hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Skøde og panteprotokoller
Tilbage

Hammerum herreds
Skøde og panteprotokoller

 


Register til skøde og panteprotokol 1797 - 1828

  B-79-Sp-119

  07 maj 2008

    146 sider

 
Under bogstavet "A" er indført en del "Afkald", under "C" en del "Contracter" og under "U" en del "Udlæg"

Register til skøde og panteprotokol 1797 - 1828

  B-79-Sp-118

  07 maj 2008

    189 sider

 
På de første par sider i protokollen er indført et skifte af 1 juni 1812 efter Jens Svendsens hustru Birthe Hansdatter i Herning.
Under bogstavet "C" er indført en del "Contracter" og under "U" en del "Udlæg"

Register til skøde og panteprotokol 1772 - 1795

  B-79-Sp-117

  07 maj 2008

    126 sider

 
Skøde og Panteprotokollerne for Hammerum herred er kun bevaret fra 1790 og frem.
Men der findes altså alligvel navneregistre til ihvertfald een ældre protokol. Denne må vel formodes at være gået tabt under branden på Højris 7 december 1819Skøde og panteprotokol 1807 - 1809

  B-79-Sp-017

  07 maj 2008

    285 sider

 
Hammerum herreds skøde og panteprotokol 1807 - 1809

Skøde og panteprotokol 1797 - 1808

  B-79-Sp-016

  07 maj 2008

    718 sider

 
Hammerum herreds skøde og panteprotokol 1797 - 1808

Skøde og panteprotokol 1790 - 1797

  B-79-Sp-015

  07 maj 2008

    180 sider

 
Hammerum herreds skøde og panteprotokol 1790 - 1797Afskrift af skøde og panteprotokol 1801 - 1808

  B-79-Sp-010

  07 maj 2008

    605 sider

 

Afskrift af skøde og panteprotokol 1790 - 1801

  B-79-Sp-009

  07 maj 2008

    895 sider

 
B-79-Sp-009 og 10 indeholder afskrifter af skøde og panteprotokollen 1790 - 1808.
Den oprindelige paginering er ikke bibeholdt i afskrifterne. Dvs. at sagerne findes ikke på samme folionummer som nævnt i registret og henvisninger til folionumre andre steder i protokollen passer ikke. Det er tilsyneladende heller ikke alle sager der er taget med. Til gengæld er de nemmere at læse end originalprotokollerne(!)

Afskrift af beskadigede sider i B-79-Sp-16

  B-79-Sp-008

  07 maj 2008

    10 sider

 
Indeholder afskrift af nogle få sager fra beskadigende, nu udtagne, sider bagerst i B-79-Sp-16

Navneregister til Hjerm-Ginding herreders Skøde- og Panteprotokoller 1779 - 1860

  B-78a-Sp-115

  25 jun 2012

    354 sider

 

Skøder mv. vedr. Herningsholm

  B-024-xyz-01

  01 feb 2012

    15 sider

 

O.B.S. Vedr. navigering med tastaturet:
Udover de taster browseren normalvis tilbyder til navigering (piletaster, PgDn, PgUp, mellemrum, etc.) kan plus og minustasterne på det numeriske tastatur bruges til at gå til henholdsvis næste og forrige billede.

 

 Tilbage

 

Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk