hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Se indlæg
hammerum-herred.dk | Forum | Efterlysninger
Forfatter Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Erik Brejl
Medlemmer

Antal indlæg: 230
Bopæl:
Tilmeldt: 28.07.05
Lagt på d. 19/02/2010 12:06
I tråden om Arevad mølle nævnes en dåb i Vrads sogn 1753 hvor Christian Fischer i Skærbæk mølle er fadder.
Jeg går ud fra at det er Skærbæk mølle i Ølgod sogn.
Den eneste Christian Fischer jeg kender, er herredsfogeden med skifte Lundenæs amt lbnr. 131 Christen Fischer, herredsfoged i Nørtarp [i Strellev sogn]. 3.8.1740.
Han er bror til min ane Jens Nissen Fischer (1714-1753), hvis søn er Nis Fischer 1743c-1800, sidst møller i Smedebæk mølle i Ejstrup sogn.
Hvem er Christian Fischer i 1753 søn af?
www.brejl.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl:
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 19/02/2010 12:50
Jeg ved ikke hvor meget det hjælper. Men han kaldes jo Christen Nissen Fischer.

Ved Lønborg Birk var der omkring 1720 en foged ved navn Nis Christensen Fisker (død 1723), som også var skriver ved Øster-Nørre herreder. Det kunne muligvis være faderen?
[Kilde: Nørre Horne Herred af H. K. Kristensen, side 58]

Iflg: http://hammerum-herred.dk/andre_kopier/Fogeder.pdf
boede Nis Fisker i Ølgod sogn og tiltrådte som skriver i Bølling og Nørre herreder den 25 mar 1715. Christen Nissen Fischer tiltrådte 20 jun 1729 og en Jens Nissen Fischer tiltrådte i 1738.

Jeg mener også et sted at have læst, at disse Fischer folk har forbindelse til den nok mere kendte Fischer familie i Silkeborg / Allinggård. Men jeg kan ikke lige finde en kilde.


mvh, a.f.
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Erik Brejl
Medlemmer

Antal indlæg: 230
Bopæl:
Tilmeldt: 28.07.05
Lagt på d. 19/02/2010 13:09
Tak til af
Jeg burde have fortalt, at jeg også mener at faderen til herredsfoged Christen Fischer er Nis Fischer, der begraves fra Vostrup i Lønborg sogn 29.5.1729.
Problemet er, at Christen Nissen Fischer dør 1740 med skifte, og altså ikke kan være ham, der nævnes som fadder i 1753
Erik
www.brejl.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl:
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 19/02/2010 13:55
Hvad så med ham her, kan han bruges til noget.?

http://nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=15&nr=95250&sort=i&vis=2

http://nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=15&nr=95249&sort=i&vis=2

http://nygaards-sedler.dk/viewpage.php?page_id=15&nr=95251&sort=i&vis=2


mvh, a.f.

Redigeret af feldborg d. 19/02/2010 13:56
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Erik Brejl
Medlemmer

Antal indlæg: 230
Bopæl:
Tilmeldt: 28.07.05
Lagt på d. 19/02/2010 14:47
Tak til af, for nu blev jeg ledt på rette vej.
Jeg blev snydt af, at Trap stedregister ikke anfører Skærbæk mølle i Vrads sogn, men det gør Stednavne i Århus og Skanderborg amter og det gør Kr. Vestergaard: Vandmøller i gl. Skanderborg amt.
Det vil sige, at hans far er Henrik Fischer i manufakturværket i Bryrup.
Han skal nok være af Silkeborg-Fischerne, men jeg har endnu aldrig set en forbindelsen med Silkeborg-Fischer og Nørre Horne herreds herredsfoged og skriver Fischer.
Erik
www.brejl.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Niels Munksgaard
Medlemmer

Antal indlæg: 159
Bopæl:
Tilmeldt: 28.06.05
Lagt på d. 20/02/2010 21:52
http://209.85.135.132/search?q=cache:Zj4KtxF57VcJ:vindenvender.dk/vbrettelser.html+Johanne+Cathrine+Brasch&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk


Side 92, sp. 2 øverst. Kommentar: Christian Fischer, en søn af Henrik Fischer på Nørre Mølle, drev Sillerup Mølle som forpagter under Thomas Christensens ejerskab. Ved skiftet efter Johanne Cathrine Brasch på Sillerup Mølle 8/12 1784 angives hendes enkemand, Christian Fischer at være skoleholder. Næste ejer med skøde 1790 var netop en skolelærer, Thomas Petersen. At en skoleholder, Erik Madsen, i 1801 var indlogeret på Skærbæk Mølle tyder derfor på, at der var skole på Sillerup eller evt. Skærbæk Mølle i årene omkring år 1800.


Hilsen Niels Munksgaard
 
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Ole Bech Knudsen
Medlemmer

Antal indlæg: 17
Bopæl:
Tilmeldt: 28.12.06
Lagt på d. 05/03/2010 23:18
Christian Fischer i Skærbæk Mølle var født 1722 i Nørre Mølle, Bryrup sogn, som søn af hølesmed Henrich Fischer og hustru Sidsel Bertelsdatter.

Industrimanden Palle Sørensen Møller havde lejet en grund ved Nørre Mølle af ejeren Peter Wilhelm Høvinghoff, og på denne grund havde Palle Møller opsat et lille jernmanufaktur til fremstilling af bl.a. høleer og skæreknive til hakkelseskister.

Den 30. maj 1720 fik Palle Møller holdt en synsforretning over sine manufakturværker ved Nørre mølle "udi anledning af de hannem allernådigst meddelte privilegier af dato 10. april 1716, dessen 2. posts indhold, angående hvad beskaffenhed de hannem tilladte jernmanufakturværker er udi, som han haver ladet opbygge på sin ejendom i Bryrup sogn, Møllehus kaldet, så vel og ved Nørre Mølle, samt om hans holdende udenrigs fra forskrevne folk, og deres forarbejdede varer med videre".

Angående "det gamle manufakturhus ved Nørre Mølle" oplystes:
"På samme værk er en hølesmed, navnlig Henrich Fischer, som er født i det Clevische under Hans Majestæt Kongen af Brandenburg, som af Palle Møller og sin da havende interessent for 13 år siden her til landet forskreven, er gift og har 4 sønner, som nu over et år haver arbejdet på dette værk".
(Københavns Stadsarkiv. Politi- og kommercekollegiet. Memorialprotokol 1723-27, s. 787-793).

Palle Møllers "da havende interessent" var kobber- og hølesmeden Jørgen Høvinghoff på Harlev Mølle, en broder til ejeren af Nørre Mølle Peter Wilhelm Høvinghoff.

Palle Møller og Jørgen Høvinghoff havde 1705 indgået en samarbejdsaftale om oprettelsen af et jernmanufakturværk, og de havde til dette formål lejet en grund på Nørre Mølles ejendom af Peter Wilhelm Høvinghoff.

Jørgen Høvinghoff døde imidlertid allerede 1707 i Harlev, og Palle Møller drev herefter selv værket videre ved hølesmede, erhvervede yderligere en ejendom, Møllehus kaldet, hvorpå han fik kgl. privilegium i 1716 til at drive et hølemanufaktur med udenrigske håndværkere.

1721 købte Palle Møller Peter Wilhelm Høvinghoff ud af Nørre Mølle og fortsatte med at udbygge sine manufakturværker, bl.a. til trækning af ståltråd.

Peter Wilhelm Høvinghoff købte i stedet Arvad Mølle i Brande sogn, hvor han døde ca. 1735.

Fischer-slægten på Silkeborg Slot stammede fra Kønigsberg, og kom til landet mindst 50 år før hølesmeden Henrich Fischer, og der er næppe nogen slægtsforbindelse mellem disse to familier.

Om hølesmedeslægten Fischer har Otto Fr. Arends skrevet en lille bog: "Stamtavle over Slægten Fischer fra Bryrup". København 1934.

Fischer-slægten på Silkeborg Slot er behandlet af H. Friis-Petersen: "Slægten Fischer fra Silkeborg" i Personalhistorisk Tidsskrift, 13.rk., 2.bd., København 1953, s. 52-84.

Mvh.
Ole Bech Knudsen
 
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Erik Brejl
Medlemmer

Antal indlæg: 230
Bopæl:
Tilmeldt: 28.07.05
Lagt på d. 06/03/2010 09:48
Tak til Ole for denne meget fyldestgørende redegørelse med kilder og "al ting", som Carla i Olsen-banden ville have sagt.

Erik
www.brejl.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 06/03/2010 22:32
Hej,

lidt mere af al ting:

Emil Fischer: "Bidrag til Bryrup Mølles og Nørre-Mølles Topografi og Historie", i Samlinger Til Jydsk Historie og Topograif 3. række I, 1896-9, pp 140-179.

Link til denne artikkel i google books, som må indstændig kritiseres for ikke at bringe udgivelses-sted og dato for bogen (er titlen google books bringer korrekt?), de har digitaliseret (referensen ovenfor er fra TRAP V):
http://books.google.de/books?id=vqizTgvs0cIC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=h%C3%B8vinghof&source=bl&ots=Mc3IA_jht6&sig=-dcAGaKsj1uj4j6wyTclOfo8lwk&hl=de&ei=mvuPS6aPDJiZ_Qa4xZjpDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=13&ved=0CE8Q6AEwDA#v=onepage&q=h%C3%B8vinghof&f=false

Henrik Fischer bekrives deri især ud fra kirkebogen i Bryrup. Han fremstilles som chef for fabrikken, som Palle Møller havde bragt igang.
Det må vel siges at Oberstlieutenant Emil Fischer var hobby historiker, hvilket ikke berører det han læser i kirkebogen, men ses i hans konstruktioner derud af, hvilke af og til rækker lige lovligt langt.

Ovenstående artikel forveksler Bryrup og Nørre Mølle, se Palle Kousgaard et stykke nede i siden:

http://www.vindenvender.dk/lokalhist.html

I øvrigt har Ole Bech Knudsen ovenfor de bedste og vigtigste kilder.

Henrik Fischer ses som vidne i et skøde jeg har udskrevet som "Henrick Fischer Høelersmed i Nim Mølle" i 1720, hvor Melchoir Mathiesen får skøde på noget gods han straks efter sælger til Palle Møller:

http://www.pappelsoft.de/jensp/lj-holstebroe.htm#skoede1720a

Palle Møller havde en hjollefabrik. Man kan vist gå ud fra, at alle på hammerum-herred.dk ved, hvad en hjolle er.

PS Jeg ledte efter Høvenhoff, da jeg fandt dette. Det havde altså ikke med denne tråd at gøre. Ole, hvordan er du kommet til at Peter Wilhelm Høvinghoff døde ca. 1735? Jeg er selv kommet til dette resultat men udfra ret utilgængelige arkivalier nemlig reserverullerne.

Venlig Hilsen


Villy M. Sorensen
München

www.nørvang-herred.dk
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Ole Bech Knudsen
Medlemmer

Antal indlæg: 17
Bopæl:
Tilmeldt: 28.12.06
Lagt på d. 08/03/2010 21:25
Hej Villy,

Min kilde til oplysningen om Peter Wilhelm Høvinghoffs dødsår, ca. 1735 stammer fra:

(LAN). Koldinghus Amt. Reversal I. 1679-1746. (B 6 C, 1). Fol. 316a.
"Udi Amtmanden Nu Hr: Hoffmester Eggert Christoph: Linstous Betiennings tiid og af ham er for Ambtet først Jndrettet Skifte=Protocoll Ao 1734, hvorudi findes indført alle De fra dend tiid af ham og jtzige Ambtmand her i ambted forrettede Skiffter-
De af Velbemelte Hr: Hoffmæster Linstou forrettede Ere

4 - Een Concourz Forretning, som d: 10de Nov: 1735, er sluttet efter Mølleren Peder Høfvinghofven i Aved=Mølle hvor inttet blev at Arve. - "

Der ud over lånte Magdalene Zibylle Gregersdatter, salig Peter Wilhelm Høvinghofs i Arvad Mølle, 500 rdl. den 6. april 1736 af Hans Mortensen i Fillerup nederste mølle i Odder sogn.
(LAN). Viborg Landsting. Skøde- og panteprotokol 1731-37. (B 24, 682). Fol. 629a-b.
Hans Mortensen var broder til Peter Wilhelm Høvinghoffs første hustru Karen Mortensdatter (+1715 i Nørre Mølle).

Mvh.
Ole Bech Knudsen

Redigeret af Ole Bech Knudsen d. 08/03/2010 21:26
 
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 09/03/2010 09:41
Mange tak Ole,

for oplysningerne om Arvad Mølle, som er meget velkomne i mit arbejde med Brande (og et par andre) sogn i Nørvang Herred.

Reserverullerne for Koldinghuus Amt (Viborg Landsarkiv, B18-205 Vejle Amtstuearkiv, Reserveruller for Koldinghuus Amt) har:

17 sep. 1736 strøgods, lægsmanden Niels Christensen, Fløe, Brande
Arvad Mølle Magdalene Hoyenhoff 2 sønner
Olle Hoyenhoff 16 {år}
Hendrick Hoyenhoff 24 {år}

20 oct. 1736 læg 33, Strøgods Brande sogn, lægsmand Lars Jørgensen, Flø, Brande
Sl. Peder Mollers Enche ibidem {Brand sogn} Malene [Hatting?]
Olle Peitersen 18
Henrik Peiters. 24


1737 strøgods, lægsmanden Niels Christensen, Fløe, Brande
Arvad Mølle Hr. Peiter Hyppenhoff
Olle Peitersen 22 {år} hjemme
Hendrick Hoyenhoff 26 {år} tienende i Aarhuus


1738 strøgods, lægsmanden Niels Christensen, Fløe, Brande
Arvad Mølle Olle Peitersen


I 1738 får præsten i Brande Jens Risom skøde på Arvad Mølle

Reserverullen 1741 (B6C-277):
Strøgods
Jens Jensen, Arvad Mølle, 10 {år} udebleven

Faderen til denne dreng må være Jens Høgild, som først nævnes i Arvad Mølle i 1740 i et skifte (Brejl).

Så Peter Wilhelm Høvinghof og Magdalene Zybille Gregersdatter havde mindst følgende sønner:
Henrik Peitersen {Høvinghof} *1712c Bryrup?
Olle Peitersen {Høvinghof} *1717c Bryrup?

I tråden på DIS om Magdalene Sibille Høvinghof har du desuden nævnt:
Johan Høvinghoff (f. ca. 1727-28 Arvad Mølle ...)

Hvordan ved man, at han er søn af Peter Wilhelm Høvinghof?
Kender du evt. andre børn af ham?

Venlig Hilsen


Villy M. Sorensen
München

www.nørvang-herred.dk

Redigeret af vms d. 10/03/2010 15:28
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Ole Bech Knudsen
Medlemmer

Antal indlæg: 17
Bopæl:
Tilmeldt: 28.12.06
Lagt på d. 10/03/2010 19:39
Hej Villy,

Jeg har ingen beviser for, at degnen i Tyregod, Johan Høvinghoff (ca. 1726-27), var søn af Peter Wilhelm Høvinghoff og hustru Magdalene Sybylla Gregersdatter i Nørre Mølle, senere Arvad Mølle.

Kun indicier, idet Johan Høvinghoffs ældste datter blev døbt Maleene Zybille Marie 1756 i Vrads sogn, og den ældste søn blev døbt Peter Wilhelm 1761 i Øster Nykirke sogn.

Peter Wilhelm Høvinghoff i Nørre Mølle, senere Arvad Mølle, var gift 1. gang med Karen Mortensdatter, (11 børn), og 2. gang med Magdalene Sybylla Gregersdatter, (5 eller 6 børn).

1. ægteskab:
Jørgen Wilhelm, f. 1700 Harlev Mølle, Harlev sogn
Johan Mathis, f. 1702 Nørre Mølle (Them kbg.)
Just Martinus, f. 1703 Nørre Mølle, Bryrup sogn
Anne Marie, f. 1705 Nørre Mølle, død 1705.
Marie Cathrine, f. 1706 Nørre Mølle, død 1706
Henrich, f. 1707 Nørre Mølle, død 1710
Lisbeth, f. ?? , død 1709
Martha, f. 1710 Nørre Mølle
Ide Sophia, f. 1712 Nørre Mølle, død 1712
Casper, f. 1713 Nørre Mølle
Henrich Matthis, f. 1715 Nørre Mølle

2. ægteskab:
Olluf, f. 1717 Nørre Mølle, død 1717
Johan Adolph, f. 1719 Nørre Mølle, død 1719
Anne Marie, f. 1721 Nørre Mølle
Oluf, ??
Karen, f. ca. 1724 (Arvad Mølle)
Johan, f. ca. 1726-27 (Arvad Mølle)

De to sønner fra reserverullerne er jeg lidt usikker på.
Men Hendrick må vel være identisk med Henrich Matthis, f. 1715.
Oluf må vel være yngre end Olluf, f. 1717, død 1717.
Og da dåben ikke ses i Bryrup kbg., er han vel født i Arvad Mølle omkring 1722-23 ??

Mvh.
Ole Bech Knudsen

 
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 14/03/2010 22:05
Mange tak Ole,

det hjalp meget på sammenhængene.
Jeg har længe samlet hvad der sådan er dukket op om Arvad Mølle og
har nu lagt det ind på:

http://www.nørvang-herred.dk/brande/BrandeStederOgFolk.htm#arvadM

Nogen oplysninger spiller ind her:

Brejl: Gejstlig skifteprotokol, Vrads herred 1734-1767, C 30 H - 2
107 Oluf Høvinghoff og hustru, skoleholder i Ejstrup Skole. 20.1.1749, fol.80B.
Der er umyndige børn, hvis navne ikke angives. FM: morbrødre Poul Jensen i Vium, Niels Jensen i Åstrup.

Ejnar Bjerre om Hastrup s. 18 (Ringbind Give Lokalarkiv):
D. 20. apr. 1774 måtte sættedommer Johan Raun Bering igen tage sig af en rømning. Magdalene Olesdatter, der var datter af Ole Høvinghoff, havde måttet søge tilflugt hos sin farbroder, sognedegn Johan Høvinghoff i Thyregod, efter at hendes mand Jørgen Sørensen var rømt fra deres fæste i Kieldbjerghus i Herning sogn, Bølling herred. Hun opholdt sig nu i yderste armod, dels i Thyregod, dels i Sønder Hindskov hos Christen Jacobsen. Der var dagen før [altså den 19. april] udtaget tamperretsstævning mod samme Jørgen Sørensen. Søren Møller (Christensen) og Peder Friderichsen i Kokborg forkyndte stævningen d. 7. maj.

Vester Kirkebog (Thyregod) 1738:
No. 295, d. eod. [Dom 6 p. Trin.] døbt Just Hövenhoffs Søn af Vester Mølle, Anders. Faddere: Jens Sørensen tienende ibid. Jens Jensen og Christen Jensen, begge tiendende paa Rørbek, Anders Smids Kone af Vesterlund, Margrete N. D. tienende paa Rørbek.

Brejl: Hansted Hospital, Skifteprotokol 1719-1784 C 652A-124
199 Just Høvinghoff i Egebjerg Mølle. 6.9.1764, fol.215.
E: Arendse Marie Høvinghoff. LV: Jens Pedersen møller i Tolstrup Mølle. B: Nikolaj Casper 29, Hans 21, Pouline Marie 16.

1. Du nævner Peter Wilhelm Høvinghofs datter Karen født 1724c i Arvad Mølle, hvor kender man hende fra?
2. Ved man hvem Peter Wilhelm Høvinghofs forældre var?
3. Findes der slægtsbøger eller artikler om familien Høvinghof?

Venlig Hilsen


Villy M. Sorensen
München

www.nørvang-herred.dk
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Ole Bech Knudsen
Medlemmer

Antal indlæg: 17
Bopæl:
Tilmeldt: 28.12.06
Lagt på d. 17/03/2010 21:44
Hej Villy

1) Karen Høvinghof

Horsens Hospitals kirkebog:
1791 d. 2. juli blev Karen Høvinghof af Hospitalet begr., 67 år.

Jeg har ingen beviser, kun et indicium:

Hun er sandsynligvis født ca. 1724 i Arvad Mølle, Brande sogn, som datter af Peter Wilhelm Høvinghoff og Magdalene Sybylla Gregersdatter.
I så fald opkaldt efter Peter Wilhelm Høvinghoffs første kone Karen Mortensdatter (+1715).

2) Peter Wilhelm Høvinghoffs oprindelse

"Stormægtigste Konge Allernådigste Arve Herre.
Jeg fattige mand født udi Westphalen tillige med fire brødre for nogen tid nedsatte mig udi Eders Kongl. Majst. lande, og ved venners hjælp og kredit tilforhandlet mig en øde mølle udi Brande sogn, Koldinghus amt, Arvevad Mølle kaldet, som mig synes kunne være bekvem til et klæde manufaktur, hvorved og uforbigængelig behøves et farveri, som jeg og haver anfanget udi allerunderdanigste forhåbning, at ingen der udi skulle gøre mig nogen forfang, helst møllen som jeg haver købt og nu bebor, er fra alle købstæder langt beliggendes. Men som farverne af Vejle, som dog er over fire mile fra mig, påståendes sligt at være imod de dem allernådigst forundte friheder, forbyder mig med sligt at befatte, indflyer jeg til Eders Kongl. Majst. høje kongelige nåde, at jeg som en fremmed, og der haver seks små uopfødte børn, må uden nogen hinder og forfang samme klæde manufaktur og der til behøvende farveri bruge, med lige frihed som andre udi Eders Kongl. Majst. lande oprettede manufakturer allerunderdanigst nyder. Udi vente af en nådig bønhørelse forbliver Eders Kongl. Majst. allerunderdanigste undersåt og tjener.
Arvevad Mølle, den 31, juli 1722. Peter Wilhelm Høwinghoff. "

(Kilde: Københavns Stadsarkiv. Politi- og kommercekollegiet. Memorialprotokol 1720-23. Side 534-35).

3) Litteratur

"Sippenbuch der Gesamtfamilie Höfinghoff". Erforscht und verfasst von Rektor R. Kottenhoff, Dortmund.
Verlag: Sippenverband Höfinghoff, Hagen in Westfalen, 1939. "

I denne bog ses de 5 til Danmark i 1680´erne indvandrede brødre Høvinghoff dog ikke nævnt, men der kan næppe være tvivl om afstamningen, da også en del af de i bogen omtalte personer i 16- 1700- tallet var kobber- og lesmede. Oprindelsen til navnet er åbenbart en gård "Höfing Hofe".

Se end videre
http://www.hoefinghoff.net/index2.htm

Mvh.
Ole Bech Knudsen

Redigeret af Ole Bech Knudsen d. 17/03/2010 21:51
 
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 578
Bopæl:
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 18/03/2010 18:01
Hej Ole,

Karen har jeg sat et spørgsmålstegn ved. Hun er vel sandsynlig, men kunne eventuelt være datter af en anden far Høvinghof.

Jeg har indføjet Peter Wilhelm Høvinghofs brev til kongen 1722 i min oversigt over Arvad Mølle. Det er interessant, at han allerede året før i 1721 havde problemer med købstadsfolk om et farveri på Nørremølle i Bryrup sogn

1721, Breve til Amtsmanden for Skanderborg Aakjær amter (Kurt Kermits udskrifter, 787):
Fra Kongen, Københavns Slot.
Farverne i Horsens og Skanderborg Ejler Sillman, [Jens?] Pedersen og Jørgen Hansen Meyer, har klaget over Mølleren i Nør Mølle i Skanderborg Amt Peter Vilhelm Høvinghof, fordi han for to aar siden har ladet anlægge et farverie og dertil antaget en gammel - næsten uduelig - farversvend, og nu lader farve adskilligt hjemmegjort tøj for Bønderne, til skade for dem som er priviligerede. Da Høvinghof ikke har efterkommet givne advarsler, befales derfor, at til førstkommende Paaske skal han stoppe, saafremt han ikke vil have redskaberne ruineret, og ansat for 10 rdr i Mulkt til de fattige.
17 Januar 1721.

Hvem er de fem brødre Høvinghof?
1. Peter Wilhelm Høvinghof *1660cc Voerde? Westphalen †1735 Arvad Mølle, Brande.
2. Jørgen (Jürgen) Høvinghof *1660c Voerde? Westphalen †1707 Harlev Mølle, Harlev.
3. Casper Høvinghof * Voerde? Westphalen †1730 Egebjerg Mølle, Hansted sogn. Fæster Egebjerg Mølle 1724.
4. Just Høvinghof * Voerde? Westphalen, 1704 fadder af Harlev Mølle.
5. ? Høvinghof * Voerde? Westphalen.
Brødrene 1. til 3. fremgår af skiftet efter Karen Mortensdatter i Nørremølle, Bryrup sogn, se Brejl Skanderborg og Åkjær amter nr. 1258 14.5.1716. Just Høvinghof er to gange fadder af Harlev Mølle i 1704, første gang ved hans bror Jørgen Høvinghof, se Harlev kirkebog.
Brejl, skifte efter Karen Mortensdatter:
1258 Karen Mortensdatter i Nørremølle. 14.5.1716.
E: Peder Vilhelm Høvinghoff. B: Jørgen Vilhelm, Just Martinus, Casper, Henrik Mathias, Martha. FM: farbror Casper Høvinghoff i Harlev Mølle. Desuden nævnes enkemandens bror Jørgen Høvinghoff i Harlev Mølle.

"Københavns Stadsarkiv. Politi- og kommercekollegiet. Memorialprotokol" er det en udskrevet bog?
Et teknisk spørgsmaal: hvorfor kommer sådanne inddrag der og ikke i Jyske Registre?

Der er vel ingen speciel literatur om Høvinghof familien i Danmark.
Den tyske forbindelse synes at være sandsynlig fra fornavnene, som går igen. (Jeg søger kontakt med tyskeren i Hamborg, som har internetsiderne.)

Det har været særdeles tilfredsstillende at kunne bringe en næsten fuldstændig oversigt over fæstere og ejere i Arvad Mølle fra 1688 - 1840.
hammerum-herred.dk har været en stor hjælp med henvisningen til beskrivelsen af Arvad Mølle i 1713 i Hammerum Herred skifteprotokol, denne tråd med Høvinghoff og tråden om Leth med Jesper Nielsens færden. En tak til alle, der har bidraget og specielt til Arne Feldborg for at holde serveren igang og bidrag med usædvanlig stor baggrundsviden.

Venlig Hilsen


Villy M. Sorensen
München

www.nørvang-herred.dk
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Christian Fischer i Skærbæk mølle 1753
Ole Bech Knudsen
Medlemmer

Antal indlæg: 17
Bopæl:
Tilmeldt: 28.12.06
Lagt på d. 22/03/2010 21:23
Hej Villy.

De 5 brødre Høvinghoff: (rækkefølge ukendt)

1) Mathias Høvinghoff, lesmed på Fuglevad Mølle (hos svigerfaderen) i Kongens Lyngby sogn, senere ejer af Ågerup Mølle i Svallerup sogn, nær Kalundborg. Han døde maj 1700 på denne mølle.
Hans ældste søn Just Høvinghoff fødtes 1687 i Brede Mølle ved Mølleåen, og er sikkert identisk med den Just Martinus, der 1704 nævnes i Harlev mølle.

2) Henrich Høvinghoff, lesmed på Brede Mølle i Kongens Lyngby sogn, død maj 1710 smst.
Bl.a. fader til kobbersmeden Jacob Høvinghoff (Weilbachs Kunstnerleksikon).

3) Jürgen Høvinghoff, født ca. 1660, død 28/3 1707 i Harlev Mølle, Harlev sogn.
Kobber- og lesmed, ejer af Harlev Mølle. Drev et jernmanufaktur sammen med Palle Sørensen Møller fra 1705-07 på broderen Peter Wilhelm Høvinghoffs Nørre Mølle i Bryrup sogn.

4) Peter Wilhelm Høvinghoff, født i Westphalen i Tyskland, lesmed, ejede Nørre Mølle i Bryrup sogn 1699-1721, derefter Arvad Mølle i Brande sogn 1721-1735 (1738).

5) Caspar Høvinghoff, var 1707ff. bestyrer af Harlev Mølle, som formynder for broderen Jürgen Høvinghoffs børn. Fæstede senere Egebjerg Mølle i Hansted sogn, hvor han døde februar 1729.

Kommercekollegierne:

Der har eksisteret 3 kommercekollegier i 16-1700-tallet. De behandlede især sager vedr. handel og industri, som man under merkantilismen var meget interesseret i at ophjælpe.
Sagerne behandledes altså fortrinsvis i Kommercekollegiet, og ikke i Danske Kancelli.
Det samme gælder jo landbrugs- og skatteafgiftssager, som især behandledes i Rentekammeret.

Det første kommercekollegium fungerede fra 1670-91.
Det næste fra 1704-1731. Her skete der 1708 en sammenlægning med Københavns politikommission. Her af navnet "Politi- og kommercekollegiet".
Arkivalierne fra disse to første kommercekollegier findes på Københavns Stadsarkiv, og er ikke publiceret.
Det tredje kommercekollegium oprettedes i 1735 og virkede til 1848. Arkivalierne herfra findes på Rigsarkivet. Materialet er for perioden 1735-1816 registreret i Rigsarkivets "Vejledende Arkivregistraturer XXII". Kbh. 1984.

Mvh.
Ole Bech Knudsen

Redigeret af Ole Bech Knudsen d. 22/03/2010 22:05
 
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk