Retssag ved Hammerum Herredsret

vedr. den ordinære halvårlige

"Consumptions- familie- og folckeskatt" for 4 terminer i 1743 - 44.

 

Baggrund:

I bla. Johan C. Sulkjærs bøger, og andre ældre lokalhistoriske bøger, støder man jævnligt på henvisninger til skattemandtallet i 1743. Da der ikke er angivet nogen nærmere kildeangivelse, og da det ikke er Ekstraskatten i 1743 der hér hentydes til, har det hidtil været ret ukendt hvor disse oplysninger stammer fra og hvor pålidelige de er.

Forhistorien er den, at den ordinære halvårlige skat for Bølling og Hammerum herreder var forpagtet ud til Peder Stephensen af Lunderup. Han har altså simpelthen givet kongen en pose penge mod til gengæld at få ret til at opkræve skatten for de to herreder. Imidlertid må han have ment at han fik for lidt ud af den handel. I 1744 anlægger han derfor sag ved Hammerum herredsret, mod præsterne i Ikast, Snejbjerg-Tjørring og Skarrild-Arnborg sogne, og ønsker rettens ord for at de 3 præster har indgivet fejlagtige (dvs. undervurderede) oplysninger om deres sognebørns skatteevne. Efter hans mening kan det ganske enkelt ikke være rigtigt, at så stor en del af befolkningen er enten fattige, gamle eller syge!

Sagen slutter i øvrigt med at Pastor Bisted i Skarrild-Arnborg og Pastor Bagge i Ikast begge bliver dømt til at betale en bod til Peder Stephensen på 10 Rigsdaler plus sagens omkostninger, mens Pastor Lassen i Snejbjerg-Tjørring slipper med en advarsel. Alle tre præster får en alvorlig påmindelse om i fremtiden at være mere omhyggelige med deres mandtaller. Pastor Lassen i Snejbjerg-Tjørring får desuden en påtale for ikke at kunne fremlægge en korrekt ført kirkebog. Dette må han dog ikke have tages særlig alvorligt, idet kirkebogen først starter 6 år senere da der kommer en ny præst i embedet.

I forbindelse med sagen, der med vidneafhøringer mv. strækker sig over hele vinteren 1744 - 45 og over mere end 150 foliosider, fremkommer en lang række bilag (fra og med Litra B til og med Litra Q) herunder de komplette mandtalslister fra januar og juni terminer i henholdsvis 1743 og 1744. Disse lister omfatter i princippet alle voksne personer (tyende og børn dog ikke altid nævnt ved navn), og indeholder mange oplysninger af slægtshistorisk interesse.

  Foreløbig er kun mandtalslisterne samt vidneindkaldelserne for alle 5 sogne afskrevet. Vidneafhøringer mv., der også rummer mange interessante oplysninger, vil ikke blive afskrevet. Men hele tingbogen kan ses i kopi her på hammerum.herred.dk

Bilag: Vidneindkaldelser mv. Litra I Mandtal Ikast, juli  1744
Litra B Erklæring fra Amtmand Teilmann Litra K Afskrifter af forordninger mv.
Litra C Mandtal Skarrild - Arnborg, jan. 1743 Litra L Afskrifter af forordninger mv.
Litra D Mandtal Skarrild - Arnborg, juli  1743 Litra M Skriftligt indlæg fra Peder Stephensen
Litra E Mandtal Skarrild - Arnborg, jan. 1744 Litra N Mandtal Snejbjerg - Tjørring   Jan. 1743
Litra F Mandtal Skarrild - Arnborg, juli  1744 Litra O Mandtal Snejbjerg - Tjørring   juli  1743
Litra G Mandtal Ikast, juli  1743 Litra P Mandtal Snejbjerg - Tjørring   jan. 1744
Litra H Mandtal Ikast, jan. 1744 Litra Q Mandtal Snejbjerg - Tjørring   juli  1744

 

Dette materiale må frit anvendes, og med tydelig kildeangivelse kopieres, til alle ikke kommercielle formål.

 


Kildematerialet:

Afskrift og Indtastning:
Memorial for kaldsmændene Martha Kombak
Vidnelister for Snejbjerg Arne Feldborg
Vidnelister for Tjørring Jens V. Olsen
Vidnelister for Ikast Arne Feldborg
Vidnelister for Skarrild og Arnborg Arne Feldborg
Mandtalslister for Snejbjerg og Tjørring Arne Feldborg
Mandtalslister for Ikast Hanne Skabelund
Bilag Litra B Keld Westergaard Børgesen
Bilag Litra K, L, M Hanne Skabelund
Mandtalslister for Skarrild og Arnborg Keld Westergaard Børgesen
Korrekturlæsning:
Memorial og vidnelister Jens V. Olsen
Mandtalslister for Snejbjerg og Tjørring Martha Kombak
Mandtalslister for Ikast Jens V. Olsen
Mandtalsliste nr. 1 for Skarrild - Arnborg Jens V. Olsen
Bilag Litra B Arne Feldborg
Bilag Litra K, L, M Jens V. Olsen
Materiale:
Kopier fra Rigsarkivet Jens V. Olsen
Hjemlån af film fra Rigsarkivet Doris Frederiksen og Leif Sepstrup
Kopier fra Lokalarkivet i Herning Leif Sepstrup og Arne Feldborg
Suplerende oplysninger om Peder Stephensen Lokalarkivet i Varde

En stor tak til alle der har medvirket, og især til Jens V. Olsen for at gøre opmærksom på dette spændende materiale.


Hammerum herreds tingbog, bind 7 (1744 - 1751), film nr. M30373 og M30374
26 sep. 1744 Herredsfogeden bekendtgør sagen 042b - 043a
26 sep. 1744 Vidneindkaldelser mv. til den 10 okt. 1744 043a - 044b
10 okt. 1744 Skattesagen forelægges for retten 031b - 033b
10 okt. 1744 Vidneafhøringer mv 033b - 042b
12 okt. 1744 Bekendtgørelse fra herredsfogeden (vedr. mødet den 10 okt.) 072a - 072b
24 okt. 1744 Bekendtgørelse fra herredsfogeden (vedr. mødet den 10 okt.) 072b - 072b
30 okt. 1744 Skriftligt indlæg fra Ole Stausholm 069a - 069b
31 okt. 1744 Ordinært retsmøde (retsforhandlinger + afhøringer) 046a - 050a
02 nov. 1744 Afhøringer fortsat 050a - 054b
03 nov. 1744 Afhøringer fortsat 054a - 058b
04 nov. 1744 Afhøringer fortsat 058b - 062b
05 nov. 1744 Afhøringer fortsat 062b - 067b
06 nov. 1744 Afhøringer fortsat 067b - 068b
06 nov. 1744 Skrivelse fra afdøde herredsskriver Svend Jensens enke 068b - 069a
05 dec. 1744 Ordinært retsmøde (Noget vedr. Arent Bisted mv. ??) 071a - 072a
29 mar. 1745 Indkaldelse til mødet den 10 apr. 134a - 135a
10 apr. 1745 Ordinært retsmøde - Procedure - sagen optaget til doms 114b - 117b
10 apr. 1745 Sammendrag, præmisser, henvisninger 143b - 151b
24 apr. 1745 Ordinært retsmøde - domsafsigelse 124a - 125a
Bilag: Litra B. Erklæring fra Amtmand Teilmann 158a - 158a
Litra C - F: Mandtal Skarrild - Arnborg 158a - 170b
Litra G - I: Mandtal Ikast (kun de tre sidste terminer) 171a - 178b
Litra K.1, K.2, K.3: Diverse bilag, afskrift af forordninger mv. 178b - 179a
Litra L.1, L.2: Diverse bilag, afskrift af forordninger mv. 179a - 179b
Litra M: Skriftligt indlæg fra Peder Stephensen 179b - 180a
Litra N - Q: Mandtal Snejbjerg - Tjørring 180a - 186a

I forbindelse med gennemgangen af skattesagen har jeg noteret de sider i Tingbogen hvor der forekommer vidneafhøringer mv. Ovenstående omfatter ialt ca. 850 sider.

 

 


 

 

by Arne Feldborg - feldborg@haunstrup.dk

http://hammerum-herred.dk/