsl. 65
 
27. sep Knud Jakobsen Hesselbjerg på svogeren Hr. Staffens vegne, 2 kaldsmænd, Niels Thomsen i Kiergård og Jens Jespersen i Sunds by, varslet Mads Andersen som fuldmægtig for Niels Frandsen, også varslet Peder Thomsen og Jakob Iversen i Trælund, yderligere varslet i Trælund og Bassumgård Troels Iversen og Anders Christensen, også nævnt Jens Pedersen Sønderos af hvem Niels Frandsen havde lånt en økse. Opstået uenighed i Gudumkær, præsten kritiserer Niels Frandsen for ikke at have seletøjet i orden. Knud Jakobsen forhører sig om hvem der skal betale evt. omkostninger, da Niels Frandsen nu opholder sig på Sjælland, Mads Andersen svarer at Niels Frandens tilgodehavende hos præsten om nødvendigt.
 
hammerum-herred.dk opslag 126
AO (anslået) opsl. 66
 
11. okt For retten ærlige og velagtede mand Peder Jensen (Beckgård?) efter fuldmagt af Jens Nielsen Dybek, Lars Pedersen Grøn til Felding og Tvis og Peder Pedersen Grøn indvåner og farver i Holstebro, dateret Gjødstrup præstegård, 9. feb. 1685, arveafkald til hr. Søren Pedersen Vinding, for arv efter Sal. Peder Lassen Grøn tidl. Sognepræst til Nøvling og Sinding sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 126
AO (anslået) opsl. 66
 
Knud Jakobsen Hesselbjerg på Stefan Olesens vegne fremfører anklager mod Niels Frandsen, Sættefogeden Jesper Jensen Amtrup og 8 mænd som var Lars Jensen Volsgård, Mikkel Andersen Fjederholt, Christen Christensen Gisumgård, Mads Olesen i Understrup, Jens Christensen i Nyby, Jens Christensen i Bredkær, Anders Sørensen i Klink og Jørgen Christensen i Harrildskov. Stefan Olesen fik ikke medhold i de grove anklager.
 
hammerum-herred.dk opslag 128
AO (anslået) opsl. 67
 
Her er indført fuldmagt som Peder Jensen Bekgård fremførte vedr. arveafkald.
 
hammerum-herred.dk opslag 128
AO (anslået) opsl. 67
 
25. okt Hr. Jørgen Poulsen Grum, varselsmænd Mads Hansen ved Ikast kirke og Jonas Poulsen tj. Ikast præstegård, varsletChristen Andersen Højris og hustru Karen Christensdatter søn Anders Christensen og hustru Kirsten Christensdatter strid med pæsten Jørgen Poulsen Grum om en sværm bi. Christen Andersen skal levere præsten 2 kander honning og beholde sværmen.
 
hammerum-herred.dk opslag 129
AO (anslået) opsl. 67
 
8. nov. For retten Peder Jensen delefoged til Lundenæs på Hr. Svenning Poulsen Stenstrups vegne fremlaged et pantebrev af Iver Pedersen i Bitzou, Hans skyld til præsten var 93 rdl. 3Mark, hver daler til fyrretyve og otte skilling. Iver Pedersen pantsætter den halve selvejerbondegård som han selv ibor, og den halve selvejerbondegård i Nørum som Christen Andersen, Mikkel Laursen og Anders Nielsens enke nu ibor. Iver Pedersen og hustru Mette Nielsdatter. Vitterlighedspersoner Jens Jørgensen i Fastrup og Peder Jensen Høgild.
 
hammerum-herred.dk opslag 130
AO (anslået) opsl. 68
 
15. nov For retten Højagtbare velfornemme sign. Peder Andersen på Trøstrup, kaldsmænd Niels Thomsen og Morids Skytte, begge tj. Lergrav. D. 6. nov var de ved Lergravs port og varslede højædle og velbårne fru Anna Ramel. Sal. kansler Peder Reedtz til Turebyholm tilligemed hendes lavværge såvelsom hendes fuldmægtig Sign. Peder Tved, vedr syn af Lergrav hovedgård og underliggende bøndergods i Aulum sogn. 8 synsmænd: Laurs Jensen i Burgård, Jens Madsen Ejsingkjær, Christen Nielsen Holflod, Jørgen Pedersen Krog i Oustrup, Jens Nielsen i Åvad, Mikkel Mortensen i Asbjerg, Christen Jensen i Sinding Mølle og Peder Jensen i Tjørring. Førnævnte skulle møde førstkommende mandag ved solens opgang på Lergrav. Lergravs bønder nævnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 1690
AO (anslået) opsl. 848
 

 
hammerum-herred.dk opslag 132
AO (anslået) opsl. 69
 
22. nov Jens Espersen i Lund, varsligsmænd Anders Christensen og og Claus Pedersen i Lund, varslet Jens Espersens hustru Kirsten Troelsdatter, og børn Troels Jensen, Søren Jensen, og Esper Jensen vedr lovbud på Arvepart i Volsgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 133
AO (anslået) opsl. 69
 
29. nov Simon Jørgensen nævnes blandt 8 stokkemænd. Vedr Lergrav med tilliggende gods, Laurs Andersen Munkgård på amtsforvalteren Villats Andersens tjeners vegne Mikkel Thomsens vegne, 2 kaldsmænd Peder Andersen i Skau og Hans Hansen i Pinvig, varslet Iver Graversen i Hesselbjerg her til tinget at møde vedr restance. Endvidere nævnes Rasmus Bordings enke med gods i Flynder sogn, Jens Olesens arvinger for restance i Lomborg, Philip Cnutsen for restans i Ansager sogn, Johan Sengeløs for restance i Tistrup sogn, Nykøbing hospital af det gods i Ikast sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 134
AO (anslået) opsl. 70
 
Jens Espersens lovbud til fædrene og mødrende frænder anpart af selvejerbondegård i Volstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 135
AO (anslået) opsl. 70
 
6. dec. For retten velfornemme mand Mourids Mikkelsen i Skive, kaldsmænd Peder Andersen i Vester Hanning og Anders Andersen i Vejlgård i Assing sogn, varslet Dorthe (Tolters) tjenere her i hammerum herred nemlig i Assing sogn Olling Søren Christensen og Christensen Mosgård Mads Mouridsen, Niels Ibsen, Niels Pedersen og Jens Andersen vedr skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 145
AO (anslået) opsl. 75
 
13. dec For retten fremstod Jens Espersen Gjelleruplund i dag 3. gang lovbud vedr anpart i Volsgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 146
AO (anslået) opsl. 76
 
Forlig i sagen Hh Staffen i Sunds og Niels Frandsen i Lind. På Niels Frandsens vegne Jens Madsen i Ejsingkær, Jesper Jensen i Amtrup, Clemen Jørgensen i Salholt, Morten Jakobsen i Baggiskær. Underskreven 10 dec. 1690 Amtmand Jørgen Grubbe Kaas.
 

1691

hammerum-herred.dk opslag 147
AO (anslået) opsl. 76
 
10. jan I dommers sted Morten Jakobsen Baggiskær, herredsskriver Peder Eriksen. Otte mænd Christen Pedersen Snejbjerg, Jens Christensen Asbækhede, (Poul) Jensen Holflod, Peder Svendsen i Tjørring, Christen Nielsen i Helstrup, Tyge Christensen i Tulstrup, Jørgen Danielsen i Nørre Vejen, Christen Jensen i Tarp.
 
hammerum-herred.dk opslag 148
AO (anslået) opsl. 77
 
10. jan For retten Laurs Jensen i Volsgård med skøde af Jens Espersen i Lund min kære kone Kirsten Troelsdatter og mine kære børn, Esper Jensen, Troels og Søren skøder til Laurs Jensen og hans hustru Maren Mikkelsdatter bondegods som Laurs Jensen og Maren Laursdatter, sal. Niels Jensens påbor.
 
hammerum-herred.dk opslag 148
AO (anslået) opsl. 77
 
17. jan Hans Thomsen Bjødstrup blandt 8 stokkemænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 148
AO (anslået) opsl. 77
 
31. jan For retten Christen Jepsen Haunstrup, varslingsmænd Christen Christensen i Helstrup og Jens ( Vintersen ) i Råbjerghus varslet Jens Jensen i fjerdepart af selvejerbondegård der ejes af Christen Jepsen, 4 uvildige synsmænd Jens Knudsen i Snejbjerg, Jep Nielsen i Tovstrup, Iver Jensen i Snejbjerg, Jep Jensen i Albæk. Jens Jensens restance er 2 års landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 149
AO (anslået) opsl. 77
 
7. feb Peder Jensen Vester Høgild opkræver skyld og landgilde til Lundenæs
 
hammerum-herred.dk opslag 150
AO (anslået) opsl. 78
 
14. feb Peder Jensen Høgild vedr restancer tl Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 150
AO (anslået) opsl. 78
 
14. feb Peder Jensen i VesterHøgild, varslingsmænd Christen Ostersen i Skovby, og Anders Knudsen i Gjellerup, varslet Peder Jensen i Hammerum vedr lovbud, ligeledes varslet Elle Jensdatter i Birk med hendes lavværge PederJørgensen. Peder Jensen i V. Høgild på sin egen og sin moder samt umyndige søskendes vegne første lovbud på den selvejerbondegård i Gjelleruplund som Niels Graversen ibor
 
hammerum-herred.dk opslag 151
AO (anslået) opsl. 78
 
Her findes restanceliste over Lundenæsbønder.
 
hammerum-herred.dk opslag 153
AO (anslået) opsl. 79
 
21. feb Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs, 2. gang lovbud til fædrene og mødrende frænder på den halve selvejerbondegård i Gjelleruplund.
 
hammerum-herred.dk opslag 153
AO (anslået) opsl. 79
 
Fremstod Christen Madsen i Gjellerup, varslingsmænd Staffen Christensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, Varslet Anders Jensen i Gjellerup by, han vil ikke underskrive skiftebrevaf 30. okt 1688 efter hustruen Kirsten Madsdatter før end Jens Madsen og Anders Madsen kom hjem. Sag opsat 14 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
28. feb For retter Peder Sørensen, varslingsmænd Peder Hansen i Tjørring og Peder Jepsen i Snejbjerg. Varslet Niels Hansen i Snejbjerg vedr. den bolig i Tjørring som Niels Hansen havde overdraget til Peder Sørensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
28. feb For retten Peder Jensen Vester Høgild i dag 3. ting vedr lovbud på den halve selvejerbondegård i Gjelleruplund.
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
28. feb Laurs Jensen Volsgård befalet at tjene retten i dommers sted efter amtmandens ordre, varselsmænd Christen Christensen i Helstrup og Anders Sørensen i Amtrup, varslet Peder Nielsen i Øster Høgild, Peder Nielsen i Ludstrup, Ole Jakobsen ved Assing kirke, Rasmus Poulsen Velhusted, Bertel Madsen i Bjerre, Jens Pedersen i Tovstrup, Peder Ulfs enke i Tovstrup Kirsten Christensdatter med hendes 3 døtre nuværende i Krogstrup, Anders Christensen Thy i Helstrup, Jørgen Jørgensen i Helstrup---- for dom at lide for for skyld til Jesper Jensen for kirketiende til Snejbjerg kirke eller til ham selv. (her nævnes Kirsten Cristensdatters døtre, Anne, Mette og Edel Pedersdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 155
AO (anslået) opsl. 80
 
7. marts Peder Jensen i Vester Høgild delefoged til Lundenæs på forvalteren over Lundenæs Christian Ulrich Schults vegne, præsters manglende præstegæsteri, Hr. Thomas Hee i Vildbjerg og Hr. Staffen Olesen i Sunds
 
hammerum-herred.dk opslag 155
AO (anslået) opsl. 80
 
7. marts For retten Jens Nielsen i Hauge på Christen Madsen i Gjellerup hans vegne vedr. sagen Christen Madsen og Anders Jensen om sagen måtte udsættes 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 156
AO (anslået) opsl. 81
 
14. marts Sagen Christen Madsen i Gjellerup og Anders Jensen, Christian Ulrich Schultz ville lade sig antage vedr forlig, endnu 8 dages udsættelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 156
AO (anslået) opsl. 81
 
28. marts Peder Olesen i Silstrup på amtmanden Jørgen Grubbe Kaas vegne, forbud mod propritarius at opkræve skatter før restancer til amtstuen er betalt. Vedr gods i Skarrild sogn. Karen Kieldsdatter efter prousten Hans Iversens attest på skiftet efter Sal. Niels Kieldsen i Ølstrup skal være udlagt.
 
hammerum-herred.dk opslag 157
AO (anslået) opsl. 81
 
4. april For retten agtbare Niels Thomsen tj. Lergrav og på sin husbond højagtbare velfornemme sign. Peder Andersen på Trøstrup hans vegne og fremlagde kaldsseddel underskrevet af Peder Andersen. 2 varsesmænd, Jakob Eriksen i Spegberg og Mons Sørensen Skytte på Lergrav, var ved Lergravs port og varslede fru Anna Ramel med hendes lougværge og fuldmægtig sign. Peder Tved, vedr brøstfældighed ved broen og møllen
 
hammerum-herred.dk opslag 158
AO (anslået) opsl. 82
 
9. maj Peder Jensen Vester Høgild på sin herre og principals vegne, varselsmænd Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup ang. det halve boel i Bjødstrup, som han havde haft i brug, varslet Knud Jakobsen i Hesselbjerg og Jørgen Christensen i Fastrup. Knud Jakobsen erklærer at han havde boet i 30 år i den gård som Hans Thomsen bebor, og havde haft bolet i brug, og Jørgen Christensen i Fastrup bevidner dette.
 
hammerum-herred.dk opslag 158
AO (anslået) opsl. 82
 
9. maj For retten Hans Thomsen i Bjødstrup, varselsmænd Peder Mortensen i Gjellerup og Christen Nielsen i Bjødstrup, de var ved Lundenæs port og varslede Christian Ulrich Schultz forvalter over Lundnæs ang. det halve øde boel i Bjødstrup som Hans Thomsen nu i et år har været beskattet af. Hans Thomsen erklærer at han fra nu af intet med det halve boel vil have at bestille.
 
hammerum-herred.dk opslag 159
AO (anslået) opsl. 82
 
9. maj Peder Jensen Vester Høgild, varselsmænd Jep Jensen ogJens Jepsen i Lind, Varslet Anders Pedersen i Langelund for det halve kongetiende i Gjellerup at betale inden 15 dage, ellers fæstet forbrudt, ingen var mødt derfor sagen opsat i 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
16. maj Hans Thomsen i Bjødstrup protest mod Lundenæs afvisning af stævning, som ikke skulle være lovlig.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
23. maj For retten præsenterede Godske Christensen Varhede og Christen Sørensen i Grønkær 6 ulveunger som var fanget i Graulund mark som ligger til store Kildegård og er samme gårds tilhørende mark. Straks blev skindet aftaget. Endvidere Christen Poulsen Døvling og Jep Pedersen sst 3 andre ulveunger som var fanget mellem Bjørslev og Olling i Assing sogn. Raderne blev ophængt. Ligningen straks gjort. Overalt i herredet af hver tønde hartkorn 1 skilling. Sognefogeden opkræver og betaler til tinget om 3 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
30. maj For retten fremkom på velbårne Johan Ranttzaus vegne Just Andersen forvalter på Herningsholm, 2 kaldsmænd, Jens Christensen i Laulund, og Jens Christensen i Agerskov. D. 23. maj varslet Hans Thomsen for manglende afregning af kongelige skatter 470 rdl., 4 mark og 4 skilling. Hans Thomsens kone Catrine Mortensdatter sagde at de ikke havde penge men jordegods og løsøre. 2 Dannemænd nævnt, Svend Laursen i Bjødstrup og Niels Nielsen sst. Der henvises til dom af 17. april 1691, nævnes Henrik Juel til Lindbjerg, Christen Linde til Volstrup og Laurs Bjering, landstingsskriver i Viborg har underskrevet. Der foretages arrest i Hans Thomsens bo. Hans forgænger var Rupert Trojens.
 
hammerum-herred.dk opslag 165
AO (anslået) opsl. 85
 
20. juni Fremkom velbestaltede Obrister over Tøjhuset og Artigleriet og kiøgemester ved det kongelige hof, højædle og velbårne Sr. Laurs Munch til Breininggård hans fuldmægtig velfornemme sign. Søren Andersen foged der sammesteds begærede at der måtte udnævnes sandemænd i forbindelse med Niels Jørgensen af Daugbjergs dødsfald i Gjellerup. I herredsfogedens forfald udnævnte Jørgen Grubbe Kaas 8 dannemænd, Christen Christensen i Svendlund, Jens Thomsen i Ørregård, Simon Jørgensen i Tulstrup, Svend Laursen i Bjødstrup. Per Gregersen i Ågård, Mikkel Pedersen i Næstholt, Christen Jensen i Åby, Jens Nielsen i Pårup.
 
hammerum-herred.dk opslag 165
AO (anslået) opsl. 85
 
20. juni For retten Peder Jensen Høgild på sin herres tjeners vegne i Drongstrup, varselsmænd Jep Jensen og Christen Jensen i Lind varslet Søren Christensen i Vester Tarp for synsmænds opkrævelse vedr. ildebrand som Søren Christensen skulle have optændt og afbrændt en stor del tørv. 4 dannemænd udpeget: Niels Nielsen i Holt, Peder Nielsen i Øster Høgild, Jens Jakobsen ved Assing kirke, Peder Jakobsen i Agersig.
 
hammerum-herred.dk opslag 166
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli For retten velfornemme mand Peder Poulsen på Tanderup, 2 varselsmænd, Anders Cristensen i Helstrup og Anders Sørensen tjenende Tanderup, varslet Anders Jakobsen i Søby vedr. restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 166
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli Fremstod Laurs Jensen i Volsgård på Sign. Bertel Laursen Lindvig og velfornemme Jens Mouritsen af Tarm deres vegne, varselsmænd Jørgen Nielsen i Lille (?) og Christen Laursen sst, varslet Søren Christensen og hans gårdmand i Vester Tarp, Caspar v. Burchardts tjenere i Felding Nederby, 4 dannemænd udnævnt Niels Pedersen (Høgsvig), Jens Lassen i Feldingbjerg, Christen Svendsen i Mostgård og Mads Nielsen i Gårsvig.
 
hammerum-herred.dk opslag 167
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli Peder Jensen Vester Høgild, synsmænd Niels Nielsen Holte, Peder Nielsen Øster Høglild, synsmænd Jens Jakobsen ved Assing kirke, Peder Jakobsen Agersig, vedr. syn af afbrændt hede i Felding sogn. Just Andersen påberåber sig Herningholms rettighed over området.
 
hammerum-herred.dk opslag 167
AO (anslået) opsl. 86
 
4. juli FremkomThomas Thomasen Lund i Gjellerup sogn og fremlagde et skøde af Peder Jensen Vester Høgild på en halv selvejerbondegård i Gjelleruplund som Niels Graversen nu påbor. Peder Jensen sælger på egne og umyndige søskendes vegne, og på sin moders og myndige søskendes vegne til Thomas Thomasen og hans hustru Elle Christensdatter. Til vitterlighed 29. juni 1691, Peder Jensen …. vores broder Peder Jensen Høgild, underskrevet Peder Jørgensen Fastrup, Peder Jensen, Jens Espersen, Christen Madsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 168
AO (anslået) opsl. 87
 
11. juli For retten fremstod Morten Pedersen i Gjellerup, 2 varslingsmænd, Peder Mortensen i Gjellerup og Peder Nielsen sst, i dag 14 dage varslede Jens Espersen i Lund, Thomas Thomasen sst, Niels Lassen i Gjellerup, Knud Christensen sst og Mads Christensen sst. at de 16. juni sidst forleden efter sættefogeden Jesper Jensen Amtrup hans sedel på det døde menneske Niels Jørgensen af Daugbjerg i Morten Pedersens gård i Gjellerup. Nok fremkom 2 andre varselsmænd, Peder Christensen i Gjellerup og Christen Nielsen i Bjødstrup tj. Hans Thomsen sst., at de i går 14 dage varslede sign. Christen Jensen Struer, velbårne Mons. (Rosenkrans´s) fuldmægtig ved Herningholms birketing for synsmænds afsigt vedr. det døde legeme. Så fremstod for retten Thomas Thomasen i Gjelleruplund, Niels Lassen i Gjellleru, Knud Christensen og Christen Madsen sst. Jens Espersen var af sætteffogeden Jesper Jensen Amtrup bedt om at være til stede på rettens vegne. Niels Jørgensen havde tømmerne fra Morten Pedersens vogn om sin hals og milen hængte for hans bryst.
 
hammerum-herred.dk opslag 169
AO (anslået) opsl. 87
 
11. juli Samme dag for retten højagtbare Just Andersen forvalter på Herningsholm med en skriftlig begæring fra amtmanden Jørgen Grubbe Kaas om at Just Andersen Holst skulle på amtmandens vegne bistå ved syn af den døde mand. Ud over de førnævnte synsmænd nævnes Knud Jacosen Hesselbjerg, Niels Christensen Gjellerup, Niels Graversen Lund, Lars (…. . ) i Hammerum, Staffen Jensen i Agerskov, Thomas Nielsen Herning by Christen Pedersen og Christen Christensen Frølund.
 
hammerum-herred.dk opslag 170
AO (anslået) opsl. 88
 
11. juli For retten højagtbare Just Andersen, varselsmænd Jens Christensen Ludstrup og Mads Pedersen i Skarrild by, varslet samtlige Døvlingmænd, vedr. syn på hans principals enge og marker i Tarp i Felding sogn. 8 dannemænd Niels Pedersen Høgsvig, Mads Nielsen i Gårsvig, Christen Poulsen i Olling, Jens Mikkelsen i Kibæk, Christen Laursen ved Assing kirke, Ole Jakobsen ved Assing kirke, at møde 3 timer efter solens opgang ved Fruergård. I dag otte dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 170
AO (anslået) opsl. 88
 
18. juli For retten velfornemme Søren Andersen foged på Brejningholm og på sin husbonds tjener Morten Pedersen i Gjellerup hans vegne, 2 kaldsmænd Peder Mortensen i Gjellerup og Peder Nielsen sst. Varslet de opkrævede sandemænd Christen Christensen Svendlund, Jens Thomsen i Ørregård, Simon Jørgensen i Tulstrup, Svend Laursen i Bjødstrup, Peder Gregersen i Ågård, Mikkel Pedersen i Næstholt, Christen Jepsen i Åby og Jens Nielsen i Pårup vedr. Niels Jørgensen i Daugbjerg hans død og bane
 
hammerum-herred.dk opslag 171
AO (anslået) opsl. 88
 
18. juli Forvalter Just Andersen vedr. fælles ejendom hørende til Øster og Vester Tarp, Fruergård og Drongstrup. Amtmandens påstod det var kgl. majestæts gods. Just Andersen mente at det kald og varsel til Døvlingmænd var lovlig nok.
 
hammerum-herred.dk opslag 172
AO (anslået) opsl. 89
 
1. aug For retten velfornemme Søren Andersen, foged på Brejninggård og på hans hosbond Hr. Obriste Laurs Munks hans bonde og tjener Morten Pedersen i Gjellerup hans vegne vedr Niels Jørgensen Daugbjerg som fandtes hængt i Morten Pedersens vognsele. 8 sandemænd som før nævnt, mente at Niels Jørgensen var sin egen banemand.
 
hammerum-herred.dk opslag 173
AO (anslået) opsl. 89
 
1. aug For retten Peder Tved, foged på Lergrav på fru Anna Ramel til Hundslund Kloster hendes vegne, Varselsmænd Mous Sørensen Skytte tj. Lergrav og Peder Andersen i Skjerk, varslet samtlige Lergravs bønder i Aulum sogn. Bøndernes navne nævnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 174
AO (anslået) opsl. 90
 
8. aug For retten Peder Tved, Aulumbønders restancer opremses enkeltvis.
 
hammerum-herred.dk opslag 174
AO (anslået) opsl. 90
 
8. aug For retten Therkel Sørensen i Heesgård sognefoged i Skarrild sogn fremførte 4 uvillige synsmænd Laurs Christensen i Skarrild, Ole Poulsen i Hesselvig, Per (…. . . . . ) i Arnborg og Jens Lassen i Birkebæk, at de sidst forleden den 25. juni var med sognefogeden for at taxere skade på afgrøde, undtagen Laurs Christensen der var afløst af Peder Nielsen Ludstrup. Solens langvarige brynde, storm og torden og regn.
 
hammerum-herred.dk opslag 175
AO (anslået) opsl. 90
 
29. aug. Peder Tved på Anna Ramels vegne, Aulumbønder møde for dom, vedr. kgl. skatter og skattekorn. Endvidere fremkom Peder Andersen Trøstrup og berettede at i går 6 uger som vr den 17. juli da han var på vej fra Lergrav og agtede sig til Kolding, henved kl. 4 eftermiddag et forskækkeligt guds vejrlig torden og lynild nedslagen i Lergravs lade. Bygning og avl lagt i aske.
 
hammerum-herred.dk opslag 178
AO (anslået) opsl. 92
 
Peder Tved, her findes specifikation indført vedr. restancer, Aulumbønder under Lergrav.
 
hammerum-herred.dk opslag 180
AO (anslået) opsl. 93
 
19. sep. Fremkom Gregers Christensen Lundflod i Brande sogn på ritmester Georg Arnoldt v. Post residerende på Støvringgård hans vegne, varselsmænd Jens Christoffersen og Poul Nielsen Grarup, varslet Morten Christensen i Felding Overby og Peder Pedersen i Felding Nederby, de havde ikke betalt landgilde i 10-11 år.
 
hammerum-herred.dk opslag 181
AO (anslået) opsl. 93
 
10. okt Anders Mogensen på sin husbond Rasmus Andersen til Søgård hans vegne, 2 kaldsmænd Niels Christensen i Trogelstrup og Jakob Eriksen i Spegberg, varslet i Hodsager sogn, Hallundbæk Peder Pedersens enke Anne Christensdatter med hendes lavværge, Jens Sørensen og Christen, Christensen sst, Mads Jensens enke i Bredvigbæk Karen Pedersdatter, med lavværge, Ørre sogn Søren Christensen i Nygård, Niels Larsen i, Bredvig, Morten Jepsen i Oversimmelkær. Specifikation er indført. De, skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering.
 
hammerum-herred.dk opslag 182
AO (anslået) opsl. 94
 
10. okt Anders Mogensen af Ringkøbing på Rasmus Andersens og på Sal. borgmester Christen Vinters enke Ida Sofia Rasmusdatter og børns vegne, 2 varselsmænd, Niels Christensen i Troelstrup og Jakob Eriksen i Spegberg, varslet Peder Mikkelsen i Taulund, Christen Pedersen, Christen Madsen og Simon Pedersen af Sneftrup, alle af Ørre sogn, Jens og Christen Nielsen af Fonvad i Snejbjerg vedr restancer for landgilde skyld og arbejdspenge.
 
hammerum-herred.dk opslag 183
AO (anslået) opsl. 94
 
10. okt For retten velagtede mand Jens Nielsen af Vonge på salig Villads Christensens Blochs af Øster Høgild hans børns vegne, kaldsmænd Mads Christensen i Svendlund og Niels Pedersen i Holt, varslet Villads Christensens efterfølger Peder Nielsen i Øster Høgild for synsopkrævelse. Varslet 4 synsmænd, Knud Jakobsen Hesselbjerg, forrige herredsfoged, Jørgen Christensen Fastrup forrige delefoged til Lundenæs samt Christen Christensen i Svendlund og Peder Eriksen i Holt. Jens Nielsen fremviste skiftebrev dateret Øster Høgild 19. feb. 1676. Kun Knud Jakobsen og Peder Eriksen var mødt.
 
hammerum-herred.dk opslag 183
AO (anslået) opsl. 94
 
17. okt Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs begærede 4 vurderingsmænd at taxere og vurdere Peder Nielsens bo i Øster Høgild, som var Anders Christenen Levadskær, Niels Andersen Kiersgård, Niels Lassen Mørup, og Mads Jensen i Haunstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 184
AO (anslået) opsl. 95
 
14. nov Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs, 2 varselsmænd, Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind i dag 8 dg. Varslet Hans Thomsen i Bjødstrup vedr ½ boel i Bjødstrup om den tilforn havde været under gården. Samme dag varlset Christen Nielsen i Krogslund, Per Christensen og Mads Christensen sst., Jens Hansen, Clemen Christensen og Clemen Andersen i Sønder Fastrup, Jens Nielsen i Hauge, Lars Jensen i Hammerum og Christen Sørensen i Lille Langelund. Christen Nielsen i Krogslund mindes 34 år, Jens Nielsen i Hauge mindes 22år, Lars Jensen i Hammerum 30 år, Clemen Cristensen i Fastrup 30 år, Peder Graversen Fastrup 16 år, Clemen Andersen Sdr. Fastrup 16 år, Christen Nielsen Nr. Fastrup, Peder Christensen og Mads Christensen i Krogslund mindes 16 år. Knud Jakobsen på 3. år fraflyttet Bjødstrup, Christen Sørensen Ll. Langelund haft lejet bolet i 3 år, Svend Laursen i den ene gård i Bjødstrup erklærer at det ½ boel aldeles ikke kommer Hans Thomsen ved. Delefogeden forlangte at se lovbudsvidne til stedet af Hans Thomsen, som svarede at han ikke var varslet derom.
 
hammerum-herred.dk opslag 186
AO (anslået) opsl. 96
 
14. nov For retten Hans Thomsen i Bjødstrup, 2 varselsmænd Poul Jensen Tj. Bjødstrup og Christen Sørensen boende i Bjødstrup, varslede i dag 8 dage, var i Vester Høgild og varslede Peder Jensen delefoged ang kgl. may. Skatter som han ikke ville tage imod for gården i Bjødstrup. Talte 1691 med Peder Jensens moder og bror. Endvidere varslet Peder Christensen tj. Morten Pedersen i Gjellerup og Niels Christensen i Hauge for at bevidne at de var hos Peder Jensen i Høgild for at betale kvartalsskatten for hans gård i Bjødstrup. 13 mark 12 skilling, der manglede 2 skilling, derfor nægtede Peder Jensen at modtage beløbet.
 
hammerum-herred.dk opslag 187
AO (anslået) opsl. 96
 
14. nov For retten Peder Jensen Vester Høgild delefoged til Lundenæs på Peder Nielsens vegne i Øster Høgild, varselsmænd Jens Jepsen og Jep Jensen i Lind, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup ang. kongens og kirkens tiende 1684 som Hans Thomsen fik året efter af Peder Jensen i Gjellerup, som 1684 var forvalter på Herningsholm. Hans Thomsen begærer sag opsat i 3 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 188
AO (anslået) opsl. 97
 
21. nov Peder Jørgensen i Birk på delefoged Peder Jensens vegne i hans fravær til landstinget, varselsmænd Jep Jensen og Jens Jepsen i Lind, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup for synsmænds opkrævelse af Bjødstrup, 8 dannemænd Iver Pedersen i Bitzou, Jens Nielsen i Hauge, Christen Nielsen i Krogslund, Anders Pedersen st. Langelund, Niels Christensen i Hammerum, Søren Nielsen sst. Knud Nielsen og Christen Madsen i Gjellerup.
 
hammerum-herred.dk opslag 188
AO (anslået) opsl. 97
 
28. nov Peder Jensen Vester Høgild på herskabets vegne begærede synsvidner, Christen Nielsen Krogslund og Jens Nielsen i Hauge er forhindret, i stedet Niels Christensen Kollund og Christen …. . . . . . . sst. Her ses syn af Bjødstrup gårde og boelsjorder, ager og eng.
 
hammerum-herred.dk opslag 190
AO (anslået) opsl. 98
 
28. nov For retten Peder Graversen degn i Aulum, 2 kaldsmænd Jens Sørensen værende hos sin fader i brohuset, og Peder Mortensen tj. Hallundbæk, varslet Aulum sognemænd vedr. manglende degnetiende, Peder Graversen har intet modtaget i 1½ år. Samtlige Aulum sognemænd nævnt. De skulle betale inden 15 dage, eller lide nam og vurdering i deres bo. Herimod mødte Jens Christensen tj. Højagtbare Peder Andersen på Trøstrup med Peder Andersens skriftlige indlæg og en forpligt af fordum sognepræst Jørgen Jensen, og en anden forpligt af Jens Christensen Vinding fordum sognepræst til Aulum sogn, dateret Lergrav 1646, og en forpligt af fordum sognepræst Jens Mikkelsen i Aulum sogn af 1663.
 
hammerum-herred.dk opslag 191
AO (anslået) opsl. 98
 
28. nov Fremkom Jens Cristensen på Peder Andersen på Trøstrup hans vegne med kopi af landsdommer Bentsons skrivelse om ejendomme Solgård og Ommose som var indført til Henrik Holst, som ikke var interesseret, derfor Peder Andersen Trøstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 191
AO (anslået) opsl. 98
 
5. dec Peder Pedersen Høgsvig boende i Døvling, 2kaldsmænd Jørgen Knudsen og Niels Madsen i Tjørring, varslet afgangne Ole Nielsen i Silstrup hans enke og arvinger, Peder Olesen, og Niels Olesen vedr. Ole Nielsens skyld til Peder Høgsvig 80 rdl som han var lovet i medgift med Johanne Olesdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 192
AO (anslået) opsl. 99
 
5. dec Birkefoged til Herningsholm, Clemen Jørgensen Salholt efter Just Andersens ordre, 2 varselsmænd Peder Nielsen i Gjelleruplund og Mads Pedersen i Hammerum, varslet Hans Thomsen i Bjødstrup vedr. det udlæg der var gjort i hans bo 16. sept.
 
hammerum-herred.dk opslag 193
AO (anslået) opsl. 99
 
5. dec Peder Nielsen Øster Høgild for retten vedr. irettesættelse af delefogeden Peder Jensen Vester Høgild ang. kongens og kirkens tiende som han havde betalt til Hans Thomsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 193
AO (anslået) opsl. 99
 
12. dec Peder Graversen degn til Aulum sogn med en skrivelse fra sognepræsten Mads Olesen Buch, en fundats af sal. Bente Friis hendes sønner, Velb. Mandrup Due til Halkær, Christen Skel til Holbekgård og Otto (Skel) til Katholm. Fundatsen underskrevet Christen Lodberg 27. juni 16??. På Peder Andersen Trøstrup hans vegne hans visse bud Niels Thomsen som begærede sagen udsat.
 

1692

hammerum-herred.dk opslag 195
AO (anslået) opsl. 100
 
Snapsløverdag den 9 januar 1692 Herredsfogeden Knud Pedersen, skriveren Peder Eriksen. Otte mænd nemlig Morten Jakobsen Baggiskær, Christen Pedersen Snejbjerg, Jakob Nielsen Fasterholt, Jens Pedersen Langboe, Laurids Simonsen Carlsmose, Jens Pedersen i Lind, Niels Baltersen i Tjørring, Niels Christensen i (Bjerregård)
 
hammerum-herred.dk opslag 195
AO (anslået) opsl. 100
 
9. jan Peder Andersen på Trøstrup i sagen mod degnen i aulum sogn Peder Graversen, Christen Jensen Skjerk havde været degn i 28 år og fået sin løn af præsten, både af fordum præst Jens Mikkelsen og Mads Olesen Buch. Det samme kan fgl. Bevidne: Ole Nielsen Ljørring mindes 60 år og har boet i Ljørring i 36 år, Jens Christensen Varhede boet i sognet i 36 år, Anders Pedersen Lundby boet i sognet 35 år, Niels Andersen boet i sognet 32 år, Jørgen Pedersen sst. mindes 45 år, Jens Jensen sst., boet her i 19 år, Lars Ibsen boet i sognet 10 år, Niels Sørensen Høgild boet 24 år i sognet, Anders Vistisen Rottervig boet i 12 år, Knud Christensen Ll. Kilde mindes 40 år, har boet her 22 år, Christen Jensen Store Kilde mindes 30 år, boet i sognet 20 år, Peder Pedersen Jersild boet i sognet 20 år.
 
hammerum-herred.dk opslag 196
AO (anslået) opsl. 101
 
9. jan Peder Pedersen Høgsvig nu boende i Vester Døvling i Skarrild sogn i hånd tog sin hustrus broder Niels Olesen i Silstrup og gav på sin hustru Johanne Olesdatters vegne fuldkommen afkald efter hendes salige forældre Ole Nielsen i Silstrup, og Birgete Andersdatter. Havde fået fuld betaling af Niels Olesen og Peder Olesen.
 
hammerum-herred.dk opslag 197
AO (anslået) opsl. 101
 
16. jan Peder Andersen på Trøstrup hans visse bud Jens Christensen fremlagde kopi af skrivelse af kong Frederik den 2., dato Skanderborg 28. jan. 1575 Degnen Peder Graversen viser kgl. forordning af 1688, sædedegn skal have en trediedel af det som præsten får. . Peder Graversens ansættelse indført, han er fra Ringkøbing, ansat 1690.
 
hammerum-herred.dk opslag 198
AO (anslået) opsl. 102
 
20. feb For retten Laurs Jensen Volsgård, Jens Christensen Bundgård i Tulstrup og Jens Laursen barnefødt i Burgård i hånd tog Laurs Jensen i Burgård og gav ham uigenkaldelig afkald for al den arv og anpart som Laurs Jensen og Jens Christensen på deres hustruer og børns vegne Hvad også Jens Laursen kunne på sine egne vegne kunne arve eller tilkomme enten efter forn. Lars Jensen eller hans hustru Kirsten Sofie (Sørensdatter)?. Afkald den halve selvejerbondegård Burgård kaldet. Laurs Jensens søn Søren Laursen nu indkaldt som soldat, hvis han kommer levende hjem igen, vil vi Lars Jensen, Jens Christensen og Jens Laursen forpligte os og vores arvinger tilligemed vores fader Laurs Jensen og hans andre arvinger at svare ham hans arvepart, da Lars Jensens arvepart er delt mellem os.
 
hammerum-herred.dk opslag 199
AO (anslået) opsl. 102
 
27. feb For retten Laurs Jensen Burgård, varselsmænd Søren Nielsen Lervadskær og Anders Pedersen sst. varslet Laurs Jensen Volsgård, Jens Christensen i Bundgård i Tulstrup, og Jens Laursen i Burgård vedr 1. lovbud på den halve gård i Burgård, hvilken han til sin datter Sidsel Laursdatter med hendes forhåbende fæstemand Peder Christensen barnefødt i Askov at afstå. Samme dag varslet delefoged Peder Jensen Høgild til Lundenæs om der er indvendinger.
 
hammerum-herred.dk opslag 200
AO (anslået) opsl. 103
 
5. marts Peder Jensen V. Høgild, delefoged til Lundenæs, varselsmænd Jep Jensen og Cristen Jensen Lind, varslet samtlige Lundenæsbønder for resterende landgilde og kirkeværgerne for kirkeskat i Arnborg, Skarrild, Felding Rind og Herning sogne. 2 andre varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Staffen Christensen Gjellerup varslet Lundenæsbønder i Ikast, Gjellerup og Sunds sogne. Endnu 2 varselsmænd Niels Poulsen og Christen Nielsen i Snejbjerg by, varslet Lundenæsbønder i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg Nøvling og Ørre sogne. Ingen er mødt, sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 200
AO (anslået) opsl. 103
 
12. mrts For retten Jens Madsen i Ejsingkær på Laurs Jensens vegne i Burgård vedr. 2. lovbud på den halve selvejerbondgård i Burgård som Laurs Jensen ibor.
 
hammerum-herred.dk opslag 201
AO (anslået) opsl. 103
 
12. mrts Peder Jensen delefoged til Lundenæs vedr restancer til Lundenæs- skyldnere opremses.
 
hammerum-herred.dk opslag 203
AO (anslået) opsl. 104
 
12. mrts Laurs Jensen Burgård 3. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 204
AO (anslået) opsl. 105
 
21. mrts som var mandag, lørdag var Marie bebudelsesdag. For retten ærlig og velforstandig mand Peder Christensen af Askov med skøde af den ½ Burgård. Som jeg Laurs Jensen tildags selv beboet har afstås til vor forhåbende svoger Peder Christensen og vor kære datter Zidsel Laursdatter. Lover jeg Laurids Jensen og min kære hustru Kirsten Sørensdatter …. . . . underskrevet Laurids Jensen og Laurs Jensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 205
AO (anslået) opsl. 105
 
9. apr For retten Peder Nielsen Øster Høgild, varselsmænd Peder Jensen og Laurs Olesen begge tj. Øster Høgild, varslet samtlige afgangne Villads Christensens børn og arvinger i Øster Høgild, de umyndige med deres lavværge på deres ældste broders vegne, som nu besidder sin sal. faders efterladte bondegård, nemlig Christen Villadsen, Frands Villadsen, Kirsten Villadsdatter med hendes formynder og værge Jens Nielsen Ulf i (Vonge)?. Også varslet deres stedfader Peder Nielsens umyndige søn Niels Pedersen. Ligeledes varslet herskabet til Lundenæs ved Peder Jensen Vester Høgild, delefoged. Lovbud med 8 dage, 14 dage og 3 ugers varsel.
 
hammerum-herred.dk opslag 206
AO (anslået) opsl. 106
 
16. apr For retten Anders Nielsen Mollerup på amtsforvalter Villads Andersens vegne, varselsmænd Søren Jensen Varhede og Christen Pedersen, var ved Lergravs port at varsle fru Anna Ramel vedr. gods som er separeret fra Lergrav, talte med Peder Andersens kusk Jens Lassen, og forkyndte efterskrevne bønder ikke måtte betale skyld til Lergrav.
 
hammerum-herred.dk opslag 207
AO (anslået) opsl. 106
 
16. apr Peder Jørgensen Birk, kaldsmænd Ole Ostersen i Sønder Fastrup og Mikkel Pedersen i Store Langlund varslet efterskrevne i Gjellerup sogn for resterende kongetiende som Peder Jørgensen, Anders Pedersen i Langelund og Jens Jørgensens enke i Fastrup har i fæste. Sag opsat i 14 dage med Peder Jørgensens bevilling.
 
hammerum-herred.dk opslag 207
AO (anslået) opsl. 106
 
16. april Denne sag betjente Jesper Jensen Amtrup retten i dommers sted 4 synsmænd Laurs Jensen Volsgård, Jens Nielsen i Studsgård, Niels Lassen i Mørup og Niels Andersen i Kjærsgård. Efter Herredsfogedens ordre syn og besigtigelse af anpart af selvejerbondegård i Haunstrup som Christen Jepsen Ulf sidst påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 208
AO (anslået) opsl. 107
 
16. apr For retten fremstod Jesper Jensen i Amtrup på Jens Mouritsen af Tarm og sign. Bertel Lindvigs vegne og fremlagde en opsigelse og løskyndelse af Fruergård hovedgårds fri hede. Her nævnes Casper v. Buchwalt.
 
hammerum-herred.dk opslag 209
AO (anslået) opsl. 107
 
16. apr Her findes den seqestration indført som amtsforvalteren Villads Andersens tjener Anders Nielsen Mollerup fremviste. Kgl forordning, resterende skatter skulle betales til amtsstuen, attest på efterskrevne gods som før har hørt til Lergrav, gods i Skjerk, Varhede, Spegeberg, Gabs, Lundby ødegård, ligeledes gods i Borberg og Sevel.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
23. apr Peder Nielsen Øster Høgild lovbud 3. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
23. apr For retten Peder Pedersen Høgsvig i Døvling, varselsmænd Mads Jensen Tjørring og Jens Jensen af Sivebæk, varslet Peder Pedersens søskende samt hans hustrus moder og bror. Jep Pedersen i Tjørring, Maren Pedersdatter i Sivebæk med hendes lavværge, Kirsten Pedersdatter Laurs Jørgensens i Lillelund, såvelsom hans børn Ole Pedersen, Per Pedersen, Jens Pedersen, Anders Pedersen, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter, de umyndige med deres lavværge, også varslet hans hustrus moder Birgitte Andersdatter enke efter Ole Nielsen i Silstrup med hendes lavværge, Peder Olesen og Niels Olesen sst. vedr lovbud på den anpart selvejer bundegård i Tjørring han selv har påboet. Afhændes til hans kommende svoger Niels Christensen med hans datter Birgete Pedersdatter en 1/4 part på nær en 1/15 del af den hele gård kaldet Østergård. I dag 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
30. apr Peder Pedersen Høgsvig i Døvling v. Morten Jakobsen 2. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
7. maj For retten Anders Nielsen af Ringkøbing på sin husbond amtsforvalteren Villads Andersens vegne, varselsmænd Niels Jensen i Felding Nederby og Christen Christensen Pinvig, varslet Anne Kieldsdatter vedr hendes gods i Silstrup som var arvet efter hendes bror afgangne Niels Kieldsen forrige sognepræst til Ølstrup og Hoven. Også varlset Peder Olesen, Niels Olesen, Jens Christensen og Christen Thomsen. Endvidere nævnes Karstofts øde gods i Silstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 212
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj Førnævnte Anders Nielsen, varselsmænd Jakob Eriksen i Spegberg og Lars Christensen i Gabs, varslet Peder Jensen i Nybro Mølle vedr. resterende afgiftspenge. Også varslet Ole Svenningsen og Christen Laursens enke i Brendgård i Ørre sogn for resterende bondeskyld og landgilde. 2 andre varselsmænd Niels Jensen i Felding Nederby og Christen Christensen i Pinvig varslet Iver Nielsen ved Felding kirke, også varslet i Haunstrup Mads Jensen, Laurs Mikkelsen og Christen Jensen for resterende bondeskyld. I Rind sogn Niels Mortensen for landgilde, Gjellerup by Niels Larsen og Clemen Pedersens enke Helle Sørensdatter, Hammerum Peder Jensen i Vestergård. Mads Jensen i Haunstrup og Peder Andersen Neder Simmelkær var mødt for retten og begærede 6 ugers opsættelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 212
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj For retten ærlige og velagtede mand Jens Jensen i Ronum på sin husbonds vegne Karen Kieldsdatter og hendes mand hr. Mourids Olesen sognepræst i (Hvorning) vedr. gods og jord i Skarrild sogn som tilhører hendes søster Anne Kieldsdatter. Sag opsættes.
 
hammerum-herred.dk opslag 213
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj Peder Pedersen boende i Døvling ved Morten Jakobsen Baggiskær, lovbud til 3. ting på gårdspart i Tjørring.
 
hammerum-herred.dk opslag 213
AO (anslået) opsl. 109
 
7. maj Her findes den sekvestration (beslaglæggelse) og restans som blev fremlagt af amtmandens tjener Anders Nielsen vedr. det øde gods i Skarrild som ejedes af Anne Kieldsdatter, Karen Kieldsdatters tjenere i Skarrild sogn, Niels Olesen i Silstrup, Søren Madsen i Skave, her er også indført skyldnere i Felding, Rind Snejbjerg, Gjellerup og Ørre sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 214
AO (anslået) opsl. 110
 
14. maj For retten Jesper Jensen Amtrup på Peder Nielsens vegne i Stauning, fuldmægtig for det hospitalsgods i Hesselbjerg som Iver Graversen påbor, vaselsmænd Christen Christensen og Christen Nielsen i Snejbjerg varslet Iver Graversen for resterende kgl. skatter, han skal betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 215
AO (anslået) opsl. 110
 
21. maj For retten Mads Poulsen i Overlund på regimentskriveren ved det Svanewedelske regiment Anders Hansen Rass hans vegne, kaldsmænd Gregers Pedersen Suderbæk og Peder Christensen i Gludsted Ejstrup sogn, for at varsle Niels Pedersen i Store Isen, der var ingen hjemme, derfor varslet hans næste nabo Christen Skovdal, der skulle give ham lovlig varsel vedr. hans ulovlige rømning fr hans fæstested. Så fremstod Christen Christensen i Bøgeskov, Christen Christensen Skovdal i Isen, Søren Pedersen Ll. Isen og Anders Mikkelsen i Suderbæk. Niels Pedersen var bortrømt om natten fra kgl. ryttergods.
 
hammerum-herred.dk opslag 216
AO (anslået) opsl. 111
 
21. maj For retten fremstod 4 synsmænd, Jens Jensen Ronum, Lars Christensen i Skarrild Heesgård, Peder Ibsen og Anders Jakobsen i Døvling, efter amtmanden Jørgen Grubbe Kaas skrivelse vedr syn af Nr. Karstoft bygninger og rugsæd, nok 2 varselsmænd Christen Christensen og Jens Nielsen af Snejbjerg, varslet på hr. Villads Andersens vegne Christen Christensen, Hans Hansen og Jens Jakobsen Pinvig for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 216
AO (anslået) opsl. 111
 
21. maj For retten Christen Knudsen i Abildtrup med 5 ulveunger fanget forleden mandag på Abildtrup mark i en ulvegrav. Han begærede betaling herfor, som var udlignet til 1 skilling af hver 2 td. hartkorn i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 217
AO (anslået) opsl. 111
 
21. maj Syn af Nørre Karstoft.
 
hammerum-herred.dk opslag 218
AO (anslået) opsl. 112
 
4. juni For retten velædle Major James Gosman, kaldsmænd Jens Knudsen og Iver Pedersen sst, varslet Peder Pousen på Tanderup for omkostninger 50 rdl for hans efterladenhed, det fremgår at han i forvejen skylder 803 rdl, 1 mark og 12 skilling. Peder Poulsen begærer udsættelse i 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 219
AO (anslået) opsl. 112
 
11. juni Peder Jensen Vester Høgild på sin herres tjener Markvor Nielsen i Vum Krog hans vegne, varselsmænd Knud Jensen og Christen Mathisen i Skærbæk i Vium sogn, varslet samtlige Pårupmænd, Christen Andersen, Christen Pedersen, Peder Christensen, og Jens Nielsen vedr Pårup og Vium Krogs fællesdrift. Endnu varslet Knud Olesen Drongstrup, Morten Pedersen i Felding Overby, Svend og Christen Pedersen i Bjørslev, Peder Nielsen i Nederby, Cristen Svendsen i Mosgårde, Erik Jensen i Tarp og Lars Cristensen i Boekær. Her berøres fædrift over Troldhede.
 
hammerum-herred.dk opslag 220
AO (anslået) opsl. 113
 
11. juni For retten Peder Hansen i Tjørring, kaldsmænd Christen Christensen og Søren Pedersen i Snejbjerg, varlset Niels Simonsen i Tjørring og Peder Svensens hustru Maren Christensdatter sst, ang. et får som var ihjelreven af en hund. Sag opsat 14 dg.
 
hammerum-herred.dk opslag 220
AO (anslået) opsl. 113
 
18. juni Lars Andersen Munkgård på amtsforvalterens vegne. Sagen om restancer, kun Christen Jakobsen Haunstrup var mødt, påstod at restancen vedrørte den østre gård som Christen Mikkelsen påboede og var fraflyttet.
 
hammerum-herred.dk opslag 221
AO (anslået) opsl. 113
 
18. juni Peder Jensen delefoged til Lundenæs på Tjørring bymænds vegne, kaldsmænd Peder Andersen og Niels Poulsen Snejbjerg, varslet samtlige Gulestrup og Trælundmænd vedr deres kvæg og fæmon er kommet på Tjørring bymænds mark.
 
hammerum-herred.dk opslag 221
AO (anslået) opsl. 113
 
25. juni For retten velfornemme mand Sign. Just Andersen forvalter på Herningsholm på velbårne Aksel Sehested på Tinggård hans vegne, kaldsmænd Ole Bertelsen og Niels Bertelsen i Ørskov, varslet Christen Jepsen Ulf i Råbjerghus vedr. resterende herlighedsafgift af den 1/4 part af selvejerbondegård som Christen Jepsen Ulf tilhøre. Her nævnes at gården før har gjort arrbejde til Tiphede, Velfornemme Knud Pedersen var kommet der til stedet, Misligehold af stedet, Christen Jepsen Ulf udtalte at det var ham hjertelig fortrydeligt, og Jens Jensen som i mange år har haft stedet af hans sal. fader Jep Ulf i fæste.
 
hammerum-herred.dk opslag 223
AO (anslået) opsl. 114
 
4. juli Ting holdt mandag, da lørdag var Marie bebudelsesdag. Fremkom Christen Andersen og Peder Christensen i Pårup, varselsmænd Peder Christensen og Oster Christensen af Pårup, vedr fædrift over Troldhede. Amtsforvalter Christian Ulrich Schultz nævnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 224
AO (anslået) opsl. 115
 
9. juli Fremkom sognefogeden i Aulum sogn Peder Jensen (Lundby?) på Amtsforvalteren Villads Andersens vegne, 4 synsmænd Jens Thomsen i Ørregård, Christen Nielsen Holflod, Søren Christenen Nygård, Laurs Ibsen i Kiærgård, vedr taksering afgrøden på den jord og enge til den gård i Varhede som Christen Villadsen har frarømt.
 
hammerum-herred.dk opslag 224
AO (anslået) opsl. 115
 
9. juli For retten Peder Jensen i Bjødstrup, delefoged til Lundenæs på Tjørring bymænds vegne, varselsmænd Peder Hansen og Niels Graversen i Tjørring, varslet Gullestrup og Trælundmænd vedr markskel mellem Gullestrup og Trælund på en ene side og Tjørring by på den anden.
 
hammerum-herred.dk opslag 225
AO (anslået) opsl. 115
 
16. juli For retten velfornemme Peder Poulsen på Tanderup fremlagde Amtmandens frues skrivelse af dato Ryberg 8. juli 1692 under navnet Birgitte Sofie Sehested, fremfører bla. a : Jens Christensen af Tovstrup i Snejbjerg skal være hastig død og omkommen. Sagen falder mig noget suspekt, og liget må sættes i grav ind til videre. Hun beder Peder Poulsen forestå sagens videre forløb. 2 varselsmænd, (…. ) Nielsen i Snebjerg og Christen Nielsen i Krogstrup, varslet Jep Nielsen i Tovstrup, Christen Andersen i Tovstrup, og hans huskvinde Else Christensdatter, Peder Jensen i Tovstrup og hans moder Maren Pedersdatter, Jens Christensen skrædder sst og datter Karen Jensdatter, og hans huskvinde Benete Pedersdatter, ligeledes Lisbet Hansdatter, huskvinde hos Christen Andersen i Tovstrup. Ligeledes varslet Niels Pedersen Klidsgård og hans hustru til huse hos Søren Knudsen i Snejbjerg, Christen Nielsen i Herning by, Ole Christensen i Laulund, Niels Staffensen hos sin fader Staffen Iversen i Herning by. Just Andersen var ikke tilfreds med fremgangsmåden, mente at vidnespersonerne skulle drages fra deres værneting i en død mands sag.
 
hammerum-herred.dk opslag 227
AO (anslået) opsl. 116
 
30. juli For retten Peder Poulsen Tanderup vedr Jens Christensens død i Tovstrup, varselsmænd Peder Andersen og Peder Jepsen i Tovstrup varslede 4 synsmænd Christen Pedersen Over Amtrup, Peder Olesen sst, Jens Christensen i Tovstrup og Jens Jensen i Albæk. Yderligere varslet Mikkel Pedersen i Næstholt, Christen Christensen i Svendlund. Samme dag varslet afdødes bror Ole Christensen i Laulund, og enken i Tovstrup Maren Christensdatter med lavværge. For retten fremkaldt Jep Nielsens hustru Johanne Jensdatter i Tovstrup, Jens Skrædders hustru Maren Christensdatter i Tovstrup, Lisbet Hansdatter til huse hos Christen Andersen sst., Benete Pedersdatter til huse hos Jens Christensen skrædder, Christen Andersens hustru Else Sørensdatter, og Else Christensdatter til huse hos Knud Pedersen. Så fremkom Jens Christensen i Laulund, og Poul Christensen sst, Ole Christensen på Holtbjerg, Peder Olesen Herning by og bevidnede at afdøde altid har været et vanvittigt og skrøbeligt menneske. Ligsyn ved Niels Andersen Over Amtrup, Ole Jørgensen i Albæk, Jens Nielsen i Snejbjerg, og Christen Poulsen i Krogstrup. Enkens stedfar Christen Nielsen i Herning by, afdødes bror Ole Christensen i Lavlund, enkens svoger Jens Knudsen Snejbjerg mente at hans død skyldtes hans skrøbelighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 230
AO (anslået) opsl. 118
 
30. juli For retten Peder Poulsen Tanderup fremlagde Amtmand Jørgen Grubbe Kaas´s seddel dato Rind præstegård 10 juli, Christen Jensen i Lind vedr. hans moders død. 4 dannemænd, Christen Sørensen, Jens Pedersen, Christen Jensen, Ole Christensen alle af Lind by, de var kaldt ud til den bolig i Lind som tilhører Jens Iversen i Tjørring, som sal. Jens Andersen og hustru sidst påboede for at foretage ligsyn. ' Så blev tilforordnet de dannekvinder i næste nabolag, Erik Mikkelsens hustru Anne Cristensdatter, Peder Mortensens hustru Maren Jensdatter, og en pige Else Christensdatter sst., at de skulle afklæde den afdøde for ligsyn. De berettede at afdøde i lang tid var meget syg og skrøbelig. Samtlige grander og naboer i Lind, Mads Andersen i Fejerskov, Jakob Pedersen i Lind, Jep Jensen og Jens Jepsen sst., Mikkel Madsen, Christen Pedersen, Niels Mortensen, alle i Lind, Peder Nielsen, Jens Christensen i Koustrup og deres hustruer, ligeså Johanne Andersdatter i V. Lind. Alle bevidnede at hun længe var syg og sengeliggende.
 
hammerum-herred.dk opslag 230
AO (anslået) opsl. 118
 
30. juli Her findes indført sagen vedr Jens Christensen iTovstrup, hans død, Fru Amtmandens skrivelse, og sagens forløb og vurdering af efterladenskaber.
 
hammerum-herred.dk opslag 232
AO (anslået) opsl. 119
 
6. aug For retten Søren Thomsen af Abildtrup på Knud Rafn til Østertoft hans vegne, kaldsmænd Christen Nielsen i Helstrup og Knud Pedersen i Skibbild i Døvling sogn, varslet Christen Madsen, Christen Pedersen og Simon Pedersen i Sneftrup, ingen mødt.
 
hammerum-herred.dk opslag 233
AO (anslået) opsl. 119
 
13. aug Delefoged til Herningsholm Clemen Jørgensen i Salholt i sagen Tjørringmænd contra Gullestrup og Trælundmænd, dannemænd af Tjørring by, Mads Christensen i Østergård, Niels Christensen sst, Hans Jensen og Christen Jensen i Brogård, Simon Nielsen i Dalgård, Niels Simonsen i (Bækgård), Niels Madsen, Niels Baltsersen og Jens Iversen i Brendgård og Christen Jørgensen i Nørgård. Af Gulestrup Svend Sørrensen, Søren Pedersen, Laurs Jørgensen, Jens Knudsen, Knud Jensen, Niels Nielsen, og Christen Christensen, samtlige på egne og naboers vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 234
AO (anslået) opsl. 120
 
13. aug For retten Peder Jakobsen i Mørup, kaldsmænd Niels Christensen Orneborg og Niels Pedersen tj. Studsgård, varslet Peder Jakobsens hustru Birgete Eriksdatter og hans børn Jakob, Erik, Maren og anden Maren, og Else Pedersdatter, alle umyndige, ligeså varslet Peder Jensen i Bjødstrup og Peder Poulsen på Tanderup, vedr lovbud på ½ selvejerbondegård i Søby, i dag 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 234
AO (anslået) opsl. 120
 
20. aug For retten Peder Poulsen i Tanderup, kaldsmænd Jens Pedersen og Mads Pedersen begge i Lind, varslet Peder Jakobsen i Mørup for hans ulovlige undvigelse fra hans gård i Nørre Søby, ligeledes varslet Niels Lassen i Søby for ulovlig brug af gården. Peder Poulsen fremlagde kontrakt af 1689 som var underskrevet af herlighedsejeren Jochum Werner von Bülow og Peder Poulsen. Peder Jensen Høgild på Peder Jakobsen og Niels Lassens vegne. Peder Poulsen begærer sag opsat i 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 236
AO (anslået) opsl. 121
 
20. aug Søren Thomsen på Knud Rafns vegne, vedr. restancer hos førnævnte Sneftrupmænd i Ørre sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 236
AO (anslået) opsl. 121
 
Peder Jakobsen Mørup lovbud 2. ting, selvejerbondegård i Nørre Søby.
 
hammerum-herred.dk opslag 236
AO (anslået) opsl. 121
 
Her findes kontrakt indført vedr. herligheden i Nørre Søby, fremlagt af Peder Poulsen, ejer Jochum Verner von Bülow. Lejen udgør 6rdl. Årligt Kontrakt af 27. -3. 1689.
 
hammerum-herred.dk opslag 237
AO (anslået) opsl. 121
 
20. aug Her findes restancen indført vedr. restancer, Sneftrupmænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 237
AO (anslået) opsl. 121
 
27. aug Peder Jakobsen, Niels Lassen contra Peder Poulsen, vedr Peder Jakobsens fraflytning og Niels Lassens Indflytning i Nørre Søby, Peder Jakobsen ejede selv bondeskylden, Peder Poulsen var herlighedsforpagter.
 
hammerum-herred.dk opslag 238
AO (anslået) opsl. 122
 
27. aug Peder Jakobsen Mørup Lovbud til 3. ting. Peder Poulsen Tanderup fremkom og tilbød at købe bondeskylden med sølv eller rede penge.
 
hammerum-herred.dk opslag 238
AO (anslået) opsl. 122
 
10. sep For retten Lars Mikkelsen i Haunstrup og Christen Jepsen i Råbjerrehus, kaldsmænd Jens Lassen og Jens Madsen af Haunstrup, varslet Jens Jensen i Hjøllund som forhen boede på den anpartsgård i Haunstrup som tilhørte Christen Jepsen. For hans anpart af den halve tønde og 1 fjerdingkar bondeskyldslandgilde. Gården er nu øde. Restance fra 1686, Jens Jensen agter at betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 238
AO (anslået) opsl. 122
 
10. sep Niels Dynesen i Snejbjerg på vegne af Karen Sørensdatter Sevel, boende i Herrup i Dybe sogn, kaldsmænd Niels Jensen og Peder Christensen i Snejbjerg, varslet Anders Christensen i Helstrup for resterende bondeskyld for 4 år, 0gså varslet for bygfæld, (misligehold). Ingen mødt, sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 240
AO (anslået) opsl. 123
 
17. sep For retten Morten Pedersen Gjellerup som fremlagde fuldmagt af 7. sept. 1692 af Hans Thomsen, forrige forvalter på Herningsholm og hans hustru Catrine Mortensdatter, at handle med hans ejendom. Varselsmænd Staffen Christensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, varslet Hans Thomsens hustru Catrine Mortensdatter samt hendes fader Morten Pedersen og hans hustru Catrine Volkert, på egne og begge deres børnebørns vegne, Frederik Hansen og Maria Lisbet Hansdatter, Hans Thomsens kones broder Peder Mortensen hans vegne, alle i Gjellerup: Lovbud på den gård i Bjødstrup som Hans Thomsen sidst påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
17. sep For retten Anders Pedersen St. Langelund, varselsmænd Staffen Christensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, varsel gav Anders Pedersens hustru Elle Mikkelsdatter vedr. lovbud på den halve gård i Bjødstrup som tilhører Anders Pedersen i Langelund, . Ville afhænde til Peder Jørgensen som nu boede på stedet. Der kunne ikke i dag stedes lovbud da en del af Anders Pedersens og hans hustrus frænder var undenlands.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
17. sep Niels Dynesen i Snejbjerg på Karen Sørensdatters vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
24. sep. Morten Pedersen i Gjellerup på Hans Thomsens vegne lovbød selvejerbondegård i Bjødstrup 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
1. okt Niels Dynesen i Snejbjerg på Karen Sørensdatter Sevel hendes vegne, Varselsmænd Niels Jensen og Peder Christensen i Snejbjerg, varslet Anders Christensen i Helstrup, nu tjenende i Vorgod præstegård, for skyld og landgilde samt bygfæld og indfæstningspenge. Der udpeges 4 synsmænd Knud Jensen, Iver Jensen i Snejbjerg, Søren Knudsen i Klidsgård, og Jens Knudsen ved Snejbjerg Kirke.
 
hammerum-herred.dk opslag 243
AO (anslået) opsl. 124
 
1. okt Morten Pedersen på Hans Thomsens vegne 2. lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 243
AO (anslået) opsl. 124
 
8. okt For retten Jesper Jensen Amtrup på vegne af sin husbond Christen Linde til Volstrup, varselsmænd Poul Nielsen tj. Amtrup og Anders Pedersen tj Baggiskær, varslet Peder Poulsen på Tanderup på Christen Lindes vegne for restancer fra 1688
 
hammerum-herred.dk opslag 244
AO (anslået) opsl. 125
 
15. okt Sr. Peder Andersen på Trøstrup, kaldsmænd Mons Sørensen skytte på Lergav og Villads Nielsen Tj. Trøstrup, varslet samtlige Lergravs bønder for resterende skyld og landgilde. Skyldnerne opremses, Yderligere indført af landsdommer Bartolin 4 gadehuse til Lergrav, og Peder Andersen kræver huspenge.
 
hammerum-herred.dk opslag 244
AO (anslået) opsl. 125
 
15. okt For retten Jørgen Danielsen af Nørre Vejen, varselsmænd Peder Mortensen i Lind og Peder Andersen sst., varslet Christen Christensen barnefødt i Svendlund, nu boende i Giesinge på Sjælland, talte med ham selv i Svendlund vedr. Vedersigelse (kontrakt)af 23. dec 1682. uenighed om arv. Jørgen Danielsen gift med Christen Christensens søster Karen Sørensdatter. Hendes far sal. Søren Pedersen. For retten endv. Peder Jespersen i Kidris mølle.
 
hammerum-herred.dk opslag 245
AO (anslået) opsl. 125
 
15. okt. For retten Morten Jakobsen Baggiskær på herredsfoged Knud Pedersen på kglmajestætsvegne, lsmænd Niels Staffensen Herning, ers Pedersen Baggiskær, varslet Peder Jepsen og Christen Andersen ken i Tovstrup, ang slagsmål og sår. For retten Jørgen Danielsen e Vejen og Clemen Andersen Fastrup, som bevidnede at de havde synet Peder Jepsens sår.
 
hammerum-herred.dk opslag 246
AO (anslået) opsl. 126
 
15. okt Her findes restance indført, Peder Andersen på Trøstrup over Lergravs bønder vedr skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 248
AO (anslået) opsl. 127
 
15. okt Forlig sagen Jørgen Danielsen contra Christen Christensen barnefødt i Svendlund, at Christen Christensen har fået sin anpart af fædrene arv efter sal. Christen Clemmensen i Svendlund. Yderligere nævnes sal. stedfader Søren Pedersen Svendlund. Underskreven af Christen Christensen, Peder Jespersen Kidris mølle og Christen Christensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 248
AO (anslået) opsl. 127
 
15. okt For retten Peder Jørgensen Birk nu boende i Bjødstrup som fremlagde skøde, Hans Thomsen sælger til Peder Jørgensen og hans kæreste Elle Jensdatter. Vitterlighedspersoner Jens Nielsen i Hauge, Anders Pedersen i Langelund, Peder Jensen i Hans Thomsens fravær, Catrine Mortensdatter, Peder Sørensen i Svendlund, Svend Laursen i Bjødstrup, dato Bjødstrup 2. okt 1692.
 
hammerum-herred.dk opslag 251
AO (anslået) opsl. 128
 
22. okt Peder Andersen Trøstrup vedr Lergrav restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 251
AO (anslået) opsl. 128
 
22. okt For retten Jesper Jensen Amtrup på sin broder Jens Jensen i Borris Sønderby sine vegne, varselsmænd Christen Andersen tj. Borris Sønderby og Jakob Pedersen i Skarrild, varslet Mads Pedersen i Peder Bechs gård i Skarrild by, Søren Sørensen og Peder Nielsen i Ludstrup vedr. restancer til Jens Jensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 251
AO (anslået) opsl. 128
 
29. okt Peder Jensen i Haunstrup og Anders Christensen i Snejbjerg med en skrivelse af herredsfogeden med hans hånd og signet, en udstedt stævning af 22. okt 1692. Stævnet Peder Jepsen i Tovstrup og Christen Andersen Dørken sst. som havde slået Peder Jepsen med en vognkæp, vidner Jens Christensen i Tovstrup, hans datter Karen, Christen Dørkens hustru. Christen Dørken benægter.
 
hammerum-herred.dk opslag 253
AO (anslået) opsl. 129
 
12. nov Sagen Peder Jepsen contra Christen Dørken, sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 253
AO (anslået) opsl. 129
 
19. nov For retten velfornemme Jens Madsen Hestkær, kaldsmænd Christen Pedersen i Snejbjerg, Jens Knudsen sst., varslet Peder Poulsen på Tanderup vedr. Albæk mark og dens grund, vidnespersoner: Mette Christensdatter Fonvad nu i Vester Sivebæk, Christen Christensen Helstrup, Christen Nielsen i Fonvad, Jens Olesen sst, Ole Jepsen i Helstrup, Jakob Christensen sst, Appelone Christensdatter i Kibæk, Laurs Mikkelsen i Haunstrup, Anne Olesdatter i Albæk, Mads Jensen i Haunstrup, Bertel Madsen i Bjerre, Christen Jørgensen i Albæk, Ole Jørgensen sst, Jep Jensen sst. I Mette Christensdatters svaghed mødte Jørgen Jørgensen Helstrup og Anders Andersen Råbjerre, og sagde at hun kunne mindes 60 år, Christen Christensen Helstrup, barnefødt i Albæk, mindes 40 år, Jakob Christensen Helstrup, barnefødt Albæk mindes 35 år, Appelone Christensdatter i Kibæk, barnefødt i Albæk mindes 50 år, Anne Olesdatter boende i Albæk mindes 43 år. Christen Jørgensen født i Albæk mindes 30 år, Ole Jørgensen Albæk mindes 20 år, Christen Nielsen Fonvad mindes 44 år, Jens Olesen i Fonvad mindes 27 år, Ole Jepsen i Helstrup mindes 40 år, Mads Jepsen i Haunstrup mindes 40 år, Christen Jepsen mindes 50 år, Bertel Madsen i Bjerre kan mindes 30 år. Samtlige bevidnede at arealet altid har været brugt af Albæk.
 
hammerum-herred.dk opslag 255
AO (anslået) opsl. 130
 
19. nov Peder Jensen Høgild i Bjøstrup, delefoged til Lundenæs, varselsmænd Peder Andersen og Niels Poulsen i Snejbjerg, varslet samtlige Tjørringmænd, Mads Christensen, Christen Jensen, Niels Christensen, Christen Jensen Brogård, Hans Jensen, Christen Jørgensen, Peder Svendsen, Niels Madsen, Jens Iversen, Niels Baltsersen, Jens Andersen, Niels Svendsen, og Simon Nielsen, vedr omkostninger i forbindelse med proces med Gullestrupmænd. Samtlige Tjørringmænd på nær Jens Andersen vil betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 256
AO (anslået) opsl. 131
 
26. nov Sagen Peder Jepsen contra Christen Andersen Dørken i Tovstrup udsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 256
AO (anslået) opsl. 131
 
26. nov Peder Christensen Agerskov lod oplyse en hoppe i 4. år, som en person efterlod.
 
hammerum-herred.dk opslag 257
AO (anslået) opsl. 131
 
10. dec Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm på herskabets vegne, varselsmænd Jens Madsen i Tulstrup og Christen Pedersen sst., varslet Christen Christensen i Bøgeskov for pløjning, bortførelse af lyng (brændsel) og fædrift på Drantum fælles mark. Vidner: Hans Christensen Suderbæk mindes 22 år, Ole Pedersen i Sønder Fastrup vogtede for 40 år siden faderens får der. Søren Pedersen Lille Isen mindes 26 år, Jens Christensen i Rom mindes 20-24 år, Palle Christensen i Toftlund mindes 40 år. Varselsmænd Jens Christensen Fonnesbæk og Thomas Pedersen i Munklund var ved Christen Christensen i Bøgeskov som havde taget lyng som Niels Pedersen i Drantum havde slået. På den fælles fædrift for Bøgeskov og Drantum.
 
hammerum-herred.dk opslag 258
AO (anslået) opsl. 132
 
10. dec For retten Peder Jepsen i Tovstrup, sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 258
AO (anslået) opsl. 132
 
17. dec Sagen Peder Jepsen Tovstrup, Maren Pedersdatter og Else Sørensdatter i Tovstrup for retten Else Sørensdatter kunne ikke nægte at hun så sin mand Christen Andersen udi hans hastighed slå Peder Jepsen med en vognkæp i hans hoved. Maren Pedersdatter bevidnede ligeledes. Dom: Christen Andersen Dørken skal betale for stafs hug 3 gange 6 lod sølv, den første del til Peder Jepsen, 2. del til husbonden og 3. del til Kongelig Majestæt.
 
hammerum-herred.dk opslag 259
AO (anslået) opsl. 132
 
24. dec For retten Christen Andersen (Dørken) i Tovstrup, varselsmænd Peder Poulsen i Krogstrup og Christen Nielsen sst. varslet Peder Jepsen i Tovstrup, som skulle have taget hans hest og redet og brugt ulovligt og som ulven opåd.
 

1693

hammerum-herred.dk opslag 259
AO (anslået) opsl. 132
 
7. januar, snaplsløverdag. Herredsfoged Knud Pedersen i Haunstrup, skriver Peder Eriksen i Lind. Otte Mænd, Morten Jakobsen Baggiskær, Laurs Jensen Veilgård, Erik Mikkelsen i Lind, Clemen Andersen i Fastrup, Christen Christensen i Skivild, Niels Pedersen i Ur, Anders Christensen Levadskær og Bertel Christensen Fjelstervang.
 
hammerum-herred.dk opslag 259
AO (anslået) opsl. 132
 
7. jan Christen Andersen Dørken i Tovstrup, varselsmænd Niels Madsen og Poul Christensen tj. Over Amtrup varslet Peder Jepsen i Tovstrup, Jens Christensen skrædder i Tovstrup og hans datter Karen Jensdatter, Niels Pedersen sst. Jep Nielsen sst., og Christe Poulsen i Krogstrup. Sagen om Peder Jepsens brug af Christen Dørkens hest. I går 14 uger blev samme hest bidt af ulve. Peder Jepsen sagde at den sag allerede var forligt for 13 uger siden, sammen med deres husbond Peder Poulsen Tanderup.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
7. jan Jens Jepsen Varhede og Anders Vistisen Rottervig præsenterede en stor gammel ulv, skudt i hovedet og i livet, og begærede betaling herfor, 4 rdl. Beløbet skulle udlignes af hartkornet i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
14. jan Otte ting og stokkemænd opkrævet af retten at sidde et år omkring efter loven og kgl. forordning, nemlig Jørgen Danielsen Nørre Vejen i Rind sogn, Peder Jensen i Ludstrup for Skarrild og Arnborg sogne, Laurs Madsen i Tarp for Felding og Assing sogne, Peder Lassen i (Skierbæk) for Vorgod og Vium og Vildbjerg sogne, Søren Madsen i Ørre for Hodsager og Ørre sogne, Søren Jensen Bojer i Varhede for Aulum sogn, Clemen Andersen i Fastrup efter egen og sognemænds begæring for Gjellerup sogn, Niels Pedersen Ur ligeledes på egen og sognemænds begæring for Ikast sogn, Jens Iversen i Tjørring i stedet for Søren Madsen som ikke var til stede, i stedet for Peder Lassen, Jens Lassen i gammel Boesig, I stedet for Peder Jensen i Ludstrup som forsætlig udeblev, er lejet Morten Jakobsen Baggiskær.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
Til Sandemænd for et år: Jens Christensen i Bundgård i Ikast sogn, Thomas Thomsen Gjelleruplund, Peder Pedersen i Øster Døvling i Skarrild sogn, Christen Christensen i (Gissumgård) i Snejbjerg sogn, Christen Christensen af Remmevad i Sinding sogn, Niels Lassen i Bredvig i Ørre sogn, Christen Sørensen i Solgård i Aulum sogn, og Morten Jakobsen Baggiskær.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
14. jan Sagen Christen Andersen contra Peder Jepsen Tovstrup, Peder Jepsen frikendes for anklagen om ulovlig brug af hest.
 
hammerum-herred.dk opslag 262
AO (anslået) opsl. 134
 
28. jan Velagtbare Niels Christensen Tjørring, boende i Laurbjerg, med fuldmagt af Hr Jens Olesen Varde, sognepræst til Hammel, Sahl og Voldby til at inddrive gæld. Varselsmænd Peder Henriksen Hammel og Isak Jensen tj. Jens Olesen sst, varslet Peder Poulsen Tanderup som skylder 100 rdl af 1682 samt renter og renters rente 22 sletdaler.
 
hammerum-herred.dk opslag 263
AO (anslået) opsl. 134
 
28. jan For retten velfornemme Just Andersen forvalter på Herningsholm, varselsmænd Peder Nielsen og Jens Christensen i Koustrup, varslet Christen Christensen i Svendlund for et tilbud som Just Andersen ville gøre ham på hans anpart af Rind kirkes resterende korntiende. Just Andersen ville give 5 tdr. rug. Her nævnes også Christen Christensens medkollega Niels Christensen Fjederholt. Christen Christensen accepterer tilbuddet.
 
hammerum-herred.dk opslag 263
AO (anslået) opsl. 134
 
28. jan For retten Peder Jensen Høgild i Bjødstrup, vedr restancer til Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 264
AO (anslået) opsl. 135
 
13. feb Lørdag var taksigelses festdag, derfor tingdag mandag. For retten Niels Christensen Tjørring, fuldmægtig for Hr. Jens Olesen i Hammel vedr. Peder Poulsens gæld. Ny obligation til indfrielse 11. marts 1694.
 
hammerum-herred.dk opslag 264
AO (anslået) opsl. 135
 
13. feb Knud Jakobsen Hesselbjerg på Jakob Jensens vegne i Røjen, varselsmænd Jens Lassen tj. Røjen og Knud Christensen Gammelager, varslet Jens Nielsen Dybech sognepræst til Snejbjerg og Tjørring, vedr. den arv Jakob Jensens kone Karen Christensdatter Rind havde tilgode fra sin mormor Kirsten Mikkelsdatter af Kragelund præstergård. Her nævnes Jens Nielsens svoger Christen Nielsen tidl. Forpagter på Tanderup. Skiftebrev efter Sal. Mads Andersens hustru Kirsten Mikkelsdatter dat Kragelund 14. okt. 1674.
 
hammerum-herred.dk opslag 267
AO (anslået) opsl. 136
 
13. feb Peder Jensen Høgild, delefoged til Lundenæs, udsættelse med skyldners indstævning.
 
hammerum-herred.dk opslag 267
AO (anslået) opsl. 136
 
18. feb Restanceliste, skyldnere i Hammerum herred til Lundenæs, sognevis indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 272
AO (anslået) opsl. 139
 
25. feb Peder Jensen Gjellerup, varselsmænd Oe Jensen og Peder Christensen begge af Gjellerup, varslet herskabet til Lundenæs ved Peder Jensen Høgild i Bjødstrup vedr. lovbud på en fjerdepart af selvejerbondegård i Gjellerup som Christen Andersen sidst påboede. Også varslet Jens Pedersen og anden Jens Pedersen begge værende hos deres fader i Gjellerup, Else Pedersdatter, Jens Madsen i Birk på sin hustru Appelone Pedersdatters vegne, Jens Andersen på (Vejbjerre) på sin hustru Bodil Pedersdatters vegne, endvidere varslet Jørgen Christensen Fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
4. marts For retten Morten Jakobsen Baggiskær på Peder Jensens vegne i Gjellerup, lovbud af 1/4 parts selvejerbondegård i Gjellerup 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
11. marts For retten Peder Jensen Gjellerup 3. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
11. marts Varselsmænd Niels Pedersen Fjederholt og Thomas Nielsen sst. efter Peder Poulsen på Tanderup hans ordre, varslet Laurs Nielsen og Niels Lassen i Søby for slagsmål vold og gårdfred. For retten fremkom Niels Lassen og hans søn Laurs Nielsen og Niels Lassens gårdkone Maren Pedersdatter som sagde at hun intet havde at klage over, hverken Niels Lassen eller hans søn.
 
hammerum-herred.dk opslag 274
AO (anslået) opsl. 140
 
18. marts For retten Niels Villadsen Bloch i Øster Høgild med et skøde: kendes jeg Peder Nielsen Øster Høgild på min søn Niels Pedersens vegne, jeg Christen Villadsen Bloch på egne vegne, Jeg Frands -Villadsen på mine egne vegne, og jeg Jens Wulf af Vonge på Kirsten Villadsdatters vegne som jeg er formynder og værge for. Skøder til Niels Villadsen Bloch i Øster Høgild den halve selvejerbondegård, dato Øster Høgild 16. marts 1693. Underskrevet Peder Nielsen, Christen Bloch Villadsen, Frands Villadsen Bloch Niels Nielsen og Niels Andersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 276
AO (anslået) opsl. 141
 
27. marts mandag, da lørdag var Marie Bebudelsesdag. Knud Jakobsen i Hesselbjerg i sagen Jakob Jensen Røjen på hustrus vegne tilgodehavende arv, Hr. Jens Nielsen Dybech varslet.
 
hammerum-herred.dk opslag 276
AO (anslået) opsl. 141
 
27. marts Peder Poulsen Tanderup, varselsmænd Niels Pedersen Fjederholt og Christen Christensen tj. Tanderup, varslet Anders Jakobsen og hans h. Maren Pedersdatter Nørre Søby vedr. restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 276
AO (anslået) opsl. 141
 
27. marts Her findes forpagtningskontrakt indført som Sign. Peder Andersen Trøstrup havde oprettet med de høje herrer i Kg. Maj. Rentekammer. Peder Andersen forpagter familie og folkeskat i Bølling og Lundenæs amter.
 
hammerum-herred.dk opslag 278
AO (anslået) opsl. 142
 
27. marts Her findes indført hr. Jens Nielsen Dybechs skriftlige indlæg mod Jakob Jensen Røjen
 
hammerum-herred.dk opslag 280
AO (anslået) opsl. 143
 
1. april Anders Pedersen Langelund, varselsmænd Ole Ostersen i Fastrup og Peder Jensen tj. Langelund varslet Staffen Christensen, Anders Jensen, Jens Jensen i Gjellerup Jens Mikkelsen, Niels Nielsen og Peder Madsen i Frølund, Kirsten Nielsdatter sal. Christen Jensens enke i Skovby, Peder Jensen Vestergård Og Laurs Jensen i Hammerum for resterende Kongetiende af Gjellerup sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 281
AO (anslået) opsl. 143
 
1. april For retten fremstod Knud Nielsen i Thorup på afgangen Jens Jørgensens enke Anne Mikkelsdatters i Fastrup hendes vegne . Herskabet til Lundenæs var varslet ved Peder Jensen Høgild i Bjødstrup. Ligeledes varslet Jørgen Christensen i Fastrup, Peder Graversen og Christen Jørgensen sst., Clemen Jørgensen i Salholt, Peder Jørgensen i Bjødstrup, Peder Christensen Lillelund i Sunds på afgangne Lars Mikkelsen af Birk hans umyndige børns vegne. Anders Pedersen i Langelund på sin hustru Elle Mikkelsdatters vegne, Maren Mikkelsdatter i Thorup med hendes mand og lavværge Knud Nielsen vedr lovbud af halvparten af den halve gård Sønder Fastrup. 1. Ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 281
AO (anslået) opsl. 143
 
8. april Hr. Stefan Olesen i Sunds med landstingsvarselsseddel vedr hans sal. hustru Appelone Jakobsdatter hendes efterladte børn, Anders Christensen, Peder Christensen, Birgete Christensen, også varslet Stefan Stefansen vedr. skifte.
 
hammerum-herred.dk opslag 281
AO (anslået) opsl. 143
 
8. april Jesper Jensen Amtrup på hans husbond Christen Linde til Volstrup hans vegne, varselsmænd Niels Madsen og Poul Christensen tj. Amtrup, varslet Peder Poulsen på Tanderup ang. kapital 700 rdl med et års rente 42 rdl som skyldes til Daniel Fisher til Silkeborg, med hvilke han indfriede major Gosmans obligation. Tanderup pantsat incl bøndergods som var en gård i Kibæk som Christen Mikkelsen, Jens Mikkelsen, Primdal Ibsen og Anders Pedersen påbor, Kibæk Mølle som Poul Mikkelsen påbor, Poul Madsen i Bjerre, Jens Christensen Christen Andersen, Peder Jepsen, og Knud Pedersen i Tovstrup, Niels Poulsens enke Margrethe Christensdatter i Krogstrup, Anders Christensen Levadskær- I Rind sogn og by Mads Jensen, Jens Pedersen, I Fjederholt …. . . . . . . Pedersen og Thomas Pedersen, I Søby Anders Jakobsen, Arnborg sogn Hartvig Poulsen og Jens Lassen.
 
hammerum-herred.dk opslag 284
AO (anslået) opsl. 145
 
8. april Morten Jakobsen Baggiskær på Knud Nielsen i Thorup hans vegne fremkom (enken Anna Mikkelsdatter) vedr. lovbud på fjerdepart af selvejerbondegård i Fastrup. 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 284
AO (anslået) opsl. 145
 
8. april Her findes Peder Poulsens indlæg mod Daniel Fischer.
 
hammerum-herred.dk opslag 285
AO (anslået) opsl. 145
 
22. april Anders Nielsen Mollerup på sin husbond Villads Andersen Amtsforvalter, varselsmænd Niels Mortensen og Gregers Poulsen i Lind, varslet personer i Lind Gjellerup og Nørum, Iver Pedersen og Peder Andersen Bitzou, Peder Jensen i Agerskov, Christen Christensen i Hagelskær i Ikast sogn, skal betale restance inden 15 dage eller bondeskyldsrettigheden vil tilfalde Kgl. Majestæt. Afgangne Iver Pedersens enkes trolovede Jesper Pedersen begærer 4 ugers opsættelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 286
AO (anslået) opsl. 146
 
22. april For retten fremkom Peder Jensen Høgild i Bjødstrup på gudsfrygtige matrone Lene Jensdatter, Sl Anders Carlsens enke i Randers, med et skøde på en gård i Albæk, sælger Jens Madsen residerende på Hestkær, hustru Maren Bertelsdatter, beboet af Ole Jørgensen, Christen Jørgensen og Jep Jensen. Sælgeren havde tilforhandlet sig gården.
 
hammerum-herred.dk opslag 288
AO (anslået) opsl. 147
 
Slut på B79-01
 

Indlogning
Brugernavn

KodeordEr du ikke registreret bruger endnu?
Klik her for at blive det.

Har du glemt dit kodeord?
Få tilsendt et nyt ved at klikke her.
Klokken
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Kitter
01/10/2017 13:51
Det er med stor beklagelse, at det må meddeles, at Arne Feldborg er afgået ved døden.

Addy Malmbak
30/09/2017 17:49
Det lyder fornuftigt, tusinde tak for hjælpen. Mvh Addy

Bødker-Jensen
26/09/2017 12:57
Mit bud 8de Sønd Trinit (25. juli) MVH Inger

Addy Malmbak
24/09/2017 16:24
Kirkebog: Århus amt, Hads, Gosmer-Halling, 1735-1813 opslag 96 den 7.fødte. Her mangler jeg 2 små ord og ville være meget taknemmelig for hjælp. ?? Sønd: ???; Peder Rasmussen osv. Mvh Addy Malmbak

feldborg
13/09/2017 23:11
Hej. Det kigger jeg lige på i morgen. Mvh,a.f.

jørn jensen
13/09/2017 10:54
Det ser ud til at Hammerum h. tingbog B79-07, 1744-1749 er forsvundet mvh Jørn jensen

feldborg
25/08/2017 14:49
Så er vi i luften igen. Se venligst nede midt på siden. mvh,a.f.

Bonnet
04/05/2017 21:36
Tak

feldborg
03/05/2017 00:43
Hej. Det skulle være i orden nu. mvh,a.f.

Bonnet
02/05/2017 23:47
Hej Hvorfor kan man ikke se FT for Vandborg i de indtastede lister? Jeg kan se de andre.

Solveig Larsen
05/02/2017 23:46
YES !!!! :0) :0) :0)

feldborg
05/02/2017 23:14
Sådan.?

feldborg
05/02/2017 23:01
Aha, nu ser jeg. Det er jo ikke når du vælger "se liste over de indtastede sogne", det går galt. Det er først når du går et skridt videre, det kunne jeg jo ikke videre. Jeg ser på det.

Solveig Larsen
05/02/2017 20:32
Jeg kan se f.eks Viborg, Skanderborg, Odense ... MEN ikke Ringkøbing Amt :0(

feldborg
05/02/2017 20:00
Du skrev at du valgte fra menuen "Medlemmer" der kan du søge på alle amter, også Skanderborg. Hvad sker der, hvis du gør det og så vælger "se liste over de indtastede sogne"

Replikarkiv
Copyright © 2004 by a.f.
feldborg@haunstrup.dk