hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Jonna Birk
VELKOMMEN
som nyt medlem

11 nye medlemmer
afventer godkendelse

Antal Medlemmer: 3530
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
Preben I Troelsen07:24
Karen Arvad Ottose07:44
henningjensen09:45
chattan09:46
lindkær21:27
fejerskov 1 Dag
Solveig Larsen 2 Dage
Lennart 3 Dage
Vagn Nedergaard 4 Dage
Tommy60 5 Dage
tidemann 6 Dage
Bødker-Jensen 6 Dage
lone beskow 1 Uge
agerlund 1 Uge
lønfeldt 1 Uge

Gæster online: 7

Din IP-adresse: 54.198.92.22

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Se indlæg
hammerum-herred.dk | Forum | Web-stedet hammerum-herred.dk
Forfatter Da Kapelvej forsvandt (1906)
Lene B. Andersen
Medlemmer

Antal indlæg: 20
Bopæl: Aalborg
Tilmeldt: 26.06.13
Lagt på d. 18/03/2018 19:02
Jeg har tidligere spurgt om Kapelvejs forsvinden i Herning; dette er hvad jeg har fundet i Herning Folkeblad 1905 og 1906.

Herning Folkeblad, 6. december 1905: Herning Sogneraad holdt i Aftes det længste Møde, det længe har holdt. Mødet trak ud i næsten to Timer. Paa Dagsordenen stod da også en Række Sager, som man paa Forhaand vidste vilde give Anledning til Ordstrid. Fonnesbechvejs Brolægning drøftedes grundigt. Det har vistnok været almindelig antaget efter tidligere Udtalelser i Sogneraadet, at denne Gade skulde brolægges i 1906; det bliver der ikke noget af. Beboerne maa pænt vente til i 1907, og saa er det endda ikke sikkert, at de faar deres kæreste Ønske opfyldt. Sander Hansen vilde have anlagt Vandværk, inden der brolægges. Foreløbig grunder Vejudvalget over Sagen, ligesom over en eventuel Brolægning af Betaniagade. Dernæst tog man fat paa Byens Forsyning med Gadenavne, og det kan nok være, at vi blev forsynet. Det mest bemærkelsesværdige er dog, at Østergade, Bredgade og Vestergade blev slaaet sammen til een Gade under Navn af Bredgade, og at Kapelvej blev døbt om til at hedde Vestergade. Med en Bekostning af 6-700 Kr. købes ca. 125 Gadeskilte. Det vedtoges, at alle Gader (ogsaa de private) skulde have kommunale Gadeskilte, paa Betingelse af, at Husejerne bekoster Husnumrene.

Herning Folkeblad, 21. marts 1906: Endelig i Aftes fik Østergade Lov at beholde sit gamle Navn. Fotograf Jørgensen har særlig Æren derfor. Løsningen bliver den, at de tre gamle Navne for Hovedgaden: Østergade, Bredgade og Vestergade, bibeholdes, rigtignok i en lidt anden Udstrækning end hidtil, medens Kapelvej som tidligere vedtaget bortfalder. Østergade gaar nu fra Torvet til Danmarksgade, hvor Silkeborgvejen begynder, Bredgade gaar fra Torvet (Mindegade) til Fredensgade, hvor Vestergade begynder.

Kilde: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

Redigeret af Lene B. Andersen d. 19/03/2018 14:08
 
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk