hammerum-herred.dk
hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger

Besøgende
hammerum-herred.dk
byder
Jonna Birk
VELKOMMEN
som nyt medlem

3 nye medlemmer
afventer godkendelse

Antal Medlemmer: 3530
SuperAdmins: 2 (feldborg)

Medlemmer online:

Timer siden sidste besøg:
dupont06:01
Vagn Nedergaard07:29
erling leerhøy12:29
Lillian Skov13:34
Ruth Neumeister19:28
Karlsen 1 Dag
arn70 1 Dag
pallehm 1 Dag
Niels Okkels Folkj 2 Dage
Svend Bollerup 2 Dage
Anni Damkjær 2 Dage
lindkær 2 Dage
ard 2 Dage
vms 3 Dage
Kartoffeltyskeren 4 Dage

Gæster online: 5

Din IP-adresse: 54.224.118.247

Nyeste artikler
Jørgen Jakobsen læ...
Anders (Thornberg) J...
Tvis Asyl – Fryden...
Anders Kjærs erindr...
Hans Nielsen Herning
Sarpsborgpigen på S...
3 blink med lyset
Kræ Laursen i æ Bj...
Korntyveriet på Tan...
Og en Comet lod sig ...
Den gode, den onde o...
En ældgammel hun
Degnekones begravelse
Stine Axels
Den ihjelkørte pige
Svaneklink
Barnefødsel i dølg...
Mikkelborg, Vind sogn
Hittebarnet Eulalia
Selvbiografi af Ferd...
Johanne Jensdatters ...
Løsagtighed i Guldf...
Margaretha Iisager
Peder Iisager
Rasmus Jersens død ...
Jagten på ulovlig b...
Granly i Fjelstervang
Forstander J. C. Ove...
de Linder'nes præst...
Oluf Pedersen kaldelse
Gården Pedersminde ...
Christen Lassens Kla...
Jens Peder Josvasens...
Mads Holt' erindringer
Natmandstandens Fors...
Paternitetssag Klattrup
Mordet på soldemageren
Ørregårdene - efte...
Gustav Chr. Poulsen,...
En Gudstjenste bland...
Jens Provst i Arnborg
Mordet i Tjørring B...
Skræderen i Vinding
Ole Veed-Fald på Ag...
Evald Tang om vejen ...
Mordet på Jens Mads...
Benedikte Andersens ...
Røveriet i Gedhus
Mikkel Sveigaards død
Ane Kirstine Sveigaa...
Benådning efter hed...
Branden i Gjelleruplund
Ansøgning om pas so...
Jørgen Christen Chr...
Den uheldige konstit...
Nok en løbskkørsel...
En løbskkørsel med...
Søren Kierkegaards ...
Jomfru Rist
Sidsel Sjællænder
Morten Pedersen og A...
Dannebrogsmand Ove H...
Lars Sjællænder fr...
Lidt om lokalhistori...
Lars Post i Ørre-Si...
Mads Dyrlæge i Sinding
Et sted – Bakhuset...
Stoffer og Else
Store Langlund i Gje...
Gården Tusing i Rø...
Gården Feldbjerg i ...
Falskmønterbanden i...
Gårdene i Rødding,...
Skolelærer Johs. Hv...
Jens Vejmand
Hittebarnet fra Sunds
Singapore faldt, men...
Den døde brudgom
Kasper Hoddes endeligt
Se indlæg
hammerum-herred.dk | Forum | Efterlysninger
Forfatter Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 765
Bopæl: Stavtrupvej 199 E, 8260 Viby J
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 27/10/2011 20:41
Mit udgangspunkt er arveafkaldet efter Christen Jensen i Over Simmelkær (ca. 1615 – 1678/81) og hustru Kirsten Madsdatter Gråsand (ca. 1630- 1699)

Kilde: ”Min midtjyske Slægt” (og andre)

1. Christen Christensen, boede 1699 i St. Stoubæk i Aulum Sogn. Var Fuldmægtig for en eller flere af Egnens Herremænd.
2. Peder Christensen, der 1699 var fraværende under Skiftet.
3. Mads Christensen, nævnes 1699 som boende i Sneptrup I Ørre Sogn.
4. Jens Christensen, nævnes 1699 som Selvejer i Øster Høgild, Rind Sogn.
5. Lavrids Christensen, nævnes 1702 som Ejer af to Gaarde I Bjødstrup. Det er denne Mand, som fortsætter vor Slægtslinie, gift med Mette Pedersdatter, Datter af Delefoged Peder Jørgensen i Bjødstrup.
6. Ellen Christensdatter, gift med Selvejer Thomas Thomsen i Gelleruplund.
7. Boel Christensdatter, gift med Selvejer Niels Andersen i Fastrup i Gellerup.
8. Karen Christensdatter, gift med Lavrids Iversen i Bjørnkjær, Sevel.
9. Maren Christensdatter, gift med Jep Andersen i Over Simmelkjær.


Nr. 8) Karen Christensdatter og Laurids Iversen i Bjørnkjær i Sevel sogn får en søn Christen i 1692.

Kunne nedenstående person evt. være sønnen Christen Lauridsen, og har han evt. ophold hos morbror eller morbrors slægtninge i Øster Høgild i 1729?

Dette er, hvad jeg har af oplysninger om Christen Lauridsen Bjørnkjær fra Rind sogn:


http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=78&dir=537a-01&size=75&ark=18
Nørre Vium sogn, 1729
Die 19 Maji fødde Kirsten (Jensdatter) Kirkegaard 1 søn, som d 20 ejusdem blev for svagheds skyld hiemmedøbt og kaldet Laurits
ved daaben blev udlagt til Barne=fader Christen Lauritsøn Biørnkiær af Øster Høgild i Rind Sogn Povel Skiærbeks hustrue bar ham
de overværende
Peder Andersøn i Kirkegaard,
Niels Jensøn ibidem, (Gift 1738 med Maren Christensdatter af Nr. Bjørslev )
Clemen Jensøn,
Christen Schawes,
Peder Andersøns Hustrue og
Niels Jensøns tieniste Pige, Elle Pedersdaatter af Biørslef

Festo (Joh: Juestitæ?) blev Kirsten Jensd: i Kirkegaard hendes uægte Barns daab confirmered, som forhen var hiemmedøbt og kaldet Laurits.
Poul Skiærbeks hustrue, Maren Jensd: bar ham.
Fadderne vare
Peder Andersøn,
Christen Nielsøn i Skiærbek,(gift 1730 med Johanne Jensd. i Vium by. Kongebrev)
Niels Jensøn af Kirkegaards d: (Ellen/Ellids?)
Peder Andersøns hustrue og
Elle Pedersdatter af Biørslef
(Endnu?) som tilforn blev Christen Lauritsøn BiørnKiær udlagt til Barnefader

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=82&dir=537a-01&size=100&ark=18
Vium sogn 1730
Dom: Oculi giorde Kirsten Jensdaatter i Wium Annex=Præstegaard offentlig (?) for hendes løsagtigheds synd, nemlig dend Forargelse hun hafde giort Menigheden dermed. Endnu som tilforn blev udlagt til Barne=Fader Christen Lauritsøn af Øster Høgild i Rind Sogn

Christen Lauridsen Bjørnkjær bliver ikke gift med moderen til det uægte barn. Hun bliver vist gift med en søn af Peter og Magdalene Høvenhoff af Arrevad mølle.
http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=115&dir=537a-01&size=100&ark=18
Vium sogn 1737
Die 7 Octobris blef Oluf Pedersøn af Arrevad Mølle i Brande Sogn og Kirsten Jensdatter af Wium Kirkegaard trolofvede
Die 30 Octobris, som var Maaneds Bededag blef Oluf Pedersøn og Kirsten Jensdaatter sammenviede
(Dette par ses ikke at have fået børn i nr. Vium sogn)


Tilbage til Christen Lauridsen i Øster Høgild:

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=43&dir=517a-01&size=100&ark=17
Copulerede i Rind sogn, 1736
d 20de April Christen Lauritzsøn og Johane Hansdatter af Kideris Mølle

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=50&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1739
d: 31 Mart: Christen Lauritzsøns Barn i Møllen Hans (død 15. marts 1740)
Karen Goll skriver: Jens

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=55&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1741
Dødfødt

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=65&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1744
Dom XIX post Trinit Christen Lauritzsøns søn Lauritz
Susc: Præstinden
Fid: Lauritz Amtrup
Min Kone Rebecca Giørding

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=77&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn: 1748
Christen Lauridsen Bjørnkjær er 1. fadder ved Laurits Amtrups datter Mette i Nørre Vejen.

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=80&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1749:
Johanne Mølle, Christen Lauridsen (Bjørnkjær) og deres datter er faddere ved Michel Møllersvends datter Cathrine Sophie.
(Michel møllersvend Henriksen bliver gift samme år med Karen Jensdatter i Kideris Mølle)

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=98&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1755:
Død d. 20 Sept: Christen Lauritzsen i Kideris Mølle (født før 1710)


Erik Brejl: Lundenæs og Bøvling amter:
49 Christen Lauridsen Bjørnkær i Kideris Mølle. 24.9.1755, fol.126B.
E: Johanne Hansdatter. LV: Mikkel Henriksen, der fæster. B:
Laurids 12.
FM: Laurids Amtrup i Lund.

http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=110&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1759
Sønnen Laurits Bjørnkjær i Kideris Mølle konfirmeret


http://hammerum-herred.dk/mkort/vis_bog.php?nr=144&dir=517a-01&size=100&ark=17
Rind sogn 1771
død d. 30. Nov. Johan Hansdatter fra Kideris Mølle, som døde i Gl. gaard i Lind. Ætatis 72 aar (f. 1699)

Er der nogen der har et bud på, om Christen Lauridsen kunne være søn af Laurids Christensen i Bjørnkjær i Sevel?
Og hvem har oplysninnger om Jens Christensen fra Øster Høgild, nævnt i arveafkaldet i 1699, og Laurids Amtrup?


Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
vms
Medlemmer

Antal indlæg: 536
Bopæl: Pappelallee 14e, D-80995 München
Tilmeldt: 15.04.07
Lagt på d. 29/10/2011 10:31
Hej Ruth,

dit spørgsmål kan jeg desværre ikke hjælpe med.

Men jeg har lidt om Oluf Pedersen Høvinghof i Arvad Mølle, Brande.
Der er ingen tvivl om at det er ham, der bliver gift i Vium med Kirsten Jensdatter
af Annexgaarden i Vium.

Olle Peitersen ses i Reserverullen 1736 for Brande som 18 årig.
I Reserverullen 1737 nævnes han som 22 (!) årig hjemme i Arvad Mølle.
I Reserverullen 1738 er han hjemme, ingen alder nævnt.

Oluf Pedersen Høvinghof *1716c Bryrup? +1749 (skifte, Vrads Gejstlig)
Ejstrup Skole gift 1737 i Vium med Kirsten Jensdatter af Annexgaarden. I skiftet
1749 nævnes hendes brødre Poul Jensen i Vium og Niels Jensen i Aastrup.
...Magdalene Olufsdatter *1749- +1774+ gift med Jørgen Sørensen, Kjeldbjerghus, Herning der
...rømte 1774. Magdalene tog til hendes farbror Johan Peitersen Høvinghof degn i Thyregod.
...(flere børn)

Venlig Hilsen
Villy
www.nørvang-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl: Skibbildvej 102, Haunstrup
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 29/10/2011 10:59
Arveafkaldet ovenfor er direkte og ordret taget fra Abildtrup "Selvejerslægten Bjødstrup", side 46. fra side 42 og frem er der en del om denne familie. Jeg formoder du kender bogen?

4. Jens Christensen har så vidt jeg husker en fortid som hosekræmmer og har vel tjent til købet af gården derved (ligesom de følgende ejere i øvrigt). Han kommer dertil omkring 1695. (Vestjysk Bondeliv side 78)

5. Lavrids Christensen er stamfader til Hagelskjærslægten som der også findes en hel bog om.

Lavrids Amtrup støder man jo jævnligt på. Men jeg er ikke helt sikker på, hvor han skal placeres.


mvh, a.f.
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl: Skibbildvej 102, Haunstrup
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 29/10/2011 11:14
Copulerede i Rind sogn, 1736
d 20de April Christen Lauritzsøn og Johane Hansdatter af Kideris Mølle

Johanne Hansdatter var enke efter den forrige ejer af Kideris Mølle, Jens Povlsen, der havde den fra 1724 (måske før) til sin død i 1734.

21 okt 1747 vies Lauritz Amtrup og Margrete Jensdatter i Kidris Mølle. Jeg tror Laurids har møllen i en periode fra Christen Lauridsens død og nogle år frem. Men det beviser jo ikke i sig selv noget.


mvh, a.f.

Redigeret af feldborg d. 29/10/2011 11:25
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl: Skibbildvej 102, Haunstrup
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 29/10/2011 13:06
4. Jens Christensen var gift med Anne Michelsdatter, der var enke efter Jens Jørgensen Sdr. Fastrup, død ca 1690 (søn af delefoged Jørgen Christensen Fastrup og Kirsten Christensdatter Barfod)


mvh, a.f.
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 765
Bopæl: Stavtrupvej 199 E, 8260 Viby J
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 30/10/2011 20:37
Hej Villy.
Så fik jeg endelig hægtet Høvinghofferne på familiefilen, selvom det er langt ude. Mine præste-Kaae forfædre fra Harlev, på min fars side, har sikkert trillet tøndebånd sammen med Høvinghoff-rollingerne i Harlev.

Arne.
Jeg må med skam melde, at jeg endnu ikke har fået lånt Abildtrups bog om slægten fra Bjødstrup.
Jeg har i årevis haft de allerbedste intentioner, men det er indtil videre ikke blevet til noget. Nu skal jeg nok gøre noget ved det i stedet for at lukrere på andres informationer.
”Vestjysk Bondeliv” skal jeg også have lånt.

For at komme videre, ser det ud til at blive ”the hard way”, altså igennem faddere, for at komme videre i historien.

Jeg har gennemgået kirkebogen for Sevel sogn fra 1686 til 1733, og har fundet følgende:
Karen Christensdatter, gift med Laurids Iversen i Bjørnkjær (død 1707), Sevel.
Børn født i Sevel sogn:
Iver 1690
Christen 1692
Søren 1695
Jørgen 1697
Christen 1701
Anne Margrethe 1703 (sandsynligvis død inden 1706)
Anne Margrethe 1706 g.1726 m. Mads Jensen af Haderup.

Desværre har jeg ikke fundet nogle af drengebørnene gift i sognet, så deres vielse skal nok søges udensogns, selvom de godt kan befinde sig i Sevel sogn efter giftermålet. (Ingen Søren og Jørgen, men måske Iver, men er usikker om ham indtil videre)

Jeg nåede lige at kigge lidt efter Anne Margrethe og Mads Jensen i Haderup sogn, men er ikke helt klar over, om Mads Jensen i Neder Feldborg er den rigtige person, men en Mads Jensens hustru i N. Feldborg står fadder i 1731 (AO, opslag 27) og kaldes (Degnens?) Margrethe Laustdatter i N. Feldborg.

Sjovt nok er næsten alle personer i arveafkaldet rejst et godt stykke mod syd. (hmm!)

Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
feldborg
Super AdministratorAntal indlæg: 3531
Bopæl: Skibbildvej 102, Haunstrup
Tilmeldt: 26.06.05
Lagt på d. 30/10/2011 21:57
Mads Jensen i Neder Feldborg har du her:
http://hammerum-herred.dk/gedcom/gedcom_vis_person.php?nr=1184

og kaldes (Degnens?) Margrethe Laustdatter i N. Feldborg.

Står der ikke "Anne Margrete"


mvh, a.f.

Redigeret af feldborg d. 30/10/2011 22:04
hammerum-herred.dk  
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 765
Bopæl: Stavtrupvej 199 E, 8260 Viby J
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 13/11/2011 19:07
Undskyld mit sene svar, men jeg leder stadigvæk.
Jo Arne, der står Anne Margrete i kirkebogen.

Ifølge en hjemmeside skulle Laurids Iversens enke ,Karen Christensdatter, have giftet sig med en Erich Bjørnkjær. Er der nogen der har kendskab til hvor og hvornår de er blevet gift?

Hilsen
Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Esben
Medlemmer

Antal indlæg: 94
Bopæl: haarby
Tilmeldt: 11.02.09
Lagt på d. 15/11/2011 00:26
Hej Ruth.

Jeg tror jeg har fundet din Erik i mine Bjørnkær-notater.

Erik Paaskesen, født ca. 1680, "blev gift med en enke i den store gård Bjørnkær". Han fik halvdelen af gården i fæste: 5 tdr. og 6 skp. Dette ægtepar fik tilsyneladende ingen børn. Umiddelbart må de være gift i Sevel ca. 1708.

(Erik var søn af fæster Paaske Eriksen og Anne Christensdatter fra Sevel Skovby).

Jeg tør ikke sige, om det var Øster- eller Vester Bjørnkær de havde, men familien er flyttet inden kirkeindsamlingen i 1755. Der nævnes da 2 andre familier i Bjørnkær, nemlig Peder Holland og Christen Nielsen Brødbæk. Christen Nielsen Brødbæk kom til Vester Bjørnkær allerede ca. 1740.

Hilsen Esben.
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Ruth Neumeister
Medlemmer

Antal indlæg: 765
Bopæl: Stavtrupvej 199 E, 8260 Viby J
Tilmeldt: 06.07.05
Lagt på d. 24/09/2018 18:34
Jeg fortsætter lige denne tråd med arveafkaldet efter Christen Jensen i Over Simmelkær (ca. 1615 – 1678/81) og hustru Kirsten Madsdatter Gråsand (ca. 1630- 1699)

Kilde: ”Min midtjyske Slægt” (og andre)

1. Christen Christensen, boede 1699 i St. Stoubæk i Aulum Sogn. Var Fuldmægtig for en eller flere af Egnens Herremænd.
2. Peder Christensen, der 1699 var fraværende under Skiftet.
3. Mads Christensen, nævnes 1699 som boende i Sneptrup I Ørre Sogn.
4. Jens Christensen, nævnes 1699 som Selvejer i Øster Høgild, Rind Sogn.
5. Lavrids Christensen, nævnes 1702 som Ejer af to Gaarde I Bjødstrup. Det er denne Mand, som fortsætter vor Slægtslinie, gift med Mette Pedersdatter, Datter af Delefoged Peder Jørgensen i Bjødstrup.
6. Ellen Christensdatter, gift med Selvejer Thomas Thomsen i Gelleruplund.
7. Boel Christensdatter, gift med Selvejer Niels Andersen i Fastrup i Gellerup.
8. Karen Christensdatter, gift med Lavrids Iversen i Bjørnkjær, Sevel.
9. Maren Christensdatter, gift med Jep Andersen i Over Simmelkjær.

Er der nogen der ved, hvad der blev af:

2: Peder Christensen, der var fraværende under skiftet og
7. Bodil Christensdatter ~ Niels Andersen i Fastrup

Niels Andersens hustru Bodil Christensdatter ser man for sidste gang i Gjellerup kirkebog 1703 sammen med søster Ellen fra Gjelleruplund, hvor de står faddere ved broderen Laust Christensens søn Peder i Bjødstrup.

Hilsen Ruth
 
Forfatter RE: Christen Lauridsen i Øster Høgild, Vorgod, Rind og evt. Bjørnkjær i Sevel
Esben
Medlemmer

Antal indlæg: 94
Bopæl: haarby
Tilmeldt: 11.02.09
Lagt på d. 09/10/2018 21:29
Hej Ruth.

Peder Christensen, som nævnes i 1699, var siden fæster i Over Simmelkær (Ørre sogn). Han var gift med Kirsten Pedersdatter, som blev begravet 12.06.1764 i Ørre. Peder blev begravet 04.07.1756 i Ørre. De fik med sikkerhed sønnen Christen omkring 1720 (kirkebogen starter først 1728). Stor efterslægt i Over Simmelkær.

Kilde bl.a: "Slægten fra Vester Vistorp", Dansk Slægtsforskning, 1970.

Mvh. Esben
 
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk