hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Folketælling Ring. amt-ny
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
LarsFeldborg
VELKOMMEN
som nyt medlem

46 nye medlemmer
afventer godkendelse

Antal Medlemmer: 3485
SuperAdmins: 1 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
Arne Christensen00:23
pallehm05:54
Elna Birgit Hagen 1 Dag
chondro81 1 Dag
henningjensen 1 Dag
moras 1 Dag
NJJ 1 Dag
lindkær 2 Dage
Jens-Ole Willemann 2 Dage
Jessing 2 Dage
Anders Strøm 2 Dage
Holger Ejby Villad 2 Dage
Erna 2 Dage
jørn jensen 2 Dage
LHBagger 3 Dage

Gæster online: 2

Din IP-adresse: 54.196.47.128

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen lære...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Frydenlund
Anders Kjærs erindri...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på St...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bjerre
Korntyveriet på Tand...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølgsmål
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldfo...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død 1888
Jagten på ulovlig br...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præste...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde i...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efter ...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring Br...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Age...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Madse...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hede...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas som...
Jørgen Christen Chri...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel m...
En løbskkørsel med d...
Søren Kierkegaards s...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fra ...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Sin...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset -...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rødd...
Gården Feldbjerg i T...
Falskmønterbanden i ...
Gårdene i Rødding, V...
Skolelærer Johs. Hvi...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Opslagsregister til B79-02
Tilbage

Opslagsregister til Hammerum Herreds tingbog (Justitsprotokol)
B79-02, 1693 - 1700

Tilbage
Skrevet af Jørn Jensen.
Lørdag er tingdag. Stokkemænd, også kaldet otte mænd, kun nedskrevet årligt, ikke hver tingdag, ligesom skatterestancelister ikke er afskrevet. Folienumre ikke benyttet, men de opslagsnumre der ses på siden Hammerum-herred. Ikke korreturlæst. Hos statens arkiver er opslagsnumre omtrent det halve.

1693

hammerum-herred.dk opslag 3
AO (anslået) opsl. 4
 
april Niels Christensen Tjørring Østergård fremlagde skøde på1/4 af Tjørring Østergård------Kiendes jeg Peder Pedersen Høgsvig Døvling Skarrild sogn og hustru Johanne Olufsdatter, sønner Ole, Peder, Jens og Anders, til svoger Niels Christensen og kære datter Birgitte Pedersdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 4
AO (anslået) opsl. 5
 
6. maj Peder Jensen Høgild i Bjødstrup på Anne Mikkelsdatters vegne Lavværge Knud Nielsen i Thorup i Sunds, hun skøder 1/4 partsgård til Jens Christensen, underskrevne arvinger er Knud Nielsen Thorup, Jørgen Christensen Fastrup, Clemen Jørgensen Sahlholt, Christen Jørgensen i Fastrup, Peder Jørgensen i Bjødstrup, Anders Pedersen Langelund.
 
hammerum-herred.dk opslag 4
AO (anslået) opsl. 5
 
13. maj Restance for 1680, 81, 82, Peder Jensen Gjellerup og andre medskyldige-- Jesper Pedersen salig Iver Bitzous efterfølger på enkens vegne. Fremviste kvittering, (Peder Jensen Agerskov i lige måde, Christen Christensen Hagelskær.
 
hammerum-herred.dk opslag 8
AO (anslået) opsl. 7
 
20. maj År 1676, den 1. april havde Peder Iversen og Iver Pedersen i Ikast ladet sig indskrive den1/4 partsgård som Cristen Clausen i Bitzou sidst påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 9
AO (anslået) opsl. 7
 
Iver Pedersen frikendt 1688 for skyld.
 
hammerum-herred.dk opslag 11
AO (anslået) opsl. 8
 
27. maj Peder Pedersen Skave i Døvling havde fanget 7 ulveunger, der afregnes med en skilling for hver 1½ tønde hartkorn i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 11
AO (anslået) opsl. 8
 
3. juni For retten Niels Pedersen barnefødt i Hesselvig mod sin svoger Ole Poulsen boende i Hesselvig. Niels Pedersen krævede arvepart efter hans salige forældre Peder Jensen og Maren Lasdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 12
AO (anslået) opsl. 9
 
1. juli Fremkom velagtede Anders Nielsen Mollerup af Ringkøbing på sin husbond ædle Villads Andersens vegne, lovlig stævnet velbårne fru Anne Ramel vedr. restancer på hendes gods i Aulum sogn, ligeledes stævnes kongelig majestæts bønder i Hammerum Herred.
 
hammerum-herred.dk opslag 14
AO (anslået) opsl. 10
 
Niels Jensen sognedegn for Snejbjerg og Tjørring stævner bl. a. Ole Jørgensen i Fjelstervang, hustru Maren Madsdatter. For manglende degnekorn.
 
hammerum-herred.dk opslag 15
AO (anslået) opsl. 10
 
Samme kopi som ops 13.
 
hammerum-herred.dk opslag 16
AO (anslået) opsl. 11
 
Sagen Anne Ramels gods i Aulum
 
hammerum-herred.dk opslag 18
AO (anslået) opsl. 12
 
Restancer på Kg. Ma. bønders landgilde.
 

1693

hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
8. juli Degnen Niels Jensen Snejbjerg og Tjørrng.
 
hammerum-herred.dk opslag 19
AO (anslået) opsl. 12
 
Søren Knudsen i Snejbjerg på samtlige Snejbjerg bymænds vegne vedrørende hedebrand, tordenild eller anden ild.
 
hammerum-herred.dk opslag 21
AO (anslået) opsl. 13
 
Hæderlige vellærde mand Jens Nielsen Dybech, sognepræst til Snejbjerg og Tjørring Varslet Jakob Jensen Røjen, Herimod Knud Jakobsen i Hesselbjerg vedr. Jakob Jensens hustru i Røjen-----tilgodehavende arv.
 
hammerum-herred.dk opslag 22
AO (anslået) opsl. 14
 
29. juli Restancer Amtsforvalteren Aulum mænd, tidligere Lergrav, nu hans kgl. majestæt hjemfalden.
 
hammerum-herred.dk opslag 23
AO (anslået) opsl. 14
 
12. aug Peder Jensen Tiphedes gældsfordring på korn og penge ved sl. Rupert Trojens forrige forvalter på Herningsholm, hustru Benedicte Trojens.
 
hammerum-herred.dk opslag 23
AO (anslået) opsl. 14
 
19. aug Jens Pedersen i Tiphede på sin fader Peder Jensens vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 24
AO (anslået) opsl. 15
 
Nævnes forvaltere Mads Rasmussen (1666), Rupert Trojens (død omk 1681), Peder Jensen Sort, Hans Thomsen, nuværende forvalter er Just Andersen Holst. År 1681 sået 15 tdr rug til Herningsholm, Benedicte Trojens ikke fået vederlag af Peder Jensen Sort.
 
hammerum-herred.dk opslag 25
AO (anslået) opsl. 15
 
Peder Jensen Sort som successor 1681 skulle have betalt Bendedicte Trojens rugen som blev sået, for at kunne nyde frugten.
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
Peder Jensen Høgild delefoged til lundenæs, syn på den ½ Mostgård i Felding Nederby, beboere Eske Madsen og Christen Svendsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 26
AO (anslået) opsl. 16
 
Peder Jensen Høgild--- varslet Gåsdalsmænd i Borris sogn, vedr det korn som de skammeligen og med vilje har ladet opæde. - Markvor Nielsen Vium Krog.
 
hammerum-herred.dk opslag 27
AO (anslået) opsl. 16
 
Her findes den dom Peder Jensen i Tiphede udi retten fremlagde 12. august som følger. Knud Jakobsen i Bjødstrup, dommer til Hammerum herreds ting år 1685 løverdagen den 7. marts. Hans højgrevelige grosskanslers forvalter velfornemme mand Peder Jensen på Herningsholm stævner Benedicte Sal. Rupert Trojens enke for 15 tdr rug og 3 rdl for et stykke eng som Peder Jensen havde forstrakt hende med efter begæring at så til Herningsholm.
 
hammerum-herred.dk opslag 28
AO (anslået) opsl. 17
 
Fremkom Christen Christensen i Skinderholm, og havde vidnet med opragte fingre og ed at anno 1681 efter forermeldte Peder Jensens befaling i sædetiden mellem Sct. Olesdag og Sct. Mikkelsdag----- tjenere i Sunds med deres kirketiende og nogen med deres skylde, ligeledes i Bøgelund i Karup sogn skulle levere Benedicte Trojens 15 tdr og 2 skp. Rug. Mads og Jens Christensen i Vestergård i Holling bevidnede at Benedicte Trojens lovede at betale Peder Jensen samme korn igen af hendes egen rug så snart det kunne blive aftærsket. Bendedicte Trojens benægter at have købt eller lånt noget af Peder Jensen Sort Tiphede, og han skulle have bekommet fuldkommen refussion af hans efterkommer Hans Thomsen og Sr. Just Andersen. Hun udtaler at rugen er skyldkorn, og selvom jeg kendte ham nogenledes, forstår jeg ikke han skulle være så samvittighedsløs.
 
hammerum-herred.dk opslag 30
AO (anslået) opsl. 18
 
Benedicte Trojens forsvar mod Peder Jensen Sort, hun udtaler bl. a : ”Jeg tror dog at den retfærdige gud og den kristelige øvrighed skal hjælpe at det skal gå ud over ham selv”
 
hammerum-herred.dk opslag 30
AO (anslået) opsl. 18
 
26. -aug. Sagen Vium Krogs ager og enge liggende østen og norden for Gåsdals agre.
 
hammerum-herred.dk opslag 31
AO (anslået) opsl. 18
 
16. sept. Velfornemme mand Jens Mouritsen af Tarm, varselsmand Jørgen Nielsen af Felding Bierre. Peder Pedersen Møller fremviste fæstebrev dato Fruergård 24. maj 1680, landgilde 5tdr. tørt rug, 3 tdr til Jens Mouritsen og 2tdr til Bertel Lassen Lindvig.
 
hammerum-herred.dk opslag 32
AO (anslået) opsl. 19
 
Fæstebrev indført- Peder Pedersen barnefødt Albæk mølle fæster mølle i Felding sogn kaldet Fruergård mølle.
 
hammerum-herred.dk opslag 33
AO (anslået) opsl. 19
 
14. okt. Sagen Vium Krog- Gåsdalsmænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 34
AO (anslået) opsl. 20
 
Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm vedr hedbrand, Niels Mikkelsen Thalund stævnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 35
AO (anslået) opsl. 20
 
Endnu Clemen Jørgensen, tvende varslingsmænd Søren Pedersen og Christen Pedersen begge Tulstrup. Varslet Christen Andersen Grødde hans tjenestedrenge vedr. hedebrand Grødde, Remme og Hold. Ilden gået over skellet og gjort skade på Ravnholt eng. De to drenge havde ej været til alters, det kunne ikke bevises hvem der havde tændt ild.
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
Sagen Peder Pedersen Fruergårds mølle.
 
hammerum-herred.dk opslag 36
AO (anslået) opsl. 21
 
28. okt. Jens Mouritsen Tarm varslet Peder Andersen Trøstrup angående Fruergårds folkeskat som Jens Mouritsen og Bertel Lindvig ønsker at forhverve.
 
hammerum-herred.dk opslag 37
AO (anslået) opsl. 21
 
Clemen Jørgensen Salholt Hedebrand mod Niels Mikkelsen Thalund
 
hammerum-herred.dk opslag 38
AO (anslået) opsl. 22
 
Thomas Thomsen Lund lovbud ½ gård i Gjelleruplund. Varslet Jens Christensen Sønder Fastrup, Jens Thomsen Sønderos, Morten Jepsen Simmelkær, Mads Christensen sst., Christen Christensen Stoubæk, Niels Andersen i Skjærk Lars Iversen (Bredkær)?
 
hammerum-herred.dk opslag 38
AO (anslået) opsl. 22
 
4. nov. Peder Jensen Høgild i Bjødstrup varslet Jens Olesen og Jens Jensen i Store Hjøllund som med kvæg har ødelagt enge i Lille Hjøllund
 
hammerum-herred.dk opslag 39
AO (anslået) opsl. 22
 
Frem kom Jens Espersen i Gjelleruplund ver. Lovbud på sin nabo Thomas Thomsens vegne vedr den ½ gård som Niels Graversen påboede til fædrene og mødrende frænder.
 
hammerum-herred.dk opslag 39
AO (anslået) opsl. 22
 
11. nov Clemen Jørgensen Salholt på herskabet til Herningsholms vegne vedr. hedebrand Thalund som skulle have kommet af Niels Mikkelsens askedynge. Da ser retten ikke rettere at han for sagen og videre tiltale at befri.
 
hammerum-herred.dk opslag 39
AO (anslået) opsl. 22
 
Endnu Clemen Jørgensen i sagen hedebrand i Ikast sogn lmod Christen Andersens tjenestedrenge i Grødde. Knud Jakobsen i Hesselbjerg på tjenestedrengene Christen Pedersen og anden Christen Pedersens vegne påstår at ilden har sit udspring i Ravnholt
 
hammerum-herred.dk opslag 41
AO (anslået) opsl. 23
 
For retten Thomas Thomsen Lund vedr lovbud på den ½ gård Gjelleruplund.
 
hammerum-herred.dk opslag 42
AO (anslået) opsl. 24
 
25. nov Højagtbare og velfornemme mand Peder Andersen på Trøstrup stævner samtlige Lergravs tjenere for resterende skyld og Landgilde. Opremsning af alle navne og steder og gæld
 
hammerum-herred.dk opslag 45
AO (anslået) opsl. 25
 
Opslag 45 og 47 er ens, og ops 46 og 48 er ens.
 
hammerum-herred.dk opslag 53
AO (anslået) opsl. 29
 
23. dec. Fremkom Ole Lassen i Lundgård med et skøde af Thomas Thomsen i Lund. Solgt til Jens Jepsen Gjelleruplund, Ole Lassen i Lundgård og Christen Mikkelsen sst.
 

1694

hammerum-herred.dk opslag 55
AO (anslået) opsl. 30
 
13. jan. Anno 1694 den 13. januar som er snapsløverdag, Herreds fogeden Knud Pedersen, skriver Peder Eriksen. Otte mænd Jørgen Danielsen i Nr. Vejen, Niels Pedersen Ur, Peder Jensen i Lustrup, Laurs Madsen i Tarp, Clemen Andersen i Fastrup, Søren Jensen i Varhede, Morten Jakobsen i Baggiskær, Jep Nielsen i Tovstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 55
AO (anslået) opsl. 30
 
20. jan. Otte Mænd Laurs Gregersen i Ørregård, Christen Jensen i Skjerk, Mads Christensen Egebjerg, Niels Baltersen i Tjørring Simon Jørgensen i Tulstrup, Christen Christensen i Frølund, Mads Pedersen Kølbæk i Lind, hvilke foreskrevne otte mænd I dag otte dage sidst forleden her udi retten blev udmeldte at sidde som ting eller stokkemænd et år omkring efter kgl. forordning af 4. marts 1690
 
hammerum-herred.dk opslag 55
AO (anslået) opsl. 30
 
Jens Iversen tjørring fremstillede 2 kaldsmænd, Christen Christensen Snejbjerg og Anders Christensen sst. varslede Jens Knudsen i Snejbjerg ved kirken for skyld og landgilde. Jens Knudsen beder Jens Iversen om udsættelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 56
AO (anslået) opsl. 31
 
10. feb. Jens Nielsen på Ørnhoved på Karen Lunou på Sindinggård hendes vegne, kaldsmænd Knud Sørensen Frøsig og Jep Lassen tj. Ørnhoved, varslet Simon Nielsen i Dalgård i Tjørring for resterende arbejde skyld og landgilde. Herpå mødte Jens Madsen i Albæk og på sin svoger Peder Poulsen på Tanderup hans vegne og begærede at sagen måtte opsættes i 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 57
AO (anslået) opsl. 31
 
Peder Jensen Høgild delefoged til Lundenæs 2 varselsmænd Jens Jepsen og Jens Pedersen i Lind varslede samtlige lundenæsbønder i Rind, Herning, Vium, Felding, Arnborg og Skarrild for skyld og landgilde. 2 andre varselsmænd Niels Poulsen og Ole Christensen begge i Snejbjerg varslede samtlige lundenæsbønder og tjenere i Snejbjerg, Tjørring, Nøvling, Vildbjerg og Ørre, samt kirkeværgerne i Nøvling Sinding og Vildbjerg sogne. 2 andre varslingsmænd Christen Ostersen i Skovby og Staffen Christensen i Gjellerup varslede samtlige lundenæsbønder og tjenere udi Gjellerup, Ikast og Sunds sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 58
AO (anslået) opsl. 32
 
Peder Jensen Nybro Mølle varsler Aulum mænd angående Ny Bros vedligeholdelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 59
AO (anslået) opsl. 32
 
Her findes restancerne indført for Lundenæsbønder, oplæst af Peder Jensen Høgild
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
17. feb Lundenæs restancerne fortsat.
 
hammerum-herred.dk opslag 62
AO (anslået) opsl. 34
 
Syn og taksering af Ny Bro for brøstfældighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 64
AO (anslået) opsl. 35
 
Knud Jakobsen Hesselbjerg fremkom på Christen Andersens vegne i Grødde, varselsmænd Hans Madsen i Tulstrup og Christen Christensen sst. Varslet Sal. Afgangne Thyge Christensens enke Maren Chistensdatter i Tulstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 64
AO (anslået) opsl. 35
 
3. marts Syn og taksering over Sal. Thyge Christensens øde halvpartsgård i Tulstrup, synsmænd Ole Madsen Lyngholm, Peder Nielsen sst. Christen Christensen Hagelskær, Peder Christensen i Tulstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 64
AO (anslået) opsl. 35
 
10. marts For retten fremkom Niels Jensen Møller i (Tarskou) mølle, varslingsmænd Anders Pedersen Langelund og Jens Madsen i Gjellerup. Varslet Jens Pedersen (Sveigård?) boende i et hus ved Tarskou mølle angående de opladte penge. Peder Jensen Møller i Nybro mølle havde tidligere beboet Tarskou mølle.
 
hammerum-herred.dk opslag 65
AO (anslået) opsl. 35
 
For retten fremstod Jens Lassen, Peder Lassen og Laurs lassen, alle født i Burgård og nu deres egne værger. Ihåndtog deres kære stedfader Peder Christensen fra Felding Bierre, nu boende i Burgård i Vildbjerg sogn. Kvittering for arv efter salig forældre Las Jensen og Mette Andersdatter, og efter salig broder Anders Lassen.
 
hammerum-herred.dk opslag 65
AO (anslået) opsl. 35
 
Syn på Sal. Thyge Christensens gård i Tulstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 66
AO (anslået) opsl. 36
 
På Peder Poulsens vegne i Tanderup, varselsmænd Jens Nielsen og Niels Pedersen i Fjederholt. Varslet Anders Pedersen i Søby og Niels Lassen sst. for resterende skyld landgilde og arbejdspenge. Peder Jensen Høgild mødte og vedstod at have modtaget og kvitteret for 6 rdl.
 
hammerum-herred.dk opslag 67
AO (anslået) opsl. 36
 
21. april Mikkel Thomsen på amtmanden Jørgen Grubbe Kaas hans vegne, vedr Lisbet Hansdatters lejermålsbøde. Hun havde til huse hos Christen (Dyrken?) i Tovstrup
 
hammerum-herred.dk opslag 67
AO (anslået) opsl. 36
 
For retten Christen Nielsen af Bitzou på sin egen og sin broder Anders Nielsen ved Pin ved Olsund hans vegne Lovbud 2 halvgårde Bitzou og Nørum i Gjellerup sogn til mødrende og fædrene frænder.
 
hammerum-herred.dk opslag 67
AO (anslået) opsl. 36
 
Her findes landstingets varselsseddel indført vedr lovbud af Bjødstrup og Nørum.
 
hammerum-herred.dk opslag 68
AO (anslået) opsl. 37
 
Hr. Amtmandens fuldmægtig Mikkel Thomsen vedr. Lisbet Hansdatters lejermål hun udlagde en karl ved navn Morten Nielsen fra Houlbjerg, åbenbar skrifte i Snejbjerg kirke 10. april.
 
hammerum-herred.dk opslag 68
AO (anslået) opsl. 37
 
28. april Peder Jensen Høgild i Bjødstrup, delefoged til Lundenæs på sin højædle Herres tjeners vegne navnlig Mads Pedersen i Lind, varselsmænd Jens. . . . . og Jens Pedersen, varslet Jens. . . . . og Jørgen Danielsen i Nørre Vejen angående Mads Pedersens bløde og skøre enge.
 
hammerum-herred.dk opslag 68
AO (anslået) opsl. 37
 
Mads Pedersen enge synes, synsmænd Thomas Thomsen Lund, Peder Jakobsen Mørup, Anders Christensen Lervadskær, og Jens Knudsen i Ringstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 69
AO (anslået) opsl. 37
 
Christen Nielsen af Bitzou til andet ting vedr lovbud Bitzou og Nørum.
 
hammerum-herred.dk opslag 69
AO (anslået) opsl. 37
 
Hans exelence geheimeråd Brandt hans fuldmægtig Sr. Gerlach Tugelius, varslingsmænd Niels Nielsen Tved og Ole Nielsen sst. Varslet samtlige bønder og tjenere til Lergrav fra Aulum sogn. Anna Ramel til Geheimeråd Brandt udstedte obligation- pantebrev på Lergrav med underliggende gods. Afgangne Peder Andersens obligation
 
hammerum-herred.dk opslag 70
AO (anslået) opsl. 38
 
Lergrav- Varslet Sal. Peder Andersens enke på Trøstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 73
AO (anslået) opsl. 39
 
For retten Christen Jepsen Åby på Sig. Rasmus Andersen til Søgård hans vegne, varselsmænd Peder Pedersen Nygård og Christen Pedersen Hallundbæk, varslet Poul Jensen Bredvigbæk for ulovlig undvigelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 73
AO (anslået) opsl. 39
 
Christen Jepsen Åby----varslet Maren Sørensdatter, afgangne Peder Mikkelsens i Thalund med hendes lavværge Niels Mikkelsen Thalund, vedr Thalundgårds brøstfældighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 74
AO (anslået) opsl. 40
 
Anna Ramel til Hundslund kloster, gæld og aktiver vedr Lergrav
 
hammerum-herred.dk opslag 76
AO (anslået) opsl. 41
 
Her findes Peder Andersens obligation indført han vedender at være Oberrentemester og Cammerråd Peter Brandt skyldig 4. 000 rdl inSpecie. Betalt til Fru Anna Ramel Sal. Kansler Peter Reedtz til Turebyholm. Dato 11. juni 1684, læst til Viborg landsting 4. marts 1685.
 
hammerum-herred.dk opslag 77
AO (anslået) opsl. 41
 
Her findes liste over Lergrav hovedgård med tilligende bøndergods i Aulum sogn som Peder Andersen Trøstrup overtog 1684
 
hammerum-herred.dk opslag 79
AO (anslået) opsl. 42
 
5. maj Fremkom Hans exelence Peter Brandt hans fuldmægtig i forbindelse med syn og vurdering af Lergrav hovedgård og tilligende bøndergods i Aulum sogn. Såvel som de 2 broer Hallundbæk bro, og kirkebroen og de 2 broer mellem borggården og ladegården, tilligemed en lille bro kaldet Stoubæk bro. 8 synsmænd: Poul Jensen i Nybo, Peder Svendsen murmester i Tjørring, Laurs Simonsen Karlsmose, Christen Christensen Remmevad, Christen Justesen i Lysgård, Peder Madsen Foldager, Mads Olesen Understrup, Christen Christensen Hallundbæk
 
hammerum-herred.dk opslag 79
AO (anslået) opsl. 42
 
Christen Jepsen i Åby for retten på velædle og højagtbare Sr. Rasmus Andersen på Søgård hans vegne 4 synsmænd Christen Christensen Stoubæk, Laurs Ibsen Kiergård, Niels Madsen i Søvndal, Jens Lassen i Kragsnap, vedr syn over Thalundgårds brøstfældighed
 
hammerum-herred.dk opslag 79
AO (anslået) opsl. 42
 
Endnu Christen Jepsen På Rasmus Andersens vegne 4 synsmænd Christen Lassen i Meldgård, Jens Nielsen i Sandgård, Christen Pedersen i Vaad og Anders Sørensen i Visgård, vedr syn over Bredvigbæks brøstfældighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 80
AO (anslået) opsl. 43
 
Christen Jepsen Åby red mandagen den 12. marts til sin husbond i Lergrav, da var Poul Jensen Bredvigbæk rømt fra stedet natten før, havde bortført en del bygningstømmer vinduer og vindueskarme.
 
hammerum-herred.dk opslag 80
AO (anslået) opsl. 43
 
Christen Nielsen Bitzou 3. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 80
AO (anslået) opsl. 43
 
Her findes syn over Lergrav indført med hovedgård, bøndergårde og broer
 
hammerum-herred.dk opslag 91
AO (anslået) opsl. 48
 
De 4 mænds syn over Thalundgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 92
AO (anslået) opsl. 49
 
De 4 mænds syn over Bredvigbæk
 
hammerum-herred.dk opslag 93
AO (anslået) opsl. 49
 
12. maj Christen Jepsen Åby på Rasmus Andersens vegne efterlyser Poul Jensen Bredvigbæk.
 
hammerum-herred.dk opslag 93
AO (anslået) opsl. 49
 
19. maj Lars Jepsen i Dalager på domprovsten Jakob Lodbergs vegne fremstillet 2 varslingsmænd Mads Christensen Fastergård og Poul Olesen tjenende sst., varslet Jens Jensen i Nørre Vium for resterende afgift til Faster kirke for et engstykke.
 
hammerum-herred.dk opslag 94
AO (anslået) opsl. 50
 
Jens Jensen Viumkrog fremmødt og forklarede at han var fraflyttet sin plads i Kloksmose og havde givet hans fæstebrev til Lars Justesen.
 
hammerum-herred.dk opslag 94
AO (anslået) opsl. 50
 
Herredsfogeden Knud Pedersen i Haunstrup for Morten Jakobsen Baggiskær, varselsmænd Christen Jepsen og Anders Andersen Råbierre, varslede for hver mands dør i Fjelstervang vedr. forbud mod fædrift i Haunstrup eng og mose.
 
hammerum-herred.dk opslag 95
AO (anslået) opsl. 50
 
Her er varsselssedlen vedr. Haunstrup eng og mose indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 95
AO (anslået) opsl. 50
 
Fuldmagt som Lars Jensen i Dalager har vedr. Jens Jensen tilforn boende i Kloksmose i Faster sogn men nu i Vium sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 96
AO (anslået) opsl. 51
 
26. maj Herredsfoged Knud Pedersen i Haunstrup vedr ulovlig fædrift i Haunstrup af de Fjelstervang mænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 96
AO (anslået) opsl. 51
 
For rretten Dines Nielsen Krogstrup med et skøde på den ½selvejerbundegård i Bitzou. ”Jeg Anders Nielsen boende i Olsund i Humlum sogn på egne og umyndige søskendes vegne Laurs Nielsen, Kirsten Nielsdatter, Magrethe Nielsdatter, og jeg Christen Nielsen af Bitzou sælger til Dines Nielsen og hans hustru Anne Andersdatter den ½ selvejerbondegård som Jesper Pedersen og vores sal. Søster Mette Nielsdatter påboede” 4 td. 3skp og 1 album og halvparten af tvende engskifter sal Claus Jakobsen af Bjødstrup har pantsat sal. Iver Pedersen og hustru Mette Nielsdatter af Bitzou, Pantebrev af 12. okt. 1680 som nu ikke af sal. Claus Jakobsens arvinger er indfriet. Underskrevet Anders Pedersen Langelund, og Jens Christensen Fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 98
AO (anslået) opsl. 52
 
For retten Peder Jensen Høgild i Bjødstrup på sin svoger Peder Jørgensen Fastrup i Bjødstrups vegne med et skøde på Nørum. (sælgerne de samme som nævnt ovenfor vedr Bitzou), Køber Peder Jørgensen Fastrup og hustru Elle Jensdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 99
AO (anslået) opsl. 52
 
2. juni Amtmanden Jørgen Grubbe Kaas til Ryberg begærer dom over den kvindeperson-lejermålsbøde som opholder sig på Tanderup gods. Forseelsen er begået efter Peder Poulsen har afstået Tanderup til Christian Cassius, hans fuldmægtig var Niels Jensen Hvid. Skøde dateret Viborg 21. april 1693.
 
hammerum-herred.dk opslag 100
AO (anslået) opsl. 53
 
Sognepræsten Jens Nielsen Dyrbech til Snejbjerg og Tjørring bevidner med attest at Lisbet Hansdatter sig opholdende i Tovstrup på Tanderup gods i Snejbjerg sogn hendes ugerning er sket efter at Peder Poulsen havde afstået Tanderup og tilliggende gods til Cancelliråd og landsdommer Cassius. Til ham bør hun betale bøden 12 lod sølv.
 
hammerum-herred.dk opslag 100
AO (anslået) opsl. 53
 
Peder Jensen Høgild i Bjødstrup delefoged til Lundenæs på sin Herres tjeners vegne Markvor Nielsen i Vium Krog, 2 varselsmænd, Jens Jepsen og Jens Pedersen i Lind, varslet samtlige Gåsdalsmænd Jakob Christensen, Jens Gjødesen og Herman Hansen. Markvor Nielsen sigtede de 3 mænd, Han havde pløjet og harvet 2 agre. Da han ville så boghvede kørte Gåsdalsmænd med en harve på de 2 agre.
 
hammerum-herred.dk opslag 101
AO (anslået) opsl. 53
 
Peder Jespersen møller i Kidris mølle—strid om kirkesti mellem Kidris og præstegården over Donsig mark, med et gangtræ over åen ved præstens ålegård. Vidner afhørt i sagen: Erik Mikkelsen i Lind tjente i Lind for 20 år siden. Niels Nielsen i Lind mindes 18 år. Else Poulsdatter tjente for 20 år siden Kidris mølle i 7 år. Mads Pedersen Kølbæk tjente for 34 år siden i Kidris mølle. Gregers Poulsen i Lind tj. for 18 år siden i Rind Præstegård. Mads Jensen Vester Lind mindes 18 år. Christen Christensen Svendlund og Peder Sørensen sst. mindes 20 år. Niels Andersen i Vesterhøgild kan mindes 12 år. Peder Eriksen i Holt mindes 30 år. Anders Jensen Øster Høgild mindes 12 år, Jep Nielsen i Skærbæk mindes 14-15 år. Peder Christensen i Skærbæk mindes 20 år. Christen Christensen Orneborg mindes 40 år. Jep Nielsen i Tovstrup tjente for 24 år siden i Kidris mølle. Svend Christensen var for 24 år siden til huse i Donsig. Peder Pedersen Øster Høgild har boet der i 10 år.
 
hammerum-herred.dk opslag 104
AO (anslået) opsl. 55
 
Peder Jensen Høgild vil påvise at gangtræet over åen har ligget forskellige steder. Svend Christensen Sdr. Vejen udtalte at Hans Møller i Kidris mølle selv lavede et gangtræ.
 
hammerum-herred.dk opslag 104
AO (anslået) opsl. 55
 
Peder Jensen Høgild på sin Herres tjeneres vegne i Donsig ved kaldsmænd Jens Jepsen og Christen Jensen i Lind. Varslet Peder Jespersen møller i Kidris mølle vedr kirkesti. Syn og besigtigelse i dag 8 dage. Synsmænd Mikkel Andersen i Fjederholt, Jens Nielsen sst., Niels Christensen i Kollund, Niels Gammelgård sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 105
AO (anslået) opsl. 55
 
Morten Jakobsen Baggiskær på herredsfogedens vegne i sagen om ulovlig fædrift i Haunstrup mark og enge. Anders Lassen kom med et skriftligt indlæg.
 
hammerum-herred.dk opslag 106
AO (anslået) opsl. 56
 
Amtmanden Jørgen Grubbe Kaas begærer dom over Lisbet Hansdatters lejermål.
 
hammerum-herred.dk opslag 107´
AO (anslået) opsl. 56
 
Gåsdalsmænds påstand om at de havde fri drift med deres kvæg over Troldhede øster på, både norden og sønden skovvejen.
 
hammerum-herred.dk opslag 108
AO (anslået) opsl. 57
 
9. juni Peder Jensen Høgild i Bjødstrup i striden om kirkesti fra Kidris til præstegården tilbageviser han at der skulle være det ringeste spor efter en kirkesti.
 
hammerum-herred.dk opslag 109
AO (anslået) opsl. 57
 
16. juni Christen Nielsen Faurholt fremviste en gammel ulv som han foregav at have skudt ved hans gård i Faurholt om natten mellem mandag og tirsdag. Han bad om betalingen som var 1 skilling af hver 1½td. hartkorn i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 110
AO (anslået) opsl. 58
 
Sognepræsten Aulum Hr. Mads Olufsen fæster noget af kongens gods i Varhede som Christen Villadsen har rømt, 4 synsmænd, Niels Andersen Svarre i Skjerk, Christen Jensen den ældre sst, Christen Nielsen i Tved og Anders Olesen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 111
AO (anslået) opsl. 58
 
Villads Andersen forvalter over Lundenæs og Bølling amter hans fuldmægtig Anders Nielsen Mollerup, varselsmænd Laurs Andersen i Munkgård og Anders Laursen sst. Hr. Amtmanden mod major Gosmans gods i Lind by, beboer Gregers Poulsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 111
AO (anslået) opsl. 58
 
Peder Jensen Høgild på Markvor Nielsen i Vium Krog hans vegne ---Laurs Jepsen på Gåsdalsmænds vegne med et tingsvidne udstedt af Bølling herredsting vedr. 2 agre og fædrift i Troldhede.
 
hammerum-herred.dk opslag 113
AO (anslået) opsl. 59
 
Peder Eriksen begærede at skriveren ved Herningsholms birketing måtte træde til i en sag mod Niels Mortensen i Lind. Peder Eriksens datter Anne Dorethe Pedersdatter var blevet henført af Niels Mortensen Alling for nogen tid siden mellem 3. og 4. april. Varselsmænd Jens Christensen og Nilels Nielsen, begge Lind by i dag otte dage varslet Niels Alling otte dages, fjorten dages, 3, 4, 5 og seks ugers varsel. Han tog Anne Dorethe Pedersdatter med sig fra Lind by de fulgtes til Sædding i Bøling herred, ville rejse synder ud for at arbejde, blev i Sædding en halv timestid hvor de drak 2 potter øl, begav sig ad vejen ad Skjern bro, de kom op at køre til vejen går fra til Varde gik til en by mellem Varde og Ribe, hvor de blev påskedagene. Næste søgnedag gik de mod Ribe, hvor de blev anholdt i porten. Blev dog løsladt af amtmanden. De rejste fra Ribe til Tønder og derfra til østerenden af Husum. Der bortfæstede han hende til en mand ved navn Sorte Jørgen, hun skulle køre hans plov. Niels Alling tog til Ejdersted til byen Gørding og videre østpå, fik arbejde hos en smed han murede en esse og andet arbejde i tre uger og to dage, herefter tog han arbeje lige østen og norden for samme by i en (houkarre) mandens navn Hans Kryger, han blev der en uges tid. Herefter tog han til Röms hvor der bor en mand ved navn Christen Kurvemager født her i Sunds sogn, hjalp ham med at lave vognkurve i en 8 dages tid. Så kom der bud fra Anne Dorethe at hun ikke kunne blive i hendes tjeneste for hun kunne ikke klare arbejdet med ploven. Hun fik så lejlighed i (Hiold), han rejste tilbage til Röms til kurvemageren og blev der tre-fire dage. Så fik han atter bud fra Anne Dorethe at hun var nægtet hendes løn. Han gik hen til hende den samme dag. De fik kørelejlighed til Foldingbro. Morgenen efter rejste de mod Harte. De skiltes, hun rejste mod Snoghøj, han rejste hjem til Lind.
 
hammerum-herred.dk opslag 116
AO (anslået) opsl. 61
 
Restance, landgilde Gregers Poulsen i Lind på Tanderup gods i Rind sogn som tilhørte Major Gosman.
 
hammerum-herred.dk opslag 117
AO (anslået) opsl. 61
 
Peder Mortensen i Gjellerup på faderen Morten Pedersens vegne -4 synsmænd Anders Jensen i Frølund, Anders Jensen og Anders Christensen i Skovby, Christen Madsen i Gjellerup, vedr. syn af gård i Gjellerup som Christen …. påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 118
AO (anslået) opsl. 62
 
Peder Christenen i Agerskov på Just Andersen holsts vegne lovlig aflysning og forbud til Herningsholm birketing at intet må komme på Herningsholms grund og ejendomme, græs, hø eller korn der at bjærge eller fjerne. Dat Herningsholm 7. juli 1694, underskrevet Just Andersen Holst.
 
hammerum-herred.dk opslag 119
AO (anslået) opsl. 62
 
For retten fremkom herredsskriveren Peder Eriksen, (med amtmandens mellemkomst) med sig havde han sin datter Anne Dorthea Pedersdatter som han foregav at være hjemkommen 3. juli, hun var blevet afhentet af Niels Allings hustru. Hun bekendte at have bedt Niels Alling at føre hende til Odense hvor hendes faster bor. Hun havde intet at beskylde ham for, hverken utugt eller deslige. Niels Alling bad grædende om forladelse. Peder Eriksen forlangte at hvis han ville slippe for videre tiltale skulle han forføje sig, ikke blot af sognet men af hele herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 121
AO (anslået) opsl. 63
 
14. juli Sagen Gåsdalsmænd ----Markvor Nielsen Vium Krog.
 
hammerum-herred.dk opslag 121
AO (anslået) opsl. 63
 
Peder Eriksen for retten Godtfolks forbøn for Niels Alling, som ikke mente hans løfte og tilbud var gestendig.
 
hammerum-herred.dk opslag 122
AO (anslået) opsl. 64
 
28. juli For retten Peder Poulsen Kibækgård (tidl. Tanderup) med 2 kaldsmænd Niels Jensen og Anders Madsen begge tj. Kibæk for 8 dage siden varslet Cancelliråd og landsdommer Christian Cassius for krav om syn på Kibækgård og Kibæk Mølle. Ligeledes varslet samtlige Kibæk mænd og Poul Møller. Fuldmægtigen Niels Jensen Hvid mente ikke at syn og besigtigelse var nødvendig.
 
hammerum-herred.dk opslag 122
AO (anslået) opsl. 64
 
Jens Nielsen i Fjederholt kom for retten med 2 kaldsmænd, Jens Lassen i Gl. Boesig og Niels Nielsen i Lind, Varslet Gjøde Jensen i Fjederholt vedr. studehandel. Vidner Niels Jørgensen Elmholt og Jørgen Christensen Fjederholt.
 
hammerum-herred.dk opslag 123
AO (anslået) opsl. 64
 
4. aug. Arvekontrakt, Jens Thomsen i Ørregård kom på enken efter Peder Mikkelsen, Maren Sørensdatters vegne i Thalund. Frem kom Peder Nielsen i Hessellund på egne og medarvingers vegne Søren Mikkelsen som boede og døde i Neder Thestrup, hans efterladte børn med lavværge, Villads Hansen i Mønsted, Sal. Jens Villadsens børn i Hessellund Jens Jensen i Gludsted, Søren Jensen Kiergård i Thyregod sogn på egne og deres søsters vegne Anne Jensdatter i gludsted hendes vegne, Jens (Jensen) i Feldborg. Afkald. Peder Nielsen tog Jens Thomsen i Ørregård udi hånd. Så fremkom en af søstrene, Jens Mouritsen i Hestlund på sin hustru Appelone Sørensdatters vegne, så og på hendes medarvingers vegne Ole Sørensen i Abildskov og sal. Maren Sørensdatter, boede i Sandgård i Aulum sogn hendes efterladte børn der sammesteds deres vegne og Simon Pedersen i Sneptrup på datter Kirsten Simonsdatters vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 124
AO (anslået) opsl. 65
 
4. aug Peder Jensen Høgild, varselsmænd Peder Andersen og Christen Cristensen i Snejbjerg, ang Christen Jørgensen Albæks halvpart af kong. Maj. Korntiende af Snejbjerg. Skulle have gjort fremlån til Niels Jensen degn, også varslet Søren Andersen Ørskov som fuldmægtig for Christen Jørgensen. 2 andre varselsmænd Peder Andersen og Niels Poulsen Snejbjerg varslet Niels Jensen degn til Snejbjerg og Tjørring, vidner Jesper Jensen Amtrup og Mads Jensen Haunstrup, samtlige sognemænd: Laurs Andersen Munkgård, Laurs Jensen Volsgård, Christen Christensen Gissumgård, Jens Nielsen Studsgård, Poul Nielsen og Niels Andersen …. . . . ., Jens Christensen Tovstrup, Jep Nielsen og Niels Pedersen sst, Christen Poulsen Krogstrup, Laurs Mikkelsen Haunstrup, …. . . Nielsen og Jens Olesen i Fonvad, Ole Jepsen i Helstrup, . . . . . . Nielsen, Jørgen Jørgensen, Christen Nielsen i (…. . . . . . . . . ) og Christen …. . ., alle sst., Peder Pedersen Hundkær, Mikkel Pedersen Næstholt, Anders Christensen Lervadskær, …. . . . Andersen Kiersgård, Christen Pedersen Østergård, …. . . Jensen, Søren Pedersen, Christen Pedersen Kollund, Jens Knudsen, Jens Mikkelsen, Iver Jensen, Per Christensen, Niels Jensen, …. . . . Dinesen, Per Hansen, Jens Nielsen, Jens Knudsen, og Jakob Nielsen, alle i Snejbjerg by. Just Andersen på Christen Jørgensens vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 127
AO (anslået) opsl. 66
 
4. aug Hr. Stefan Olesen sognepræst til Sunds vedr 100 rdl til arv efter deres afd mor. Præstens stedbørn- Anders Christensen, Peder Christensen, Birgitte Christensdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 128
AO (anslået) opsl. 67
 
4. aug For retten herredsskriver Peder Eriksen contra Niels Mortensen Alling i Lind, som ikke ville efterkomme sit løfte og forpligt at undvige fra sognet og herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 128
AO (anslået) opsl. 67
 
4. aug Højagtbare sign. Peder Madsen nu logerende i Rind præstegård på sin svoger Ulich Christensen Helt sognepræst til Rind og Herning hans vegne, Vedr. kontrakt mellem Mette Christensdatter Donsig med hendes sønner Christen og Jens Pedersen som hendes lavværger på den ene side og Peder Jespersen i Kidris Mølle på den anden side vedr. stridighed om kirkesti til Rind kirke. Ombedt Just Andersen og Peder Jensen Høgild til vitterlighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 129
AO (anslået) opsl. 67
 
11. aug I Herredsfoged Knud Pedersens sted efter amtmandens ordre, mødte herredsfoged i Ulfborg Hind Hans Madsen Blankenberg. Knud Pedersen var blevet angrebet af Peder Poulsen, og kunne derfor ikke selv betjene retten. Frem kom Knud Pedersen Haunstrup, varselsmænd Jens Jepsen og Jens Pedersen af Lind, var ved Peder Poulsens dør i Kibæk og leverede varselssedel til Sidsel Hansdatter som tjener Peder Poulsen. I denne sag havde Knud Pedersen sagt til Peder Poulsen at varselsmænd skulle være voksne mænd og ikke hyrdedrenge. Peder Poulsen optræder beruset, og der var skænderi mellem Peder Poulsen og Knud Pedersen. Tingmænd Morten Jakobsen Baggiskær, Niels Pedersen Ur, Søren Jensen Varhede, Anders Mikkelsen i Nyby, Christen Pedersen i Lind, Mads Moustsen i Mosgård, Anders Christensen Lervadskær og Mads Pedersen i Lind bevidner Peder Poulsens usømmelige opførsel. Yderligere var fremkommet Clemen Jørgensen Salholt birkefoged til Herningsholm og skriver Peder Christensen og Peder Jensen Høgild i Bjødstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 132
AO (anslået) opsl. 69
 
11. aug Endnu Knud Pedersen i Haunstrup, varselsmænd Mads Jensen og Lars Mikkelsen i Haunstrup, var den 28. juli i Tovstrup hos den besovede kvinde Lisbet Hansdatter for at vurdere hendes ejendele, da hun skulle betale lejermålsbøde. Peder Pousen påstod at det var hans gods, den nye fuldmægtig på Tanderup Niels Jensen svarede at det var ikke hans gods længere. Peder Poulsen slog herredsfogeden og forfulgte ham med sin pisk.
 
hammerum-herred.dk opslag 134
AO (anslået) opsl. 70
 
11. aug Her er varselsseddel indført vedr. Lisbet Hansdatter, der var besovet 2 gange, fremlagt af Knud Pedersen, her anført Peder Poulsens skammelige optræden, Landsråd dommer Casius og hans fuldmægtig Jens Nielsen Uldbjerg.
 
hammerum-herred.dk opslag 135
AO (anslået) opsl. 70
 
18. aug Peder Jensen Høgild på sin herre Landmarskal Bülow, herre til Gudum, Lundenæs og Struerholm hans vegne, varselsmænd Niels Poulsen i Snejbjerg og Anders Larsen i Munkgård, varslet samtlige Snejbjergmænd vedr halvpart af kongetiende som Christen Jørgensen i Albæk har i fæste. Søren Andersen protesterede mod forbud fra Lundenæs. Det nævnes at Christen Jørgensen ikke nu bor i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 137
AO (anslået) opsl. 71
 
18. aug For retten Claus Jensen Tang på sign. Laurs Hansen i Ulfborg Kiergård hans vegne, kalsdsmænd Peder Dinesen i Trøstrup Møllested og Christen Christensen i Elkærhus, de var i Kibæk for at varsle Peder Poulsen for resterende familie og folkeskat til Sal. Peder Andersen, forrige konsumptionsforpagter. Skiftebrev af 12. feb. 1694, sluttet 1. april. Enken Johanne Laursdatter benægtede at hendes sal. mand skyldte Peder Poulsen for mursten.
 
hammerum-herred.dk opslag 138
AO (anslået) opsl. 72
 
18. aug Hans Madsen Blankenberg herredsfoged i Ulfborg i dommers sted efter amtmandens ordre i sagen mod Peder Poulsen, sag optages til doms om 4 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 138
AO (anslået) opsl. 72
 
18. aug Knud Pedersen fremlagde tingsvidner i sagen mod Peder Poulsen, der havde skældet og slået ham både med hånd og pisk Den forordnede sættedommer udpeger herredets bedste tinghører, Jesper Jensen Amtrup, Anders Pedersen Langelund, Mikkel Andersen Fjederholt, Thomas Thomsen Lund, Niels Lassen Bredvig, Niels Pedersen Haunstrup, Christen Jensen Lysgård og Mads Christensen Tjørring.
 
hammerum-herred.dk opslag 139
AO (anslået) opsl. 72
 
18. aug Efter amtmandens befaling skulle amtsfuldmægtigen Mikkel Thomsen betjene retten, Laurs Jensen Volsgår fremkom med befalingen.
 
hammerum-herred.dk opslag 139
AO (anslået) opsl. 72
 
18. aug Peder Poulsen fremstod for retten, varselsmænd Poul Mikkelsen Kibæk mølle og Anders Pedersen, varslet herredsfoged Knud Pedersen, hvorvidt hans varsel var i strid mod loven.
 
hammerum-herred.dk opslag 140
AO (anslået) opsl. 73
 
18. aug Her findes fæstebrev indført, fremlagt af Søren Andersen i Ørskov på Christen Jørgensens vegne. Fæstebrev på det halve korntiende i Snejbjerg sogn til Jørgen Olesen og søn Christen Jørgensen i Albæk, som Hr. Anders i Sunds hans efterlevende enke Birthe Knudsdatter afhænder, dat. Sunds 14. jan. 1674.
 
hammerum-herred.dk opslag 140
AO (anslået) opsl. 73
 
18. aug Her findes fuldmagt indført som Sign. Claus Jensen Tange, herredsskriver til Ulfborg Hind har fået på salige Peder Andersens enkes vegne i sagen mod Peder Poulsen Tanderup vedr restance på folke og familieskat. Underskreven Laurs Hansen Ulfborg Kiærgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 141
AO (anslået) opsl. 73
 
18. aug Her findes den post i skiftebrevet efter Peder Andersen Trøstrup indført som vedrører Peder Poulsens restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 141
AO (anslået) opsl. 73
 
18. aug Peder Poulsens krav vedr. 8340 mursten som han påstod at boet efter Peder Andersen Trøstrup skulle betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 142
AO (anslået) opsl. 74
 
18. aug Amtmandens fuldmægtig Mikkel Thomsens befaling, Laurs Jensen Volsgård som sættedommer. Peder Poulsens påståede tilgodehavende hos herredsfoged Knud Pedersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 142
AO (anslået) opsl. 74
 
25. aug For retten Anders Mogensen fuldmægtig for Sign. Rasmus Andersen til Søgård, kaldsmænd Jakob Eriksen og Christen Jakobsen Spegebjerg, varslet i Ørre sogn Christen Pedersen, Christen Madsen og Simon Pedersen i Sneftrup, Peder Mikkelsens enke i Thalund, Søren Christensen i …. . . . ., Niels Lassen i Bredvig, Morten Jepsen i Over Simmelkær, Peder Pedersens enke Anne Christensdatter i Hodsager, Jens Sørensen, Christen Christensen, Kirsten Bredvig, …. . . . . . Jensen som rømte, Mads Jensens enke Karen Pedersdatter som ulovligt er bortviget. I Snejbjerg varslet Christen Nielsen, Ole Sørensen, alle vedr. restancer på skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 143
AO (anslået) opsl. 74
 
25. aug Her er Rasmus Andersens bønder og tjeneres skyld og landgilde indført, det er nævnt at Peder Andersen var hans kære broder.
 
hammerum-herred.dk opslag 145
AO (anslået) opsl. 75
 
1. sept Ædle sign. Rasmus Andersens bønder skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering i deres bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 145
AO (anslået) opsl. 75
 
8. sept. Peder Jensen Høgild på Maren Christensdatters vegne, varselsmænd Jens Nielsen i Fjederholt og Lars Olesen barnefødt i Øster Høgild, varslet Mikkel Andersen fjederholt, Jens Nielsen sst, Niels Pedersen sst, Niels Jørgensen Elmholt, Christen Pedersen Donsig, Jep Nielsen Skærbæk, Christen Sørensen og Peder Christensen sst, og Anders Laursen lille Gunderup, for at vidne om Maren Christensdatters liv og levned. Barnefødt i Øster Høgild. Hun kom i ægteskab med Niels Henriksen fra …. . ?, som rømte, har boet i Rind sogn i 12 år. Endvidere nævnes Gjøde Jensen, Christen Rasmussen Fjederholt og Christen Simonsen Stokkildhoved.
 
hammerum-herred.dk opslag 146
AO (anslået) opsl. 76
 
15. sept Sagen mellem sign. Knud Pedersen og sign. Peder Poulsen, i dag i dommers sted Hans Madsen Blankenberg. Peder Pouslen beder om forladelse, for at han i ubesindig hastighed og drukkenskab i ord og gerning har forgrebet sig mod herredsfogeden. Jens Madsen Albæk som forligsmand.
 
hammerum-herred.dk opslag 147
AO (anslået) opsl. 76
 
20. okt For retten Jens Nielsen (Has) borger og indvåner i Rinkøbing på sign. Rasmus Andersen til Søgård hans vegne, fremlagde kaldseddel med Knud Pedersens hånd og segl, kaldsmænd Christen Jepsen og Anders Andersen Råbjerre. Var ved Lergravs port og leverede stævning til fuldmægtig Christen Andersen vedr. ægt og arbejde. Her findes stævning indført vedr. ægt og arbejde til Lergrav. De indstævnede: Niels Lassen i Bredvig, Laurs Olesen i Varhede, Jens Jepsen sst., Niels Andersen Svarre i Skjerk, Jens Jensen Skrædder, og Christen Jensen sst., Skaris Jensen i Ljørring, Christen Sørensen i Solgård, Peder Hansen i Jersild. Borbjerg sogn: Hogager Jakob Nielsen, Christen Simonsen, Jens Bertelsen, Jens Jensen i Vesterboel, Mikkel Jensen, Peder Jensen, Christen Simonsen og Jens Simonsen Abildholt. Haderup sogn: Niels Christensen og Mikkel Jensen i Grove, Niels Christensen og Christen Christensen i Haderup by, Enevold Nielsen, Jens Christensen, Mads Sørensen og Lars Pederseni Egelund, Jens Henningsen, Jens Madsen, Christen Christensen Furbo, Mads …. . ., Christen Madsen Schou, Peder Jensen, og Jens Christensen Over Feldborg, I Sevel sogn: Christen Pedersen i Dueholm, Ørre sogn: Erik Pedersen, Simon Pedersen, Christen Madsen i Sneftrup, Peder Mikkelsens enke i Thalund, Søren Christensen Nygård, Anne Christensdatter, Jens Sørensen og Christen Christensen Hallundbæk, Snejbjerg sogn: Christen og Jens Nielsen i Fonvad.
 
hammerum-herred.dk opslag 149
AO (anslået) opsl. 77
 
8. dec. For retten varselsmænd Christen Jepsen og Anders Andersen i Råbjerrehus på amtmandens og rettens vegne af herredsfogeden Knud Pedersen var bestilt til at give Jørgen Danielsen Nørre vejen kald og varsel til at svare på spørgsmål hvordan han havde fået sin stjålne hoppe igen, som var stjålen i høstbjærgningstiden sidst forleden. I Knud Pedersens sted Morten Jakobsen Baggiskær. Jørgen Danielsen var i Tarm, Tåbøl, Årup, Bramminge for at få hoppen igen. Personer nævnt i sagen: Just Andersen, Jesper Jensen Amtrup, Clemen Jørgensen Salholt, Peder Andersen og Peder Mortensen i Lind, Jens Madsen tj. Herningsholm, Peder Christensen Agerskov, Mikkel Knudsen Gjelllerup, Jens Nielsen Fjederholt, Peder Jespersen Kidris Mølle, Salig Niels Bloch Øster Høgild, Claus Jensen Tange, Christen Helt, Peder Troelsen af Ulfborg, Peder Sørensen Svendlund. Jørgen Danielsen blev af herresfogeden spurgt om hvem han kendte som sin rette husbond, han svarede at han ikke havde anden end Gud i himlen.
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
15. dec For retten velfornemme Jens Madsen Albæk på Lene Jensdatters vegne i Randers, varselsmænd Christen Christensen og Christen Pedersen begge af Snejbjerg, varslet Peder Poulsen i Kibæk for dom at lide. (restancer)
 
hammerum-herred.dk opslag 154
AO (anslået) opsl. 80
 
22. dec Dette År haver nu Ende Gud os sin nåde til vende.
 

1695

hammerum-herred.dk opslag 155
AO (anslået) opsl. 80
 
19. jan Stokkemænd udpeget Peder Christensen Fjelstervang, Morten Jepsen Simmelkær, Christen Christensen Stoubæk, Anders Sørensen Visgård, Jens Nielsen i Studsgård, Christen Pedersen Ilsgård, Niels Lassen i Gjellerup, Jens Jensen i (Boesig), Peder Jensen i Toudal, Peder Christensen i Pårup.
 
hammerum-herred.dk opslag 155
AO (anslået) opsl. 80
 
26. jan På amtsforvalter Villads Andersens vegne, Anders Nielsen Mollerup, varselsmænd Søren Jensen Varhede og Christen Pedersen Lundby, varslet Christen Jensen den yngre i Skjerk for skyld, landgilde og arbejdspenge
 
hammerum-herred.dk opslag 156
AO (anslået) opsl. 81
 
9. feb Peder Jensen Høgild i Bjødstrup, varselsmænd Jens Jepsen og Jens Pedersen i Lind, varslet Lundenæsbønder i Rind, Herning, Arnborg, Skarrild, Felding og Vium sogne. Varselsmænd Niels Poulsen i Snejbjerg og Ole Christensen sst., varslet lundenæsbønder i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg, Ørre og Nøvling sogne. For resterende præstegæsteri varslet Hr. Thomas Jensen til Timring og Vildbjerg sogne. Varselsmænd stefan Christensen i Gjellerup og Christen Ostersen i Skovby varslet Lundenæsbønder i Ikast, Gjellerup, og Sunds sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 158
AO (anslået) opsl. 82
 
9. feb Her er restancelisten indført vedr. skyld til Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
16. feb Peder Jensen Høgild vedr Lundenæsbønders restancer og Jørgen Christensen Fastrup hans restance til landsråd Bülow for en gård i Lind. Delefogeden fremviser kvittering.
 
hammerum-herred.dk opslag 160
AO (anslået) opsl. 83
 
Peder Jensen Høgild i Bjødstrup fremviser afkaldskvittering fra Magrethe Nielsdatter, der havde fået sin arvelod efter sal. søster Anne Nielsdatter som boede i Bitzou. Udbetalt af hendes kære broder Anders Nielsen i Pinhuset. (dvs. Pinen).
 
hammerum-herred.dk opslag 161
AO (anslået) opsl. 83
 
16. feb For retten varselsmænd Jens Jakobsen tj. Anneksgården v. Arnborg kirke og Peder Christensen tj. Præstegården, på Sognepræsten i Skarrild og Arnborg Hans Winkels vegne, varslet Jens Andersen Birkebæk for at skylde præsten 1 sletdaler.
 
hammerum-herred.dk opslag 161
AO (anslået) opsl. 83
 
16. feb Stævning indført fremlagt af Anders Nielsen Mollerup på Villads Andersens vegne, vedr. restance på Bitzou 1680-1688, 23 rdl, varslet Dines Nielsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 162
AO (anslået) opsl. 84
 
16. feb Arveafkald fra Marrethe Nielsdatter, undeskrivere Niels Christensen Møller i …. . . . . . Mølle og Clemen Jørgensen Salholt.
 
hammerum-herred.dk opslag 162
AO (anslået) opsl. 84
 
23. feb Anders Nielsen Mollerup på Villads Andersens vegne, varselsmænd Niels Mortensen Lind og Ole Christensen Snejbjerg, varslet Dines Nielsen i Bitzou for dom, Peder Jensen Høgild i Bjødstrup på Dines Nielsens vegne søger opsættelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 163
AO (anslået) opsl. 84
 
Samme kopi som ops 161.
 
hammerum-herred.dk opslag 164
AO (anslået) opsl. 85
 
23. feb Kammer kollegiets beregning over restance vedr. Bitzou, Iver Pedersen har selv bondeskylden, herligheden er til Lundenæs. Det påstås at afgiften ikke skulle svares af hartkornet, da det tidligere var tingselsgods.
 
hammerum-herred.dk opslag 164
AO (anslået) opsl. 85
 
9. marts Bitzou sagen, her nævnes Jesper Pedersen som Dines Nielsens formand. Endvidere tidligere havde to bønder 2 boler, nemlig Jakob Mortensen Bjødstrup og Peder Jensen Langelund. Vedr tingselsgodset nævnes Jakob Mortensen Bjødstrup 1 gård, Mads Gregersen 1 boel, Peder Olesen 1 boel, Christen Mortensen 1 halvgård, Peder Jensen 1 gård Langelund, Peder Christensen 1 halvgård Bitzou, Christen Olesen 1 halvgård Sønder Fastrup, Christen Madsen 1 boel i Krogslund, Anders Andersen 1 halvgård i Hauge, Ikast sogn, Christen Christensen 1 gård i Hesselbjerg, Niels (Mortensen?) 1 gård i Hagelskær, Rind sogn Jakob Pedersen 1 gård i Søby, Christen Christensen 1 gård i Lind.
 
hammerum-herred.dk opslag 167
AO (anslået) opsl. 86
 
13. april Hr. Peder Lauridsen sognepræst til Ørre og Hodsager, varselsmænd Peder Gregersen og Christen Nielsen begge tj. Præstegården, varslet Jørgen Pedersen og hans søn Bertel Jørgensen for ulovlig fiskeri.
 
hammerum-herred.dk opslag 168
AO (anslået) opsl. 87
 
20. april Peder Jensen Høgild i Bjødstrup på hans højædle principals bønder i Svendlund, Donsig og Vester Høgild deres vegne, varselsmænd Christen Ostersen i Skovby, og Peder Clemmensen i Gjellerup, varslet Niels Hede i Ikast sogn, Christen Christensen i Bøgeskov, Mads Christensen i Lille Nørlund, Claus og Peder Christensen i Store Nørlund i Ejstrup sogn vedr. volddrift i Troldkærs eng.
 
hammerum-herred.dk opslag 169
AO (anslået) opsl. 87
 
27. april Christen Andersen fuldmægttig på sin principal Hr. asessor Simonsens vegne, varselsmænd Jakob Eriksen Spegebjerg og Dines Jensen i Var, varslet den gudfrygtige matrone Johanne Laursdatter sal. Peder Andersen på Trøstrups enke, vedr Henrik Holsts forhen bønders skattekorn, det er Jens Jensen kræmmer, Jens Jensen skrædder, Christen Jensen Degn, vidner Niels Andersen Svarre i Skjerk og Christen Jepsen Åby. Tidligere fuldmægtig Niels Thomsen, nu i Holstebro og Peder Jensen Ladefoged nævnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 170
AO (anslået) opsl. 88
 
27. april Peder Jensen Høgild forbyder al ulovlig fædrift i Troldkær eng. 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 170
AO (anslået) opsl. 88
 
4. maj Vedr ulovlig fædrift Troldkær eng, Niels Pedersen Uhr på Peder Jensen Høgilds vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 171
AO (anslået) opsl. 88
 
11. maj Christen Andersen fuldmægtig på Lergrav på princpalen asessor Simonsens vegne, varselsmænd Niels Staffensen i Lundby og Peder Andersen i Brohuset i Aulum sogn, varslet Lergravs bønder for skyld, landgilde og skattekorn fra 1. 5. 1694- 1-5. 1695.
 
hammerum-herred.dk opslag 172
AO (anslået) opsl. 89
 
11. maj For retten Anders Pedersen Store Langelund, og fremlagde samtlige sine medarvingers skriftlige afståelse af Store Langelund og partsbondegård, den vestre i Bjødstrup. Afståelse af 10. aug. 1688. Endvidere lovbød han førnævnte gods. 1. ting
 
hammerum-herred.dk opslag 172
AO (anslået) opsl. 89
 
11. maj Her findes Restanceliste over Lergravs bønder indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 174
AO (anslået) opsl. 90
 
11. maj Anders Pedersen Store Langelund med afståelse af 1688 fra hans medarvinger. Jakob Pedersen, Christian Pedersen, på egne vegne, Hr. Ficke Auckesen på hustru Appelone Pedersdatters vegne, Christen Pedersen og Peder Pedersen på egne vegne. Afståelse af arvepart efter vores sal. fader Peder Jensen, forrige herredsfoged i Hammerum herred. Her nævnt at også at Anders Pedersen arver hvad hans mor Inger Jakobsdatter efterlader sig. Endv. Nævnt Jens Ulf Nielsen på hustru Maren Pedersdatters vegne, Svoger Knud Jakobsen i Bjødstrup, skøde til kære svoger Anders Pedersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 176
AO (anslået) opsl. 91
 
18. maj Knud Jakobsen Hesselbjerg, lovbud St. Langelund og part af Bjødstrup lovbud 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 177
AO (anslået) opsl. 91
 
18. maj Fuldmægtigen på Lergrav Christen Andersen med et skøde af Henrik Holst København til Petter Reedtz til Lergrav på følgende : Jens Jensen skræders i Skjerk, Jens Andersen husmands, Hr. Mads Olesen et øde boel, Haderup sogn Neder Feldborg Christen Bertelsen den ældre og Christen Bertelsen den yngre, Morten Madsen, Peder Pedersen og Sidsel Jensdatter, Vistorp Jens Christensens partsbol, Vester Vistorp Jens Jensen og en halvgård. Sælger asessor (Simonsen?)
 
hammerum-herred.dk opslag 178
AO (anslået) opsl. 92
 
25. maj Knud Jakobsen Hesselbjerg på Anders Pedersens vegne 3. gang lovbud på Store Langelund og part af Bjødstrup Vestergård.
 
hammerum-herred.dk opslag 179
AO (anslået) opsl. 92
 
25. maj Niels Markvardsen i Skærbæk i Vium s. fanget …. . . levende ulveunger mellem Fjelstervang og Skærbæk.
 
hammerum-herred.dk opslag 179
AO (anslået) opsl. 92
 
25. maj Peder Jensen Høgild delefoged til Lundenæs, varselsmænd Jens Jepsen i Lind og Jens Pedersen sst., varslet Maren Jensdatter Smed for lejermålsbøde, hun opholder sig hos Jep Nielsen i Skærbæk i Rind s. Bedrevet horeri med Troels Pedersen i Skærbæk Mølle, hvor hun tjente. Attest fra sognepræst Ulrich Christensen Helt.
 
hammerum-herred.dk opslag 180
AO (anslået) opsl. 93
 
25. maj Her findes skøde indført til Anders Pedersen Langelund, nævnt hans trolovede fæstemø Anne Madsdatter Remme. Underskrivere Peder Jensen Høgild i Bjødstrup og Peder Jørgensen Fastrup sst., 30. maj 1695.
 
hammerum-herred.dk opslag 181
AO (anslået) opsl. 93
 
15. juni Christen Andersen fuldmægtig på Lergrav på sin principal asessor Anders Simonsens vegne, kaldsmænd Laurs Olesen i Varhede og Christen Pedersen i Lundby, varslet Jens Jensen Christen Jensen Degn og Jens Jensen Skrædder for resterende skyld og landgilde
 
hammerum-herred.dk opslag 182
AO (anslået) opsl. 94
 
15. juni Christen Knudsen Abildtrup, Bertel Madsen (Skærbæk), og Jep Andersen i Fjelstervang med 2 ulveunger fanget i Abildtruplund og sønden for Tanderupkær.
 
hammerum-herred.dk opslag 183
AO (anslået) opsl. 94
 
6. juli Anders Mogensen i Ringkøbing på Rasmus Andersen til Søgårds vegne, kaldsmænd …. . . Didriksen i Trøstrup Møllested og Christen Christensen i Elkær, varslet Christen Pedersen i Lundby vedr. gæld til sal. Peder Andersen Trøstrup. Udlagt i en gældsbetaling til Anne Kohl, sal. Emmikes, sognepræst til Køge. Yderligere nævnt velædle Anders Simonsen til Lergrav, Peder Tved, Anna Ramel.
 
hammerum-herred.dk opslag 184
AO (anslået) opsl. 95
 
13. juli Jens Jørgensen Klem på Rasmus Andersen til Søgård hans vegne, kaldsmænd Laurs Skarissen i Ljørring Niels Christensen Neb, varlset Morten Jepsen i Simmelkær, Christen Pedersen, Christen Madsen og Simon Pedersen i Sneptrup, Søren Christensen Nygård, Niels Lassen i Bredvig, Erik Jensen Thalund, Anne Christensdatter, sal, Peder Pedersens enke i Hallundbæk, Jens Sørensen, Christen Christensen sst, Karen Pedersdatter fra Bredvigbæk som er rømt, Peder Jensen møller i Nybro mølle for mølleskyld, Snejbjerg sogn: (Jens) Olesen i Fonvad Christen Nielsen og Ole Sørensen, Alle for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 186
AO (anslået) opsl. 96
 
13. juli Jens Sørensen Klem af Ringkøbing på Rasmus Andersens vegne varslet Peder Jensen Nybro mølle for synsmænds opkrævelse, synsmænd var Laurs Ibsen i Kiergård, Jens Sørensen Hallundbæk, Christen Jensen Kragsnap.
 
hammerum-herred.dk opslag 187
AO (anslået) opsl. 96
 
13. juli For retten Christen Nielsen Vorgod guds ords medtjener til Skarrild og Arnborg menigheder, varselsmænd Christen Therkildsen i Toudal og Peder Troelsen tj. Hjøllund, varslet Peder Jensen Høgild for syn af halvgård i Lille Hjøllund.
 
hammerum-herred.dk opslag 187
AO (anslået) opsl. 96
 
20. juli Peder Jensen Høgild i Bjødstrup delefoged til Lundenæs, Peder Jørgensen, Svend Laursen, alle af Bjødstrup, varselsmænd Christen i Skovby og Peder Clemmensen i Gjellerup, varslet alle Sønder og Nørre Fastrupmænd, Jørgen Christensen og Peder Graversen og Anne Nielsdatter hendes sønner Christen og Mads Nielsen i Nørre Fastrup, Clemen Christensen og Clemen Andersen og Jens Hansen i Sønder Fastrup vedr Bjødstrup mark og enge. Jens Jensen og Staffen Christensen i Bundgård i Gjellerup var ved Fastrupfolk og forbød dem at drive med deres kvæg og fæmon på Bjødstrup grund.
 
hammerum-herred.dk opslag 188
AO (anslået) opsl. 97
 
20. juli For retten 4 synsmænd Niels Nielsen i Arnborg …. Lassen sst., Peder Jensen Toudal, Erik Jensen Store Hjøllund efter Hr. Christen Nielsen Vorgods begæring at syne den halvgård som var Christen Nielsen forundt.
 
hammerum-herred.dk opslag 189
AO (anslået) opsl. 97
 
20. juli Christen Jepsen Åby på Rasmus Andersen til Søgård hans vegne vedr syn af Nybro Mølle.
 
hammerum-herred.dk opslag 190
AO (anslået) opsl. 98
 
27. juli Chr. Jepsen i …. . . . . og Christen Christensen i Elkærhus på kgl. amtmands vegne forkyndt for samtlige Skarrild sognemænd for deres sandhed og vidne og Søndergårds tilhørende mark og enge. Det var Ole Mortensen i Sønder Karstoft, Hans Hansen Pinvig, Niels Christensen i …. . . . . . . ., Laurs Christensen Heesgård, Jens Christensen Ludstrup, Mads Sørensen Skarrild by, Ole Nielsen sst, Søren Bentsen sst, Jens Sørensen og …. . . . Pedersen i Grene, Christen Thomsen degn i Silstrup, Niels Olesen sst, Jakob Christensen, Jens Christensen og Knud Christensen alle i …. . . . . . ., Jens Jakobsen og Christen Christensen Pinvig, Christen Pedersen i Skarrild Krog, Laurs Jørgensen Øvig, Christen Pedersen i …. . . . ., Peder Andersen sst, Søren Madsen sst, Iver Poulsen i Heesgård, Anders Sørensen og Søren Sørensen i Klinkgård, Peder Ibsen i Døvling, Anders Jakobsen sst, Morten Olesen i Klink, Christen Jakobsen sst, …. . . . . . Olesen, Mikkel Christensen, Mikkel Nielsen i Ludstrup, (Ole) Poulsen Hesselvig. Peder Jensen Høgild på Hr. Hans Hansen Winkels vegne. Yderligere er Jens Jensen og Thomas Jensen i Rommig nævnt.
 
hammerum-herred.dk opslag 191
AO (anslået) opsl. 98
 
27. juli Peder Jensen Høgild 2. gang forbud mod Fastrupfolk at komme på Bjødstrup grund med kvæg og fæmmon.
 
hammerum-herred.dk opslag 191
AO (anslået) opsl. 98
 
27 Her er indført stævning vedr Skarrild sognemænds vidne om Søndergård og Præstegårds jord.
 
hammerum-herred.dk opslag 192
AO (anslået) opsl. 99
 
10. aug Peder Jensen Høgild 3. gang forbud for Fastrupmænd- Bjødstrup mark.
 
hammerum-herred.dk opslag 192
AO (anslået) opsl. 99
 
24. aug Anders Mogensen Ringkøing på Rasmus Andersen til Søgård hans vegne, irettesættelse af Peder Jensen Nybro Mølle, som begærer udsættese 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 192
AO (anslået) opsl. 99
 
24. aug Peder Pedersen Øster Høgild mødt, skulle være varslet af Anders …. . . ., men ingen mødt.
 
hammerum-herred.dk opslag 193
AO (anslået) opsl. 99
 
31. aug Peder Jensen Høgild i Bjødstrup på sin højædle herres vegne, varselsmænd Jens Jensen og Staffen Christensen begge boende i Bundgård i Gjellerup, varslet Anders Nielsen i Pinhuset ved Oddesund i Humlum sogn, vedr resterende herlighedsskatter fra 1. jan. 1680 til 1. juli 1688, også varslet broderen Christen Nielsen tj. Resen præstegård. Restance 23 rdl, 4 mk og 7 skilling. Yderligere i samme sag varslet Jørgen Christensen Fastrup og Peder Jørgensen Bjødstrup, Søren Nielsen og Peder Jensen Hammerum for at vidne. Søren Nielsen var Lægdsmand i Gjellerup s. 1684. Peder Jensen Hammerum i 1685 og 1686.
 
hammerum-herred.dk opslag 194
AO (anslået) opsl. 100
 
31. aug Peder Jensen Møller i Nybro Mølle efter udsættelse, fremviser kvittering af 28 aug. til Rasmus Andersens fuldmægtig Anders Mogensen.
 
hammerum-herred.dk opslag 195
AO (anslået) opsl. 100
 
7. sept Peder Jensen Høgild beviser at skat ikke er betalt for Bitzou, skyldnere Anders Nielsen Christen Nielsen og umyndige søskende. Sag opsat 3 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 196
AO (anslået) opsl. 101
 
21. sept For retten Niels Poulsen værende i Frølund, varselsmænd Thomads Pederse i Munklund og Anders …. . i Skovby varslet Knud Jakobsen Hesselbjerg ang. en ager i Hesselbjerg som Knud Jakobsen havde lejet Niels Poulsen til at tilså med korn. Også varslet Iver Graversen i Heselbjerg og hans hustru Magrethe Jensdatter, Maren Jakobsdatter sst. og Anders Jensen i Uhr. Tog møg i Christen Nielsens gård i Hesselbjerg. Maren Jakobsdatter sal. Christen …. . . . . . . efterleverske.
 
hammerum-herred.dk opslag 197
AO (anslået) opsl. 101
 
21. sept Førnævnte Niels Poulsen med samme varselsmænd varslet Knud Jakobsen Hesselbjerg for skælden og ukvemsord, Christen Christensen Frølund og Jens Mikkelsen sst. bevidnede at han havde kaldt Niels Poulsen for skjælm og hundsfot. Yderligere nævnt Christen Andersen Grødde og Peder Jensen Høgild. Knud Jakobsen ville ikke betale for arbejdet.
 
hammerum-herred.dk opslag 198
AO (anslået) opsl. 102
 
28. sept Anders Nielsen Mollerup på amtsforvalter Villads Andersens vegne varselsmænd Peder. . . . og Mads Jensen i Lind, varslet Gregers Poulsen i Lind for dom, også varslet sal. Major Gosmans arvinger for resterende skatter. Gregers Poulsen havde ved Erik Toxvig leveret skrivesle til Fredericia vedr. amtmandens beslaglæggelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 198
AO (anslået) opsl. 102
 
28. sept Anders Nielsen Mollerup af Ringkøbing på Vilads Andersens v. varselsmænd Christen Christensen og Anders Nielsen i Snejbjerg varslet Laurs Jensen og svoger Peder Christensen i Burgård, Ole Christensens enke i Pugdal vedr. resterende kgl. skatter. Laurs Jensens søn Jens Laursen nu boende i Kringelgård. Her nævnes Ole Olesen Norden Bjerre.
 
hammerum-herred.dk opslag 200
AO (anslået) opsl. 103
 
28. sept Peder Jensen Høgild i dag efter 3 ugers opsættelse begærer dom over Anders Nielsen i Pinen og Christen Nielsen tj. Resen præstegård for resterende skatter, samt Peder Jensens udgifter og Just Andersens udgifter. Sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 200
AO (anslået) opsl. 103
 
28. sept Niels Poulsen i Frølund fremlagde et tingsvidne om den ager i Hesselbjerg som han tilsåede for Knud Jakobsen for ca. 3 år siden, han krævede betaling for påført gødning, sædekorn og jordleje. Sag opsat 4 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 201
AO (anslået) opsl. 103
 
28. sept Niels Poulsen contra Knud Jakobsen vedr ukvemsord.
 
hammerum-herred.dk opslag 201
AO (anslået) opsl. 103
 
28. sept Anders Nielsen Mollerups kaldseddel vedr. Sal. Gosmans gods i Rind sogn, resterende skat, tidligere Tanderup.
 
hammerum-herred.dk opslag 201
AO (anslået) opsl. 103
 
28. sept Samme Anders Nielsens kaldsseddel til Laurs Jensen og svoger Peder Christensen i Burgård, og Ole Christensens enke i Pugdal.
 
hammerum-herred.dk opslag 201
AO (anslået) opsl. 103
 
28. sept Samme Anders Nielsen vedr. restance i Kirkegodset i Vildbjerg sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 202
AO (anslået) opsl. 104
 
28. sept Her findes attest indført ved Peder Jensen Høgild, angående de penge som Anders Nielseni Pinen havde hos delefogeden. Det var de umyndige søskendes arv efter deres salige søster Mette Nielsdatter. Kautionen var 100 rdl. Underskret af Just Andersen Holst.
 
hammerum-herred.dk opslag 203
AO (anslået) opsl. 104
 
12. okt Peder Jensen Høgild begærede endelig dom over sal. Iver Pedersens arvinger for resterende skatter i Btzou. Forvalter over Lundenæs var Christian Ulrich Schultz, Amtsforvalteren var Villads Andersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 205
AO (anslået) opsl. 105
 
26. okt For retten Knud Jakobsen Hesslbjerg og Niels Poulsen i Frølund, Knud Jakobsen skal betale Niels Poulsen ½ tønde god rug og 1 sletdaler. I sagen om ukvemsord beder Knud Jakobsen om forladelse. Sagen forligt.
 
hammerum-herred.dk opslag 205
AO (anslået) opsl. 105
 
2. nov Peder Mortensen Gjellerup varselsmænd Peder Nielsen og Christen Andersen Gjellerup, varslet Niels Christensen i Gjellerup for misligehold af Hans Thomsens halve gård i Gjellerup. Varsler Niels Christensen for synsmænds opkrævelse. Peder Mortensen har fuldmagt fra sin svoger Hans Thomsen på Langeland. Vidner Jens Jensen Gjellerup, der har set Thomas Thomsen Gjelleruplund hente et læs hø i Gudumkær, yderligere vidner var Christen Christensen og Christen Madsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 206
AO (anslået) opsl. 106
 
2. nov Her findes fuldmagt indført over Hans Thomsens tjenere i Gjellerup by, som var Christen Christensen og Niels Christensen Hauge. Underskreven af Hans Thomsen Tranekær på Langeland.
 
hammerum-herred.dk opslag 207
AO (anslået) opsl. 106
 
2. nov Peder Jensen Høgilds indlæg ang. Bitzous resterende skatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 208
AO (anslået) opsl. 107
 
30. nov For retten Anders Pedersen Vium Kærgård, varselsmænd Christen Olesen tj. Vium og Peder Jensen …. . ., varslet Niels Christensen til Vium Skærbæk, hans gårdhund havde gjort skade på viktualie og vindue hos Anders Pedersen. Vidner Peder Larsen og Jens Jensen Vium Skærbæk. 2 synsmænd udpeget som var Jens Poulsen i Vium. . . . . og Jens Madsen Vium Krog.
 
hammerum-herred.dk opslag 209
AO (anslået) opsl. 107
 
30. nov Hr. Jørgen Mouritsen i Vorgod præstegård med indlæg mod Niels Christensen, der var obsternassig og ikke ville erstatte hvad hans gårdhund havde ødelagt.
 
hammerum-herred.dk opslag 210
AO (anslået) opsl. 108
 
14. dec Anders Mogensen fremkom på Rasmus Andersens vegne vedr. Salig Peder Andersen Trøstrups mellemregning til Anne Ramel, Rasmus Andersen påstand går ud på at den sal. mand havde 382 rdl tilgode i afregningen med Lergrav. Her er Peder Andersens obligation indført, Lergrav hovedgård med bøndergods i Aulum sogn indført. Anna Ramel påberåber sig Turebyholm birketing som sit værneting.
 

1696

hammerum-herred.dk opslag 219
AO (anslået) opsl. 112
 
11. jan 8 mænd Søren Jensen Varhede, Anders Mikkelsen Nyby, Ole Jørgensen Fjelstervang, Niels Andersen (Amtrup), Clemen Andersen Fastrup, Niels Pedersen Uhr, Jens Jensen i …. . . . og Jens Lassen i Boesig.
 
hammerum-herred.dk opslag 219
AO (anslået) opsl. 112
 
11. jan Peder Jensen Høgild på sin principal Jochum Werner von Bülows vegne, varselsmænd Jens Jepsen og Jens Pedersen i Lind, varslet samtlige Lundenæsbønder og tjenere for skyld og landgilde i Rind Herning, Arnborg, Skarrild, Felding og Vium sogne. Varselsmænd Niels Poulsen og Niels Nielsen i Snejbjerg varslet bønder i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg, Nøvling og Ørre sogne. Samtidig varslet Kirkeværger til Vildbjerg kirke Peder Christensen i Burgård, Kirkeværgen til Ørre kirke Lars Gregersen i Foldager for resterende kirkeskat. Varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Jens Jensen i Gjellerup varslet bønder i Gjellerup, Ikast og Sunds sogne. Også varslet Kirkeværgen for Ikast kirke Ole Madsen Lyngholm. Hr. Thomas Jensen Vildbjerg varslet for resterende præstegæsteri.
 
hammerum-herred.dk opslag 220
AO (anslået) opsl. 113
 
11. jan Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm birketing, varselsmænd …. . . . . . Nielsen og Jens Christensen Koustrup, varslet Anders Jensen Mosgård i Assing sogn, Peder Pedersen Ll. Fjelstervang, Morten Jakobsen Baggiskær og Anders Christensen Lervadskær vedr. syn af den døde mand som var funden på marken mellem Lind og Baggiskær. Den døde var Roer Poulsens søn Christen Roersen som var hos Christen Jensen i Lind, den dødes trolovede Kirsten Nielsdatter til huse hos Peder Mortensen i Lind. 4 andre synsmænd var Dines Jensen, Troels Jensen, Jens Pedersen og Knud Nielsen, alle af Birk.
 
hammerum-herred.dk opslag 221
AO (anslået) opsl. 113
 
11. jan Peder Graversen i Tværmose og Ole Madsen Lyngholm vedr. Peder Graversens formynderskab over Ole Madsens 4 stedbørn, som efter deres sal. fader Simon Graversen arvede 80 sletdaler og 2 td. rug, deres sal moder var Anne Jensdatter, skifte efter hende 9. okt. 1695 Lyngholm, uigenkaldelig afkald fra Ole Madsen og arvinger.
 
hammerum-herred.dk opslag 222
AO (anslået) opsl. 114
 
11. jan Syn af den døde mand Christen Roersen af 8 dannemænd i Herredsfoged Knud Pedersens nærværelse. Manden var ulykkelig falden i den hårde og frosne jord, og i samme fald slaget sig til døde.
 
hammerum-herred.dk opslag 224
AO (anslået) opsl. 115
 
1. feb Påråbt om nogen af de indstævnede Lundenæsbønder og tjenere var tilstede, ingen mødt.
 
hammerum-herred.dk opslag 224
AO (anslået) opsl. 115
 
8. feb Knud Jakobsen Hesselbjerg på Christen Andersens vegne i Højris, varselmænd Peder Pedersen i Isen og Christen Pedersen tj. Grødde, varslet afgangne Anders Poulsens 3 sønner, Jens Andersen, Knud og anden Jens Andersen for synsmænds opkrævelse. Synsmænd var Simon Jørgensen i Tulstrup, Christen Christensen Hagelskær, Peder Andersen i Lægdsgård og …. . . . Christensen Uhr.
 
hammerum-herred.dk opslag 225
AO (anslået) opsl. 115
 
15. feb Palle Dyre til Sindinggård hans visse bud Rasmus Jensen, varselsmænd Christen Pedersen i Nyby og Lars Jensen Kragsnap, varslet Christen Christensen i Skibbild og Margrethe Christensdatter med lavværge og søn Knud Pedersen vedr. de tørv som var gravet af Jørgen Nielsen Østerhoved.
 
hammerum-herred.dk opslag 225
AO (anslået) opsl. 115
 
15. feb Samme varselsmænd varslet Peder Sørensen …. . . . som tjente Sindinggård og var rømt til Sandgård i Ørre.
 
hammerum-herred.dk opslag 226
AO (anslået) opsl. 116
 
15. feb Samme varselsmænd varslet Mikkel Nielsen som var rømt fra Pungvig.
 
hammerum-herred.dk opslag 228
AO (anslået) opsl. 117
 
15. feb Samme varselsmænd varslet en del af Sindinggårds bønder vedr. resterende skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 228
AO (anslået) opsl. 117
 
22. feb Peder Jensen Høgild med domsformelding for Lundenæsbønder og tjenere, som skal betale restancer inden 15 dage eller lide nam og vurdering i deres bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 228
AO (anslået) opsl. 117
 
22. feb Palle Dyre -sagen om tørv, 8 og 14 dages varsel. Peder Jensen Høgild protesterede.
 
hammerum-herred.dk opslag 229
AO (anslået) opsl. 117
 
22. feb Peder Jensen Høgild på herskabets vegne, varselsmænd Mads Pedersen og Niels Madsen i …. . . . . ?, varslet Palle Dyre vedr tørv som hans bonde Jørgen Nielsen i Østerhoved havde gravet, om det ikke var på Skibbild Mark sønden og østen bækken at der var gravet, Jørgen Nielsen varslet og Christen Laursen Egebæk som før boede i Øster Hoved varslet.
 
hammerum-herred.dk opslag 229
AO (anslået) opsl. 117
 
22. feb Her findes Lundenæs restancer indført for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 233
AO (anslået) opsl. 119
 
22. feb Peder Jensen Høgild på Christen Andersen i grødde hans vegne. Varselsseddel fra landstinget, ved Christoffer Bartolin til Kaas og Christian Casius til Tanderup, landsdommer, varselsmænd Frans Pedersen og …. . Matisen i Viborg, varslet sal. Anders Poulsen og sal. Kirsten Lauridsdatters arvinger. De boede i Højris i Ikast sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 233
AO (anslået) opsl. 119
 
29. feb Peder Christensen fuldmægtig for Palle Dyre til Sindinggård begærede dom over Peder Sørensen (Tværmose), der rømte Sindinggård. Peder Jensen Høgild mødte og svarede at Peder Sørensen tjente hans herskabs bonde Jens Sandgård i Ørre, og tilbød at betale erstatning. Sag ikke til doms, udsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 234
AO (anslået) opsl. 120
 
29. feb Peder Christensen foged på Sindinggård på Palle Dyres vegne begærede dom over Mikkel Nielsen der var rømt fra Pungvig. Han var ikke mødt. Han må anses som rømningsmand hvor han træffes.
 
hammerum-herred.dk opslag 235
AO (anslået) opsl. 120
 
29. feb Peder Christensen foged Sindinggård begærede dom over Skibbild besidder for at have taget de tørv som Jørgen Nielsen havde gravet. Peder Jensen Høgild protesterede og påstod at tørvene var gravet på Skibbild mark.
 
hammerum-herred.dk opslag 235
AO (anslået) opsl. 120
 
7. marts Peder Jensen Høgilds tilbud på sin principals vegne til Jens Nielsen Sandgård i Ørre vedr. Peder Sørensen Tværmose der var rømt fra Sindinggård. Peder Christensen foged på Palle Dyres vegne godtog ikke tilbud fra Peder Jensen Høgild, og begærede dom. Peder Sørensen skulle betale ½ års løn.
 
hammerum-herred.dk opslag 235
AO (anslået) opsl. 120
 
7. marts For retten Palle Dyre i sagen om bortførte tørv, han lod sagen falde.
 
hammerum-herred.dk opslag 236
AO (anslået) opsl. 121
 
14. marts For retten velforstandige mand Andes Pedersen Store Langelund vedr. søsterdatter Johanne Jørgensdatters arv efter faderen sal. Jørgen Grum der var sognepræst til Ikast kirke, formynder Henrik Grum på Vitvedgård. Anders Pedersen tilbød at antage arven. Ifgl. Skifftebrev af 13. juli sidst forgangen. Her er nævnt Johanne Jørgensdatters stedmor Magdalene Olufsdatter Wrou, Hr. Jens Nielsen Dybech, og Hr. Laurs Lassen Ikast.
 
hammerum-herred.dk opslag 237
AO (anslået) opsl. 121
 
14. marts Jens Jepsen i Varhede på Knud Rafns vegne, varselsmænd Jens Jensen i …. . . . og …. . . . . Christensen i Skjerk, varslet Christen Pedersen, Christen Madsen og Simon Pedersen for skyld, landgilde og arbejdspenge.
 
hammerum-herred.dk opslag 239
AO (anslået) opsl. 122
 
28. marts Jens Nielsen Ulf i Østerdam havde fået lovbudsvarsel, af hvem vidste han ikke.
 
hammerum-herred.dk opslag 240
AO (anslået) opsl. 123
 
9. maj For retten Jens Andersen og Niels Jakobsen Fjelstervang med 7 levende ulveunger, som de havde fundet på heden vesten for Fjelstervang, betaling herfor 1 skilling af hvert 1½ td. hartkorn
 
hammerum-herred.dk opslag 240
AO (anslået) opsl. 123
 
16. maj Christen Andersen, fuldmægtig på Lergrav, varselsmænd Jakob Eriksen Spegebjerg og Peder Andersen i Brohuset, varslet samtlige Lergravs bønder og tjenere i Aulum sogn for restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 241
AO (anslået) opsl. 123
 
16. maj Christen Pedersen Skarrild Krog varselsmænd Morten Olesen i Klink og Peder Madsen tj. Skarrild Krog, varslet Laurs Jørgensen i Øvig vedr synsmænds opkrrævelse. Synsmænd Jens Olesen i Hjøllund, Erik Jensen, Jens Jensen og anden Jens Jensen alle Lille Hjøllund.
 
hammerum-herred.dk opslag 242
AO (anslået) opsl. 124
 
23. maj Syn af Laurs Jørgensens påboede gårds brøstfældighed Øvig.
 
hammerum-herred.dk opslag 243
AO (anslået) opsl. 124
 
30. maj Peder Jensen Høgild, varselsmænd Staffen Christensen i Gjellerup og Christen Ostersen i Skovby, varslet Jens Jepsen i Lund, Morten Nielsen og Ole Lassen i Lundgård for synsmænds opkrævelse på den halvgård som Niels Graversen sidst påboede, synsmænd Peder Mortensen i Gjellerup, Ole Nielsen sst, Anders Jensen og Jens Jensen, alle i Gjellerup.
 
hammerum-herred.dk opslag 243
AO (anslået) opsl. 124
 
6. juni Peder Jensen Høgild med førnævte synsmænd, uden Anders Jensen, i hans sted Christen Jensen, og synede halvgården som Niels Graversen sidst påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 244
AO (anslået) opsl. 125
 
6. juni For retten Laurs Nielsen Skrædder barnefødt i Harridskov i Assing sogn, boede hos Jens Nielsen sst., For retten også hans farbroder Anders Lassen i Fjelstervang der var værge for sin brors sal. Niels Lassens børn som var Laurs Nielsen, Anders Nielsen Kirsten og Mette Nielsdøtre og den afdøde søster Maren Nielsdatter. Kvittering for arv.
 
hammerum-herred.dk opslag 245
AO (anslået) opsl. 125
 
13. juni Knud Jakobsen Hesselbjerg på Christen Jørgensen Fastrups vegne, varselsmænd Ole Pedersen Lille Fastrup og Niels Jensen Nørre Fastrup, varslet samtlige Ikast sognemænd, undtagen Christen Andersen Højris, Christen Madsen ved Ikast kirke og Christen Christensen Hagelskær. Opsigelse af akkord af anpart af kongetienden tilhørende Lundenæs, som Christen Jørgensen er berettiget til. For eftertiden vil Christen Jørgensen tage tienden på neg og kærv og ikke på skæppen. Ikast sognemænd varslet ved Niels Nielsen i Hesselbjerg og Thomas Pedersen Munklund. 1. tings varsel
 
hammerum-herred.dk opslag 246
AO (anslået) opsl. 126
 
20. juni Knud Jakobsen Hesselbjerg på Christen Jørgensen Fastrups vegne 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 246
AO (anslået) opsl. 126
 
27. juni Niels Thomsen Holstebro på borgmester Christen Nielsens vegne, varselsmænd Anders Kieldsen Østertoft og Ole Pedersen sst, varslet Niels Jensen Degn til Snejbjerg og Tjørring for gæld 15rdl og 3 mark som han skyldte for Humle. Yderligere varslet i samme sag Hr. Christen Sørensen sognepræst tl Sinding og Nøvling.
 
hammerum-herred.dk opslag 246
AO (anslået) opsl. 126
 
27. juni Førnævte Niels Thomsen på Simon Andersen Been ridefoged til Brejninggård hans vegne, varselsmænd Jens Andersen Frølund og Christen Pedersen tj. Christen Mortensen i Frølund, varslet Peder Mortensen i Gjellerup. . . . . . . . . . . . 2 mænd fra Frølund Niels Nielsen og Peder Christensen var hos Peder Mortensen i Frølund og på Simon Beens vegne forbød ham at afhænde eller bortføre noget fra sin gård.
 
hammerum-herred.dk opslag 247
AO (anslået) opsl. 126
 
27. juni Knud Jakobsen Hesselbjerg på Christen Jørgensen Fastrups vegne vedr korntiende, 3. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 247
AO (anslået) opsl. 126
 
27. juni Delefoged Peder Jensen Høgild på forvalter Schultz vegne oplyser at en del køer kvier og unge stude og får og andet kommer på auktion i Snejbjerg by, Vester Høgild og Sønder Fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 247
AO (anslået) opsl. 126
 
4. juli Samme som forrige, 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 248
AO (anslået) opsl. 127
 
11. juli Niels Thomsen Holstebro på borgmester Christen Nielsens vegne begærer dom over Niels Jensen Degn for gæld, yderligere nævnt Peder Grøn i Holstebro og Hr. Søren Christensen til Sinding og Nøvling sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 248
AO (anslået) opsl. 127
 
11. juli Her findes indlæg af Niels Thomsen på borgmesterens vegne indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 249
AO (anslået) opsl. 127
 
18. juli Peder Jensen Høgild forespørger om nogen af de Skibbild mænd og besiddere i Nøvling sogn vil vedkende sig bondeskyldsrettighed på en gård i Skibbild, så skal de straks betale herlighedsafgiften. Hvis ikke kan den fæstes. 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 249
AO (anslået) opsl. 127
 
25. juli Peder Jensen Høgild på sin herres vegne, varselsmænd …. . . Andersen og Niels Pouslen i Snejbjerg varslet Skibbildmænd Christen Chrisensen Smed, Lau. . . . . . . . . . ., Margrethe Christensdatter og Johanne Gravesdatter, umyndige med lavværge, om nogen vedkender sig bondeskyldsrettighed på en gård i Skibbild.
 
hammerum-herred.dk opslag 250
AO (anslået) opsl. 128
 
1. aug Cristen Christensen Snejbjerg, varselsmænd Peder Christensen i Snejbjerg og Hans Nielsen tj. Sst, varslet Niels Henriksen og hustru Kirsten …. . . for 1 rdl. som de fik for at undervise deres datter Else Christensdatter i Vævning.
 
hammerum-herred.dk opslag 251
AO (anslået) opsl. 128
 
1. aug Peder Jensen Høgild førte for retten en ledig løs uden bånd og fængsel en person som var påggrebet af Peder Christenen i Mellem Søby og Søren Pedersen i Ejstrup sogn for hestetyveri. Var i Tinnet i Nykirke sogn 23. juli hos Mads Bødker. Tyven var Niels Sørensen, tj. Hastrup, var rytter på 7. år.
 
hammerum-herred.dk opslag 253
AO (anslået) opsl. 129
 
1. aug. Peder Jensen Høgild vedr. bondeskyldsrettighed i Skibbild, 3. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 254
AO (anslået) opsl. 130
 
26. sept For retten Jens Jespersen, Ole Larsen og Christen Mikkelsen, varselsmænd Staffen Christensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, varsle lovbud af halv selvejerbondegård i Lund by som Niels Graversen sidst påboede. Også varslet Peder Jensen Høgild og Mikkel Nielsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 254
AO (anslået) opsl. 130
 
3. okt Christen Mikkelsen lovbød halv selvejerbondegård, 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 255
AO (anslået) opsl. 130
 
10. okt Jens Jepsen vedr. lovbud af førnævnte, 3. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 255
AO (anslået) opsl. 130
 
24. okt Jens Christensen Sønder Fastrup med et skøde af den halve selvejerbondegård i Lund by, som Niels Graversen sidst påboede. Jens Jepsen, Ole Larsen, Christen Mikkelsen sælger til Jens Christensen og hustru Anne Mikkelsdatter. Til vitterlighed Thomas Thomsen Lund og Anders Pedersen Store Langelund.
 
hammerum-herred.dk opslag 257
AO (anslået) opsl. 131
 
14. nov Jørgen Knudsen i Hammerum fremlagde skøde af Christian Ulrich Schultz på den halve selvejerbondegård i Hammerum som Peder Jensen …. . . . . ibor.
 
hammerum-herred.dk opslag 258
AO (anslået) opsl. 132
 
21. nov Hr. Svenning Poulsen Svenstrup sognepræst i Gjellerup framlagde et skøde af Christian Ulrich Schultz på den selvejerbondegård som Clemen Pedersens enke, Jens Jensen og Staffen Christensen påbor.
 
hammerum-herred.dk opslag 259
AO (anslået) opsl. 132
 
5. dec Sign. Niels Jensen af Gødstrup på sin fars vegne, Hr. Jens Nielsen sognepræst til Snejbjerg og Tjørring, som var lavværge for Karen Kieldsdatter, sal. Mourids Olufsen medtjener til Hvornum og Stenild sogne, varselsmænd Christen Christensen Snejbjerg og Peder Christensen sst. varslet Anders Jakobsen i Døvling, Peder Ibsen og søn Jens Pedersen sst., Peder Nielsen i Nederby i Felding sogn, Niels Christensen og Søren Sørensen i Gammelgård i Skarrild, Mikel Smed og Ole Møller sst, Søren Sørensen, Anders Sørensen i Klinkgård, Laurs Christensen og Iver Poulsen i Heesgård for restancer.
 

1697

hammerum-herred.dk opslag 260
AO (anslået) opsl. 133
 
9. jan Niels Jensen af Gjødstrup på førn. Karen Kieldsdatters vegne, sag opsættes 14 dage på grund af vinterens strenghed, vejrliget og vejens besværlighed.
 
hammerum-herred.dk opslag 260
AO (anslået) opsl. 133
 
16. jan 8 mænd udpeget: Aulum sogn Anders Dinesen i (Var), Sinding og Nøvling sogn: Laurs Jensen i Boelsgård, Ørre Og Hodsager: Las Østergård i Oustrup, Ikast Sunds og Herning sogne: Søren Simonsen i Ravnsvad, Rind sogn: (Peder ) Jakobsen Mørup, Skarrild og Arnborg sogne: Erik Jensen Store Hjøllund, Felding og Assing sogne: Primdal Ibsen i Kibæk, Vorgod og Vildbjerg sogne: Niels Svenningsen Pugdal.
 
hammerum-herred.dk opslag 260
AO (anslået) opsl. 133
 
23. jan Sign. Niels Jensen i Gødstrup på Karen Kieldsdatters vegne fremlagde restancer, nogle af de indstævnede kunne fremvise kvittering, og bad om selv at få Karen Kieldsdatter i tale når vejrliget og vejene blev bedre.
 
hammerum-herred.dk opslag 261
AO (anslået) opsl. 133
 
30. jan Jens Christensen i Fastrup, varselsmænd Ole Pedersen Fastrup og Las Jensen i …. . . ., varslet Ole Nielsen, Christen Jensen, Anders Jensen, Jens Jensen og Staffen Christensen for resterende kongetiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 262
AO (anslået) opsl. 134
 
De førnævnte varselsmænd varslede Jens Jensen i Gjellerup for 4 sletdaler og en tønde rug som han havde lånt af Jens Christensen i fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 263
AO (anslået) opsl. 134
 
30. jan Her er restance indført af Niels Jensen Gødstrup vedr Karen Kieldsdatters bønder i Skarrild og Felding sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 264
AO (anslået) opsl. 135
 
6. feb For retten Christen Christensen Smed i Skibbild med en skrivelse fra sin sognepræst Christen Sørensen Svenstrup til Sinding og Nøvling sogne, der fortæller at han var en fattig mand, hans eneste rigdom bestod i 6 uopfødte børn, han havde dårlige øjne og kunne intet fortjene.
 
hammerum-herred.dk opslag 264
AO (anslået) opsl. 135
 
13. feb Peder Jensen Høgild, varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Peder Clemmensen i Gjellerup i dag 8 dage varslet Clemen Nielsen i Ravnsvad for synsmænds opkrævelse. Ligeledes varslet Staffen Christensen og Jens Jensen i Lund for synsmænds opkrævelse. Den ene varselsmand, Peder Clemmensen var ikke mødt i retten i dag på grund af vinterens hårdhed.
 
hammerum-herred.dk opslag 265
AO (anslået) opsl. 135
 
20. feb Niels Jensen Gødstrup begærede dom over Karen Kieldsdatters bønder i Skarrild og Felding sogne, Jens Jensen Ronum og Thomas Jensen benægtede restance. Lars Christensen i Heesgård. Niels Christensen, Mikkel Smed, OleMøller, Søren Sørensen, Anders Sørensen samt Peder Nielsen Felding Nederby. De skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering i deres bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 266
AO (anslået) opsl. 136
 
20. feb Peder Jensen Høgild fremstillede den udeblvevne varselsmand Peder Clemmensen i Gjellerup som pgr. svaghed ikke var mødt, Christen og Peder Clemmensen varslede sybsmænd som var Christen. . . . . . Ravnsvad, Villads Jensen Over Hold, Christen Jørgensen (Hagelskær) og Niels Nielsen Hesselbjerg, for syn af den gård Niels Clemmensen påbor. Han har en lang tid været andre steder at tjene.
 
hammerum-herred.dk opslag 268
AO (anslået) opsl. 137
 
20. feb Samme varselsmænd som før, varslet 4 andre synsmænd, Christen Mortensen i Frølund, Christen Christensen sst, Jørgen Knudsen i Hammerum og Anders Jensen i Gjellerup angående syn af Bundgård i Gjellerup by som er Staffen Christensen og Jens Jensen tilhørig. Peder Jensen erklærede at han ville betale landgilden inden 8 dage, så kunne de gøre af deres fæhøveder hvad de ville, hvorpå fremkom Jens Christensen Fastrup og Christen Mortensen i Frølund og rakte Peder Jensen hånd for samme 6 rdl.
 
hammerum-herred.dk opslag 269
AO (anslået) opsl. 137
 
20. feb Peder Jensen Høgild, varselsmænd Niels Poulsen og Christen Pedersen Snejbjerg, varslet Christen Christensen Skibbild, Laurs. . . . . . . . . . Mette Christensdatter og Johanne Sal. Laurs Pedersens for syn af deres hus og bygninger.
 
hammerum-herred.dk opslag 270
AO (anslået) opsl. 138
 
27. feb Peder Jensen Høgild med 4 synsmænd, Mikkel Pedersen Næstholt, Jens Christensen Snejbjerg, Mads Christensen og Niels Cristensen Tjørring vedrørende syn af gårds huse i Skibbild.
 
hammerum-herred.dk opslag 272
AO (anslået) opsl. 139
 
27. feb Peder Jensen Høgild, varselsmænd Niels Poulsen og Peder Hansen Snejbjerg varslede Christen Jørgensen Albæk i et rytterhus i Krogstrup for restance for korntiende til Lundenæs. Christen Poulsen og Peder Pedersen Krogstrup som er rytterbønder kom på Christen Jørgensens vegne som var i kongens tjeneste om sagens udsættelse i 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
6. marts Peder Jensen Høgild på sin herres vegne, begæret dom over Christen Jørgensen Albæk for resterende halve Snejbjerg kongetiende 9rdl, 4mark, 8 sk. Han skal have sit fæste forbrudt, fordringen må og skal erholdes.
 
hammerum-herred.dk opslag 273
AO (anslået) opsl. 139
 
6. marts Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm birk på sin herres tjeners vegne som var Christen Jensen i Helstrup, varselsmænd Thomas Christensen og Peder Jepsen i Herning by, varslet Peder Poulsen Kibæk for den udsæd 4td og 3skp. som var sået i den gård som Peder Poulsen fraflyttede. Peder Poulsen mødte og ville bevise at han ikke havde sået så meget rug. Sag opsat 6 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 274
AO (anslået) opsl. 140
 
6. marts Peder Jensen Høgild, varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Peder Clemmensen i Gjellerup, varslet Maren Jakobsdatter i Hesselbjerg for synsmænds besigtigelse.
 
hammerum-herred.dk opslag 274
AO (anslået) opsl. 140
 
6. marts Morten Pedersen Gjellerup, varselsmænd Søren Nielsen og Christen Andersen i Gjellrup varslet Niels Christensen i Gjellerup for syn af halvgård som tilhørte Morten Pedersen. Niels Christensen også varsler for resterende skyld og landgilde. Sag 6 uger opsat.
 
hammerum-herred.dk opslag 275
AO (anslået) opsl. 140
 
13. marts Peder Jensen Høgild, varselsmænd Niels Poulsen og Niels Henriksen i Snejbjerg varslet samtlige Lundenæs bønder og tjenere i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg, Nøvling og Ørre sogne. Ligeledes varslet Hr. Laurids Jensen sognepræst til Vildbjerg og Nøvling for resterende præstegæteri. Varsesmænd Jens Jepsen og Jens Pedersen i Lind varslet samtlige Lundenæsbønder i Vium, Skarrild, Felding, Arnborg, Rind og Herning sogne. Varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Peder Clemmensen i Gjellerup varslet Lundenæsbønder i Ikast, Gjellerup og Sunds sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 276
AO (anslået) opsl. 141
 
13. marts Peder Jensen Høgild med 4 synsmænd Christen Nielsen Hauge, Clemen Christensen Fastrup, Peder Christensen i Krogslund og Jørgen Olesen i Langelund vedr. syn i Hesselbjerg hos sal. Christen Nielsens enke Maren Jakobsdatter ”hun med grædende tårer”.
 
hammerum-herred.dk opslag 277
AO (anslået) opsl. 141
 
13. marts Morten Pedersen Gjellerup med 4 synsmænd, Dines Nielsen Bitzou, , Anders Christensen Skovby, Niels Larsen og Jens Jensen Gjellerup vedrørende syn på den ½ gård i Gjellerup som Niels Christensen Hauge påbor. Først syn af den part som tilhører forrige forvalter på Herningsholm Hans Thomsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 278
AO (anslået) opsl. 142
 
13. marts Peder Jensen Høgild på Niels Hauges vegne, varslet Morten Pedersen Gjellerup vedr. kontrakt og forening af den½ gård, i Gjellerup, vidner Christen Nielsen smed i Ravnsvad og Christen Christensen Frølund.
 
hammerum-herred.dk opslag 279
AO (anslået) opsl. 142
 
27. marts Peder Jensen Høgild med restancer til Lundenæs, Peder Svendsen Tjørring benægter at være skyldig som anført.
 
hammerum-herred.dk opslag 280
AO (anslået) opsl. 143
 
27. marts Restanceliste for Lundenæs indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 282
AO (anslået) opsl. 144
 
10. april Clemen Jørgensen Salholt delefoged på Hernngsholm på Laurs Mikkelsen forrige inspektør over børnehuset i København hans vegne, varselseddel under herredsfoged Knud Pedersens hånd, varselsmænd Thomas Christensen og Peder Nielsen Herning, varslet fuldmægtig Christen Andersen ved Lergrav og. . . . . . Aulum præstegård. Fordring af Laurs Mikkelsen til sal. asessor Anders Simonsens arvinger, 60 tdr rugsæd = 120 rdl, Der nævnes også fordring til Trøstrup 172 rdl 5 mark 7 sk., Henvisning til skifte af 12. april 1694 ved Herredsfoged Blankenberg og skriver Claus Jensen. Sag opsat 6 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 284
AO (anslået) opsl. 145
 
10. april Peder Jensen Høgild på sin herres vegne varselsmænd Niels Poulsen og Niels Henriksen i Snejbjerg, varslet Søren Andersen Ørskov og Niels Jensen degn til Snejbjerg og Tjørring vedr- korntiende som Christen Jørgensen Albæk havde haft i fæste. Også samtlige Snejbjergmænd varslet. Jens Madsen i Albæk, Laurs Jensen Volsgård, Jesper Jensen Amtrup, Poul Nielsen og Niels Andersen Over Amtrup, Enkens søn Jens Nielsen i Volsgård, Christen Christensen Gisumgård, Jens Christensen, Niels Pedersen, Niels Mortensen og Christen Dørken, alle i Tovstrup, Christen Poulsen og Peder Pedersen Krogstrup, Anders Christensen Lervadskær, Niels Kiergård, Jens Dinesen Lund Mølle, Mads Jensen Haunstrup, Bertel Madsen, Laurs Mikkelsen Haunstrup, Peder Bertelsen i Ørskov, Niels Mikkelsen, Pouls Nielsen Amtrup, Niels Andersen sst. og Jens Nielsen Studsgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 286
AO (anslået) opsl. 146
 
10. april Her findes Clemen Salholts stævning indført vedr. Laurs Mikkelsen Københavns fordring på Lergrav ved asessor Anders Simonsens arvinger, underskrevet Knud Pedersen Haunstrup og Christen Andersen Bigum Aulum præstegård.
 
hammerum-herred.dk opslag 287
AO (anslået) opsl. 146
 
17. aprill For retten Christen Christensen Skibbild, varselsmænd Jens Poulsen af Nybo og Lars Christensen Skibbild, varslet Peder Jensen Høgild i Bjødstrup vedr. syn af ½ gård i Skibbild, og varsel af Niels Madsen Skibbild. Peder Jensen Høgild svarer at dersom hans varsel verører varsel til Niels Madsen af forvalter Schultz, bør han varsle ham.
 
hammerum-herred.dk opslag 287
AO (anslået) opsl. 146
 
17. april Jørgen Knudsen Hammerum, varselsmænd Peder Nielsen Gjellerup, varslet Peder Jensen Hammerum for resterende bondeskyld, Peder Jensen Hammerum skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering i hans bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 288
AO (anslået) opsl. 147
 
24. april I Herredsfoged Knud Pedersens sted efter amtmandens ordre er tilsagt Jens Jensen i Kongenshom som sættedommer. Knud Pedersen Haunstrup, varselsmænd Peder Hansen og Niels Poulsen Snejbjerg, varslede Palle Dyre til Sindinggård, havde skrivelse dateret Viborg 16. marts underskrevet af Rasmus Nielsen og Niels Jørgensen Viborg, et fæstebrev af Axel Sehesteds hånd, som blev fremlagt af Knud Pedersen. Knud Pedersen fremstillede forbudsmænd Jens Nielsen og Iver Jensen i Snejbjerg, som var i Snejbjerg og forbød Mads Jensen og Lars Mikkelsen at svare skat og landgilde til andre end ham selv, ikke til Palle Dyre. Varselsmænd Gregers Jensen og Søren Clemmensen varslede Mads Jensen og Lars Mikkelsen for resterende skyld landgilde og arbejdspenge. Også varslet Anders Andersen Råbjerrehus for restance. Knud Pedersen fæster Christen Jespersen Ulfs gårdspart i Haunstrup, som var fradømt på grund af resterende herlighedsafgift og uforsvalig besiddelse. Knud Pedersens fæstebrev indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 293
AO (anslået) opsl. 149
 
24. april Axel Sehested bortskøder jordegods i Vorgod sogn til Palle Dyre, som Christen Mikkelsen og Christen. . . . . . . . . . Abildtrup påbor og et sted i samme gård som Christen Mørk påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 295
AO (anslået) opsl. 150
 
1. maj Peder Jensen Høgild, varselsmænd Niels Poulsen og Peder Andersen Snejbjerg, varslet Niels Jensen degn til Snejbjerg og Tjørring angående den halve kongetiende 7 tdr, 5 skp, 2 fjerdingkar rug at levere på Lundenæs. Sag opsat til doms 4 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 296
AO (anslået) opsl. 151
 
8. maj Niels Lassen af Gjellerup med et skøde af sognepræst Svenning Poulsen Svenstrup på 1/3 af Bundgård som Jens Jensen har påboet.
 
hammerum-herred.dk opslag 296
AO (anslået) opsl. 151
 
8. maj Niels Lassen med et andet skøde af Svenning Poulsen til Christen Madsen på 1/3 af Bundgård som Staffen Christensen har påboet.
 
hammerum-herred.dk opslag 298
AO (anslået) opsl. 152
 
15. maj Christen Christensen smed i Skibbild, varselsmænd Peder Knudsen i Tranholm i Ulfborg og Laurs Christensen Skibbild, varslet forvalteren på Lundenæs Christian Ulrich Schults for synsmænds opkrævelse til Østergårds huse og mark. Synsmænd Mikkel Pedersen Næstholt, Jens Christensen (Sivebæk), Mads Christensen og …. . . . . . . i Tjørring. Også varslet Jens Pedersenn Bredkær, Jens Christensen sst., Knud Christensen og …. . . . . . . . i …. . . Jørgen Nielsen i Østerhoved, og Niels Mikkelsen i Nøvlingskov. Christen Christensen begærede 8 dannemænd, Laurs Jensen Volsgård, Jens Nielsen i Studsgård, Christen Christensen Gisumgård, Anders Jørgensen i Helstrup, Peder Pedersen i Hundkær, Peder Jensen Hulflod, Ole …. . . . . . . . i Fonvad og Christen Pedersen Kollund i Snejbjerg.
 
hammerum-herred.dk opslag 299
AO (anslået) opsl. 152
 
22. maj Clemen Jørgensen Salholt, delefoged til Herningsholm, på seignor Laurs Mikkelsen af København hans vegne vedr fordring på 120 rdl for 60 tdr rugsæd, brugt på Lergrav. Kield Krag på sal Anders Simonsens arvinger i Christiania i Norge deres vegne. Kield Krag påstår at fordringen hører under geheimeråd Brandts pant.
 
hammerum-herred.dk opslag 301
AO (anslået) opsl. 153
 
22. maj Christen Christensen Smed i Skibbild bad om at synsmænd måtte stedes, Peder Jensen Høgild protesterede, Christen Chrisensen havde glemt varselssedlen, en ridendes person blev sendt af sted for at hente den. Herefter syn af marker.
 
hammerum-herred.dk opslag 303
AO (anslået) opsl. 154
 
22. maj Christen smed i Skibbild, syn af huse, vidnespersoner hans naboer i Nøvling sogn Jens Pedersen i Bredkær, Christen Sørensen i Tvevad, Jørgen Nielsen i Østerhoved, Niels Mikkelsen i Nøvlingskov, skulle bevidne og ikke hans salshus var et fæhus, og ikke fandtes for 18 eller 19 år siden, da boede der kun en gårdmand i Skibbild som var Peder Knudsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 304
AO (anslået) opsl. 155
 
22. maj For retten Bodil Nielsdatter, salig Simon Jørgensens enke af Uhr, med kvittering for arveafkald fra : Christen Jørgensen i Birkemose i Timring sogn, og søster Maren Jørgensdatter i Østergård i Ørre sogn, Christen Sørensen Tvevad, Jørgen Sørensen i Bredkær i Nøvling sogn, Jens Christensen i Bredkær på hustru Dorthe Jørgensdatters vegne, Elle Jørgensdatter i Skau i Skarrild sogn med lavværge søn Peder Madsen. Afdøde boede en tid lang i Tulstrup og døde i Uhr. Bodil Nielsdatters bror Erik Nielsen Tulstrup nævnes som lavværge for hende. Underskrevet af Niels Pedersen Uhr og Christen Madsen ved Ikast Kirke.
 
hammerum-herred.dk opslag 305
AO (anslået) opsl. 155
 
29. maj Peder Ibsen i Døvling, Anders Jakobsen sst. og …. . . . . . . . . . med en ulvebælg og 2 ulveunger fanget på Døvling mark.
 
hammerum-herred.dk opslag 305
AO (anslået) opsl. 155
 
29. maj For retten Christen Nielsen Sivebæk og svoger Jens Lassen, overenskomst i forbindelse med tidligere kontrakt af 12. marts 1689.
 
hammerum-herred.dk opslag 306
AO (anslået) opsl. 156
 
5. juni Christen Christensen smed i Skibbild, varselsmænd Peder Hansen i Snejbjer og Lars Christensen i Skibbild, varslet Peder Jensen Høgild. Christen Christensen fremstillede sin hustru Mette Laursdatter og sin søster Margrethe Christensdatter og …. . . . . . . Nielsdatter, som er Lars Christensens steddatter. Peder Høgild protesterede, dog blev vidner afghørt, Mikkel Pedersen Næstholt, Mikkel Madsen Skibbild, Niels Christensen i Tjørring.
 
hammerum-herred.dk opslag 308
AO (anslået) opsl. 157
 
5. juni Christen Christensen smeds kaldsseddel indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 308
AO (anslået) opsl. 157
 
19. juni Hr Cassius med forbud ved Niels Jensen forbud mod ulovlig isæd hos sine bønder tilhørende Tanderup gods, og afførsel af hø og eng.
 
hammerum-herred.dk opslag 308
AO (anslået) opsl. 157
 
19. juni Clemen Jørgensen Salholt med tilsvarende forbud for Herningholms bønder, og Peder Jensen Høgild med tilsvarende forbud for Lunddenæsbønder.
 
hammerum-herred.dk opslag 309
AO (anslået) opsl. 157
 
26. juni Peder Jensen Høgild varselsmænd Niels Poulsen og Peder Christensen Snejbjerg varslet Christen Christensen smed, Laurs Christensen og Margrethe Christensdatter for forbud at de intet måtte befatte sig med Østergårds avling i Skibbild, forbudsmænd var Iver Jensen og Jens Nielsen i Snejbjerg. Peder Jensen Høgild beviser restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 311
AO (anslået) opsl. 158
 
26. juni Christen Christensen smed med varselsseddel dat. 19. juni 1697, varselsmænd Peder Hansen Snejbjerg og Laurs Christensen Skibbild, varslet Peder Jensen Hulflod og Niels Jakobsen tj. I …. . . . . som vidner at Christen Christensens gødning blev udført af Mikkel Madsen og hans brødre, endv. Varslet Jens Pedersen Bredkær og Laurs Christensen som vidner.
 
hammerum-herred.dk opslag 312
AO (anslået) opsl. 159
 
26. juni Christen Christensens varselsseddel indført, omhandler Mads Mikkelsen og hans sønner Mikkel, Niels og Christen vedr møg og gødning.
 
hammerum-herred.dk opslag 312
AO (anslået) opsl. 159
 
3. juli Peder Jensen Høgild på sin herres tjeners vegne i Skarrild by og Niels Olesen i Silstrup på egen og Pinvig mænds vegne, varselsmænd Peder Jensen Skarrild Mølle og Jakob Christensen i Silstrup, varslet Anders Nielsen, Jens Nielsen …. . . . i Boekær, Mads Christensen og Anders Christensen i Meldgård, Laurs Christensen i Vestergård for synsmænds opkrævelse for syn af korn og mark og hede, som af ildebrand var skadet. Synsmænd Morten (furbo) i Felding, …. . . Christensen i …. . . Bjerre, Jens Jakobsen i Over Kærgård og …. . . . . . . i Assing sogn at møde på stedet i dag 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 313
AO (anslået) opsl. 159
 
3. juli Peder Christensen i Agerskov på Jens Espersen i Gjelleruplund hans vegne, varselsmænd Niels Hansen i Hammerum og Mads Pedersen sst., varslet Esper Jensen i Vrå, Troels Jensen i Birk og Søren Jensen i Lund for lovbud af hans part af bondeskyld i Lille Agerskov som Laurs Christensen påbor, også varlset Peder Jensen Høgild i Bjødstrup, hans herskab var herlighedsejer. I dag 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 313
AO (anslået) opsl. 159
 
10. juli For retten Jens Pedersen Øster Høgild, varselsmænd Hans Nielsen og …. . . . Nielsen tj. Øster Høgild, varslet Christen Sørensen Helt for synsmænds opkrævelse til den gårds huse som Jens Pedersen påbor, 4 synsmænd Niels Nielsen i Holt, Niels Lassen i Søby, Christen Nielsen i Hauge og Jørgen Knudsen i Hammerum.
 
hammerum-herred.dk opslag 314
AO (anslået) opsl. 160
 
10. juli Jens Espersen i Gjelleruplund ved Peder Christensen Agerskov lovbød anpart af bondeskyld i den selvejerbondegård i Lille Agerskov som Laurs Christensen påbor.
 
hammerum-herred.dk opslag 314
AO (anslået) opsl. 160
 
17. juli Syn af selvejerbondegård som Jens Pedersen Øster Høgild påbor ved 4 førnævte synsmænd.
 
hammerum-herred.dk opslag 315
AO (anslået) opsl. 160
 
17. juli Christen Christensen Skibbild, vaselsmænd Peder Hansen i Snejbjerg og Laurs Christensen i Skibbild varlset Mikkel Madsen i Skibbild for fæstebrev at fremvise. Christen Christensens fæstebrev var på slet papir, og kunne ikke godkendes.
 
hammerum-herred.dk opslag 315
AO (anslået) opsl. 160
 
17. juli Christen Christensen smeds kaldseddel indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 316?
AO (anslået) opsl. 161
 
24. juli Mangler side?
 
hammerum-herred.dk opslag 316
AO (anslået) opsl. 161
 
24. juli? Her er uden indledning en restanceliste over Lergravbønder. (Manglende side)?
 
hammerum-herred.dk opslag 316
AO (anslået) opsl. 161
 
31. julli Peder Jensen Høgild med 4 synsmænd, Peder. . . . . . ., Thomas Pedersen i Arnborg Grene, Christen Christensen i …. . . . . . ., …. . . . . . Pedersen i Skarrild Grene, som synede ildebrand som er opstået i Mads Chrisensens askedynge ved Boekær ager. De andre Boekær mænd Laurs Christensen, Anders Nielsen og Jens Nielsen foregav at være uskyldige.
 
hammerum-herred.dk opslag 316
AO (anslået) opsl. 161
 
31. juli Lergravbønders restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 317
AO (anslået) opsl. 161
 
7. aug For retten Jens Pedersen Koch i Øster Høgild, varselsmænd Jens Pedersen Vester Høgild og Hans …. . i Øster Høgild, varslet Jens Nielsen Ulf. . . . . . . . de umyndige nemlig Frans Villadsen og Kirsten Villadsdatter vedr. den halve selvejerbondegård i Øster Høgild for hvilken Jens Pedersen ønsker dom. Ligeledes varslet Peder Jensen i Høgild på herskabet til Lundenæs deres vegne, også varslet Christen Sørensen Helt nu boende i Øster Høgild og var rytter ved Bülows compagni, vedr skifte over sal Niels Villadsen Bloch som boede i Øster Høgild. Hans søn Niels Nielsen, som Christem Sørensen Helt var morbror og værge for. Sognepræsten Ulrich Christensen Helt protesterede mod at Christen Sørensen Helt skulle være værge, i stedet Niels Jensen Ulf som barnets faders morbroder, der var birkefoged til Hastrup birk. Jens Pedersen Koch boende i Øster Høgild havde nu Niels Villadsen Blochs enke til hustru.
 
hammerum-herred.dk opslag 320
AO (anslået) opsl. 163
 
7. aug Tingsvidne for ovennævnte indført Jens Pedersen Koch, herredsfoged Knud Pedersen, Herredsskriver Peder Eriksen i Lind og Peder Jakobsenn Mørup er tinghører. 8 lovfaste dannemænd Per Jakobsen i Mørup, Clemen Andersen i Fastrup, Søren Jensen varhede, Anders Mikkelsen i Nyby, Jens Olesen i Fonvad, Jep Nielsen i Tovstrup, Niels Pedersen i Uhr. 4 synsmænd som var: Niels Nielsen i Holt, Niels Larsen i Søby, Christen Nielsen i Hauge, Jørgen Knudsen i Hammerum. Varselsmænd var Hans Nielsen og Rubrecht Nielsen begge tj. Lind.
 
hammerum-herred.dk opslag 321
AO (anslået) opsl. 163
 
14. aug Peder Jensen Høgild på sin herres tjeners vegne Peder Gregersen i Ågård, varselsmænd Hans Laursen og Mads Laursen i Puggård, varslet hr. Laurids From sognepræst til Vildbjerg og Timring for trusler og grove beskyldninger mod Peder Gregersen. Præsten afviser varlingen som han mener ikke er lovlig.
 
hammerum-herred.dk opslag 322
AO (anslået) opsl. 164
 
21. aug Peder Jensen Høgild på Peder Gregersens vegne, varselsmænd Peder Hansen i Snejbjerg og Mads Laursen i Puggård varslet hr. Laurids From. Parterne forliges og præsten lovede at hegne Peder Gregersens korn, ager og eng, som led skade af kvæg og kreaturer. Varselsseddel indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 323
AO (anslået) opsl. 164
 
4. sept Jens Pedersen Koch i Øster Høgild, varselsmænd Jens Pedersen Vester Høgild og Hans Nielsen Østerhøgild, varslet Jens Nielsen Ulf i Vonge for dom, Jens Nielsen Ulf mødte, og mente at Jens Pedersens ældste broder Christen Villadsen bør være værge som farbror (for Niels Nielsen, sal. Niels Villadsens søn). Yderligere berøres lovbud af 23. april 1692 af Peder Nielsen Øster Høgild, underskrevet af Jens Nielsen Ulf. Der omtales lovbuds formelding til sal. Niels og (Maren). Skiftebrev af 1. okt. 1694, og sognepræsten Ulrich Helts tilgodehavende hos sal Niels Bloch. (Villadsen) Jens Pedersen Koch skal betale 30 slette daler til drengebarnets fødte værge.
 
hammerum-herred.dk opslag 325
AO (anslået) opsl. 165
 
4. sept Peder Jensen Høgild på Mikkel Madsens vegne i Skibbild, varselsmænd Niels Poulsen og Christen Christensen i Snejbjerg, varslet Magrethe Christensdatter i Skibbild vedr. overenskomst. Mikkel Madsen skal overtage hendes gårdspart i Skibbild. Ligeledes varslet Laurs Andersen i Munkgård og Niels Andersen i Kiersgård som vidner at Margrethe Christensdatter skal have ophold i gården på livstid. Hendes søn Mads Pedersen vedr. betaling 21 rdl og 20 mark som skal betales tilbage til Mikkel Madsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 326
AO (anslået) opsl. 166
 
4. sept Peder Jensen Vestergård i Hammerum, varselsmænd Peder Jensen i Agerskov og Jens Nielsen tj. I Hammerum, var ved Lundenæs port og varslede forvalteren Christian Ulrich Schultz vedr. den halve selvejerbondegård i Hammerum som forvalteren havde solgt til Jørgen Knudsen, også varslet Jørgen Knudsen for at få skødet omstødt. Peder Christensen Agerskov og Niels Hansen på Peder Jensen Hammerum hans vegne med penge for restance. Peder Jensen Høgild (bror) er modvillig på forvalterens vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 327
AO (anslået) opsl. 166
 
4. sept Jens Pedersen Kochs kaldsseddel, der omhandler syn, bondeskyld og stedsøn Niels Nielsens arv.
 
hammerum-herred.dk opslag 328
AO (anslået) opsl. 167
 
4. sept Indlæg af Peder Jensen Hammerum, som gør indvending mod at hans gård ikke har været i lovlig ombud, og var ulovligt tilskødet Jørgen Knudsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 328
AO (anslået) opsl. 167
 
11. sept Peder Jensen Høgild, varselsmænd Niels Poulsen og Peder Andersen Snejbjerg, varslet Mads Pedersen i Skibbild for røveri af korn, rug byg og boghvede af Mikkel Madsens fæstegård.
 
hammerum-herred.dk opslag 330
AO (anslået) opsl. 168
 
11. sept Peder Jensen Hammerum fremviser kvittering af 30. sept. 1686, Jørgen Knudsen fremviser skøde, Peder Jensen Høgild begærer sag udsat 6 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 330
AO (anslået) opsl. 168
 
11. sept Peder Christensen Pårup, varsselsmænd Anders Nielsen og Anders Madsen tj. I Pårup, varslet Peder Poulsen Kibæk for 4 td. rug.
 
hammerum-herred.dk opslag 331
AO (anslået) opsl. 168
 
11. sept Peder Jensen Hammerum, kvittering indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 331
AO (anslået) opsl. 168
 
11. sept Peder Christensen Pårup med seddel fra Peder Poulsen Kibæk, at gælden skal betales af Poul Møllers mølleskyld, dat Kibæk 11. jan.
 
hammerum-herred.dk opslag 331
AO (anslået) opsl. 168
 
18. sept Peder Jensen Høgild begærer dom over Mads Pedersen i Skibbild for det påståede stjålne korn. Mads Pedersen mødte med et skøde af 16. juli 1664, et gammelt pergamentskøde af 1614, og et skøde af 1593, som ikke godkendtes af retten.
 
hammerum-herred.dk opslag 333
AO (anslået) opsl. 169
 
18. sept Peder Christensen Pårup begærer dom over Peder Poulsen Kibæk, ingen var mødt, sag opsat 5 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 333
AO (anslået) opsl. 169
 
25. sept Peder Jensen Høgild begærer dom over Mads Pedersen Skibbild, der var mødt med morbror Christen Christensen smed, som påstår at en ½ bondegård i Skibbild som Margrethe Christensdatter påbor ikke tilhører Lundenæs, men derimod en halve part som Christen Christensen smed og Laurs Christensen påbor. Sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 333
AO (anslået) opsl. 169
 
25. sept Christen Christensen smed i Skibbild, varselsmænd Peder Hansen Snejbjerg og Laurs Christensen varslet Mads Mikkelsen i Skibbild og hans hustru Kirsten Christensdatter, Mikkel Madsen, Niels Madsen, Jep Madsen og Christen Madsen for at have taget en del af Christen Smeds rug.
 
hammerum-herred.dk opslag 334
AO (anslået) opsl. 170
 
9. okt Peder Jensen Høgild begærer dom over Mads Pedersen Skibbild, der var mødt med morbroderen Christen smed, som fremviste brev fra kong Frederik den 2. med 16. juli 1560 der nævner Laurids Grøn og Erik Grøn og deres søster måtte beholde Ørnhoved og Skibbild, yderligere en skrivelse fra Frederik den 4. dat 1598. Christen Smed, Margrethe Christensdatter, Laurids Christensen og Johanne Graversdatter med brev fra J. W. Von Bülow om de kunne forliges. Sag udsættes 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 336
AO (anslået) opsl. 171
 
16. okt Peder Jensen Høgild begærer dom over Mads Pedersen, der ikke er blevet forliget med Mikkel Madsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 337
AO (anslået) opsl. 171
 
16. okt Peder Jensen Vestergård i Hammerum begærer dom, Peder Jensen Høgild fremlagde skøde af Mons. Schultz med amtmand Jørgen Grubbe Kaas og nu salige amtsforvalter Villads Andersens hånd og segl.
 
hammerum-herred.dk opslag 338
AO (anslået) opsl. 172
 
16. okt Her er skøde fra mons Schultz til Jørgen Knudsen Hammerum indført, dato 1. april 1696
 
hammerum-herred.dk opslag 339
AO (anslået) opsl. 172
 
23. okt Peder Christensen Pårup begærer efter 5 ugers opsættelse dom over Peder Poulsen Kibæk. Jens Madsen i Albæk mødte på Peder Poulsens vegne, betalte, og sagen var forligt.
 
hammerum-herred.dk opslag 339
AO (anslået) opsl. 172
 
23. okt Mads Pedersen Skibbild fremviste skøde af 1664, Peder Jensen i Langelund var tingholder, Jep Ulf i Haunstrup, Knud Jakobsen i Bjødstrup, for dom var skikket Peder Knudsen på sin hustru Margrethe Christensdatters vegne, fik et fuldt tingsvidne, Jep Ulf i Haunstrup, Claus …. . . . . . . . . ., Laurs Jensen Volsgård, Mads Jensen i …. . . . . . . . ., Jens Pedersen Hammerum, Visti Larsen i Snejbjerg, og Jens. . . . . . . . . . i Volsgård. I skødet nævnes at Cristen Christensen Najbjerg i hånd tog Peder Knudsen, medgift til datteren Magrethe Christensdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 341
AO (anslået) opsl. 173
 
30. okt Peder Jensen Høgild, varselsmænd Jens Jepsen og Jens Elmholt i Lind, varslet Laurs Jensen og Jens Nielsen i Volsgård, Jens Nielsen i Studsgård og Christen Smed i Gisumgård, vedr beskyldning om volddrift på ( sanddæmpende, måske hjelme) på Svendlund sande.
 
hammerum-herred.dk opslag 342
AO (anslået) opsl. 174
 
30. okt Peder Jensen Høgild på Peder Ibsens vegne i Okkels, varselsmænd Jens Jepsen og Jens Elmholt i Lind, varslet Anders Jensen i Øster Høgild for dom at lide angående nogle skind og tjenestekarl Rubrecht Nielsens klæder. Anders Jensen lovede at betale og levere klæderne.
 
hammerum-herred.dk opslag 343
AO (anslået) opsl. 174
 
30. okt Peder Jensen Høgild på Christen Jørgensen af Hagelskær hans vegne fremviste skøde : Kiendes jeg Søren Pedersen i Simmelkær på min datter Anne Sørensdatter i Hagelskær hendes vegne, Jeg Peder Sørensen i Simmelkær på min søster Anne Sørensdatters børns vegne, Søren Christensen, Christen Christensen og Ane Margrethe Christensdatters vegne at have solgt selvejergård af hartkorn 5, 5 skæpper til ungkarl Christen Jørgensen i Hagelskær. Sælger sal. afgangne Christen Christensens enke. Til Vitterlighed Clemen Jørgensen Salholt og Jens Christensen Bundgård i Tulstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 344
AO (anslået) opsl. 175
 
30. okt Peder Jensen Høgild med et pantebrev udgiven af Christen Jensen Tjørring Østergård til søn Mads Christensen i Tjørring og stedsøn Christen Mikkelsen i Abildtrup. Her nævnt Christen Jensens hustru Kirsten Christensdatter. Til Vitterlighed Jens Christensen i Fastrup og Peder Jørgensen Bjødstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 346
AO (anslået) opsl. 176
 
13. nov Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup på Cancelliråd Cassius vegne, varselsmænd Jens Christensen og Christen Andersen Tovstrup, , varslet Bertel Madsen Bjerre, Søren Knudsen Klidsgård i Snejbjerg, Christen Pedersen sst. Jep Nielsen af Snejbjerg og Anders Christensen i Lind varslet …. . . . . . . . i Lind og Thomas Nielsen og Niels Pedersen i Fjederholt, for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 347
AO (anslået) opsl. 176
 
13. nov Samme fuldmægtig med forbudsmænd Jens Knudsen og Søren Pedersen i Snejbjerg forbød på landsdommer Cassius vegne, forbød Kibæk gårds og mølles beboere, at de aldeles intet måtte betale til Peder Poulsen Kibæk.
 
hammerum-herred.dk opslag 348
AO (anslået) opsl. 177
 
20. nov Peder Jensen Høgild, varselsmænd Jep Jensen og Jens Elmholt i Lind varslet Laurs Jensen Volsgård, Jens Nielsen sst, Jens Nielsen i Studsgård og Christen Christensen Bassumgård angående (helmterne?) i Svendlund sande og trækken med kvæg og fæmon. Søren Pedersen Svendlund nævnt som vidne sammen med Christen Christensen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 349
AO (anslået) opsl. 177
 
20. nov Forvalteren på Herningsholm lod ved Niels Pedersen Uhr fremlægge et skøde af Jens Espersen i Lund på selvejerbolig i Lille Agerskov som Laurs Christensen påbor. Personer nævnt i sagen, Peder Jensen, Søren Nielsen, Jørgen Knudsen Hammerum, Peder Jensen Gjellerup by, Niels Pedersen Uhr, Vidner Clemen Jørgensen Salholt og birkeskriver Peder Christensen Agerskov.
 
hammerum-herred.dk opslag 351
AO (anslået) opsl. 178
 
27. nov Christen Andersen Højris. Varselsmænd Niels Pedersen Uhr og Peder Nielsen tj. Højris, varslet Sal. afgangen Christen Christensen i Tulstrup hans efterladte enke Ingeborg Poulsdatter og arvinger, også varslet Hr. Svenning Poulsen Svenstrup sognepræst i Gjellerup, som er børnenes morbror. Synsmænds opkrævelse, synsmænd var, : Niels Nielsen i Juulsgård, Ole Madsen i Lyngholm, Peder Nielsen sst, og Hans Christensen Suderbæk.
 
hammerum-herred.dk opslag 352
AO (anslået) opsl. 179
 
27. nov Peder Jensen Høgild delefoged til Lundenæs, varselsmænd Niels Poulsen og Søren Henriksen i Snejbjerg, varslet samtlige lundenæsbønder i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg og Ørre sogne. Samtidig varslet Hr. Laurids From i Vildbjerg, Hr. Christen Sørensen i Nøvling, Hr. Mads Olesen i Aulum og Hr. Peder Laursen i Ørre for resterende præstegæsteri. Jens Jepsen og Jens Elmholt i Lind varslet Lundenæsbønder i Rind, Herning, Arnborg, Skarrild, Felding og Vium sogne. Christen Ostersen i Skovby og Peder Clemmensen i Gjellerup varslet Lundenæsbønder i Gjellerup, Sunds og Ikast sogne.
 
hammerum-herred.dk opslag 353
AO (anslået) opsl. 179
 
27. nov Peder Jensen Høgild, varselsmænd Jens Jepsen og Jens Elmholt i Lind varslet Laurs Jensen og Jens Nielsen i Volsgård, Jens Nielsen i Studsgård og Christen Christensen Gissumgård vedr skader og sandflugt i Svendlund sande, vidner Niels Andersen Høgild, Mads …. . . . i Lind, Christen Sørensen i Skærbæk, Peder Christensen og Niels …. . . . sst. sag opsat 14 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 354
AO (anslået) opsl. 180
 
27. nov Peder Mortensen Gjellerup, varselsmænd Christen Nielsen og Bertel Jensen i Gjellerup varslet Niels Poulsen i Frølund for gæld som Peder Mortensen havde leveret ham på Jørgen Christensens vegne i Ringkøbing. Skriftlig attest fra Søren Christensen og Niels Nielsen Nybo af Holstebro.
 
hammerum-herred.dk opslag 356
AO (anslået) opsl. 181
 
4. dec Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup på husbondens vegne varselsmænd Niels Pedersen og Thomas Nielsen i Fjederholt, varslet Jens Andersen i Birkebæk for synsmænds opkrævelse, synsmænd Jens Christensen skrædder og Christen Andersen Dørken i Tovstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 356
AO (anslået) opsl. 181
 
4. dec For retten Laurs Jensen og Jens Nielsen i Volsgård, varselsmænd Niels Pedersen tj. Studsgård og Peder Hansen i Snejbjerg, varslet Christen Christensen og Peder Sørensen i Svendlund vedr. en del (hjelme?) som de skulle have hjemført af den fælles sande mellem Svendlund, Berslund og Volsgård. Også varslet Jørgen Danielsen i Nørre Vejen og Peder Simonsen i Donsig, yderligere vidner …. . . . . . . . Kollund, og Dines Andersen tj. Gissumgård at de havde set både visne og grønne (hjelme) ved svendlundmænds møddinger.
 
hammerum-herred.dk opslag 357
AO (anslået) opsl. 181
 
4. dec Christen Jørgensen Hagelskær, varselsmænd Peder Knudsen tj. Hagelskær og Christen Nielsen tj. Bjødstrup, varslet Clemen Jørgensen Salholt, Peder Jørgensen i Bjødstrup, Jørgen Christensen Fastrup nuværende i Hagelskær og Peder Graversen i Fastrup på sin hustru Appelone Jørgensdatters vegne, vedr. lovbud på den halve selvejerbondegård i Hagelskær som Christenn Jørgensen selv påbor. 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 358
AO (anslået) opsl. 182
 
11. dec Peder Jensen Høgild vedr restancer til Lundenæs. Han beder om udsættelse på grund af hårdt vintervejr. Udsættes til første tingdag efter jul.
 
hammerum-herred.dk opslag 358
AO (anslået) opsl. 182
 
11. dec Sagen om Svendlund mænds hjemførsel af (hjelme) begærer Peder Jensen Høgild udsat og varslet på ny.
 
hammerum-herred.dk opslag 359
AO (anslået) opsl. 182
 
11. dec Peder Mortensen Gjellerup contra Niels Poulsen Frølund, sidstnævnte begærede sag opsat 6 uger
 
hammerum-herred.dk opslag 359
AO (anslået) opsl. 182
 
11. dec Christen Jørgensen Hagelskær lovbød ½ part af Hagelskær, 2. ting
 
hammerum-herred.dk opslag 359
AO (anslået) opsl. 182
 
11. dec Jens Christensen Sønder Fastrup med obligation og pantebrev vedr. Jens Pedersen Koch i Øster Høgild, 60 sletdaler, som Jens Pedersen indløste i forbindelse med skiftebrev ved hr. Ulrich Christensen Helt. Jens Pedersens gård pantsat og skal i lovbud dersom han ikke betaler, og lovbydes for 86 sletdaler, underskreven af Jens Pedersen Koch og vittelighedsvidner var Anders Pedersen Langelund og Thomas Thomsen Lund.
 
hammerum-herred.dk opslag 361
AO (anslået) opsl. 183
 
18. dec Indlæg indført som Volsgård mænd fremlagde for at undgå proces.
 
hammerum-herred.dk opslag 361
AO (anslået) opsl. 183
 
18. dec Christen Jørgensen Hagelskær ved Laurs Andersen …. . lovbud Hagelskær 3. ting.
 

1698

hammerum-herred.dk opslag 363
AO (anslået) opsl. 184
 
8. jan 8 mænd Peder Jakobsen Mørup, Clemen Andersen Fastrup, Søren Jensen Varhede, Anders Mikkelsen Nyby, Niels Andersen i Kiersgård, Primdal Ibsen Kibæk, Laurs Christensen i Arnborg, og Laurs Andersen i Munkgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 363
AO (anslået) opsl. 184
 
8. jan Peder Jensen Høgild vedr. restancer til Lundenæs, Hr. Svenning Poulsen Svenstrup havde tilforandlet sig bondeskylden i Bundgård hvor Peder Clemmensen boede, akkordseddel under landsråd Bülows hånd.
 
hammerum-herred.dk opslag 363
AO (anslået) opsl. 184
 
8. jan Christen Christensen Svendlund, Laurs Jensen og Jens Nielsen Volsgård, Jens Nielsen Studsgård og Christen Christensen Gisumgård tog hinanden i hånd, strid bilagt.
 
hammerum-herred.dk opslag 363
AO (anslået) opsl. 184
 
8. jan Lundenæs restancer indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 366
AO (anslået) opsl. 186
 
22. jan Peder Jensen Høgild begærer dom over Lundenæsbønder med restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 367
AO (anslået) opsl. 186
 
22. jan Hr. Svenning Poulsens skøde på Bundgård indført, underskreven Bygholm, Jochum Werner von Bülow.
 
hammerum-herred.dk opslag 367
AO (anslået) opsl. 186
 
22. jan Kongelig forordning, kun stemplet papir må bruges ved retten.
 
hammerum-herred.dk opslag 368
AO (anslået) opsl. 187
 
5. feb Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup vedr. syn af Birkebæk.
 
hammerum-herred.dk opslag 369
AO (anslået) opsl. 187
 
26. feb Peder Jensen Høgild, varselsmænd Jens Jepsen og Jens Elmholt i Lind, varslet Eske Madsen og Jens Larsen i Mosgård i Felding sogn for synsmænds opkrævelse, synsmænd var Ib Laursen og Marvard Ostersen i Drongstrup, Christen Jensen og Laurs Madsen i Tarp.
 
hammerum-herred.dk opslag 370
AO (anslået) opsl. 188
 
5. marts Peder Jensen Høgild vedr. syn af Eske Madsen og Jens Lassens påboede Mosgårds bygninger og rugsæd. En ko tilhørte Christen Ågård i Borris sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 371
AO (anslået) opsl. 188
 
5. marts Jens Pedersen Koch Øster Høgild med obligation og pantebrevs kvittering fra Jens Christensen Sønder Fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 371
AO (anslået) opsl. 188
 
5. marts Jesper Jensen Amtrup på Jens Mouritsens vegne i Tarm, varsselsmænd Poul Christensen og Søren Andersen af Felding Nederby, varslet Christen Andersen hos sin fader Anders Christensen i …. . . . for gæld til Jens Mouridsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 372
AO (anslået) opsl. 189
 
12. marts Peder Mortensen Neder Simmelkær med kvittering for arv efter sal. Morten Jepsen Over Simmelkær, gav afkald til Christen Christensen Stoubæk og sine søskende.
 
hammerum-herred.dk opslag 373
AO (anslået) opsl. 189
 
2. april Christen Andersen fulmægtig på Lergrav, varselsmænd Jakob Eriksen Spegeberg og Niels Christensen i Nip, varslet samtlige Lergravbønder i Aulum sogn for restancer. Restanceliste indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 376
AO (anslået) opsl. 191
 
9. april For retten Niels Dinesen i Snejbjerg og Jens Christensen i Sivebæk opsiger Tjørring bros vedligeholdelse. Skarrildmænd vil ikke betale andel, Jens Bechsgård Skarrild var tilstede.
 
hammerum-herred.dk opslag 376
AO (anslået) opsl. 191
 
16. april Hr. Justitsråd Christen Cassius til Tanderup hans fuldmægtig Jakob Knudsen, kaldsmænd Søren Knudsen i Spegebjerg og Bertel Madsen i Bjerre, varslet Peder Pouslen i Kibæk for synsmænds opkrævelse for syn af Kibæk mølle, synsmænd var Mads Pedersen Kølbæk i Lind, Mads Jensen i Haunstrup, Christen Mikkelsen møller i Felding og Peder Jensen m'øller i Skarrild.
 
hammerum-herred.dk opslag 377
AO (anslået) opsl. 191
 
16. april Mads Pedersen Sommer på sin stedfader Hans Hansen Vinkel sognepræst til Skarrild og Arnborg hans vegne, varselsmænd Hans Hansen Pinvig og Christen Nielsen tj. Skarrild præstegård, varslet Peder Jensen møller i Skarrild mølle for synsmænds opkrævelse, synsmænd var Peder Jensen Ludstrup, Iver Poulsen Heesgård, Oluf Poulsen forrige møller i Skarrild og Christen Knudsen Pinvig.
 
hammerum-herred.dk opslag 377
AO (anslået) opsl. 191
 
16. april Niels Dinesen i Snejbjerg og Jens Christensen Sivebæk til 2. ting frasiger sig Tjørring Bro at vedligeholde.
 
hammerum-herred.dk opslag 378
AO (anslået) opsl. 192
 
30. april Hr. Landsråd Cassius ved fuldmægtig Jakob Knudsen vedr synet af Kibæk Mølle ved førnævnte synsmænd, Peder Poulsens tjener Niels Jensen fremkom og begærede genpart, men havde hverken papir eller penge at levere.
 
hammerum-herred.dk opslag 378
AO (anslået) opsl. 192
 
30. april Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup, varselsmænd Jens sen i Snejbjerg og Niels Mortensen i Tovstrup, varslet Peder sen i Kibæk vedr. landgilde af 1 tønde hartkorn i Krogstrup som Peder Poulsen havde solgt, var beboet af Magrethe Christensdatter i 1693. Endvidere nævnes Niels Pouslen som tidl. beboer. Yderligere varslet Peder Poulsen i Kibæk for at have skudt 2 svaner i Kibæk Mølledam. Vidner i sagen var Peder Pouslens tjenestedreng Niels Jensen og tjp. Anne Jensdatter, Primdal Ibsens tjenestekarl Mourids Madsen, Primdal Ibsens søster Johanne Ibsdatter, Poul Møllers søn, og Jakob i Velhusted, Mads Jensen Kibæk, Poul Møller i Kibæk, hans datter Karen Poulsdatter og Inger Jensdatter, tj. Christen Mikkelsen i Kibæk.
 
hammerum-herred.dk opslag 382
AO (anslået) opsl. 194
 
30. april Rasmus Nielsen til Kvistrup hans fuldmægtig Jens Sørensen, varselsmænd Jakob Eriksen Spegebjerg og Jens Lassen i …. . . . . . ., varslet den fornemme Matrone Ingeborg Cathrine Luge på Lergrav, sal. Peter Andersen Reedtz´s enke for 10 tdr. rug og 6 tdr havre. Hendes fuldmægtig Christen Andersen, hendes tjener Niels Lassen. Ingeborg Cathrine Lugge var flyttet til Todbøl i Thy, og erklærede at Hillerslev Hundborg herredsting nu er hendes værneting.
 
hammerum-herred.dk opslag 384
AO (anslået) opsl. 195
 
30. april Christen Andersen fuldmægtig over Lergrav tilbageviser krav fra Rasmus Nielsen til Kvistrup. Ingeborg Cathrine Lugges fader (stedfader) Enevold Nielsen borgmester i Thisted.
 
hammerum-herred.dk opslag 385
AO (anslået) opsl. 195
 
30. april Synsforretning over Kibæk mølle indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 385
AO (anslået) opsl. 195
 
7. maj Niels Dinesen Snejbjerg og Jens Christensen Sivebæk frasiger sig Tjørring Bros vedligehold 3. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 386
AO (anslået) opsl. 196
 
14. maj Jens Pedersen Koch Øster Høgild, varselsmænd Ole Pedersen i Fastrup og Søren Nielsen tj. Jens Christensen sst., varslet Peder Jensen Høgild for lovbud og landstings varselssedel, Peder Lerke til Lerkenfelt, Christoffer Bartolin til Kaas, Hans Bendtsen til Skiersø og asessor i højesteret Kristian Cassius til Tanderup. Af landstinget var skikket Frans Pedersen og Johan. . . . . . ., varslet Jens Pedersen Koch og hustru Birgitte Sørensdatter Helt i Øster Høgild, vedr. den ½ gårds bondeskyld i Øster høgild som Jens Pedersen selv påbor. Lovbud 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 387
AO (anslået) opsl. 196
 
14. maj Knud Jakobsen Hesselbjerg på Christen Jørgensens vegne i Hagelskær med skøde. Christen Jørgensen skøder til sin kære fæstemø Bodil Nielsdatter halvdel af selvejerbondegård i Hagelskær. Underskrevet af hans fader Jørgen Christensen i Hagelskær og broder Peder Jørgensen Bjødstrup. 28. April 1698.
 
hammerum-herred.dk opslag 388
AO (anslået) opsl. 197
 
21. maj Fuldmægtig Jens Sørensen på Rasmus Nielsen til Kvistrup hans vegne. Forhandlinger mellem Sal. Anders Simonsens enke, børn og arvinger og Peder Andersen Reedtz´s enke Ingeborg Cathrine Lugge. Foged Christen Andersen Bigum. Borgmester Enevold Nielsen i Thisted på Ingeborgs vegne, Kield Krag på sal. asessor simonsens arvingers vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 389
AO (anslået) opsl. 197
 
21. maj Mathis Bendtsen ridefoged på Brejninggård på herskabets vegne, varselsmænd Jens Sørensen og Peder Christensen af Frølund, Varslet Christen Nielsen Busk for at tøjre på Frølund besidders hegnede ager, også varlset Kirsten Christensdatter, Niels Nielsen, Jens Andersen Niels Andersen, alle af Frølund og Jørgen Nielsen Ringstrup. Christen Nielsen Busk havde tøjret sine plage på Christen Mortensens jord, Christen Christensen havde taget plagene.
 
hammerum-herred.dk opslag 390
AO (anslået) opsl. 198
 
21. maj Christen Jensen i Tjørring Brogård på sin hustrus faders vegne, varselsmænd Peder Hansen i Snejbjerg og Jens Pedersen Frøsig, varslet Jens Lassen i Sivebæk vedr. rug og byg som han skyldte Christen Nielsen. Herimod fremkom Jens Lassen i Sivebæk, varselsmænd Christen Christensen Snejbjerg og Niels Jensen smed sst, varslet Christen Nielsen Sivebæk, nu boende i Tjørring Brogård for 5 sletdaler som Jens Lassens hustru Maren Christensdatter lånte sin fader Christen Nielsen Sivebæk. Christen Nielsen svarede at han havde godtgjort de 5 sletdaler i hendes medgift.
 
hammerum-herred.dk opslag 391
AO (anslået) opsl. 198
 
21. maj Jens Pedersen Koch lovbud 2. ting bondeskyld i Øster Høgild halve selvejerbondegård.
 
hammerum-herred.dk opslag 391
AO (anslået) opsl. 198
 
21. maj Her findes forhandlingen imelllem asessor Anders Simonsens arvinger og Peder Andersen Reedtz enke vedr gældsfordring fra Rasmus Nielsen til Kvistrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 392
AO (anslået) opsl. 199
 
28. maj Jens Pedersen Koch i Øster Høgild med lovbud 3. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 392
AO (anslået) opsl. 199
 
28. maj Mathis Bendtsen Holst foged på Brejninggård på sin herres tjener Peder Mortensen i Gjellerup hans vegne, varselsmænd Niels Christensen i Gjellerup og Jep Jakobsen tj. Peder Mortensen, varslet Søren degn af Gjellerup degneboel vedr. en ko som tilhører Peder Mortensen. Vidner Søren Jensen hos sin bror Peder Jensen kirketjener i Gjellerup, Kirsten Staffensdatter, tj. Peder Mortensen og Thomas Pedersen tj Peder Mortensen. Degnens kone Ingeborg Jakobsdatter skulle passe koen som blev væk. Som forsvarer var Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup. Landsdommer Cassius var kirkepatron.
 
hammerum-herred.dk opslag 394
AO (anslået) opsl. 200
 
4. juni Niels Nielsen Korse af Snejbjerg måtte i stedet for et ben bruge træben og søgte hjælp i Jesu navn til at betale en bartskærers løn. Havde attest fra Mogens Heide sognepræst til Snejbjerg og Tjørring.
 
hammerum-herred.dk opslag 395
AO (anslået) opsl. 200
 
11. juni Jens Christensen i Fastrup med 4 synsmænd, Anders Pedersen Store Langelund, Peder Graversen i Lind, Clemen Christensen i Fastrup og Jørgen Larsen sst. Ovennævnte synede og takserede ejendommen i Øster Høgild som Jens Pedersen Koch påbor. Delefoged Peder Jørgensen Bjødstrup på forvateren på Lundenæs hans vegne optræder, da der er restance til Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 396
AO (anslået) opsl. 201
 
11. juni Justitsråd og landsdommer Christian Cassius på Tanderup ved fuldmægtig Jakob Knudsen aflyste al ulovlig sæd og afgrøde på den ejendom i Lind by som Niels Alling (Mortensen) fradøde.
 
hammerum-herred.dk opslag 396
AO (anslået) opsl. 201
 
18. juni Christian Cassius 2. gang forbud vedr gård i Lind by.
 
hammerum-herred.dk opslag 397
AO (anslået) opsl. 201
 
25. juni Knud Olesen i Drongstrup, varselsmænd Ib Laursen i Drongstrup og Niels Knudsen sst, varslet Felding sognemænd for resterende kirketiende, Anders Hansen i Klink, Mads Nielsen i Gårsvig, Jakob Nielsen i Gårsvig, Jens Lassen i …. . . . . . for resterende tiende af Mostgård, Iver Nielsen Skrædder i Nederby og Peder Nielsen i Nederby.
 
hammerum-herred.dk opslag 397
AO (anslået) opsl. 201
 
25. juni Christian Cassius med 3. ting forbud vedr. den ejendom i Lind by som Niels Alling fradøde.
 
hammerum-herred.dk opslag 397
AO (anslået) opsl. 201
 
25. juni Jens Christensen i Sønder Fastrup ved Clemen Andersen sst. med skøde fra Jens Pedersen Koch Øster Høgild til Jens Christensen og hustru Anne Mikkelsdatter, til vitterlighed Peder Jørgensen Fastrup og Anders Pedersen Store Langelund.
 
hammerum-herred.dk opslag 398
AO (anslået) opsl. 202
 
4. juli Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup forbud 4. ting al ulovlig sæd og lejers afgøde på ejendom i Lind.
 
hammerum-herred.dk opslag 398
AO (anslået) opsl. 202
 
4. juli Knud Olesen i Drongstrup vedr Felding mænds resterende tiende og lånekorn.
 
hammerum-herred.dk opslag 400
AO (anslået) opsl. 203
 
23. juli Jens Madsen i Uhr ved Knud Jakobsen i Hesselbjerg, varselsmænd Christen Nielsen i Herning by og Jens Pedersen tj. Uhr, varslet Christen Jensen Sinding mølle vedr. rug som Jens Madsen ved Ole Nielsen i Gjellerup på Jens Madsens kones begæring førte til Christen Nielsen i Sinding Mølle. Mølleren ville ikke male kornet og lod det blive i møllen, da Jens madsen for 5-6 år siden skulle have lovet for en anden for 5 mark danske. En sølvkande tilhørende Peder Jensen Gjellerup var i pant. Niels Christensen i Gjellerup vidnede at Jens Madsen skulle betale for den tønde rug som Mads Henriksen havde fået. Rasmus Jensen Sindinggård vidnede på Christen Jensen møllers vegne. Knud Jakobsen på Jens Madsens vegne begærede tingsvidne.
 
hammerum-herred.dk opslag 400
AO (anslået) opsl. 203
 
23. juli Jep Andersen i Snejbjerg på matrone Inger Pedersdatters vegne, salig Jens Nielsen Dübeks enke, varselsmænd Christen Christensen og Peder Hansen i Snejbjerg, varslet Christen Dørken og …. . . . . . . . . sst, Laurs Andersen Munkgård, Christen Christensen i Snejbjerg Østergård og Kirsten Hundkær for gæld ifgl. skifte.
 
hammerum-herred.dk opslag 401
AO (anslået) opsl. 203
 
30. juli Knud Jakobsen Hesselbjerg på Jens Madsen Uhrs vegne i sagen mod Christen Jensen i Sinding mølle. Mølleren havde beholdt korn og sæk. I sagen nævnes Anne Andersdatter salig Peder Jensens enke i Gjellerup, og en sølvkande som havde været i pant. Sag opsat 14. dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 402
AO (anslået) opsl. 204
 
30. juli Peder Clemmensen i Gjellerup med et skøde. Svenning Poulsen Svenstrup sognepræst til Gjellerup har afhændet andel af bondegård i Gjellerup til sal. Clemen Pedersens enke Helle Pedersdatter, som og hendes børn bebor. Stedet havde på grund af restance været hjemfalden til Lundenæs, var købt af amtsforvalter Schultz som solgte til præsten.
 
hammerum-herred.dk opslag 403
AO (anslået) opsl. 204
 
13. aug Knud Jakobsen Hesselbjerg på Jens Madsen i Uhr hans vegne begærede dom over Christen Jensen Møller i Sinding, for tilbageholdt korn og sæk. Jens Madsen Ejsingkær havde overværet sølvkandes indløsning fra Christen Møller og tilbød at aflægge ed om hvad Christen Møller og Jens Madsen Gjellerup talte om.
 
hammerum-herred.dk opslag 404
AO (anslået) opsl. 205
 
20. aug Her findes de 8 mænds synsforretning indført som berører delingen af Hesselbjerg mellem Tanderup og Lundenæs. Peder Jørgensen delefoged til Lundenæs og Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup med 8 synsmænd, Jens Christensen i Bundgård i Tulstrup, Svend Laursen i Bjødstrup, Anders Pedersen Langelund, Niels Nielsen i Juulsgård, Mads Christensen i Krogslund, Jens Nielsen i Hauge, Ole Madsen i Lyngholm, Peder Andersen i Lægdsgård. Beboere var Knud Jakobsen som svarer til Lundenæs og Ole Nielsen til Tanderup. Stuehusets 8 vestre fag til Lundenæs og 6 østerste til Tanderup. Herlighedsskyld 4 tdr hartkorn til Jochum Werner von Bülov til Lundenæs og 3td. 1Skp og 2fdk. Bondeskyld til justitsråd og landsdommer Christian Cassius til Tanderup.
 
hammerum-herred.dk opslag 406
AO (anslået) opsl. 206
 
27. aug Christen Jensen Møller i Sinding mølle ved Rasmus Jensen på Sindinggård, kaldsmænd Niels Graversen i Gjelleruplund og Søren Andersen (Visheed?), varslede Jens Madsen Uhr og hans hustru i striden med Christen Møller. Også varslet Jens Madsen Ejsingkær, som for nogle år siden hørte og så at Jens Madsen Remme, da boende i Birk, var i Sinding Mølle for at indløse en sølvkande pantsat til mølleren for 16 rdl af Peder Jensen Sort. Mølleren havde yderligere 5 mark tilgode som Peder Jensen Sort havde kautioneret for på hans husmand Mads Henriksens vegne. Jens Madsen havde ikke betalt 5 mark som lovet.
 
hammerum-herred.dk opslag 407
AO (anslået) opsl. 206
 
27. aug Jakob Knudsen Tanderup på sin herres bondes vegne som var Christen Pedersen Skarrild Krog, varselsmænd Hans Hansen i Pinvig, Niels Pedersen tj. Skarrild Krog, varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Skarrild Heesgård vedr. brug af Bastvig eng i Skarrild krog. Talte med sognefoged Peder Bentsen. Samme dag varslet Peder Andersen i Skau som mindes 30 år, hans far var Anders Jensen, Kirsten Andersdatter i Bechsgård, tjente for 17 år siden i Skarrild Krog, Jens Andersen Birkebæk som mindes langt over 20 år, forældrene havde boet i Skarrild Krog, Kirsten Andersdatter tj. Fruergård mindes over 30 år. Morten Olesen i Skarrild Klink tjente for 16 år siden Christen Pedersen i Skarrild Krog, Mikkel Nielsen skrædder kom for 18 år siden i Christen Skaus tjeneste.
 
hammerum-herred.dk opslag 409
AO (anslået) opsl. 207
 
27. aug Inger Pedersdatter, sal. Jens Dübeks i Gjødstrup, hendes skyldnere skal betale inden 15 dage og sagens omkostninger.
 
hammerum-herred.dk opslag 409
AO (anslået) opsl. 207
 
3. sept Knud Sørensen Øvig på sin hustrus faders vegne som var Christen Pedersen Skarrild Krog, varselsmænd Morten Olesen i Klink og Niels Pedersen tj. Skarrild, varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Heesgård for forbudsvidne, Peder Andersen og Søren Madsen i Skau med forbudsseddel til Heesgårds besiddere mod at drive over Christen Pedersens mark og ejendom.
 
hammerum-herred.dk opslag 409
AO (anslået) opsl. 207
 
10. sept Peder Jørgensen Bjødstrup, delefoged til Lundenæs, varsesmænd Ole Thomsen i Lille Hjøllund og Niels Andersen i Toudal, varslet Jens Jensen i Lille Høllund for synsmænds opkrævelse på den halvgård han bebor. Også varslet Las Christensen i Arnborg, Anders Pedersen i Harild og Jep Jensen i Hjøllund, om de på Jens Jensens børns vegne ville have noget imod synsforretning. Synsmænd Niels Nielsen Arnborg, Peder Lassen sst., Mikkel Jensen ved Arnborg kirke og Peder Jensen Toudal.
 
hammerum-herred.dk opslag 410
AO (anslået) opsl. 208
 
17. sept Jakob Knudsen Tanderup på Christen Pedersen i Skarrld Krog hans vegne, varselsmænd Morten Olesen Skarrild Klink og Niels Pedersen tj. Skarrild Krog varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Heesgård vedr. brug af Bastvig eng. Som vidner varslet Mads Pedersen Skarrild by, Jens Pedersen, Niels Pedersen og Jakob Pedersen i Skarrild Bechsgård, Maren Jensdatter sst, og Mette og Margrethe Christensdatter i …. . . . . . . . . .
 
hammerum-herred.dk opslag 410
AO (anslået) opsl. 208
 
Peder Jørgensen Bjødstrup med 4 førn. synsmænd som skal syne Jens Jensens gård i Lille Hjøllund.
 
hammerum-herred.dk opslag 411
AO (anslået) opsl. 208
 
17. sept Christen Pedersen Skarrild Krog på Hr. Hans Hansen Vinkels vegne, sognepræst til Skarrild og Arnborg, varselsmænd Christen Christensen ved Skarrild præstegård og Christen Nielsen tj. præstegården, varslet Ole Larsen i …. . . ., Niels Christensen sst, Anders Sørensen sst, Søren Sørensen i Klink, Peder Pedersen i Skarrild by vedr. skade på korn og mark af ulovlig fædrift.
 
hammerum-herred.dk opslag 411
AO (anslået) opsl. 208
 
17. sept Her findes synsforretning indført vedr. Jens Jensens gård i Lille Hjøllund, som var overtaget af Peder Jensen og datter i Store Hjøllund. Syn overværet af Jens Jensen og søn Jep Jensen. Jens Jensen er endvidere skyldig til sine børn ifgl skifte af 14. januar 1679, efter børnenes mor.
 
hammerum-herred.dk opslag 412—413
AO (anslået) opsl. 209
 
24. sept Rasmus Jensen Sindinggård på Palle Dyres vegne, der var fuldmægtig for Karen Kieldsdatter, salig hr Mourids efteladte enke. Varselsmænd Laurs Jensen i Skarrild by og Ole Laursen møller sst, varslet Justitsråd Christian Cassius til Tanderup og Christen Pedersen Skarrild Krog. Yderligere varslet vidnespersoner som var Peder Andersen i Skau, Jens Andersen i Birkebæk, Mikkel Nielsen i Ludstrup, Morten Olesen i Klink, Kirsten Andersdatter i Fruergård, og anden Kirsten Andersdatter i Bechsgård. Også varslet Ole Poulsen i Hesselvig, Niels Nielsen sst, Anders Jakobsen i Døvling, Jens Jakobsen i Pinvig, Niels Christensen i Gammelgård, Anders Sørensen og Søren Sørensen sst, Peder Pedersen og Mads Sørensen i Skarrild by, Jens Pedersen i Bechsgård, Niels Pedersen sst, Mads Pedersen i Skarrild by, Jens Olesen, Peder Jensen, Peder Nielsen ogMikkel Nielsen i Ludstrup, Jens Jensen i Ronum. Jakob Knudsen i Tanderup protesterede mod Palle Dyres ugyldige fuldmagt, der ikke var på stemplet papir.
 
hammerum-herred.dk opslag 413
AO (anslået) opsl. 209
 
1. okt Justitsråd og landsdommer Chistian Cassius's fuldmægtig Jakob Knudsen på Christen Pedersens vegne i Skarrild Krog og Rasmus Jensen på Sindinggård på Karen Kieldsdatters vegne vedr hendes bønder i Heesgård som var Iver Poulsen og Morten Olesen ang. forlig med Christen Pedersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 413
AO (anslået) opsl. 209
 
1. okt Hans Hansen Pinvig og Christen Christensen i Søndergård i Skarrild by var hos Gammelgårds, Klinkgårds og Christen Larsens gård med forbud mod at drive med deres dyr på Præstegårds og Søndergårds mark.
 
hammerum-herred.dk opslag 413
AO (anslået) opsl. 209
 
1. okt Her findes forlig indført mellem Christen Pedersen Skau i Skarrild Krog og Heesgårds besiddere.
 
hammerum-herred.dk opslag 414
AO (anslået) opsl. 210
 
8. okt Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm, på Niels Madsens vegne i Skibbild, varselmænd Peder Hansen i Snejbjerg og Laurs Christensen i Skibbild, varslet Mads Pedersen sst. for skældsord mod Niels Madsen, også varslet Laurs Jensen i Boesgård, Mads Pedersens bror Iver Pedersen. Mads Pedersen kaldte Niels Madsen for en skælm.
 
hammerum-herred.dk opslag 415
AO (anslået) opsl. 210
 
15. okt Forlig mellem ovennævnte, Mads Pedersen undskylder.
 
hammerum-herred.dk opslag 416
AO (anslået) opsl. 211
 
29. okt Peder Jensen Vestergård i Hammmerum, varselsmænd Jep Nielsen tj. Birk og Jep Pedersen i Hammerum varslet hans hustru Maren Pedersdatter og deres børn Jep Pedersen, Inger Pedersdatter og Maren Pedersdatter på hvis vegne Peder Jensen i Gjellerup var til stede som nærmeste frænde. Lovbud af fjerdeparten af den gård som Søren Nielsen påbor i Hammerum, lovbud 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 416
AO (anslået) opsl. 211
 
5. nov Kgl forordning af 18. juli som senere indføres.
 
hammerum-herred.dk opslag 416
AO (anslået) opsl. 211
 
5. nov. Peder Jensen Hammerum Vestergård ved Niels Pedersen Uhr 2. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 416
AO (anslået) opsl. 211
 
5. nov Kongelig forordning med forbud mod forprang ved Herredsfoged Knud Pedersen.
 
hammerum-herred.dk opslag 418
AO (anslået) opsl. 212
 
12. nov Peder Jensen Vestergård i Hammerum 3. ting lovbud af fjerdepart af gård i Hammerum som Søren Nielsen påbor, ingen pårørende mødt. Thomas Thomsen Gjelleruplund med købebrev af 6. aug. 1697, underskreven Peder Jensen Høgild og Peder Jørgensen Fastrup. Peder Jensen Hammerum afhænder den ½ gård som Jørgen Knudsen påbor. Underskreven Peder Jensen Nørgård og Peder Jørgensen fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 419
AO (anslået) opsl. 212
 
19. nov Jakob Knudsen fuldmægtig til Tanderup, varselsmænd Jens Knudsen og Søren Pedersen Snejbjerg, varset Johan …. . . . . og Niels Thomsen i Bjalderbæk og Jep Jakobsen i (Kvartborg) for resterende kirketiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 420
AO (anslået) opsl. 213
 
19. nov For retten 4 synsmænd som skal syne den halve Nybro som ligger i Ørre sogn for brøstfældighed, synsmænd Niels Madsen i Søvndal, Poul Jensen Nybo, Jens Pedersen i Bredkær, og Anders Sørensen i Visgård. Tidligere møller i Nybro mølle, skulle holde broen forsvalig. Syn efter herredsfogedens ordre.
 
hammerum-herred.dk opslag 421
AO (anslået) opsl. 213
 
10. dec. På amtskriver Laurs Pedersen Hellevads vegne fremkom Laurs Andersen Munkgård, med de 4 ældste dannemænd i Snejbjerg by Jens Nielsen, Niels Dinesen, Jens Knudsen og Christen Pedersen der alle kunne mindes over 50 år. Sagen omhandler at organisten i Sorø skulle have indtægt af gods i Snejbjerg som skulle hedde Halleby, ingen af de 4 synsmænd havde hørt om stedet. Dette sted skulle være beboet af Margrethe Madsdatter som ingen kendte til, En Mads Andersen havde for over 20 år siden boet det sted i Snejbjerg som Jens Knudsen bebor.
 
hammerum-herred.dk opslag 422
AO (anslået) opsl. 214
 
24. dec Iver Jensen og Jep Jensen i Snejbjerg på amtskriver Hellevads vegne varslet Niels Jensen degn til Snejbjerg og Tjørring sogne vedr restance på det gods i Snejbjerg som var Anders Iversens part som Niels Jensen degn havde i brug. Laurs Andersen Munkgård på amtskriverens vegne.
 

1699

hammerum-herred.dk opslag 423
AO (anslået) opsl. 214
 
7. jan 8 mænd Niels Pedersen Uhr, Clemen Andersen Fastrup, Niels Nielsen i Lind, Mikkel Nielsen i Fjelstervang, Niels …. . . . . i Snejbjerg, Anders Christensen Lervadskær, Poul Nielsen Amtrup, Christen Pedersen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 423
AO (anslået) opsl. 214
 
7. jan Herredsfogen Knud Pedersen, varselslmænd Christen Christensen Thy og Niels Jensen smed af Snejbjerg, varslet Niels Jensen degn i Snejbjerg vedr en del tobak som han havde fået i betaling. Yderligere varslet Peder Bertelsen og Ole Bertelsen, Søren Andersen i Ørskov, Jens Knudsen i Snejbjerg. Christen Pedersen Kollund og herredsfogeden var hos Niels Jensen i Snejbjerg. Jesper Jensen Amtrup på Jens Mouridsens vegne i Tarm.
 
hammerum-herred.dk opslag 424
AO (anslået) opsl. 215
 
7. jan Peder Poulsen Kibæk med beskyldninger mod hr. Cassius på Tanderup.
 
hammerum-herred.dk opslag 424
AO (anslået) opsl. 215
 
7. jan Peder Jørgensen Bjødstrup delefoged til Lundenæs på husbondens vegne 1. gang forbyder alle selvejerbønder i Hammerum Herred hvis herlighed hører til Lundenæs at handle bondeskyld, før Lundenæs får det tilbudt.
 
hammerum-herred.dk opslag 425
AO (anslået) opsl. 215
 
7. . jan I dag udmeldt 8 stokkemænd efter loven, Jens Poulsen i Vium Kirkegård, Niels Madsen i Langfrom, Niels Andersen i Vrå, Jens Christensen Bredkær, Christen Christensen Snejbjerg, Peder Nielsen Lyngholm, Jens Knudsen i Ringstrup, Mads Andersen i Fejerskov, Mikkel Jensen ved Arnborg Kirke og Anders Jensen i Mosgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 425
AO (anslået) opsl. 215
 
14. jan For retten Peder Poulsen Kibæk, varselsmænd Peder Hansen i Snejbjerg og Niels Jensen tj. Kibæk var ved Tanderups port og varslede landsdommer Christian Cassius vedr. den nedlagte fløj i Kibæk mølle, og en tønde hartkorn i Krogstrup, en obligation på 80 sletdaler hos Niels Nielsen Gl. Arnborg af 1694. Fuldmægtig Jakob Knudsen mod Peder Poulsens påstand at Kibæk Mølle ikke kunne svare landgilde, og Peder Poulsens ulovlige gerninger, havde skudt svaner i Kibæk mølledam. Påstod at Peder Poulsen havde forbrudt sig mod kontrakt med Hr. Cassius om Kibæk Mølle og Kibækgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 428
AO (anslået) opsl. 217
 
14. jan Peder Jørgensen med forbud mod alle selvejere med herlighedsret til Lundenæs at handle bondeskyld før herskabet er spurgt.
 
hammerum-herred.dk opslag 429
AO (anslået) opsl. 217
 
14. jan Beslaglagt gods, Lundenæs, Anders Iversens part i Snejbjerg.
 
hammerum-herred.dk opslag 429
AO (anslået) opsl. 217
 
14. jan Peder Poulsens kaldsseddel indført vedr. Kibækgård og mølle. Også kontrakt af 1694 mellem Cassius og Peder Poulsen og hustru Maren Jensdatter indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 432
AO (anslået) opsl. 219
 
21. jan Jakob Knudsen fuldmætig på Tanderup på sin herres møllers vegne som var Poul Mikkelsen Kibæk, varselsmænd Anders Pedersen Mørup og Terkel Christensen begge af Kibæk, varslet Peder Poulsen for skyld til Poul Møller, både for korn og penge. Sag opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 433
AO (anslået) opsl. 219
 
21. jan Peder Jørgensen Bjødstrup, delefoged til Lundenæs, varselsmænd Christen Ostersen i Skovby og Laurs Mikkelsen i Nørum varslet selvejerbønder i Ikast og Gjellerup. Jens Jepsen og Jens Elmholt i Lind varslet selvejerbønder i Rind, Skarrild, Arnborg og Felding sogne Niels Poulsen og Niels Henriksen i Snejbjerg varslet selvejerbønder i Snejbjerg, Tjørring, Nøvling, Vildbjerg og Ørre sogne. Samtlige varslet for forbud mod at afhænde og pantsætte bondeskyld uden Lundenæs får det tilbudt. 3. . ting
 
hammerum-herred.dk opslag 433
AO (anslået) opsl. 219
 
21. jan Peder Jørgensen Bjødstrup, varselsmænd Christen Ostersen Skovby og Laurs Mikkelsen Nørum, varslet Peder Jensen Hammerum Vestergård vedr den 1tønde bundeskyld som Jørgen Knudsen har afkøbt, Thomas Thomsen fremlægger købebrev. Dines Nielsen Bitzou og Peder Christensen Krogslund var hos Peder Jensen Vestergård og bød ham for bondeskylden på Jørgen Knudsens vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 434
AO (anslået) opsl. 220
 
21. jan Peder Jensen Vestegård i Hammerum, varselsmænd Niels Graversen og Laurs Mikkelsen i Lund, varslet delefoged Peder Jørgensen i Bjødstrup, også varslet Jørgen Knudsen og Søren Nielsen sst., Peder Jensen Gjellerup og Maren Jensdatter sst. med hendes lavværge med Thomas Thomsens tilladelse at lovbyde til fædrene og mødrende frænder i dag 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 435
AO (anslået) opsl. 220
 
21. jan Knud Jensen Mejrup, der opholder sig i Gjødstrup præstegård, varselsmænd Jens Knudsen og Hans Mortensen i Snejbjerg, Varslet Niels Christensen i Tjørring Østergård og Jep Høgsvig sst, for vold mod Knud Jensen. Også varslet Christen Andersen Tornvig og Jens Andersen i Tjørring. Udsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 435
AO (anslået) opsl. 220
 
28. jan Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup og Peder Poulsen Kibæk vedr gæld til Poul Møller i Kibæk. I Jakob Knudsen og Peder Poulsen med svoger Jens Madsen i Albæks overværelse enighed om at Peder Poulsen skal betale Poul Møller 8 sletdaler inden voldborgdag. Sagen forligt.
 
hammerum-herred.dk opslag 436
AO (anslået) opsl. 221
 
28. jan Peder Jensen Vestergård med Thomas Thomas Lunds tilladelse, ved Niels Pedersn i Hammerum lovbud af 1td bondeskyld i Vestergård til mødrende og fædrene frænder.
 
hammerum-herred.dk opslag 436
AO (anslået) opsl. 221
 
28. jan Her findes Peder Poulsens indlæg mod Poul Mikkelsen Møller indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 437
AO (anslået) opsl. 221
 
4. feb Peder Jensen Vestergård i Hammerum med lovbud af 1td. bondeskyld i Vestergård. Forvalteren på Lundenæs var mødt på sin bonde Jørgen Knudsens vegne, Thomas Thomsen Lund indvilger i at Jørgen Knudsen kan købe.
 
hammerum-herred.dk opslag 438
AO (anslået) opsl. 222
 
13. feb Ting holdt mandag, da lørdag var taksigelsdag. Jørgen Knudsen i Hammerum med skøde af Peder Jensen og hustru Maren Pedersdatter i Vestergård til Jørgen Knudsen og hustru Mette Jensdatter, 1/4 part af Vestergård. Underskrevet af Peder Jørgensen delefoged og Peder Jensen Høgild i Hammerum.
 
hammerum-herred.dk opslag 439
AO (anslået) opsl. 222
 
25. feb Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm, varselsmænd Peder Nielsen og Peder Jensen i Herning by, varslet Anne …. . . . . . ., salig Knud Nielsens enke i Gjellerup Vestergård med lavværge og søn Niels Knudsen vedr. pengebøde som Niels Knudsen skyldte herskabet til Herningsholm for vold mod Niels Nielsen. Samme varselsmænd varslet Peder Gregersen i Ågård som efter skifte efter sal. hustru Anne Nielsdatter skulle betale 4 sletdaler til Jørgen Clemmensen Vedr. de 4 sletdaler som Christen Christensen Nybys hustru Karen Nielsdatter var arveligen tilfalden efter Peder Gregersens hustru Anne Nielsdatter i Ågård, påstod han at have leveret til sal. delefoged Peder Jensen Høgild i Bjødstrup. Retten afgør at begge skal betale inden 15 dage, og Peder Gregersen kan anlægge regres mod sal. delefoged Peder Jensens bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 441
AO (anslået) opsl. 223
 
25. feb Jørgen Knudsen Hammerum, varselsmænd Peder Nielsen i Gjellerup og Jep Nielsen tj. Birk, varslet Peder Jensen Hammerum for resterende bondeskyld af part som Jørgen Knudsen har købt.
 
hammerum-herred.dk opslag 442
AO (anslået) opsl. 224
 
4. marts Christen Jensen Tjørring Brogård, varselsmænd Jens Pedersen Frøsig og Mads Jensen Tjørring, varslet Christen Jørgensen Nørgård i Tjørring, Jep Jakobsen i Kvartborg, Niels Thomsen Bjalderbæk, Johan Jakobsen smed i Vester Bjalderbæk for resterende kongetiende. Rasmus Jensen på Sindinggård på sin herres tjeners vegne på Ørnhoved afbyggers vegne, at de skulle nyde frihed. Skal betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 443
AO (anslået) opsl. 224
 
4. marts Jens Christensen Øster Høgild, varselsmænd Peder Jensen tj. Langelund og Peder Pedersen tj. Bjødstrup, varslet Anders Jensen, Niels Christensen og Ole Nielsen i Gjelllerup for resterende kongetiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 444
AO (anslået) opsl. 225
 
4. marts Jep Andersen Simmelkær, varselsmænd Jens Pedersen i Gindeskov i Haderup sogn og (Knud Mikkelsen)? tj. i Simmelkær, varslet Laurids Iversen Bjørnkær i Sevel sogn, Christen Christen Stoubæk på egne og broder Peder Christensens vegne der var udenlands, Mads Christensen i Sneftrup, Thomas Thomsen Gjelleruplund og Laurids Chirstensen sst, Niels Andersen Sønder Fastrup på deres hustruers vegne og Jens Christensen i Øster Høgild, for at give Jep Andersen i Simmelkær afkald efter hans hustrus forældre Christen Jensen og hustru Anne Madsdatter som boede sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 444
AO (anslået) opsl. 225
 
4. marts Poul Nielsen Amtrup og Micel Pedersen Næstholt, varselsmænd Jens Nielsen Volsgård og Dines Andersen i Studsgård varslet Snejbjerg mænd for resterende kongetiende for en del af Snejbjerg sogn. Christen Christensen Thy i Snejbjerg og Knud Nielsen i Næstholt varset anden del af Snejbjerg sogn. Samtlig Snejbjergmænd nævnt.
 
hammerum-herred.dk opslag 446
AO (anslået) opsl. 226
 
11. marts Peder Graversen degn i Aulum på Hr. Mads Olesen Buchs vegne, varselsmænd Mogens Sørensen i Aulum præstegård og Hans Laursen i Jersild, varslet Søren Jensen Troelstrup, Mads Knudsen i Sandgård, Niels Andersen Vrå, Johanne og Maren i Gabs, Peder Nielsen i Lille Kilde, Niels Staffensen i Lundby, Christen Ref sst, Godske Christensen i Varhede, Christen Sørensen Grønkær for resterende tiende og anden gæld.
 
hammerum-herred.dk opslag 446
AO (anslået) opsl. 226
 
11. marts Peder Graversen degn, samme varselsmænd som foregående varselt Aulum sognemænd for resterende degnekorn.
 
hammerum-herred.dk opslag 447
AO (anslået) opsl. 226
 
11. marts Her findes doms slutning over Aulum mænd som resterer tiende til Hr. Mads Olesen Buch.
 
hammerum-herred.dk opslag 447
AO (anslået) opsl. 226
 
11. marts Her findes forening og afkald som Jep Andersen Over Simmelkær har fået af samtlige arvinger, Christen Christensen Stoubæk på egne og broder Peder Christensens vegne, Mads Christensen Sneftrup på egne vegne, Jens Christensen Øster Høgild på egne vegne, Laurids Christensen på egne vegne, Thomas Thomsen Gjelleruplund på hustru Elle Christensdatters vegne, Niels Andersen i Fastrup på hustru Bodil Christensdatters vegne, Laurids Iversen Bjørnkær på hustru Karen Christensdatters vegne. Jep Andersen og hustru Maren Christensdatter fik afkald efter arv efter sal. Christen Jensen og moder Kirsten Madsdatter Over Simmelkær.
 
hammerum-herred.dk opslag 448
AO (anslået) opsl. 227
 
18. marts Jens Christensen Øster Høgild vedr. resterende tiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 449
AO (anslået) opsl. 227
 
27. marts Peder Jørgensen Bjødstrup delefoged til Lundenæs, varselsmænd Ole Christensen og Niels Nielsen Snejbjerg, varslet Karen Christensdatter, sal. afgangne Hans Laursens enke i Pugdal for synsmænds opkrævelse. Synsmænd Peder Christensen Askov i Burgård, Peder Gregersen i Ågård, Niels Svenningsen i Pugdal, Jens Christensen Helleskov.
 
hammerum-herred.dk opslag 449
AO (anslået) opsl. 227
 
27. marts Jens Christensen Øster Høgild og Peder Graversen i Lind, varselsmænd Peder Eriksen i Lind og Søren Gjødesen tj. i Høgild, varslet Laurs Iversen i Bjørnkær i Sevel sogn, Niels Andersen Fastrup, Thomas Thomsen Gjelleruplund på hustru Elle Christensdatters vegne, og Laurids Christensen sst, Christen Christensen Stoubæk, Mads Christensen Sneftrup, Jep Andersen Over Simmelkær på hustru Maren Christensdatters vegne, og Knud Nielsen Thorup på hustru Maren Mikkelsdatters vegne. Samtlige varslet for lovbud på den halve gård i Sønder Fastrup som Jens Christensen og og Peder Graversen agter at gøre, samt en ½ gård i Gjelleruplund, som Niels Graversen har beboet. Ligeledes varslet Peder Jørgensen i Bjødstrup på herskabet til Lundenæs vegne. Også varslet Jørgen Christensen Fastrup i Hagelskær, Christen Jørgensen sst, Peder Jørgensen i Bjødstrup, Clemen Jørgensen Salholt, Appelone Jørgensdatter i Lind med lavværge, og Niels Graversen i Lund. 1. tings varsel.
 
hammerum-herred.dk opslag 450
AO (anslået) opsl. 228
 
27. marts Niels Jensen degn til Snejbjerg og Tjørring, varselsmænd Christen Christensen og Hans Mortensen sst, varslet Laurs Andersen Munkgård for gæld, opsat til 15. april.
 
hammerum-herred.dk opslag 450
AO (anslået) opsl. 228
 
1. april Peder Jørgensen delefoged til Lundenæs med førnævne synsmænd, med syn af ½ gård i Pugdal som sal. Hans Laursens enke Karen Christensdatter påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 451
AO (anslået) opsl. 228
 
1. april Niels Madsen i Brændgård i Tjørring, varselsmænd Peder Hansen og Christen Christensen sst, varslet Niels Madsen tj. Krogsdat, Maren Madsdatter med lavværge Niels Baltersen i Tjørring Brændgård, også varslet Niels Baltersen selv på Karen og Maren Madsdatters vegne, som han er værge og formynder for. Varslingen på grund af lovbud af fjerdepart af Brændgård, som Niels Madsen bebor. Ligeledes varslet Peder Jørgensen delefoged til Lundenæs
 
hammerum-herred.dk opslag 451
AO (anslået) opsl. 228
 
1. april Delefoged Peder Jørgensen Bjødstrup, varselsmænd Jakob Andersen Arnborg og Peder Nielsen Vester Høgild, varslet Mads Jensen i Lind, Ole Christensen sst, Jens Pedersen Elmholt i Lind, Jens Andersen i Lind, Niels Christenen Kidris, Mikkel Pedersen Kollund, Thomas Nielsen og Niels Pedersen i Fjederholt, Maren Pedersdatter Nørre Søby, Anne Pedersdatter Vester Høgild. Resterende kongetiende. Skal betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering i deres bo.
 
hammerum-herred.dk opslag 452
AO (anslået) opsl. 229
 
1. april Jens Christensen Øster Høgild og Peder Graversen i Lind lovbud ved Niels Pedersen Uhr ½ gård i Sønder Fastrup og ½ gård i Gjelleruplund.
 
hammerum-herred.dk opslag 452
AO (anslået) opsl. 229
 
15. april Niels Jensen degn til Snejbjerg og Tjørring vedr Laurs Andersen Munkgårds gæld, sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 452
AO (anslået) opsl. 229
 
15. april Jens Christensen Øster Høgild og Peder Graversen Lind vedr 3. ting lovbud på ½ gård i Sønder Fastrup som tilhører begge. Endv lovbød Jens Christensen ½ gård i Gjelleruplund som han selv ejede, og var sidst beboer af Niels Graversen.
 
hammerum-herred.dk opslag 452
AO (anslået) opsl. 229
 
15. april Niels Madsen Tjørring Brændgård 2. ting lovbud.
 
hammerum-herred.dk opslag 453
AO (anslået) opsl. 229
 
22. april Sagen mellem Anne, salig Jens Pedersens enke i Vester Høgild og hendes debitorer, opsat 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 453
AO (anslået) opsl. 229
 
22. april Niels Madsen Tjørring Brændgård 3. ting lovbud af fjerdepart af gård.
 
hammerum-herred.dk opslag 453
AO (anslået) opsl. 229
 
29. april Peder Jørgensen Bjødstrup på Jens Pedersens enke i Vester høgild, Anne Pedersdatters vegne Peder Jørgensen begærer dom over Rind sognemænd for resterende kongetiende. Betale inden 15 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 453
AO (anslået) opsl. 229
 
29. april Niels Jensen degn contra Laurs Andersen Munkgård for gæld, Laurs Andersen begærer sagen udsat da han har gjort en del ved Niels Jensens hest og vogn uden betaling.
 
hammerum-herred.dk opslag 454
AO (anslået) opsl. 230
 
6. maj Laurs Jepsen i Dalager på fru Sofia Råstrup salig Christen Lange til …. . . . . . . . . enkes vegne, varselsmænd Laurs Laursen i Duedal og Jens Jensen på Brunbjerg, varslet Mads Nielsen Gårsvig og Jakob Nielsen sst. for resterende landgilde og arbejdspenge. Sag opsat 14 dage
 
hammerum-herred.dk opslag 454
AO (anslået) opsl. 230
 
6. maj Jens Christensen Skjerk i Aulum sogn, varselsmænd Christen Christensen i Snejbjerg og Knud Nielsen tj. Næstholt, varslet Peder Christensen Vester Sivebæk for manglende betaling af løn til Jens Christensen og Anne Jensdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 454
AO (anslået) opsl. 230
 
6. maj Peder Jørgensen Bjødstrup delefoged til Lundenæs på herskabets vegne varsler Lundenæs bønder for restancer. Vaselsmænd Christen Ostersen og Jens Jensen Skovby varslede bønder i Gjellerup, Ikast og Sunds sogne. Varselsmænd …. . . . . . . . . Christensen i Lind og Niels Madsen i Kollund varslede bønder i Rind, Herning, Skarrild, Arnborg, Vium og Felding sogne. Varselsmænd Niels Poulsen og Søren Henriksen i Snejbjerg varslede bønder i Snejbjerg, Tjørring, Ørre, Vildbjerg og Nøvling sogne. Samtidig varslet sal. Christian Cassius på Tanderup hans enke for resterende kirkeskat af Gjellerup, Snejbjerg og Tjørring sogne. Fuldmægtig Jakob Knudsen på Tanderup bad om opsættelse i 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 455
AO (anslået) opsl. 230
 
6. maj Jens Iversen Tjørring Brendgård med skøde fra Niels Madsen og hustru Kirsten Jensdatter til Jens Iversen og hustru Maren Jensdatter på en fjerdedel bondegård. Underskreven Niels Madsen, Niels Dinesen, Jens Knudsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 456
AO (anslået) opsl. 231
 
13. maj Mads Pedersen Sommer i Skarrild præstegård på sognepræsten Hans Hansen Vinkels vegne, varselsmænd Jens Jensen og Peder Christensen tj. Skarrild præstegård, varslet Peder Jensen Møller i Skarrild mølle for resterende mølleafgift.
 
hammerum-herred.dk opslag 457
AO (anslået) opsl. 231
 
13. maj Mikkel Andersen Fjederholt på sine gunstige husbonds tjener Mikkel Pedersen i Søndergård i Kollunds vegne, Husbond var Søren Maltesen og Hans Jørgensen i Horsens. Varselsmænd Niels Nielsen i Kollund og Jakob Mikkelsen sst, Varslet Anders Christensen Boekær for et hestebytte mellem Anders Christensen og Mikkel Pedersen. Mikkel Pedersens hest var udlagt for restancer for landgilde og kongelige skatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 457
AO (anslået) opsl. 231
 
13. maj Christen Christensen Stoubæk på sin husbond Bent Müller til Lergravs vegne, varselsmænd Jakob Eriksen Spegebjerg og Niels Christensen i Nip, varslet Jep Bertelsen i Bondesgård Torsted sogn, for at have stjålet et par øksne.
 
hammerum-herred.dk opslag 458
AO (anslået) opsl. 232
 
20. maj Bent Müller til Lergrav, varselsmænd Jakob Eriksen Spegebjerg og Niels Christensen Nip, varslet Jep Bertelsen Bondesgård i Torsted sogn og søn Jens Jepsen vedr. et par stude som er bortstjålen. Disse var pantsat hos Christen Christensen i Lundby i Aulum for restancer, vidner Jens Jepsen og Jens Nielsen Varhede.
 
hammerum-herred.dk opslag 458
AO (anslået) opsl. 232
 
20. maj Bent Müller til Lergrav forbud mod al bortførsel af avl og ulovlig færdsel over hans bønders ager enge og ejendom.
 
hammerum-herred.dk opslag 459
AO (anslået) opsl. 232
 
20. maj Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup på herskabets vegne, varselslmænd Ole Nielsen i Gjellerup og Esper Poulsen sst., varslet Morten Pedersen Gjellerup og hans hustru Catrine Volkerts for bortførelse af rug i Lind, som Jens Andersen Birkebæk havde opsyn med.
 
hammerum-herred.dk opslag 459
AO (anslået) opsl. 232
 
20. maj Samme Jakob Knudsen, varselsmænd Christen Christensen og anden Christen Christensen, varslet Christen Pedersens enke, Søren Pedersen Hundkær, Jens Christen skrædder i Tovstrup for restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 459
AO (anslået) opsl. 232
 
20. maj Alexander Laustsen i Ommosegård fremviser 4 ulveunger fanget i nogle risbuske på Ommose Mark. Betaling 1 skilling for hver 3 td. hartkorn i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 460
AO (anslået) opsl. 233
 
20. maj Sagen mellem fru Sofia Råstrup og Gårdsvigmænd opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 460
AO (anslået) opsl. 233
 
20. maj Bent Müller til Lergrav, attest indført vedr. 2 øksne som var stjålet fra Christen Christensen Lundby, vidner Niels Pedersen og hustru Maren Mikkelsdatter Vejvad, attest underskreven af Christen Jepsen Åby og Søren Christensen Kiergård.
 
hammerum-herred.dk opslag 460
AO (anslået) opsl. 233
 
20. maj Jep Bondesgård i Torsted med indlæg af G. Daa i sagen om 2 stude som tilhørte Jep Bondesgård og var sat hen til hans svoger Christen Ref til opfødning. G. Daa henviser til Ryssensten birketing som rette værneting.
 
hammerum-herred.dk opslag 461
AO (anslået) opsl. 233
 
27. maj Bent Müller til Lergrav i sagen mod Jep Bondesgård i Torsted sogn. Sag opsat 3 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 461
AO (anslået) opsl. 233
 
27. maj Bent Müller til Lergrav vedr forbud mod afførsel af avl og ulovlig færdsel. 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 461
AO (anslået) opsl. 233
 
27. maj Jakob Knudsen fulmægtig på Tanderup, varselsmænd Mads Jensen og Anders Christensen i Lind, varslet Anders Jakobsens enke i Nørre Søby, Thomas Nielsen og Peder Sørensen Fjederholt for restancer, sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 461
AO (anslået) opsl. 233
 
27. maj Rasmus Jensen Sindinggård på husbondens vegne, varselsmænd Søren Andersen Vishede og Søren Nielsen Søvndal, varslet Sindinggårds tjenere for skyldig landgilde til Palle Dyre, restanceliste indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 463
AO (anslået) opsl. 234
 
27. maj Bent Müllers indlæg mod Jep Bondesgård og søn i Torsted. og Oberst Daa.
 
hammerum-herred.dk opslag 464
AO (anslået) opsl. 235
 
3. juni Peder Jørgensen Bjødstrup vedr. restancer til Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 465
AO (anslået) opsl. 235
 
3. juni Christen Jepsen Åby på Bent Müllers vegne, varselsmænd Søren Jensen Troelstrup og Laurs Christensen Gabs, varslet Lergravs bønder og tjenere for restancer.
 
hammerum-herred.dk opslag 465
AO (anslået) opsl. 235
 
3. juni Samme Christen Jepsen på Bent Müllers vegne, 3. ting forbud mod bortførelse af avl samt ulovlig færdsel.
 
hammerum-herred.dk opslag 465
AO (anslået) opsl. 235
 
3. juni Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm forbyder til 1. ting al ulovlig bortførsel af avl.
 
hammerum-herred.dk opslag 466
AO (anslået) opsl. 236
 
3. juni Clemen Jørgensen Salholt på Gravers Clemmensens vegne i Gjellerup, varselsmænd Mikkel Knudsen og Jesper Jensen i Gjellerup, varslet Knud Jakobsen Hesselbjerg, Christen Andersen og Kirsten Graversdatter i Fonnesbæk, Niels Pedersen Drantum, Iver Olesen i Grødde, Niels Madsen i Hold, Christen Madsen ved Ikast kirke, Jens Nielsen i Overgård, Christen Nielsen i Mortensgård i Tulstrup, Ole Knudsen i Tulstrup, Christen og Mikkel Pathuel, Mikkel Jensen i Faurholt, Thomas Knudsen i Hedegård, Christen Christensen Tulstrupgård vedr. opsigelse af kirketiende som nu skal optælles på kærven. Yderligere varslet for restancer: Knud Jakobsen Hesselbjerg, Søren Simonsen Ravnsvad, Ole Madsen i Lyngholm, Christen Madsen ved Ikast kirke, Christen Nielsen Mortensgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 466
AO (anslået) opsl. 236
 
3. juni Peder Jørgensen Bjødstrup delefoged til Lundenæs med forbud mod afførsel af hø og korn, 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 466
AO (anslået) opsl. 236
 
3. juni Jakob Knudsen fuldmægtg på Tanderup med aflysning af al ulovlig sæd, engleje og afførsel på Tanderup tjeners gårde. 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 466
AO (anslået) opsl. 236
 
3. juni På Søren Maltesen og vedkommendes vegne ved Mikkel Andersen i fjederholt, aflysning af ulovlig sæd og engleje på hans husbonds gods i Hammerum Herred.
 
hammerum-herred.dk opslag 466
AO (anslået) opsl. 236
 
Delefogeden på Lundenæs med restanceliste.
 
hammerum-herred.dk opslag 468
AO (anslået) opsl. 237
 
3. juni Her findes Lergravs restanceliste indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 469
AO (anslået) opsl. 237
 
10. juni Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup, restance med stævning opsættes 8 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 470
AO (anslået) opsl. 238
 
17. juni Bent Müller til Lergrav mod Jep Bertelsen Bondesgård, begærer dom, sag opsat 3 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 470
AO (anslået) opsl. 238
 
17. juni Just Andersen forvalter på Herningsholm på Gravers Clemmensens vegne i Gjellerup i sagen om opsigelse af Ikast sognemænds kirketiende. Herimod mødte Christen Nielsen Mortensgård med et skriftligt indlæg som var underskrevet af førnævnte Ikast sognemænd. En del af dem var Herningsholm bønder, derfor begærer Just Andersen at Christen Nielsen skal fremvise fuldmagt, og de underskrevne skal læse indholdet af indlægget. De berørte kunne ikke læse, med undtagelse af Niels Madsen Hold. Just Andersen protesterer.
 
hammerum-herred.dk opslag 471
AO (anslået) opsl. 238
 
17. juni Knud Jakobsen Hesselbjerg på Christen Nielsens vegne i Mortensgård, varselsmænd Thomas Laursen tj. Mortensgård og Iver Christensen tj. Bundgård, varslet Gravers Clemmensen i Gjellerup vedr. den akkord han havde gjort med Christen Andersen Højris og Christen Smed i Ravnsvad på samtlige Ikastmænds vegne 1697 om Ikast kirkes korntiende. Også varslet Mads Olesen Buch, sognepræst til Aulum. Gravers Clemmensen benægter at have indgået akkord.
 
hammerum-herred.dk opslag 473
AO (anslået) opsl. 239
 
17. juni Morten Pedersen og Niels Christensen Hauge vedr. opsigelse af fæste. Niels Christensen skal nu have sit fæste af ½ gård på livstid. Fæstebrev af Hans Thomsen tidl. forvalter på Herningsholm.
 
hammerum-herred.dk opslag 473
AO (anslået) opsl. 239
 
17. juni Peder Olesen Silstrup, varselsmænd Jakob Christensen og Laurs Christensen af Silstrup, varslet Anders Sørensen og Jakob Pedersen i Skarrild by for gæld.
 
hammerum-herred.dk opslag 474
AO (anslået) opsl. 240
 
17. juni Jep Jensen i Snejbjerg på regimentskriver ved det Brochdorfske regiment Anders Hansen Raschs vegne, i dag til 3. ting forbud mod bortførelse af korn og hø fra ryttergodset i herredet.
 
hammerum-herred.dk opslag 475
AO (anslået) opsl. 240
 
17. juni Clemen Jørgensen Salholt forbud til 3. ting mod bortførlse af korn og hø fra Herningholms bønders gårde og grund.
 
hammerum-herred.dk opslag 475
AO (anslået) opsl. 240
 
17. juni Peder Jørgensen Bjødstrup, Jakob Knudsen Tanderup og Mikkel Andersen Fjederholt med forbud mod bortførelse af korn og hø.
 
hammerum-herred.dk opslag 475
AO (anslået) opsl. 240
 
26. juni Peder Jørgensen Bjødstrup delefoged til Lundenæs, varselsmænd Anders Jensen og Peder Clemmensen i Gjellerup, varslet Peder Mortensen i Gjellerup for resterende kvægtiende, samt tiende af tyve unge gæs. Her nævnes kommandør Chistian Munch til Brejninggård.
 
hammerum-herred.dk opslag 476
AO (anslået) opsl. 241
 
26. juni På kommandør Christian Munk til Brejninggård og Bindesbølle hans vegne, fuldmægtig Mattias Holst, varselsmænd Niels Nielsen i Frølund og Christen Andersen tj. Gjellerup, varslet Peder Jørgensen Bjødstrup og Christen Christensen Frølund som vidner vedr. hvad Jakob Knudsen Tanderup havde sagt hos Christen Christensen Frølund vedrørende tiende af nogle gæs. Yderligere personer omtalt i sagen var Hr. Svenning Poulsen Svenstrup, Søren Degn i Lund, Christen Thomsen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 478
AO (anslået) opsl. 242
 
1. juli Just Andersen Herningsholm, varselsmænd Christen Nielsen Herning by og Niels Madsen Skibbild, varslet opkrævede synsmænd, Peder Svendsen Murmester af Tjørring, Christen Smed i Skinderholm, Thomas Snedker i Sunds by, Christen Christensen Tømmermand sst, Mads Christensen og Peder Christensen i Røjen, Milter Christensen og Niels Thomsen i Ilsgård for syn af Sunds kirke den 3. juli.
 
hammerum-herred.dk opslag 478
AO (anslået) opsl. 242
 
1. juli Ole Jepsen på naboers vegne, Christen …. . . . . ., Jørgen Jørgensen, Christen Nielsen og Christen Christensen, alle i Nørre Helstrup, angående skelsten i Helstrup diges grøft. Herredsfoged Knud Pedersen, Birkefogeden til Herningsholm Birk Clemen Jørgensen Salholt og delefoged Peder Jørgensen til Lundenæs mevirker, der bliver enighed mellem Sønder Helstrups besidder Anders Jørgensen og Nørre Helstrup besiddere.
 
hammerum-herred.dk opslag 479
AO (anslået) opsl. 242
 
8. juli Bent Müller på Lergrav efter opsættelse i sagen mod Jep Bertelsen Bondesgård og søn Jens Jepsen ang. bortførelse af stude som Christen Ref skulle have sat i pant for restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 480
AO (anslået) opsl. 243
 
8. juli Vedr syn af Sunds kirke, Jens Kjerulf af Viborg på Just Andersen Holsts vegne med 8 synsmænd, Christen Christensen Smed i Skinderholm, Anders Olesen Murmester i Brendgård, Thomas Jensen Snedker i Sunds by, Christen Andersen tømmermand sst, Milter Christensen og Niels Thomsen i Ilsgård, Mads Christensen og Peder Christensen Røjen.
 
hammerum-herred.dk opslag 480
AO (anslået) opsl. 243
 
8. juli Knud Jakobsen Hesselbjerg på vegne af Chrisen Nielsen i Mortensgård og Christen Madsen ved Ikast kirke, varselsmænd Niels Pedersen Uhr, og Rasmus Nielsen i Tulstrup, varslet Hr. Mads Olesen Buch sognepræst i Aulum vedr Gravers Clemmensens opsigelse af akkord på kirketiende, som han skulle have indgået med Christen Andersen Højris og Christen Nielsen Smedi Ravnsvad på samtlige Ikast mænds vegne Her omtales, Jens Christensen Bundgård, Ole Madsen og Peder Nielsen Lyngholm, Mads Christensen Nørlund, Christen Christensen Bøgeskov, Jens Andersen Isen, Peder Nielsen Hede, Anders Christensen Grødde, Christen (Sørensen)sst, Peder Andersen i Lægdsgård, Laurs Olesen sst. Jens Kjerulf på Gravers Clemmensens vegne (Chrisen Andersen er Christen Nielsens næste svoger)
 
hammerum-herred.dk opslag 482
AO (anslået) opsl. 244
 
8. juli Peder Jørgensen Bjødstrup, varselsmænd Niels Poulsen og Hans Mortensen i Snejbjerg, varslet Peder Andersen i Snejbjerg for syn af hans gårdspart i Snejbjerg, synsmænd Iver Jensen og Jens Nielsen i Snejbjerg.
 
hammerum-herred.dk opslag 483
AO (anslået) opsl. 244
 
8. juli Her findes kaldsseddel og synsforretning over Sunds Kirke indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 484
AO (anslået) opsl. 245
 
15. 1uli Christen Christensen i Feldingbjerg på Morten Lippers, sogneppræst til Felding og Assings vegne, varselsmænd Iver Nielsen i Nederby og Mads Nielsen i Engholm (varslet …. findes på pag. 242, synsmænd Jens Poulsen Vium Kiergård, Anders Pedersen sst, Peder Ibsen Døvling og Laust Jensen Skarrild.
 
hammerum-herred.dk opslag 484
AO (anslået) opsl. 245
 
15. juli Jens Kjærulf af Viborg på Gravers Clemmensens vegne, varselsmænd Jens Laursen i Vrå og Mikkel Lassen i Gjellerup, Varslet Laurids Thøger Lassen, sognepræst til Ikast sogn vedr anpart af tiende. Også varslet Christen Madsen ved kirken, Søren Simonsen i Ravnsvad for restance og omkostninger. Fremtidig skal tiende betales til Gravers Clemmensen i stedet for til Mads Olesen Buch, sognepræst til Aulum sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 485
AO (anslået) opsl. 245
 
15. juli Kaldsseddel indført vedr syn af Felding præstegård og benådnigsgården i Nederby. Salig hr. Brodh og enke Susanne Bræmer.
 
hammerum-herred.dk opslag 485
AO (anslået) opsl. 245
 
22. juli Gravers Clemmensen i Gjellerup i sagen mod Hr. Laurs Laursen Christen Madsen og Søren Simonsen, sag opsat til 26. aug.
 
hammerum-herred.dk opslag 485
AO (anslået) opsl. 245
 
29. juli Peder Poulsen Gårsvig på sognepræsten til Felding og Assing Morten Lippers vegne, synsmænd Jens Poulsen Vium Kjærgård, Anders Pedersen sst, Peder Ibsen i Døvling, Laurs Jensen Skarrild by, vedr syn af Felding præstegård og Benådningsgården i Nederby.
 
hammerum-herred.dk opslag 485
AO (anslået) opsl. 245
 
29. juli Hans Andersen på Karstoft, varselsmænd Mads Hansen og Peder Christensen tj. Karstoft, varlslet Jakob Christensen i Skau vedr. ærerørige ord mod Simon Hansen på Karstoft, vidner varslet Knud Sørensen Øvig, Søren Madsen Skau, Peder Madsen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 486
AO (anslået) opsl. 246
 
29. juli Jens Nielsen Volsgård, varselsmænd Niels Christensen i Orneborg og Jens Nielsen i Studsgård, varslet Jens Laursen i Volsgård for den overlast han havde begået mod Jens Nielsens hyrdedreng Laurs Nielsen.
 
hammerum-herred.dk opslag 486
AO (anslået) opsl. 246
 
29. juli Syn af Felding præstegård og Nederbgård indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 487
AO (anslået) opsl. 246
 
12. aug For rretten Christen Eskesen i Feldingbjerg, varselsmænd Iver Nielsen og Niels Pedersen begge af Felding Nederby, varslet Kirsten Pedersdatter i Bjerre for at have slået Christen Eskesens hustru.
 
hammerum-herred.dk opslag 487
AO (anslået) opsl. 246
 
12. aug Thomas Pedersen på Østertoft, varselsmænd Jens Christensen i Ørre og Christen Lassen Bredvigbæk, varslet Søren Christensen i Nygård, Niels Larsen Bredvig, Jep Andersen i Simmelkær, Anne Christensdatter sal. Peder Pedersens i Hallundbæk, Jens Sørensen, Peder Christensen og Christen Christensen i Hallundbæk, Mads Christensen i Sneftrup, Christen Madsen og Simon Pedersen sst. for resterende landgilde til Sal. Knud Ravns enke på Østertoft.
 
hammerum-herred.dk opslag 488
AO (anslået) opsl. 247
 
19. aug Læst skrivelse dat. Frederiksborg vedr ny salmebog.
 
hammerum-herred.dk opslag 488
AO (anslået) opsl. 247
 
19. aug Jakob Knudsen fuldmægtig på Tanderup på Christen Christensen Bjerre i Felding sogn hans søster Else Christensdatters vegne, varselsmænd Christen Pedersen i Felding by og Niels Christensen af Feldingbjerg, varslet Christen Eskesens hustru Maren Andersdatter for vold mod Else Christensdatter, der vogtede moderens kvæg.
 
hammerum-herred.dk opslag 489
AO (anslået) opsl. 247
 
19. aug Peder Jørgensen Bjødstrup fremlægger pantebrev. Christen Jørgensen Hagelskær låner 146 rdl af Christen Andersen Højris. Vidner var Anders Pedersen Langelund og Peder Jensen Høgild i Hammerum.
 
hammerum-herred.dk opslag 489
AO (anslået) opsl. 247
 
26. aug Clemen Graversen Gjellerup contra sognepræsten Laurids Lauridsen i Ikast vedr. tiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 490
AO (anslået) opsl. 248
 
26. aug Ole Jensen tj. Thomas Pedersen på Østertoft i sagen mod Ørre mænds restancer til sal. Rasmus Andersen Søgårds arvinger. Christen Jepsen Ågård mødte Bent Müller til Lergravs vegne. Sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 490
AO (anslået) opsl. 248
 
2. sept På amtmand Jørgen Grubbe Kaas vegne. . . . . . . . . . . . . . . ., varselsmænd. . . . . . . . . Christensen Koustrup og Christen Christensen ved Velling kirke, begge Velling sogn varslet Niels Poulsen Frølund, Gravers Clemmensen i Gjellerup og Thomas Thomsen i Lund for ulovlig købmandskab og forprangeri. Just Andersen på Hernngsholm mødte på Gravers Clemmensens vegne, Niels Pedersen Uhr mødte på Thomas Thomsens vegne, ingen mødte på Niels Poulsens vegne. Sag begæres udsat til 14. okt
 
hammerum-herred.dk opslag 491
AO (anslået) opsl. 248
 
2. sept Jakob knudsen fulldmægtig på Tanderup på Christen Christensen i Feldingbjerg hans vegne begærer dom over Christen Eskesens hustru Maren Andersdatter for vold mod Christen Christensens søster Else Christensdatter. Maren Andersdatter skal betale 2 rdl samt omkostninger 2 rdl.
 
hammerum-herred.dk opslag 492
AO (anslået) opsl. 249
 
9. sept Morten Jakobsen Baggiskær på Jørgen Christensen i Hagelskær hans vegne, varselsmænd Jens Jepsen i Lind og Niels Jensen tj. Peder Graversen i Lind, varslet Clemen Jørgensen Salholt, Peder Jørgensen Bjødstrup og Christen Jørgensen Hagelskær og Apppelone Jørgensdatter med lavværge Peder Graversen i Lind for lovbud af den ½ selvejerbondegård i Lind som Peder Graversen påbor og det underliggende hus som Christen Pedersen påbor 1. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 492
AO (anslået) opsl. 249
 
16. sept Peder Jørgensen delefoged til Lundenæs, varselsmænd Niels Poulsen Snejbjerg og Lars Mikkelsen i Nørum, varslet Peder Christensen Askov i Burgård, Niels Svenningsen i Pugdal, Peder Gregersen i Ågård, Peder Christensen Feldingbjerg i Burgård vedr syn af en fjerdedel gårdspart i Pugdal som sal. Mads Laursen har beboet. Også varslet sal. Mads Laursens svoger i Gammelgård og hans hustru, anden Knud Christensen og hustru Johanne Pedersdatter. Jens Laursen og Claus Pedersen Ejsingkær blev spurg om hvor den salige mands høveder var blevet af.
 
hammerum-herred.dk opslag 493
AO (anslået) opsl. 249
 
16. sept Jørgen Christensen Fastrup i Hagelskær med lovbud af den halve selvejerbondegård og hus i Lind.
 
hammerum-herred.dk opslag 493
AO (anslået) opsl. 249
 
16. sept Synsforretning over Sal, Mads Laursens fjerdeparts gård i Pugdal.
 
hammerum-herred.dk opslag 493
AO (anslået) opsl. 249
 
23. sept Delefoged til Lundenæs Peder Jørgensen Bjødstrup i sagen om Sal. Mads Laursens midler og høveder. Knud Christensen Gammelgård og Knud Christensen boende i Pugdal. Deres hustruer Johanne Pedersdatter og Else Laursdatter ulovligt udeblevet.
 
hammerum-herred.dk opslag 494
AO (anslået) opsl. 250
 
23. sept Christen Jørgensen Hagelskær på faderen Jørgen Christensens vegne med lovbud til 3. ting af ejendom i Lind.
 
hammerum-herred.dk opslag 494
AO (anslået) opsl. 250
 
30. sept Anders Madsen i Fejerskov med skøde på ovennævnte ejendom i Lind, sælger Jørgen Christensen Fastrup i Hagelskær. Skødet indført-her nævnes Anders Madsen og gudsfrygtige pige Kirsten Pedersdatter.
 
hammerum-herred.dk opslag 495
AO (anslået) opsl. 250
 
7. okt Claus Jensen Tange herredsskriver i Ulfborg herred på sal. Rasmus Andersen Søgårds arvingers vegne, varselsmænd Christen Christensen Snejbjerg og Niels Henriksen sst, varslet Hr. Laurids From sognepræst til Vildbjerg og Timring vedr. gældsfordring efter Laurids Froms hustrus fader hr. Thomas Jensen, forrige sognepræst sst. sag opsat 4 uger.
 
hammerum-herred.dk opslag 495
AO (anslået) opsl. 250
 
7. okt Niels Pedersen i Uhr på Jens Madsens vegne, varselsmænd Jens Pedersen og Jens Mikkelsen begge i Uhr, varslet Maren Thomasdatter i Uhr, Anders Nielsen, Johanne Nielsdatter, Søren Nielsen tj. i Ikast præstegård, Peder Andersen i Lægsgård på hustru Bente Nielsdatters vegne, og Niels Nielsen i Isen for synsmænds opkrævelse af fjerdepart af gård som Niels Sørensen påboede.
 
hammerum-herred.dk opslag 495
AO (anslået) opsl. 250
 
14. okt Sag om kvittering for arv, her nævnes Jesper Jensen Amtrup, Peder Sørensen Svendlund, Jørgen Danielsen Nørre Vejen på Christen Christensens vegne for tilfalden mødrende og fædrene arv efter sal Søren Pedersen i Svendlund.
 
hammerum-herred.dk opslag 496
AO (anslået) opsl. 251
 
14. okt Niels Dinesen i Snejbjerg på amtmand Jørgen Grubbe Kaas vegne i sagen mod Thomas Thomsen Lund, Gravers Clemmensen i Gjellerup og Niels Poulsen i Frølund. Niels Pedersen Uhr mødte på Thomas Thomsen og Gravers Clemmensens vegne. Sagen omhandler brændevinstøj og andre købmandsvarer.
 
hammerum-herred.dk opslag 496
AO (anslået) opsl. 251
 
14. okt På Sibylla Ermann, salig Christian Cassius enkes vegne mødte Søren Knudsen i Klidsgård, kaldsmænd Mads Jensen i Lind og Peder Pedersen tj. Tanderup, varslet Maren Pedersdatter, salig Anders Jakobsens enke i Nørre Søby for restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 496
AO (anslået) opsl. 251
 
14. okt Syn af fjerdepart af gård i Uhr i Ikast sogn som sal. Niels Sørensen påboede, synsmænd var Søren Simonsen Ravnsvad, Laurs Olesen Lægdsgård, Anders Jensen Hesselbjerg og Christen …. . . . . sst. Enken var Maren Thomasdatter, Niels Pedersen Uhr begærede tingsvidne på Jens Madsens vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 497
AO (anslået) opsl. 251
 
21. okt Peder Jørgensen Bjødstrup, delefoged til Lundenæs, varselsmænd Jens Jepsen i Lind og Niels Christensen sst, var for salige Jep Jensens dør og bopæl og varslede hans efterladte hustru Kirsten Christensdatter, vurderingsmænd Mads Andersen Fejerskov og Clemen Andersen Fastrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 498
AO (anslået) opsl. 252
 
11. nov Lovbud af halvpart af Næstholt som Mikkel Pedersen besidder, varslet Christen Lassen i (Røding?). . . . . sogn, Ole Pedersen Tolsgård i Vejrum sogn, Anders Svenningsen tilholdende sig i Næstholt, også varslet delefogeden til Lundenæs.
 
hammerum-herred.dk opslag 498
AO (anslået) opsl. 252
 
18. nov Sign. Simon Been på Trøstrup efter Claus Tanges irettesættelse på sal. Rasmus Andersen Søgårds vegne vedr. Hr. Laurids Froms manglende betaling.
 
hammerum-herred.dk opslag 498
AO (anslået) opsl. 252
 
18. nov Hans Nielsen tj. Lergrav på Bent Müllers vegne, varselsmænd Ole Nielsen tj. Lergrav Og Mads Olesen Lundby som varslede Niels Staffensen og søn Johan Nielsen i Lundby i Aulum sogn.
 
hammerum-herred.dk opslag 498
AO (anslået) opsl. 252
 
18. nov Peder Jørgensen Bjødstrup på sal. Peder Jensen Høgilds arvingers vegne, varselsmænd Jens Jepsen i Lind og Christen Pedersen tj. Bjødstrup, varslet Anders Jensen Gjellerup, Christen Christensen sst. Niels Knudsen, Ole Nielsen, Esper Poulsen, Jens Jensen Skovby, Niels Madsen Tjørring, Niels Poulsen Snejbjerg, Mads Pedersen Skibbild, Peder Eriksen Snejbjerg, Jep Nielsen Skærbæk, Niels Pedersen Fjederholt. Alle Varslet for gæld. Sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 499
AO (anslået) opsl. 252
 
18. nov Mikkel Pedersen med lovbud af part af Næstholt 2. ting.
 
hammerum-herred.dk opslag 499
AO (anslået) opsl. 252
 
18. nov Her findes doms slutning over Laurids From i Vildbjerg.
 
hammerum-herred.dk opslag 499
AO (anslået) opsl. 252
 
25. nov Mikkel Pedersen Næstholt lovbud 3. ting af ½ selvejerbondegård i Næstholt.
 
hammerum-herred.dk opslag 499
AO (anslået) opsl. 252
 
2. dec Bent Müller til Lergrav mod Niels Staffensen og søn Johan Nielsen i Lundby
 
hammerum-herred.dk opslag 499
AO (anslået) opsl. 252
 
2. dec. Delefoged Peder Jørgensen Bjødstrup, sagen om gæld til sal. Peder Jensen Høgilds arvinger.
 
hammerum-herred.dk opslag 500
AO (anslået) opsl. 253
 
2. dec. Niels Staffensen fremlægger indlæg mod Bent Müller til Lergrav der havde konfiskeret hans midler, også en ko som han havde lånt af sin bror Ole Staffensen i Holstebro.
 
hammerum-herred.dk opslag 500
AO (anslået) opsl. 253
 
9. dec. Bent Müller i sagen mod Niels Staffensen og søn i Lundby
 
hammerum-herred.dk opslag 502
AO (anslået) opsl. 254
 
23. dec. For retten Hans Andersen Karstoft, varselsmænd Eske Hansen tj. Karstoft og Cristen Mikkelsen i Thornvig, varslet Niels Iversen i Vester Harrild i Ejstrup sogn for synsmænds opkrævelse efter den skadelige ildebrand Niels Iversen skal have optændt. Synsmænd Christen Jensen og Peder Larsen i Gammel Arnborg, Clemen Mikkelsen i Fasterholt, Niels Pedersen i Holtum.
 

1700

hammerum-herred.dk opslag 502
AO (anslået) opsl. 254
 
8 mænd, Peder Jakobsen i Mørup, Clemen Andersen i Fastrup, Anders Mikkelsen i Nyby, Jakob Nielsen Snejbjerg, Jens Christensen Nyby, Mikkel Jensen ved Arnborg kirke, Peder Christensen Snejbjerg og Jep Nielsen i Tovstrup
 
hammerum-herred.dk opslag 502
AO (anslået) opsl. 254
 
13. jan Hans Andersen Karstoft med førnævnte synsmænd som synede Tornvig og Skibbild marker efter ildebrand.
 
hammerum-herred.dk opslag 503
AO (anslået) opsl. 254
 
20. jan Laurs Andersen Munkgård på amtskriver Laurs Pedersen Hellevads vegne, varselsmænd Christen Christensen og Hans Mortensen begge i Snejbjerg, varslet sal. Justitsråd Cassius enke Magdalene Sibylla Erman med hendes lavværge og Niels Jensen Degn til Snejbjerg ogTjørring vedr. det konfiskerede degnebol i Snejbjerg der var beboegt af Anders Iversen degn. Sagen omhandler gæld til kgl. majestæt.
 
hammerum-herred.dk opslag 503
AO (anslået) opsl. 254
 
20. jan Niels Jensen degn til Snejbjerg og Tjørring, varselsmænd Christen Christensen og Hans Mortensen Snejbjerg som varslede Niels Jensen Smed i Snejbjerg og Jens Knudsen den ældre sst for skyld af degnekorn og anden skyld, bla. a. leje af en ko og for uld.
 
hammerum-herred.dk opslag 503
AO (anslået) opsl. 254
 
27. jan Niels Jensen degn mod Niels Knudsen og Niels Smed, Laurs Andersen Munkgård på Niels Smeds vegne foregav at Niels Smed var syg og senegeliggende, sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 503
AO (anslået) opsl. 254
 
3. feb Clemen Jørgensen delefoged til Herningsholm, varselsmænd Peder Nielsen og Jens Christensen af Koustrup, varslet Mikkel Pedersen Kollund for resterende kirketiende.
 
hammerum-herred.dk opslag 504
AO (anslået) opsl. 255
 
3. feb Clemen Jørgensen Salholt delefoged til Herningsholm, varselsmænd Peder Nielsen og Christen Christensen Herning by, varslet boelsmand i Snejbjerg Thomas Jensen for lejermål med Anne Poulsdatter i Laulund.
 
hammerum-herred.dk opslag 504
AO (anslået) opsl. 255
 
10. feb Mikkel Pedersen Næstholt med skøde på ½ gård i Næstholt fra Anders Svenningsen boende i Næstholt, Ole Pedersen Tolsgård i Vejrum sogn på hustru Inger Svenningsdatters vegne, Christen Lassen i Rødding på hustru Kirsten Svenningsdatters vegne, sælger til Mikkel Pedersen og hustru Mette Svenningsdatter. Ejendommen var arveligen tilfalden efter sal. Svenning Andersen og hustru Anne Christensdatter, som boede og døde i Ejsingkær. Til vitterlighed Mads Christensen Tjørring Østergård og Jens Iversen Tjørring Brendgård.
 
hammerum-herred.dk opslag 505
AO (anslået) opsl. 255
 
6. marts Peder Jørgensen Bjødstrup delefoged til Lundenæs, varselsmænd Jens Jepsen i Lind og Ole Pedersen sst, varslet Niels Andersen Vester Høgild og Anne Pedersdatter sst. for synsopkrævelse for at skifte og dele Vester Høgilds Marker og enge i to lige dele på grund af uenighed. Synsmænd var Peder Ibsen Okkels, Jens Christensen Øster Høgild, Jens Lassen i Gl. Boesig, Peder Jensen Toudal, Christen Sørensen Skærbæk, Ole Pedersen sst, Thomas Nielsen Herning by, Christen Pedersen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 505
AO (anslået) opsl. 255
 
6. marts Peder Jørgensen Bjødstrup, varselsmænd Mads Olesen i Bjødstrup og Thomas Pedersen Langelund, varslet Anders Jensen Gjellerup, Peder Jensen Hammerum, Lars Christensen Agerskov, Jens Jensens enke i Skovby for resterende tiende Også varslet Dines Nielsen Bitzou for gæld til Jens Christensen Øster Høgild.
 
hammerum-herred.dk opslag 506
AO (anslået) opsl. 256
 
13. marts Peder Jørgensen delefoged til Lundenæs, varselsmænd Niels Poulsen og Niels Henriksen Snejbjerg varslet Lundenæs bønder i Snejbjerg, Tjørring, Vildbjerg, Nøvling og Ørre sogne. For resterende landgilde, Ligeledes varslet Hr. Christen Sørensen Nøvling, Hr. Mads Olesen Aulum, Hr. Peder Lauridsen i Ørre for resterende præstegæsteri. Jens Jepsen og Ole Pedersen i Lind varslet bønder i Rind, Herning, Arnborg, Skarrild, Felding og Vium sogne. Christen Ostersen Skovby og Peder Clemmensen Gjellerup varslet bønder i Gjellerup, Ikast og Sunds.
 
hammerum-herred.dk opslag 506
AO (anslået) opsl. 256
 
13. marts Syn og deling ved førnævnte synsmænd af Vester Høgilds marker og enge mellem Niels Andersen og enken Anne Pedersdatter, Jens Jensen mødte på sin moder Anne Pedersdatters vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 507
AO (anslået) opsl. 256
 
3. april Gravers Clemmensen i Gjellerup, varselsmænd Staffen Christensen i Gjellerup og Christen Christensen sst, varslet Mikkel Knudsen Hesselbjerg, Søren Simonsen Ravnsvad, Peder Nielsen og Ole Madsen i Lyngholm for resterende korntiende til Ikast kirke.
 
hammerum-herred.dk opslag 507
AO (anslået) opsl. 256
 
17. april Gravers Clemmensen begærer dom over førnævnte personer.
 
hammerum-herred.dk opslag 508
AO (anslået) opsl. 257
 
17. april Peder Jørgensen Bjødstrup vedr restancer til Lundenæs, skyldnere skal betale inden 15 dage. Jens Iversen Tjørring mødt med indsigelse, Peder Jørgensen begærer dom for hans restance.
 
hammerum-herred.dk opslag 508
AO (anslået) opsl. 257
 
24. april Jens Iversen Tjørring for retten fremstiller 2 vaselsmænd Christen Christensen Snejbjerg og Hans Mortensen sst, vedr udpegning af 4 dannemænd, Erik Mikkelsen i Lind, Niels Nielsen og Anders Christensen sst, Jens Lassen i Boesig, for syn af afdøde Christen Jensen Skøtte i Lind som var druknet i åen mellem Rind præstegård og Svendlund ved kirkespangen. Også varslet samtlige bymænd i Lind, Kollund, Fjederholt, Skærbæk, Øster Høgild, Vester Høgild, Donsig og Nørre Vejen og Gunderup. (tekst delvis ulæselig) Vidnespersoner Niels Andersen Vester Høgild, Jens Christensen og Anders Jensen Øster Høgild, Mikkel Andersen Fjederholt, Kield Nielsen Kollund, Gregers Poulsen Peder Andersen og Peder. . . . . . . . . alle i Lind, Anders Sørensen Gunderup, Anders Lassen i Lille Gunderup, Peder Nielsen Koustrup, Jens Christensen sst.
 
hammerum-herred.dk opslag 509
AO (anslået) opsl. 257
 
24. april Fru Sibylla Erman, Christian Cassius enke på Tanderup med lavværge mons. Niels Leth på Møltrup, varselsmænd Jakob Nielsen og Chrsten Christensen Påske af Snejbjerg, varslet Søren Knudsen i Klidsgård i Snejbjerg for restance og for hans gårds brøstfældighed som var vurderet af Christen Mikkelsen og Christen Andersen i Tovstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 510
AO (anslået) opsl. 258
 
24. april Jens Iversen Tjørring påstår at have betalt 9 rigsdaler af sin gæld.
 
hammerum-herred.dk opslag 510
AO (anslået) opsl. 258
 
24. april Her findes brøstfældighed indført over Søren Klidsgård, som var takseret af Christen Andersen Dørken og Christen Mikkelsen Tovstrup.
 
hammerum-herred.dk opslag 510
AO (anslået) opsl. 258
 
1. maj Fru Sibylla Erman Tanderup Christian Cassius enke ved lavværge Mons. Leth på Møltrup, varselsmænd Christen Andersen Toulstrup og Christen Mikkelsen sst, varslet Søren Pedersen og Christen Pedersens enke i Østergård i Snejbjerg, Jakob Nielsen Skrædder sst, Jens Knudsen sst, Mads Jensen i Lind, Anders Christensen sst, 2 varselsmænd Jakob Nielsen i Snejbjerg og Christen Christensen Påske sst, varslet Bertel Madsen i Bjerre, Jens Christensen og Christen Andersen Dørken i Toulstrup, 2 andrre varselsmænd Mads Jensen Lind og Thomas Nielsen Fjederholt varslede salig Anders Jakobsens enke i Søby, 2 andre varselsmænd Anders Christensen i Lind og. . . . . . . . . . . . . . . . ., varslede Thomas Nielsen og Niels Pedersen Fjederholt, alle varslet for skyld og landgilde.
 
hammerum-herred.dk opslag 511
AO (anslået) opsl. 258
 
1. maj Mons. Leth på Møltrup på Jens Madsen og Claus Pedersens vegne i Ejsingkær, varselsmænd Jørgen Sivertsen til huse i Puggård og Knud Christensen sst, varslet Niels Svenningsen i Puggård, endv varslet besidderne i Burgård, Rødding, Nip, Spegebjerg, Gabs, Helleskov, . . . . . ., vedr forbud af fædrift på Ejsingkærs marker og ejendom.
 
hammerum-herred.dk opslag 511
AO (anslået) opsl. 258
 
1. maj Jep Christensen af Råbjerrehus, varselsmænd Christen Christensen og Hans Mortensen Snejbjerg varslet Mads Jensen Haunstrup for resterende bondeskyld af fjerdepartsgård i Haunstrup som Jep Christensen og hans søster Johanne Christensdatter arvede efter deres far Christen Jepsen Ulf. Der henvises til forening af 1681, her nævnes Christen Ulf og farbroder Jakob Ulf.
 
hammerum-herred.dk opslag 512
AO (anslået) opsl. 259
 
15. maj Mons Leth på Møltrup på Jens Madsen og Claus Pedersens vegne i Ejsingkær med forbud til 2. ting vedr fædrift. Peder Jørgensen Bjødstrup mødte og protesterede, fremstillede varselsmænd Knud Chrisensen i Gammelager og Anders Olesen i Pugdal, varslede Jens Madsen Ejsingkær vedr. Pugdal, Helleskov og Ejsingkær mark og enge og fælles fædrift. Vidner varslet Niels Sørensen Høgild, Kirsten Ibsdatter Merrild, Mette Madsdatter i Pugdal. Mons Leth protesterede på Claus Pedersens vegne.
 
hammerum-herred.dk opslag 512
AO (anslået) opsl. 259
 
15. maj Jesper Jensen Amtrup, Anders Jørgensen Helstrup, Anders Christensen Lervadskær, Niels Pedersen Uhr var til venlig forening mellem Mads Jensen Haunstrup og Jep Christensen Ulf i Råbjerrehus, Mads Jensen lovede at betale.
 
hammerum-herred.dk opslag 512
AO (anslået) opsl. 259
 
22. maj Claus Pedersen Ejsingkær varslede vidner i sagen Ejsingkærs mark og enge.
 
hammerum-herred.dk opslag 512
AO (anslået) opsl. 259
 
29. maj Mons. Leth på Møltrup på Ejsingkær mænd Jens Madsen og Claus Pedersens vegne, forbud til 2. ting vedr. fædrift Ejsingkær
 
hammerum-herred.dk opslag 513
AO (anslået) opsl. 259
 
29. maj Knud Jørgensen Hallundbæk med 2 ulveunger som var fanget i kæret ved Ommosegård, og begærede betaling efter kgl. forordning.
 
hammerum-herred.dk opslag 513
AO (anslået) opsl. 259
 
5. juni Christen Jensen som tjener afgangne Anders Mikkelsens enke i Fjelstervang og Laurs Andersen værende hos sin moder Kirsten Munkgård med 5 ulveunger som var fanget i heden mellem Tanderup og Fjelstervang. De begærede betaling.
 
hammerum-herred.dk opslag 513
AO (anslået) opsl. 259
 
12. juni Hr. Niels Leth til Møltrup på fru Magdalene Sibylla Ermans vegne, varselsmænd Jens Knudsen Snejbjerg og Mikkel Lassen tj. Tanderup, varslet Iver Jensen i Snejbjerg som havde kirkekornet i forvaring uden tilladelse, Peder Jørgensen Bjødstrup nævnes og Iver Jensens kones søster nævnes.
 
hammerum-herred.dk opslag 514
AO (anslået) opsl. 260
 
12. juni Carl Christoffersen i Skarrild præstegård på Hr. Hans Vinkels vegne contra Peder Jensen Møller vedr. mølleskyld. Peder Jensen Møller mødte med fæstebrev, og benægtede gæld til præsten.
 
hammerum-herred.dk opslag 514
AO (anslået) opsl. 260
 
12. juni Jep Christensen Ulf i Råbjerrehus, varselsmænd Christen Christensen og Hans Mortensen i Snejbjerg som varslede Mads Jensen i Haunstrup for dom at lide for en tønde rug og en kiste.
 
hammerum-herred.dk opslag 514
AO (anslået) opsl. 260
 
19. juni Jep Christensen Ulf foregav at 1 tønde rug nu var leveret, men ikke kisten og omkostninger. Sag opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 514
AO (anslået) opsl. 260
 
26. juni Carl Christoffersen af Skarrild præstegård på Hans Vinkels vegne begærede sag mod Peder Jensen Møller opsat 14 dage.
 
hammerum-herred.dk opslag 515
AO (anslået) opsl. 260
 
26. juni Niels Leth på Møltrup på Fru Magdalene Sibyllas vegne, varselsmænd Christen Andersen Tovstrup og Søren Pedersen Snejbjerg, varslet Sakkarias Thomsen forpagter på Tanderup, at han skulle holde hans kvæg fra hendes, da hans er smittede med skab. Sakkarias Thomsen mente det var ham der rådede over marken og ikke fruen.
 
hammerum-herred.dk opslag 515
AO (anslået) opsl. 260
 
26. juni Peder Jørgensen Bjødstrup med restanceliste over Lundenæs bønder og tjenere.
 
hammerum-herred.dk opslag 516
AO (anslået) opsl. 261
 
26. juni Tanderup restanceliste indført.
 
hammerum-herred.dk opslag 517
AO (anslået) opsl. 261
 
26. juni Fæstekontrakt dateret 26. maj 1696 mellem Hr. Hans Hansen Vinkel og Peder Jensen Møller i Nybro Mølle.
 
hammerum-herred.dk opslag 517
AO (anslået) opsl. 261
 
26. juni Kvittering af Knud Jensen Mejrup til Anders Pedersen Store Langelund for arv efter hans kæreste Johanne Jørgensdatter af Ikast som hun arvede efter hendes forældre og afdøde søskende. Anders Pedersen var hendes morbror. …. . . . . . Venligst ombedet Knud Jensens morbror Svend Laursen i Bjødsrup
 
hammerum-herred.dk opslag 517
AO (anslået) opsl. 261
 
Slut på B79-02
 

Indlogning
Brugernavn

KodeordEr du ikke registreret bruger endnu?
Klik her for at blive det.

Har du glemt dit kodeord?
Få tilsendt et nyt ved at klikke her.
Klokken
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

Kitter
01/10/2017 13:51
Det er med stor beklagelse, at det må meddeles, at Arne Feldborg er afgået ved døden.

Addy Malmbak
30/09/2017 17:49
Det lyder fornuftigt, tusinde tak for hjælpen. Mvh Addy

Bødker-Jensen
26/09/2017 12:57
Mit bud 8de Sønd Trinit (25. juli) MVH Inger

Addy Malmbak
24/09/2017 16:24
Kirkebog: Århus amt, Hads, Gosmer-Halling, 1735-1813 opslag 96 den 7.fødte. Her mangler jeg 2 små ord og ville være meget taknemmelig for hjælp. ?? Sønd: ???; Peder Rasmussen osv. Mvh Addy Malmbak

feldborg
13/09/2017 23:11
Hej. Det kigger jeg lige på i morgen. Mvh,a.f.

jørn jensen
13/09/2017 10:54
Det ser ud til at Hammerum h. tingbog B79-07, 1744-1749 er forsvundet mvh Jørn jensen

feldborg
25/08/2017 14:49
Så er vi i luften igen. Se venligst nede midt på siden. mvh,a.f.

Bonnet
04/05/2017 21:36
Tak

feldborg
03/05/2017 00:43
Hej. Det skulle være i orden nu. mvh,a.f.

Bonnet
02/05/2017 23:47
Hej Hvorfor kan man ikke se FT for Vandborg i de indtastede lister? Jeg kan se de andre.

Solveig Larsen
05/02/2017 23:46
YES !!!! :0) :0) :0)

feldborg
05/02/2017 23:14
Sådan.?

feldborg
05/02/2017 23:01
Aha, nu ser jeg. Det er jo ikke når du vælger "se liste over de indtastede sogne", det går galt. Det er først når du går et skridt videre, det kunne jeg jo ikke videre. Jeg ser på det.

Solveig Larsen
05/02/2017 20:32
Jeg kan se f.eks Viborg, Skanderborg, Odense ... MEN ikke Ringkøbing Amt :0(

feldborg
05/02/2017 20:00
Du skrev at du valgte fra menuen "Medlemmer" der kan du søge på alle amter, også Skanderborg. Hvad sker der, hvis du gør det og så vælger "se liste over de indtastede sogne"

Replikarkiv
Copyright © 2004 by a.f.
feldborg@haunstrup.dk