hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Folketælling Ring. amt-ny
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
LarsFeldborg
VELKOMMEN
som nyt medlem

63 nye medlemmer
afventer godkendelse

Antal Medlemmer: 3485
SuperAdmins: 1 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
jytteduholm00:11
Groth03:58
Grete Nielsen14:59
JC Frølund16:46
Jens Vestergaard17:44
poulostergaard 1 Dag
lindkær 1 Dag
erling leerhøy 1 Dag
Ejner Pedersen 2 Dage
Vagn Nedergaard 2 Dage
henningjensen 2 Dage
vms 2 Dage
Kitter 2 Dage
Holger Ejby Villad 3 Dage
Rita Landrock Hjøl 3 Dage

Gæster online: 4

Din IP-adresse: 54.226.227.175

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen lære...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Frydenlund
Anders Kjærs erindri...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på St...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bjerre
Korntyveriet på Tand...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølgsmål
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldfo...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død 1888
Jagten på ulovlig br...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præste...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde i...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efter ...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring Br...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Age...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Madse...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hede...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas som...
Jørgen Christen Chri...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel m...
En løbskkørsel med d...
Søren Kierkegaards s...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fra ...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Sin...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset -...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rødd...
Gården Feldbjerg i T...
Falskmønterbanden i ...
Gårdene i Rødding, V...
Skolelærer Johs. Hvi...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Lars Sjællænder fra Nyborg i Herning - Lidt slægtshistorie om Lars Madsen Sjællænder (1766-1836) og .....
LARS MADSEN (SJÆLLÆNDER) & MAREN CHRISTENSDATTER HESSELBJERG

"I sidste Halvdel af 1700-Tallet kom en ung Karl fra Sjælland til Ikast, hvor han blev gift med en Pige fra Hesselbjerg. Manden hed Lars Madsen, men kom naturligvis til at hedde Lars Sjællænder, og Pigen hed Ane Berthelsdatter, hvis jeg ikke tager fejl." Sådan fortæller H.P. Hansen i 1926 efter et interview med Lars Sjællænders sønnesøn. Lad os straks slå fast, at han tog fejl. Desuden oplyses det, at Lars Sjællænder var gift 2 gange; heller ikke denne oplysning er rigtig.

At sønnesønnen mente det, skyldes jo nok, at ægteparrets børn ikke var helsøskende; men det skal Lars Sjællænder ikke lastes for.

Lad os derfor begynde med Maren. Hun blev født i Trælund i 1767 og døbt i Tjørring kirke den 22. februar samme år. Ved dåben blev hun båret af sin moster, Peder Hernings datter, og fadderne var Peder og Christen Herning fra Linaa i Sunds, Karen Pedersdatter, Anne Troelsdatter og Troels Lunds kone i Trælund.

Maren Christensdatter blev tidligt faderløs, og da forældrene tillige var småkårsfolk, måtte Maren vel tidligt ud som tjenestepige; i 1787 er det nok hende der tjener hos Jens Brogaard i Tjørring By. Senere kom hun til herregården Møltrup, og her gik det galt for hende. Tjørring kirkebog oplyser den 29.11.1793: "hjemmedøbt Maren Christensdatter Hesselbjerg i Østergaard i Tjørring hendes uægte barn, blev kaldet Zidsel. Barnets fader blev angivet at være Jens Podemester, hendes medtjener paa Herregaarden Møltrup, hvor besvangrelsen og er sket."

Hvad der skete de næste 4 år, står hen i det uvisse, men i 1798 får hun endnu en datter døbt i Tjørring. Denne gang er der imidlertid tale om et "ægte" barn, hun er blevet gift med Lars Madsen Sjællænder, der er født o. 1766, sandsynligvis på Sjælland. De er imidlertid ikke gift i Tjørring, men da Maren senere praktiserer som eksamineret jordemoder, kunne det jo tænkes, at hun i løbet af de 4 år har været på jordemoderskolen i København og her har truffet Lars, er blevet gift med ham, hvorefter de er vendt tilbage til hendes fødeegn. Datteren Zidsel har velsagtens imens været i pleje hos mormoderen.

Kort efter datterens fødsel bliver Lars Sjællænder husmand i Snejbjerg By, og her forøges familien med en søn og endnu en datter. Desværre er familien "glemt" ved folketællingen i 1801, men ifølge lægdsrullen skulle de have opholdt sig der til o. 1804.

I 1805 er de flyttet til Nyeborg (dvs. Herninglund) i Herning, hvor Lars er gårdejer, og hvor endnu to sønner bliver født. Samtidig bliver Maren Hesselbjerg mere og mere anvendt som jordemoder. I Herning kirkebog får hun den 20.8.1807 betegnelsen "erfaren og udmærket duelig". Og samme sted får man allerede et par år før et lille indblik i hendes arbejdsmetoder, da hun 25.8.1805 kommer med en indberetning om et dødfødt barn: "Der blev anvendt alle mulige Midler og Haandgreb paa at bringe Barnet til Live, neml. - ved at komme det i varmt Bad - at opskyde Brystmusklerne - børste det ad Rygraden og under Fødderne - at holde stærk Lugt for Næsen og paa Brystet men alt dette var forgieves."

Endnu i 1826 omtales hun som "Gjordemoder Maren Hesselberg af Nyborg", men på det tidspunkt var hun nu nok holdt op med at praktisere, for allerede i 1820 havde datteren Anne fået bestalling som jordemoder i Herning, Rind, Snejbjerg og Tjørring sogne.

Om Lars Sjællænder har både Evald Tang Kristensen og H.P. Hansen fortalt nogle småtræk:
"Lars Sjællænder trak selv læsset op af Lillelund mødding, da han havde forlæsset hestene, men træskoene revnede også på fødderne af ham."
"I begyndelsen af 1800årene købte Lars "Sjællænder" Herninglund i Herning Sogn. Under pengekrisen solgte Lars et par bøller til herrredsfoged Casper Møller på Højris i Ikast for 1400 daler. De havde en kvie, som han var budt 500 for, og havde de solgt den, kunne de have betalt al deres gæld; men konen satte sig imod salget, og så gik de en tid efter fra gården af armod."

Det gik altså ikke godt for Lars og Maren, da krisen satte ind efter statsbankerotten i 1813, men for landbruget var krisen langvarig og mange fallitter hørte 1820-erne til.

Først i 1828 forlod de Herning og rejste til Haderup, hvor Lars blev husmand på Over Feldborg Hede. Her døde han den 28. februar 1836, knap 70 år gammel, han blev begravet i Haderup den 8. marts.

I april samme år rejste Maren til Sinding, hvor hun fik ophold hos sønnen Mads Dyrlæge, og her døde hun den 1. januar 1840, 73 år gammel.

Børn:
* Sidsel Jensdatter, døbt 29.11.1793 i Tjørring, død 17.1.1871 i Birk i Gjellerup. Gift 10.11.1815 med Anders Jensen (1786-1842), landmand i Herning, fra 1840 i Lind. 5 børn: Birthe Marie Andersdatter 1816-99, Jens A. 1820, Maren A. 1824, Mette Kirstine A. 1829, Lars A. 1835. Efter Anders Jensens død flyttede Sidsel til Lundgaaarde i Gjellerup, hvor hun blev en af Evald Tang Kristensens allerførste og allerypperste visesangersker, og hun er hjemmelskvinde for ikke mindre end 43 visetekster i hans debutarbejde "Jydske Folkeviser og Toner". (Se Hans Ellekildes artikel om hende i Hardsyssels Årbog 1956).

* Anne Larsdatter, døbt 12.6.1798 i Tjørring, død 7.4.1889 i Herning. Uddannet som jordemoder og den første på egnen, der fik bestalling (tinglyst på Hammerum Herreds Ting 8.1.1820). Hendes løn var 20 rigsbankdaler sølv samt 5 rigsbankskilling af hver td. hartkorn i de 4 sogne, hun betjente (Herning, Rind, Snejbjerg og Tjørring). Gift 1821 i Herning med Jens Enevoldsen Kjær (1801-1890), gårdmand i Herning, (5) børn: Enevold Kjær Jensen 1821-1903, Lars Kjær Jensen 1824, Niels Jensen 1826-28, Mette Johanne Jensdatter 1828-1915, Niels Jensen (Kjær) 1831.

* Mads Larsen, døbt 14.9.1800 i Snejbjerg, se artikel om Mads Dyrlæge.

* Esther Christine Larsdatter, døbt 10.10.1802. Gift med (J)Esper Laursen (1797-1841). De boede først i Overfeldborg, så i Aulum og til sidst i Ryde, hvor Jesper døde, 7 børn: Kirsten Marie Espersdatter 1826, Maren E. 1828, Mariane E. 1830, Laurids Jespersen 1834, dødfødt 1839, Michel Espersen 1839-39. Gift² 23.3.1842 i Ryde med Jens Pedersen (f. 1808). Bosat i Hjerm, både i 1845 og 1850 i fattighuset - i 1850 er Jens Pedersen dog bortløben; 2 børn: Ane Jensen 1843, Christine Larsine Jensen 1844.

* Christen Larsen, døbt 10.2.1805 i Herning, flytter 1828 med forældrene til Haderup, videre skæbne ukendt.

* Anders Larsen, født 13.7.1807 i Herning, død 20.8.1880 i Ilskov. Husmand i Oversimmelkjær i Ørre sogn til 1844, derefter i Sønderos i Sunds sogn, senere i Ildsgaard i Ilskov. Gift 11.4.1838 i Ørre med fraskilte Karen Pedersdatter (1800-1864), 3 børn: Christen Andersen 1839-39, Christen Andersen 1841-49, Maren Andersen 1847. Gift2 med Johanne Jensdatter af Rind (1830-), 3 børn: Caroline A. 1866, Jens Christian A. 1868, Niels A. 1873.

Kilder:
H.P. Hansen: De gamle fortalte, bd. 1, 1939, side 30-35.
H.P. Hansen: Kæltringejagten, 1966, side 216.
Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger. 1-4 afd. 1891-93, 2. afd. s. 183.
Hardsyssels Årbog 1956 side 150 ff.

Skrevet af Svend Aage Nielsen d. 04/04/2006 17:450 Kommentar(er) · 12263 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
feldborg@haunstrup.dk