hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Folketællinger
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg (ny)
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
LeneM
VELKOMMEN
som nyt medlem

1 nyt medlem
afventer godkendelse

Antal Medlemmer: 3187
SuperAdmins: 1 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
Svend Aage Nielsen00:09
feldborg00:36
jens madsen01:10
JohnThygesen01:44
Erna02:04
beskpe02:21
Jens Vestergaard02:38
boni03:34
LeneM04:24
jørgen t andersen05:11
Preben I Troelsen07:21
Groth14:43
fejerskov15:11
Elly Vangslev16:04
erling leerhøy16:42

Gæster online: 5

Din IP-adresse: 23.23.2.137

Nyeste artikler
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Frydenlund
Anders Kjærs erindri...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på St...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bjerre
Korntyveriet på Tand...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølgsmål
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldfo...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død 1888
Jagten på ulovlig br...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præste...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde i...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efter ...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring Br...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Age...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Madse...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hede...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas som...
Jørgen Christen Chri...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel m...
En løbskkørsel med d...
Søren Kierkegaards s...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fra ...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Sin...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset -...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rødd...
Gården Feldbjerg i T...
Falskmønterbanden i ...
Gårdene i Rødding, V...
Skolelærer Johs. Hvi...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Den fælles database
Kære venner og veninder.
Ved en vejledende afstemning sidste efterår var der 48 medlemmer der tilkendegav, at de var interesserede i at deltage i projekt "Familiesammenføring". Selve formen og indholdet har i rigt mål været diskuteret her på stedet:
http://hammerum-herred.dk/forum/viewthread.php?forum_id=3&thread_id=63

For øjeblikket er der 21 deltagere, og efter forskellige småproblemer i opstartsfasen ser det nu ud til at køre aldeles glimragende. Det er ihvertfald mit indtryk, at deltagerne har være glade for at kunne sammenligen egne resultater med andres, og efterfølgende udveksle informationerr med de andre deltagere. Efter den seneste opdatering af softwaren vil jeg også tro, at systemet nu kan håndtere næsten ubegrænsede mængder af data.

Så hvorom alting er - så er det nok nu man skal springe på, hvis man vil med toget.

Yderligere oplysninger kan ses på:
http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=43

Eller man kan kontakte mig direkte for flere oplysninger.

Og bemærk venligst, at det er ikke sådan, at når man har 'afleveret' noget, så gælder det for tid og evighed.
Det gælder lige præcist kun indtil man selv indsender en ny eller en opdateret version. Og at man iøvrigt er helt frit stillet mht. om man vil indsende een stor fil, eller flere mindre.Skrevet af feldborg d. 02/07/2006 02:450 Kommentar(er) · 1148 Fremvisninger - Udskriv
Fkt 1901 Herning
Så ligger fkt 1901 for Herning sogn indscannet og klar til brug her på siden.
http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=53

Tak til Eliasabet Ø. Pedersen for udlån af mikrokort.

1901 tællingen er som bekendt meget omfattende og fylder 3 - 4 foliosider for hver enkelt husstand, ialt 1.590 billeder blev det til for Hernings vedkommende (hvoraf ca. en trediedel iøvrigt hver indeholder to folioark).

Desværre er skriften generelt meget "flydende", og kontrasten er heller ikke for god, men jeg har bestræbt mig på at lave det endelige resultat så godt som muligt, og håber at man kan have nytte af tællingen - som jo i sig selv er meget interessant.

P.S
Det ville naturligvis være en stor hjælp, om nogen ville påtage sig at lave et navneindex over den førstnævnte person i hver husstand (normalvis husfaderen), ialt ca. 500 personer. De originale mikrokort kan evt. lånes..
Skrevet af feldborg d. 01/07/2006 09:220 Kommentar(er) · 1063 Fremvisninger - Udskriv
Nyt fra Arkivalier Online
Nye sogne fra Ringkøbing amt er nu tilgængelige på AO. Det drejer sig om resten af Vandfuld, samt hele Bølling, Ulfborg og Hind herreder. Ialt er nu 48 sogne fra Ringkøbing amt tilgængelige på AO.

Tak til PBL / Per Lauritsen for denne oplysning.


Skrevet af feldborg d. 23/06/2006 00:252 Kommentar(er) · 1072 Fremvisninger - Udskriv
Nyt på Siden
Så er der igen nyt materiale til fri afbenyttelse.

Denne gang er det Registratur til Herning Folkeblad, Ejendomshandler og auktioner 1879 - 1951

Det er oprindeligt samlet og nedskrevet af Karen Goll for Det Lokalhistoriske Arkiv i Herning og nu er de gamle maskinskrevne afskrifter indscannet og OCR-behandlet af Elisabet Østergaard Petersen. Ialt 544 sider i fuldt elektronisk søgbar udgave.

Folk der kender kvaliteten af de gamle afskrifter vil være klar over, at det er et meget stort arbejde Elisabet har lagt i det her projekt.
http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=52

mvh, a.f.

P.S. Affotograferingen af de nyere kirkebøger (Sepstrup / Haaning) skrider støt fremad. Lige nu er det Engesvang, Haderup, Fjelstervang, Vorgod og Videbæk der er aktuelle.
http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=44


Skrevet af feldborg d. 10/06/2006 18:210 Kommentar(er) · 848 Fremvisninger - Udskriv
Skarrild kirkebog
Så er der også en "læse let" udgave af den ældste del af Skarrild kirkebog.

Igen er det Doris Thing der har været i gang med een af Karen Golls ældre afskrifter.

http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=32

Jeg er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det i det her tilfælde ikke er Karen Goll, men derimod Agnes Laustsen, der har lavet den oprindelige afskrift.

Agnes Laustsen var jo ligesom Karen Goll præstefrue og senere præsteenke. De har begge efterladt sig ganske meget materiale som stadigvæk har stor værdi for slægtsforskingen, dels i form af rene afskrifter og dels i form af egentlige slægtsundersøgelser. Jeg beklager, at jeg er kommet til at forveksle de to.


Skrevet af feldborg d. 11/05/2006 19:270 Kommentar(er) · 1125 Fremvisninger - Udskriv
Vedr. opdatering
Opdatering af især software (PHP og MySql til nyeste versioner) tager lidt længere tid en forventet. Men det var vel sådan set også hvad man kunne forvente.! ??

Jeg forsøger at holde lav profil her i week-end'en, og så arbejde videre med tingene i næste uge.

P.S. Der kommer løbende nye affotograferede kirkebøger efter 1891. Disse bliver ikke annonceret særskildt, hold selv øje med siden.
Skrevet af feldborg d. 07/05/2006 01:0847 Fremvisninger - Udskriv
Opdatering af sitet
O.B.S


I forbindelse med opdatering af både Hard- og Software kan der i de nærmest følgende dage forekomme uvarslede nedlukninger, ligesom det i perioder kan forekomme at enkelte sider ikke virker.

På sigt vil der blive visse småændringer. Feks. vil den nuværende søgning på folketælllinger i Hammerum og Bølling herreder blive udvidet til at omfatte hele Ringkøbing amt, men dog kun for registrerede medlemmer.

Den nuværende mulighed for at søge på folketællinger i hele landet vil udgå (eller ihvertfald kun være til rådighed for brugergruppe 1), dette pga. den store belastning af serveren det medfører. Det er jo trods alt DDA's opgave at servicere med folketællinger, mens sitet her jo især er dedikeret til scannede kirkebøger.

Hele softwaren under den fælles database er under omskrivning. Ikke at det vil medføre større synlige ændringer, men dog nogle mindre rettelser og forbedringer, og samtidig skulle det gerne give væsentligt bedre svartider for alle.

Der vil muligvis kunne forekomme brudte links eller sider der slet ikke virker. Oplysninger om sådanne modtges gerne her i tråden eller i e-mail.Skrevet af feldborg d. 04/05/2006 03:0840 Fremvisninger - Udskriv
Vedr. scannede mikrokort
Jeg har til min store glæde konstateret, at ArkivalierOnline nu er begyndt at lægge flere kirkebøger fra Ringkøbing amt op på serveren. Udover Vandfuld herred (som var der i forvejen) er der nu også kommet de første sogne fra Ulfborg herred. Det må vel forventes at resten af amtet så kommer indenfor en overskuelig fremtid.

Dette sammen med de store forbedringer af af både serverkapacitet og fremvisningssystem hos AO betyder, at jeg nu stopper mit arbejde med at scanne mikrokort af kirkebøger. Jeg vil gerne hermed endnu engang takke alle der i tidens løb har stillet mikrokort til rådighed - ca 70.000 foliosider blev det til over 3 år.

Jeg mener også, at vi alle skylder Brugerudvalget, og vel især Per Agerbæk, en stor tak for, at de har fået AO hævet op fra det hidtidige flash-makværk til at blive et virkeligt godt og brugbart system.


P.S. Jeg er stadig interesseret i at låne mikrokort med godsskifter fra hele Ringkøbing amt, samt fra den vestlige del af Viborg amt (feks. Hald Hovedgaard).


Skrevet af feldborg d. 15/04/2006 17:4654 Fremvisninger - Udskriv
Diverse nyt.
Jeg har fornyligt oprettet siden "Andre Afskrifter" til forskellgt kildemateriale, som jeg var i besidelse af, og som ikke umiddelbart kunne indplaceres i de eksisterende grupper.
http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=45

Helt nyt på netop den side er en fortegnelse af 1864-veteraner fra Ringkøbing amt, stillet til rådighed af Magne Lund. En stor tak til Magne for bidraget.

Af nyere kirkebøger er det lige nu Assing og Sdr. Felding der er aktuelle. Assing er delvis lagt op og Sdr. Felding er på vej. Tak til Sepstrup for endnu et bidrag.


Skrevet af feldborg d. 10/04/2006 01:5052 Fremvisninger - Udskriv
Scannede mikrokort
Nyindscannede er 4 kirkebøger fra Bøvling-Flynder og Møborg-Nees. Tak til Haaning Andersen for udlån af mikrokort.

Samtidig kom de sidste to bøger fra Husby også på plads.

http://hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=18

mvh, a.f.

Skrevet af feldborg d. 21/03/2006 23:0041 Fremvisninger - Udskriv
Side 31 af 35 << < 28 29 30 31 32 33 34 > >>
Indlogning
Brugernavn

KodeordEr du ikke registreret bruger endnu?
Klik her for at blive det.

Har du glemt dit kodeord?
Få tilsendt et nyt ved at klikke her.
Klokken
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

boni
07/04/2014 17:48
Hej Lasselil. Har du ikke lidt flere oplysning, hvor er han født, hvem er han blevet gift med, børn m.m. Mvh Grete

lasselil
07/04/2014 14:42
søger herigennem oplysning om min oldefar ole johansens død og begravelse i Holløse , øster Flakkebjerg , sorø

feldborg
26/03/2014 15:56
Det var Snejbjerg Kro (dvs. Kirkely). fra ca. 1816, eller måske lidt før, og til 1819. mvh,a.f.

Rita Kragh
26/03/2014 13:57
Er der nogen der ved hvad Kroen som Jochum Christiansen ejede inden han købte Ørnhoved

Rita Kragh
25/03/2014 20:44
Jeg siger tak for de gode oplysninger. Rita

feldborg
25/03/2014 09:44
Efter at Miljøportalen er blevet ændret gælder gamle adresser ikke længere. Det havde jeg ikke lige været opmærksom på. Jeg ser på det ved lejlighed. mvh, a.f.

boni
24/03/2014 18:25
Hej Feldborg. Jeg kan ikke komme ind på direkte links til Danmarks Miljøportal på arealinfo.dk - men prøver lige om jeg kan på Google Med venlig hilsen Grete

feldborg
24/03/2014 15:52
Jeg flytter lige spørgsmålet. mvh, a.f.

Rita Kragh
24/03/2014 12:14
Er der nogen der ved hvem der er forældre til Jochum Christiansen født 1765 i Snejbjerg. Han blev også kaldt Johan Jochum Koch Christiansen. I 1838 Sælger Jochum Ørnhoved gård (gods) til sin svigersø

lilian52
02/02/2014 15:35
Er Der nogen der ved hvornår Thomasine Thomsen f. 1861 Sinding sogn og Søren Steffen Rasmussen f. 1855 i Odder er gift og hvor.Thomasine blev snidt ud hjemme fra da en tømrersvend ikke var fin nok at

feldborg
02/02/2014 09:21
Der har været adskillige tråde på Dis-forum om disse problemer. Men lige netop den du nævner mener jeg ikke at have set omtalt.

feldborg
02/02/2014 09:16
Villy: Som du sikkert ved har der været bunkevis af problemer med AO og Java. Jeg selv har dog ikke været så hårdt ramt, og har derfor heller ikke så stort kendskab til mulige løsninger.

vms
01/02/2014 14:32
AO kirkebøger kan ikke lade java: at java.lang.Thread.run(Unkn
own Source) Filen ikke rigtig angivet. Kendt problem?


Stegemueller
31/01/2014 00:04
Det er vel nok nogle fine indgange du har lavet til det nye Family Search. Jeg har straks bogmærket dem.

Chr. Østergaard Jensen
04/01/2014 08:32
Teknikkens finurligheder kan ofte være uransagelig, og må sættes på plads med en hjælpende hånd. Nu fungerer denne herved. Godt Nytår Mvh – Chr.

Replikarkiv
Copyright © 2004 by a.f.
feldborg@haunstrup.dk